Home

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. ČERVENCE 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Po mši svaté v 9:00 bude křest malé Stěpánky Kadlecové z Vysokého.

Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle.

V pátek v 11:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marty Lifkové (*1941).

V pondělí je svátek svaté Marie Magdaleny, v úterý svátek svaté Brigity, řeholnice a patronky Evropy; ve středu památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze; ve čtvrtek svátek svatého Jakuba, apoštola; v pátek památka svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; v sobotu památka svatého Gorazda a druhů. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí.

PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ  

V pátek a v sobotu vyvrcholí v poutním areálu ve Slavkovicích pěší pouť k Božímu milosrdenství. Páteční bohoslužbě v 16:00 bude předsedat P. Milan Pazdera, novokněz, farní vikář v Moravských Budějovicích. Hlavním celebrantem sobotní mše svaté v 10:00 bude Mons. Adrian Galbas SAC, katovický arcibiskup metropolita. Program pouti najdete na nástěnce a na webu pout.cz.

POUŤ V NOVÉ VSI   

Příští neděli 28. července zveme na pouť ke svaté Anně do sousední Nové Vsi.  Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby v 10:30 bude p. Tomáš Zámečník, farní vikář u katedrály svatých Petra a Pavla v Brně.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ V KROMĚŘÍŽI A ANIMÁTORSKÝ KURZ  

Pro všechny mladé naší farnosti je ještě stále možnost přihlásit se na Celostátní setkání animátorů v Kroměříži (12. – 17. srpna 2024) a rovněž do nového běhu Animátorského kurzu (2024–2026), který začne na podzim a kterého cílem je nabídnout mladému člověku od 14 do 22 let kurz nejen osobnostně-formační, ale také setkání v církevním společenství mladých a vzdělávání ve věcech duchovního rázu. Případní zájemci kontaktujte prosím o. Mira. Bližší informace na plakátcích a na webu.

TEOLOGICKÝ KURZ

Od začátku října 2024 do května 2025 otevírá Katechetické centrum Brněnského biskupství pro všechny zájemce, kteří si chtějí rozšířit své teologické znalosti, teologický kurz. Výuka probíhá o sobotách, zhruba 1x za 14 dní (9:00 až 15:00). Součástí kurzu jsou tyto předměty jako Systematická teologie, Úvod do Písma svatého, Úvod do Nového zákona, Úvod do Starého zákona, Liturgika, Morálka, Pastorální teologie, Církevní dějiny a Církevní právo. Přihlašování je do 12. září 2024.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má v tomto týdnu petrovická skupina.

ÚKLID KOSTELÍČKA PŘED POUTÍ  

Bude ve čtvrtek 8. srpna od 16:00.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. července 2024

Neděle

21. července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Annu a Josefa Chlebečkovy a duše v očistci

Úterý

23. července

7:00

Za věrnost a vytrvalost kněží a za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

24. července

18:00

Za † Petra Barana st.

Čtvrtek

25. července

7:00

Za † rodiče Kučerovy a Cermanovy a † děti

Pátek

26. července

11:00

Kostelíček: Za † Martu Lifkovou (pohřební)

18:00

Za † Věru Jinkovu, a za živou a † rodinu Jinkovu a Přichystalovu

Sobota

27.  července

7:00

Za rodinu Janíčkovu a dar zdraví pro syna

Neděle

28. července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jana Libru a živou a † rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. ČERVENCE 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. V pondělí je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve, v úterý památka Panny Marie Karmelské. V sobotu v 11:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Jakub Chleboun z Českých Heřmanic a Marta Šanderová z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Stěpánky Kadlecové z Vysokého.

POUŤ V BYSTRÉM   

Farnost Bystré u Poličky zve příští víkend 20. – 21. července na pouť k Panně Marii Karmelské. Program pouti najdete na plakátku ve vývěsce a farním webu.

POŘAD BOHOSLUŽEB V DĚKANSTVÍ  

Na nástěnkách i farním webu je aktualizovaný pořad pravidelných bohoslužeb ve žďárském děkanství. Zvlášť v období dovolených je však potřeba ověřit konání bohoslužby v aktuálních ohláškách jednotlivých farností!

ÚKLID KOSTELA   

Službu má v tomto týdnu novoměstská skupina.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. července 2024

Neděle

14. července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a živou rodinu

9:00

Za Boží lid

Úterý

16. července

7:00

Za duše kněží v očistci

Středa

17. července

18:00

Za † Josefa Vyorala a † rodiče

Čtvrtek

18. července

7:00

Za † p. Havla

Pátek

19. července

18:00

Za uzdravení nemocné osoby

Sobota

20.  července

7:00

Za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci

Neděle

21. července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Annu a Josefa Chlebečkovy a duše v očistci

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. ČERVENCE 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Ve čtvrtek je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; v sobotu památka svatého Jindřicha, císaře. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU V JIŘÍKOVICÍCH  

Bude příští sobotu 13. července 2024 v 15:00 u kapličky na návsi. Srdečně zveme!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 20. července v 11:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Jakub Chleboun z Českých Heřmanic a Marta Šanderová původem z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Provázejme budoucí novomanžele svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Službu má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Zajíčkovu a Laštovičkovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

9. července

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a za nová povolání k duchovnímu stavu

Středa

10. července

18:00

Za živou a † rodinu Chocholáčovu

Čtvrtek

11. července

7:00

Za pokoj a uzdravení vztahů mezi lidmi,

v rodinách, mezi národy

Pátek

12. července

18:00

Na poděkování za 20 let manželství

Sobota

13.  července

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

15:00

JIŘÍKOVICE: MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM ZVONU

Neděle

14. července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a živou rodinu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVNA – 7. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 bude křest čtyř dětí: Matkéty Hořínkové ze Slavkovic, Natálie Sadecké z Nové Vsi, Šimona Zídka a Gabriela Štipla z Nového Města na Moravě. Dnes nebude farní kavárna. Úterní mše svatá v 7:00 je v latinském jazyce. Ve středu je svátek svatého Tomáše, apoštola; ve čtvrtek památka svatého Prokopa, opata; v pátek slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy. Mše svatá bude ráno v 8:00, večerní mše svatá v pátek nebude. V sobotu je památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je čtrnáctá v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ  

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili sobotní brigády při vyklízení farní půdy.

Také bych chtěl srdečně poděkovat Lucce Šustrové a Ivoně Laštovičkové za vedení a přednášení u vstupů do škol s názvem „Kostel všemi smysly“, za veškerou přípravu materiálů a komunikaci se školou. Vstupy vzbudili mimořádně pozitivní ohlasy a pro veliký úspěch u žáků i učitelů jich bylo potřeba ještě několik přidat. Mnoho dětí se tak díky vstupům do škol vůbec poprvé v životě podívalo do kostela. Veliký dík patří také Pavlíně Trödlerové, která přednášející jistila spolu se svým miminkem duchovně (modlitbou), kostelníkům za zpřístupňování kostela, panu Harvánkovi za provedení a výklad o kostele, jáhnu Jirkovi za zprostředkování a uvedení programu do škol a v neposlední řadě  vám všem – návštěvníkům bohoslužeb – za toleranci všech rekvizit v kostele v uplynulých dvou týdnech.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu 3. července v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá za † P. Františka Křídla (*1952) z Jiříkovic.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Mimořádně ve čtvrtek 4. července dopoledne, další návštěva nemocných bude až po prázdninách.

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ V SLAVKOVICÍCH

Každou první sobotu v měsíci od 19.00 hodin jste zváni k modlitbě za uzdravení v poutním kostele ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Službu má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. června – 7. července 2024

Neděle

30. června

13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka, za živé a † členy rodiny Hudákovy a Kozákovy

Úterý

2. července

7:00

LATINSKÁ

(Za dar zdraví pro nemocnou osobu)

Středa

3. července

15:00

Kostelíček: Za † Františka Křídla (pohřební)

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

4. července

7:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Pátek

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH YRILA A METODĚJE

(Na úmysl dárce)

Sobota

6. července

7:00

Za obyvatele Nového Města zemřelé v červnu

Neděle

7. července

14. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Zajíčkovu a Laštovičkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Dnešní mše svatá v 10:30 bude na návsi v Radňovicích (poutní). Odpoledne v 15:00 bude na petrovické návsi ekumenická bohoslužba. Po jejím skončení jste zváni k drobnému pohoštění. Sbírka na nákup osobních aut pro sociální službu Osobní asistence z minulé neděle vynesla 51.338,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar! V pondělí je slavnost Narození svatého Jana Křtitele, mše svatá bude večer v 18:00. V pátek je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve, ale večerní mše svatá v 18:00 s poděkováním na závěr školního roku bude již z vigilie sobotní slavnosti svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Matkéty Hořínkové ze Slavkovic, Natálie Sadecké z Nové Vsi, Šimona Zídka a Gabriela Štipla z Nového Města na Moravě.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 19. června odešel na věčnost P. Jan Peřina (†78), dlouholetý farář ve Vysokých Popovicích, který působil jako kaplan v naší farnosti v letech 1971–1973. Pohřeb otce Jana bude v pondělí 24. června v 15:00 na slavnost Narození Jana Křtitele v kostele svatého Jana Křtitele ve Vysokých Popovicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 na faře, poslední v tomto školním roce.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI JIMRAMOV  

Ve čtvrtek 27. června proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Jimramov. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele Narození Panny Marie, v 8:30 mše svatá) Ranní mše svatá v 7:00 v Novém Městě zůstává.

BRIGÁDA – VYKLIZENÍ FARNÍ PŮDY  

Prosíme dobrovolníky o pomoc s vyklizením farní půdy před druhou etapou rekonstrukce střechy v sobotu 29. června od 8:00.

PRIMICE MILANA PAZDERY  

Příští sobotu 29. června od 14:30 v Křižanově.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM

Příští nedělí začíná prázdninový režim, během kterého nebudou v neděli mše svaté v 10:30, středeční biblické hodiny ani lectio divina.

GODSUMMER 2024   

Brněnské centrum mládeže zve všechny nejen mladé lidi k účasti na akci GODSUMMER 2024. Při této akci jsou mladí lidé vyzváni k uspořádání nějaké evangelizační události anebo se zúčastnit evangelizační akce, pořádané DCM Brno. Po uspořádání akce v rámci GODSUMMER 2024 dostanou pořádající evangelizační merch jako poděkování za jejich službu. Bližší informace na plakátcích.

ÚKLID KOSTELA 

Službu má v tomto týdnu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. června 2024

Neděle

23. června

12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † pana děkana Jana Daňka

9:00

Za † Taťjanu Yánkovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ NA NÁVSI

(Ve farním kostele svaté Kunhuty mše sv. nebude)

15:00

PETROVICE: Ekumenická bohoslužba na návsi

Pondělí

24. června

18:00

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE

(Za Boží lid)

Úterý

25. června

7:00

Na úmysl celebranta

Středa

26. června

18:00

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Čtvrtek

27. června

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Čadílkovy a Ševelovy

8:30

JIMRAMOV: rekolekce žďárského děkanství

Pátek

28. června

18:00

MŠE SVATÁ S PODĚKOVÁNÍM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

VIGILIE SLAVNOSTI SVATÝCH PETRA A PAVLA

(Za † Oldřicha Bártu)

Sobota

29. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

30. června

13. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka, za živé a † členy rodiny Hudákovy a Kozákovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, správce farnosti | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určená na spolufinancování nákupu osobních aut pro sociální službu Osobní asistence, kterou na Novoměstsku poskytuje obecně prospěšná společnost Portimo. Po mši svaté zveme do farní kavárny. V pátek je památka svatého Aloise z Gonzagy, řeholníka. Příští neděle je 12. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování všem, kdo se podíleli na organizaci chval a rozlučky s jáhnem Jiřím, zvlášť Dagmar Trödlerové a spolupracovníkům za přípravu farního časopisu Kunhuta a sbírky Jiřího homilií, Josefovi Dvořákovi a dalším dobrovolníkům za přípravu občerstvení a celého programu a všem přítomným za účast a společenství v modlitbě. Dodatečně bych chtěl poděkovat panu Miloši Trödlerovi za výrobu nových nosidel pro baldachýn na slavnost Božího těla.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 na faře.

SBÍRKA POTRAVIN NA TÁBOR PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Oblastní Charita Žďár nad Sázavou pořádá sbírku potravin na letní tábor pro děti z dětských domovů v Rovečném. Potraviny je možné přinést do Charitní záchranné sítě (na Náměstí Republiky 1485/7, ZR1) a to ve středu 19. června od 15:00 do 18:00 a ve čtvrtek 20. června od 8:00 do 12:00. Hodit se bude např. sůl, olej, cukr, koření, těstoviny, rýže, konzervy, šťávy, trvanlivá mléka, lupínky pro děti, svačiny na výlety (malá pití, sušenky, přesnídávky).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 22. června v 11:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství David Pařil z Nového Města na Moravě a Veronika Šebková z Křídel. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ   

V sobotu 22. června při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 udělí biskup Pavel Konzbul kněžské svěcení jáhnům Milanu Pazderovi, Danielu Martinkovi a Lukáši Janouškovi. Primiční mše svatá Milana Pazdery bude v sobotu 29. června ve 14:30 v Křižanově.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu mají službu paní Librová a Zelená.

LA FESTA 2024   

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. zve příští sobotu 22. června od 13:00 na tradiční křesťanský hudební festival LA FESTA, na kterém vystoupí scholy, sbory a další hudební uskupení (nejen) žďárského děkanství.

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť do Radňovic příští neděli 23. června. Mše svatá začína v 10:30 na návsi.

Z důvodu pouti nebude ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V PETROVICÍCH

Proběhne příští neděli 23. června v 15:00 na návsi. 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. června 2024

Neděle

16. června

11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

Za † manžele Karla a Růženu Zídkovy

Úterý

18. června

7:00

Za † Josefa Kopečného

Středa

19. června

18:00

Za dar zdraví a Boží ochranu při lékařském zákroku

Čtvrtek

20. června

7:00

Za † Boženu Kuncovou

Pátek

21. června

18:00

Za živou a † rodinu Pálkovu, Trödlerovu, Horňasovu a Stupkovu

Sobota

22. června

7:00

Na poděkování za 5 let kněžství

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

23. června

12. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † pana děkana Jana Daňka

9:00

Za † Taťjanu Yánkovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

10:30

RADŇOVICE:

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA NÁVSI

(Ve farním kostele svaté Kunhuty mše sv. nebude)

15:00

PETROVICE:

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Po poslední mši svaté bude křest malé Doroty Wolkerové. V úterý je památka svatého Barnabáše, apoštola; ve čtvrtek památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

VEČER CHVAL A ROZLUČKA   

Dnes od 17:00 zveme modlitbou chval. Povede ji jáhen Jirka Dyčka se společenstvím Live 4G. Chvály jsou první částí rozlučky s naší farností. Tou druhou je od 18:30 neformální setkání a pohoštění na farním dvoře, kam jste rovněž všichni srdečně zváni! Jirkovi za jeho službu v naší farnosti z celého srdce děkujeme, vyprošujeme Boží ochranu a hojnost darů Ducha Svatého na novém působišti, kterým bude s platností od 1. července římskokatolická farnost Nymburk.

BOHOSLUŽBA ZA STUDENTY, ABSOLVENTY A UČITELE GYNOME 

V sobotu 15. června bude v 8:00 ve farním kostele slavena mše svatá za všechny studenty, absolventy a učitele místního Gymnázia Vincence Makovského, které si připomíná 130. výročí svého vzniku. Koncelebrují kněží – absolventi školy. Srdečně zveme!

SBÍRKA NA NÁKUP AUTO PRO SLUŽU OSOBNÍ ASISTENCE  

Sbírka příští neděli (16. června 2024) bude určena na spolufinancování nákupu osobních aut pro sociální službu Osobní asistence, kterou na Novoměstsku poskytuje obecně prospěšná společnost Portimo. Osobní asistentky pomáhají lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotního handicapu potřebují pomoc druhých s osobní hygienou, zajištěním jídla, úklidem, nákupem nebo doprovodem k lékaři či na úřady. Péče osobních asistentek jim umožňuje zůstat v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. Předem děkujeme za vaši solidaritu a štědrost!

PODĚKOVÁNÍ  

Ještě jednou bych chtěl poděkovat ministrantům, jejich tatínkům, zvláště hlavnímu organizátorovi Martinu Šustrovi za organizaci a skvělé společenství u víkendového splavování řeky Sázavy. Veliké poděkování patří také všem organizátorům, dobrovolníkům a účastníkům slavnostního průvodu o Slavnosti Božího Těla ve čtvrtek 30. května.  Srdečně děkuji našim kostelníkům, varhaníkům Lidušce Malé a Ondru Horňasovi a dalším dobrovolníkům za pomoc při realizaci páteční Noci kostelů.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA II. POLOLETÍ 2024 

Probíhá osobně anebo telefonicky v úředních hodinách farní kanceláře, osobně také po každé bohoslužbě (s výjimkou nedělních), případně e-mailem na novemesto@dieceze.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 15. června ve 12:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství Pavol Kantor z Prešova (SK) a Sabina Dvořáková z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ ZA BRNĚNSKOU DIECÉZI

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na pouť za brněnskou diecézi, a to příští sobotu 15. června. Mši svatou v 17:00 celebruje P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu paní Mahlová, Machová a Vyoralová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ČERVNA 2024

 

Neděle

9. června

10. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Miroslavu a Františka Šanderu, † rodiče, na poděkování Bohu a Panny Marie za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Středa

12. června

18:00

Na poděkování za 56 let života

Čtvrtek

13. června

7:00

Za nemocné osoby

Pátek

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a za duše v očistci

Sobota

15. června

8:00

Za bývalé a současné studenty a zaměstnance gymnázia u příležitost 130. výročí založení

12:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

16. června

11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

Za † manžele Karla a Růženu Zídkovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 2. – 9. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 9. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. V pondělí je památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků; ve středu památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Doroty Wolkerové.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Budou jako obvykle. Úterní mše svatá je v latinském jazyce, v úterý bude mše svatá také v 16:00 na penzionu. Ve středu v 19:00 bude na faře biblická hodina.

PRVNÍ PÁTEK   

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 k dispozici ke svátosti smíření P. František Koukal. Ke svátosti smíření je možné přistoupit i v týdnu před každou mší svatou, případně i po ní. V úterý odpoledne navštívím nemocné na penzionu a v pátek dopoledne nemocné v domácnostech. V pátek je zároveň Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, mše svatá z důvodu Noci kostelů začne již v 17:00, tichá adorace proto bude už od 16:00 a moderovaná od 16:30.

NOC KOSTELŮ 2024  

V pátek 7. června srdečně zveme na další ročník Noci kostelů. Ta bude slavnostně zahájena v 18:00 v evangelickém kostele. Těšit se můžete na prezentaci další zajímavosti našeho kostelního mobiliáře – běžně nepřístupných cechovních postavníků z 18. století anebo na výstavu historických bohoslužebních předmětů na Kostelíčku. V evangelickém kostele proběhne koncert klavíristy Dana Juna, lukostřelecký turnaj a komentované prohlídky parku u evangelického kostela. Zde bude rovněž nabídka občerstvení a možnost zakoupit produkty Fairtrade Obchůdku Jednoho světa.  Program pro děti v okolí farního kostela připravuje Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou. Noc kostelů vyvrcholí varhanním rozjímáním u svíček ve farním kostele od 21:30 a následně bude ve 22:30 zakončena požehnáním a vysláním v parku na náměstí.

VEČER CHVAL A ROZLUČKA  

Jáhen Jiří se s naší farností rozloučí příští neděli 9. června u dopoledních bohoslužeb a od 17:00 modlitbou chval, kterou povede se společenstvím Live 4G. Po chválách jste srdečně zváni k neformálnímu setkání a pohoštění na farním dvoře!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 15. června ve 12:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství Pavol Kantor z Prešova (SK) a Sabina Dvořáková z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

PODĚKOVÁNÍ 

Veliké poděkování patří všem těm, kteří se postarali o důstojný průběh nedělního prvního svatého přijímání: jáhnu Jiřímu, Lucce Dvořákové, Lucce Šustrové, panu Jiřímu Přichystalovi a Markovi Přichystalovi za focení, scholičce za hudební doprovod a také rodičům za trpělivost a výchovu dětí ve víře. Martinu Šustrovi děkujeme za pomoc se zahradní slavností pro rodiny prvopřijímajících dětí, s organizací splavování Sázavy s ministranty a jejich tatínky a Josefu Dvořákovi za víkendový catering.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. června 2024

 

Neděle

2. června

9. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně není!

9:00

Za † členy rodiny Haukovy

Mše svatá v 10:30 mimořádně není!

Úterý

4. června

7:00

LATINSKÁ

Za obyvatele nového města zesnulé v květnu

16:00

Mše svatá na penzionu na Žďárské

Středa

5. června

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

6. června

7:00

Za † rodiče Švandovy, † sourozence z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Pátek NOC KOSTELŮ

7. června

17:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ (Za Boží lid)

Sobota

8. června

7:00

Za živé a † obyvatele Pohledce

Neděle

9. června

10. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Miroslavu a Františka Šanderu, † rodiče, na poděkování Bohu a Panny Marie za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 26. 5. – 2. 6. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. 22 dětí v naší farnosti dnes u mše svaté v 10:30 přijme své první svaté přijímání. Z důvodu této slavnosti dnes nebude farní kavárna. V 15:00 zveme k poslední letošní májové pobožnosti u kapličky ve Studnicích. V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Anny Hrnčířové (1940) z Petrovic. Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo); v pátek svátek Navštívení Panny Marie; v sobotu památka svatého Justina, mučedníka. Příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Ve čtvrtek o slavnosti Těla a krve Páně budou ustanoveni tři noví akolyté a zároveň dva dospělí poprvé přijmou svátost eucharistie. Po mši svaté bude eucharistický průvod ulicemi města. Mše svatá ve čtvrtek začne mimořádně již v 17:00! (Ranní mše svatá ve čtvrtek nebude).

SPLAVOVÁNÍ SÁZAVY S MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY 

Ve čtvrtek po procesí odjíždíme s ministranty a jejich tatínky na faru v Jílovém u Prahy na splavování Sázavy. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v pátek večer. V neděli bude pouze jedna mše svatá a to v 9:00!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 1. června v 11:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Vojtěch Tatíček a Alena Dolníčková, oba z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

VEČER CHVAL A ROZLUČKA   

Působení jáhna Jiřího v naší farnosti se pomalu blíží ke konci. Místo nového působení zatím nebylo zveřejněno. S farností se rozloučí v neděli 9. června v kostele u dopoledních bohoslužeb a poté od 17:00 modlitbou chval, kterou povede se společenstvím Live 4G. Po chválách jste srdečně zváni k neformálnímu setkání a pohoštění na farním dvoře!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. května – 2. června 2024

 

Neděle

26. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Jiřího Svobodu a rodinu Svobodovu, † bratra Karla a rodinu Kincovu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

28. května

7:00

Za živou a † rodinu Mrkvičkovu a Kottovu

14:30

Kostelíček: Za † Annu Hrnčířovou (pohřební)

Středa

29. května

18:00

Za † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

30. května

17:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

První svaté přijímání dospělých a ustanovení nových akolytů. Po mši eucharistický průvod

Pátek

1. června

Mše svatá v tento den nebude!

Sobota

2. června

7:00

Za † rodiče Vlčkovy, † sourozence, a živou a † rodinu Zítkovu a Košíkovu

Neděle

26. května

9. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 v tento den nebude!

9:00

Za † členy rodiny Haukovy

(slouží p. Miloš Kabrda)

Mše svatá v 10:30 v tento den nebude!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice). Dnešním dnem zároveň končí velikonoční doba. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Michaelky Smetanové, Benjamína Jiřího Škarky a Vojtěcha Havlíka. V 15:00 zveme na májovou pobožnost u kapličky v Petrovicích. V pondělí je Památka Panny Marie, Matky církve; v úterý svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděle je Slavností Nejsvětější Trojice. Májová pobožnost bude u kapličky ve Studnicích.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 41.103,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste přispěli zakoupením výrobků. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu i zdárný průběh jarmarku.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ  

Bude příští neděli 26. května u mše svaté v 10:30. Děti spolu se svými rodiči a sourozenci přistoupí ke svátosti smíření ve čtvrtek 23. května od 16:00 na farním dvoře.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle, s výjimkou úterý, kdy bude z důvodu povinné účasti na formačním setkání bohoslužba slova se svatým přijímáním. Ve středu v 19:00 bude na faře biblická hodina a v pátek po mši svaté v 18:45 příprava snoubenců.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI FRYŠAVA  

Ve čtvrtek 23. května proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Fryšava pod Žákovou horou. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatého Matouše, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v 7:00 v Novém Městě zůstává.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. května 2024

 

Neděle

19. května

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETNICE)

7:30

Za rodiče Starých, Slezákovy a dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Úterý

21. května

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM

Středa

22. května

18:00

Za Boží dotyk pro mladé lidi a dětí a za dar uzdravení

Čtvrtek

23. května

7:00

Za živou a † rodinu Kollerovu a Sochorovu

Pátek

24. května

18:00

Za manželství, uzdravení vztahů a za služebníky církve

Sobota

25. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

26. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Jiřího Svobodu a rodinu Svobodovu, † bratra Karla a rodinu Kincovu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou velikonoční neděli. Dnešek je zároveň Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek. Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, kde probíhá tradiční misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. V 15:00 zveme na májovou pobožnost u kapličky v Maršovicích. V pondělí je památka Panny Marie Fatimské, v úterý svátek svatého Matěje, apoštola; ve čtvrtek svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Příští neděle je Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí velikonoční doba. Po poslední mši svaté bude příští týden křest dvou dětí: Michaelky Smetanové a Benjamína Jiřího Škarky. V 15:00 se pak sejdeme na májové pobožnosti u kapličky v Petrovicích.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Sbírka z minulé neděle vynesla 48.662,- Kč. Pán Bůh oplať Vaši štědrost!

BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ PROGRAM V TOMTO TÝDNU

Budou v obvyklých časech. Ve středu od 19:00 bude na faře Lectio divina a ve čtvrtek od 18:00 v kostele druhá část Svatodušní duchovní obnovy.

IV. NOVOMĚSTSKÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Na příští víkend připadá Žďárská pouť. V sobotu 18. května se uskuteční již IV. novoměstská pouť na Zelenou horu. Odchod pěších poutníků od fary v Novém Městě ve 13:00, mše svatá v kostele svatého Jana Nepomuckého začíná v 17:00, hudebně doprovází sbor od svatého Prokopa. Pan děkan Marek Husák a farnost Žďár nad Sázavou II zvou rovněž na hlavní poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu nebude příští neděli mše svatá v 10:30! Kompletní program žďárské pouti najdete na plakátku ve vývěsce a farním webu.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Příští sobotu 18. května se rovněž uskuteční Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem, tentokrát v Třebíči. Více informací najdeš zde. Přihlašování zde. Z našeho děkanství se autobus vypravovat nebude, případní zájemci kvůli dopravě kontaktujte prosím Tomáše Mahela (maheltomas@seznam.cz, tel. 777 119 136).

FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ   

Společně s farností Radešínská Svratka zveme děti a mládež na 25. ročník farního tábora, který se letos uskuteční od 28. června do 6. července na Březině u Vlastějovic. Patronem letošního tábora je svatý Zikmund. Letos si připomínáme výročí 1500 let od jeho mučednické smrti. Formulář přihlášky zde, posudek o zdravotní způsobilosti zde a žádosti o příspěvek na dítě od zaměstnavatele zde. Další informace zde. . Vyplněné dokumenty je třeba odevzdat na faře v Radešínské Svratce anebo přímo Tomášovi Mahelovi nejlépe do 31. května 2024.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 12. – 19. května 2024

Neděle

12. května

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Na úmysl dárce

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. května

7:00

Za † rodiče Košíkovy a duše v očistci

Středa

15. května

18:00

Za † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Čtvrtek

16. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Pátek

17. května

18:00

Za † Josefa a Marii Plockovy, a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny dcer

Sobota

18. května

7:00

Na poděkování za přímluvu svatého Josefa

17:00

ŽĎÁR – ZELENÁ HORA: Za Boží lid (poutní)

Neděle

19. května

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETNICE)

7:30

Za rodiče Starých, Slezákovy a dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. KVĚTNA 2024

5. – 12. května 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou velikonoční neděli. Dnešní sbírka je určená na pronásledované křesťany na Blízkém Východě i jinde. Po mši svaté zveme do farní kavárny a v 15:00 k májové pobožnosti u kapličky v Jiříkovicích. V pondělí je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; ve středu památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, úterní mše svatá je v latinském jazyce, středeční mše svatá v 18:00 bude z vigilie Slavnosti Nanebevstoupení Páně (tedy s platností pro následující den). Příští neděle je sedmá velikonoční, májová pobožnost bude v tento den u kapličky v Maršovicích.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří mládeži z naší farnosti za přípravu včerejšího děkanátního setkání mládeže, jáhnu Jiřímu za organizaci a mladým za osobní svědectví o životě víry

POUŤ DO MORAVSKÉHO KRASU VE STŘEDU 8. KVĚTNA  

Navštívíme Adamov, Sloup, Křtiny a Blansko. Odjezd v 7:00 z parkoviště u supermarketu BILLA, návrat kolem 17:00. Svačinu sebou. Ještě je několik volných míst, je možné se zapsat v sakristii. Ve středu z důvodu poutě nebude večerní biblická hodina.

SVATODUŠNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Ve dva následující čtvrtky (9. a 16. května) vždy v 18:00 se uskuteční svatodušní duchovní obnova s promluvou a adorací. Vede jáhen Jiří Dyčka. Bližší informace na plakátcích a farním webu. Ve čtvrtek zároveň začíná devítidenní příprava (novéna) ke slavnosti Seslání Ducha Svatého.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK   

Příští neděli 12. května dopoledne se na farním dvoře uskuteční již tradiční Jarní misijní jarmark. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji a podpořit tak dobrou věc, přineste prosím na faru v sobotu 11. května v čase mezi 15:00 a 17:00. Výtěžkem z jarmarku podpoříme Papežská misijní díla. Pro bližší informace (např. co se hodí a co ne) kontaktujte prosím p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471). V den konání jarmarku mimořádně nebude farní kavárna!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. května 2024

 

Neděle

5. května

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Trödlerovu a Kopřivovu

9:00

Za † rodinu Loubovu a Kromíchalovu

10:30

Za † rodiče Bohumila a Libuši Lukáškovy a za živou a † rodinu Lukáškovu

Úterý

7. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

8. května

Státní svátek

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za † P. Karla Fialu a † P. Jaroslava Svobodu a za všechny živé i † kněze žďárského děkanství)

Čtvrtek

9. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za † Gertrudu Fukovu a † Evžena Brůžu

Pátek

10. května

14:30

Kostelíček: Za † Věru Strachotovou (*1961) (pohřební)

18:00

Za † Marii Kabrdovu a živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a duše v očistci

10:00

Kostelíček: Za † Josefa Janů

(pohřební)

Neděle

12. května

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Na úmysl dárce

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 28. DUBNA – 5. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ  

Slavíme pátou neděli velikonoční. U mše svaté v 10:30 bude křest tří dětí: Jany Marie, Elišky a Václava Bukvových z Prahy. Po mši svaté jste zváni do farní kavárny. V pondělí je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy; v úterý památka svatého Zikmunda, mučedníka; ve středu památka svatého Josefa – dělníka; ve čtvrtek památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; v pátek je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Příští neděle je šestá velikonoční.

DĚKANÁTKO 2024    

Již příští sobotu 4. května 2024 se v naší farnosti uskuteční setkání mládeže z celého žďárského děkanství. Začínáme mší svatou v 10:00 ve farním kostele. Těšit se můžete na společenství mladých věřících lidí, katechezi, diskusní skupinky, hru a v 15:00 na modlitbu chval. Včasným přihlášením přes QR kód jak zde , tak na plakátcích a letácích, výrazně ulehčíte práci organizátorům (a to nejen kvůli zajištění obědu). Program samotného setkání a další užitečné informace najdete na FB stránkách události a farním webu.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Příští neděli 5. května proběhne tradiční sbírka na pronásledované křesťany (na Blízkém Východě i jinde).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ A BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Bohoslužby v týdnu budou v obvyklých časech. V pátek v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá za zesnulou Alenu Karagül (†37) z Nového Města na Moravě. Ve středu 1. května bude v 11:00 v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou pohřební mše svatá p. Josefa Novotného (†74), tatínka o. Josefa Novotného, žďárského rodáka a současného spirituála Teologického konviktu v Olomouci.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 na faře.

FARNÍ POUTĚ DO MORAVSKÉHO KRASU A DO POLSKA

Kapacita říjnové farní poutě do Polska je již vyčerpána, přesto prosíme o nahlašování zájemců (není jich málo) prostřednictvím e-mailu na novemesto@dieceze.cz a to jak kvůli možnosti náhradníků, tak taky pro případné zjištění možnosti dalšího autobusu (buď ve stejném nebo jiném termínu). Několik míst se uvolnilo na pouť do Moravského krasu 8. května, kde přihlašování probíhá prostřednictvím archu v sakristii.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  

Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 zpovídat o. František Koukal. V pátek dopoledne návštěva nemocných, od 17:00 adorace

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Bude v naší farnosti v neděli 26. května v 10:30 a přistoupí k němu 24 dětí. Provázejme je prosím svou modlitbou!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

První již příští neděli 5. května v 15:00 v Jiříkovicích.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

28. dubna

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovou a Strakovou

9:00

Na poděkování za 50 let společného života

10:30

Za † rodiče Fialovy a jejich † dceru Jiřinu Tichou

Úterý

30. dubna

7:00

Za Boží pomoc a ochranu vážně nemocné a za poděkování Pánu Bohu

Středa

1. května

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

2. května

7:00

Za † Josefa Německého, a živou a † rodinu Německých

Pátek

3. května

15:00

Kostelíček: Za † Alenu Karagül (pohřební)

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu, Veselou a Pejchalovu

Sobota

4. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

10:00

MŠE SVATÁ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2024 (Za mládež děkanátu)

Neděle

5. května

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Trödlerovu a Kopřivovu

9:00

Za † rodinu Loubovu a Kromíchalovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou velikonoční neděli „Dobrého Pastýře“ která je zároveň 61. světovým dnem modliteb za povolání. V úterý je svátek svatého Vojtěcha, biskupa a mučedníka; ve středu památka svatého Jiří, mučedníka; ve čtvrtek svátek svatého Marka, evangelisty. Příští neděle je pátou velikonoční.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI BOBROVÁ  

Ve čtvrtek 25. dubna proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Horní Bobrová. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatých Petra a Pavla, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v Novém Městě v tento den mimořádně nebude! (Linkový autobus do Bobrové odjíždí v 7:55 ze stanoviště č. 3, zpátky z Horní Bobrové do Nového Města pak v 10:46)

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti na kněžských exerciciích nebude mše svatá ani v úterý 23. dubna ráno. V případě potřeby kněze (zaopatřování, pohřeb), kontaktujte prosím otce Sylwestra z Fryšavy (733 741 473), případně otce Mariusze z Radešínské Svratky (730 584 839). Ve středu nebude biblická hodina.

DONATOR.CZ   

Na stránkách www.donator.cz je možnost finančně podpořit pastorační aktivity v žďárském děkanství zaměřené na děti, mládež a dospívající (výlety, tábory, hudební festivaly, vstupy do škol, katecheze Dobrého Pastýře a další). Bližší informace na plakátech ve vývěskách a také na farním webu.

POZVÁNKA NA DEBATU   Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě zve na debatu na téma „Homosexualita a křesťanská víra, aneb jak se žije gayům a lesbám v křesťanské církvi?“ Moderuje Daniel Ženatý. Debata se uskuteční v Podpalubí ZUŠ ve čtvrtek 25. dubna od 17:00.

DOPIS SPRÁVCE FONDU PULS A GENERÁLNÍHO VIKÁŘE O. PAVLA KAFKY

Vážení farníci,

rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti.  Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.

Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba, kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců. 

Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“

Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus za každého nového donátora. 

Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.  

Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz nebo prostřednictvím kontaktních osob ve Vaší farnosti.

S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním

Pavel Kafka, správce fondu PULS

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

21. dubna

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(Dobrého pastýře)

7:30

Za † rodiče Maršálkovy a Pelánovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za † Márii Feriovou u nedožitých 63. narozenin a za † Patrička

Úterý

23. dubna

 

V tento den mimořádně není mše svatá!

Středa

24. dubna

18:00

Za † Ludmilu Janů a živou rodinu

Čtvrtek

25. dubna

 

V tento den mimořádně není mše svatá!

Pátek

26. dubna

18:00

Na poděkování za Boží věrnost, milosrdenství a lásku

Sobota

27. dubna

7:00

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

Neděle

28. dubna

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovou a Strakovou

9:00

Na poděkování za 50 let společného života

10:30

Za † rodiče Fialovy a jejich † dceru Jiřinu Tichou

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | tel. 776 620 578

FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí velikonoční neděli. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, ve středu v 19:00 na faře Lectio divina a ve čtvrtek v 16:00 mše svatá na penzionu. Příští neděle je čtvrtá velikonoční, tzv. Neděle dobrého pastýře, která je zároveň 61. světovým dnem modliteb za povolání. Poselství papeže Františka k tomuto dni najdete ZDE.

SBÍRKY NA SVATOU ZEMI A NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

Ve velkopáteční sbírce na pomoc pro Svatou zemi (Boží hrob) se vybralo 11.055,- Kč a ve sbírce na charitativní účely minulou neděli 7. dubna 45.538,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Srdečně zveme mládež na již poslední „výjezdní“ spolčo, které bude tento pátek 19. dubna po mši svaté v 18:30, tentokrát na faře v Jimramově. Na 4. května se totiž v Novém Městě na Moravě připravuje Setkání mládeže celého žďárského děkanství (tzv. „velké děkanátko“). Těšit se můžete na společenství mladých věřících lidí, společnou mši svatou, katechezi, diskuzní skupinky, hru a závěrečnou modlitbu chval. Přihlašování (pro zajištění obědů) probíhá již nyní přes QR kód na plakátech a také přes facebookové stránky události. Tam rovněž najdete program setkání a další užitečné informace.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

Příští sobotu 20. dubna ve 12:00 uzavřou v našem farním kostele svátostné manželství Jaroslav Tůma z Nového Města na Moravě a Denisa Ölveczká z Nových Zámků.

POUŤ DO ADAMOVA, KŘTIN, SLOUPU A BLANSKA   

Připomínáme jednodenní pouť do Moravského Krasu na státní svátek ve středu 8. května. Přihlašování prostřednictvím archů v sakristii kostela. Bližší informace ZDE.

FARNÍ POUŤ DO POLSKA   

Zveme taky na čtyřdenní farní pouť, která bude letos na podzim do Polska a uskuteční se od 26. do 29. října 2024. Navštívíme mariánské poutní místo Czestochowu, baziliku Božího milosrdenství a centrum Jana Pavla II. v Krakowě – Lagiewnikách, historické centrum Krakova a Kalwarii Zebrzydowsku. Přihlašování probíhá výlučně prostřednictvím e-mailu na novemesto@dieceze.cz. Bližší informace ZDE.   

NOVÁ FARNÍ PASTORAČNÍ RADA

Ve čtvrtek 11. proběhlo ustanovující zasedání farní pastorační rady. Její funkční období je 5 let a její složení najdete ZDE.

Tento týden mají službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. dubna 2024

  

Neděle

14. dubna

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Františka Sýkoru, za celou živou rodinu a za † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Dobroslava Nováka a živou a † rodinu Novákovu

Úterý

16. dubna

7:00

Za † Petra Hrnčíře a živou a † rodinu Hrnčířovu

Středa

17. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a † sourozence z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Čtvrtek

18. dubna

7:00

Za naše děti a vnoučata, za jejich rodiny a vztahy

Pátek

19. dubna

18:00

Za nová kněžská a řeholní povolání (v 17:30 adorace)

Sobota

20. dubna

7:00

Za všechny živé a † členy rodiny Zídkovy, Mokrých, Šikulovy a Vlasákovy

Neděle

21. dubna

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

 

DEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

7:30

Za † rodiče Maršálkovy a Pelánovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za † Márii Feriovou u nedožitých 63. narozenin a za † Patrička

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | 776 620 578

FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je druhou velikonoční, která je nazývána také nedělí Božího milosrdenství. Sbírka v našem kostele příští neděli bude na potřeby charity. V pondělí je Slavnost Zvěstování Páně, ve čtvrtek památka svatého Stanislava, biskupa a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH   

Dnes (neděle 7. dubna) srdečně zveme do Slavkovic na pouť při svátku Božího milosrdenství. Tento den budou ve Slavkovicích tři mše svaté. V 10:30 bude sloužit mši svatou Max Kašparů, v 15:00 Mons. Tadeusz Wojda, arcibiskup gdaňský a předseda Polské biskupské konference, v 19:00 otcové pallotini. Od 9:00 do 19:00 bude příležitost ke svátosti smíření. Sbírky během mší svatých budou určené na nákup pozemku pod křížovou cestou ve Slavkovicích.  K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání.

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKCE V TOMTO TÝDNU

Dnes není mše svatá v 10:30! V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá večer v 19:00!!! Jinak jsou bohoslužby jako obvykle. V úterý je ranní mše svatá v latině. Ve středu biblická hodina v 19:00 na faře. Připomínáme pravidelné setkávání maminek s dětmi na Orlovně na Soškově ulici vždy v pátek od 8:30.

POSTNÍ ALMUŽNA – KASIČKY 

V sakristii je v průběhu nadcházejícího týdne až do neděle 14. dubna možné rovněž odevzdávat kasičky postní almužny. Výtěžek bude použit na podporu Charitativní záchranné sítě, která pomáhá lidem v nouzi a těm, kteří byli zasaženi mimořádnou událostí.

SETKÁNÍ ORGANIZÁTORŮ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Zveme všechny mladé lidi, kteří jsou ochotni s organizací setkání mládeže žďárského děkanství, které proběhne v Novém Městě v sobotu 4. května. První schůzka se uskuteční v úterý 9. dubna v 19:00 na faře. Ti, kteří v úterý nemůžete, dejte o sobě vědět!

ZASEDÁNÍ NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Ve čtvrtek od 19:00 na faře.

POUŤ DO ADAMOVA, KŘTIN, SLOUPU A BLANSKA

Na státní svátek ve středu 8. května připravujeme jednodenní pouť do Moravského Krasu. Odjezd v 7:00 od Billy, návrat kolem 17:00. Cena 200,- Kč (dospělí), 150,- Kč (děti a studenti). Zájemci se můžou zapisovat do archů v sakristii kostela.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 20. dubna ve 12:00 chtějí ve farním kostele uzavřít sňatek Jaroslav Tůma z Nového Města na Moravě a Denisa Ölveczká z Nových Zámků.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. dubna

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou † rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Pondělí

8. dubna

19:00!

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Úterý

9. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Středa

10. dubna

18:00

Za † Marii Kabrdovu a živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

11. dubna

7:00

Za nenarozené děti a jejich rodiče

Pátek

12. dubna

18:00

Na poděkování za životní výročí a Boží ochranu do dalších let

Sobota

13. dubna

7:00

Za všechny zaměstnance novoměstských škol a školek

Neděle

14. dubna

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Františka Sýkoru, za celou živou rodinu a za † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Dobroslava Nováka a živou a † rodinu Novákovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 31. března – 7. dubna 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky a ostatní velikonoční pokrmy. Po poslední mši svaté bude dnes křest tří dětí: Natálie Vařákové, Mikuláše Lorence a Daniela Iva Běláka. Farní kavárna je dnes z důvodů svátků k dispozici v „samoobslužném režimu“, tj. bez obsluhy. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. Sbírka v našem kostele příští neděli bude na potřeby charity.

VÝSLEDKY VOLEB DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Ve volbách do pastorační rady v uplynulou neděli (odevzdáno 324 hlasovacích lístků), byli zvoleni: Josef Dvořák, Jindřich Hauk, Josef Krupica, Lucie Novotná, Otakar Smetana a Dagmar Trödlerová. Zvoleným zástupcům srdečně gratulujeme, děkujeme za dosavadní spolupráci a těšíme se na tu budoucí. Celkové výsledky voleb jsou k nahlédnutí na vývěsce pod věží kostela.  

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. V úterý a ve čtvrtek bude ráno v 7:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním. Jinak budou bohoslužby jako obvykle, s výjimkou příští neděle, kdy mimořádně nebude mše svatá v 10:30 pro rodiny s dětmi. Všichni jste totiž srdečně zváni na pouť k Božímu milosrdenství. V pátek bude v obvyklém čase spolčo mládeže, v tomto týdnu ale nebude biblická hodina ani lectio divina.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou do Slavkovic v neděli 7. dubna na pouť při svátku Božího milosrdenství. Tento den budou ve Slavkovicích tři mše svaté. V 10:30 bude sloužit mši svatou Max Kašparů, v 15:00 Mons. Tadeusz Wojda, arcibiskup gdaňský a předseda Polské biskupské konference, v 19:00 otcové pallotini. Od 9:00 do 19:00 bude příležitost ke svátosti smíření. Sbírky během mší svatých budou určené na nákup pozemku pod křížovou cestou ve Slavkovicích. Otcové pallotini děkují za každý dar na tento účel. Mše svaté v 10:30 a v 15:00 se zúčastní kněží z Ukrajiny. Po bohoslužbách bude možné za dobrovolný dar ochutnat ukrajinský guláš Bograč a tímto způsobem přispět ukrajinským kněžím.  

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkujeme za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, scholám a všem zpěvákům za krásný hudební doprovod během bohoslužeb, floristickým skupinkám za květinovou výzdobu kostela, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkujeme také společenstvím úklidu kostela a jeho okolí a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ 50+

Na přelomu července a srpna ve Vranově u Brna proběhne už pátý ročník letního kurzu MS 50+, na který jsou zvány manželské páry v druhé polovině života. Cílem kurzu je obnovit a posílit citovou blízkost v partnerství a získat nové dovednosti do dalších let života. Kurz je určen i pro vdovy, resp. vdovce nebo i pro jednotlivce, jejichž partner už nemůže ze zdravotních či jiných důvodů absolvovat týdenní program mimo svůj domov. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2024, ale vzhledem k omezené kapacitě kurzu se doporučuje s přihlášením neotálet. Bližší informace najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Mahlová a Machová.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. března – 7. dubna 2024

 

Neděle

31. března

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Zdražilovy, † 2 sestry a † švagra

9:00

Za živou a † rodinu Cáderovou, Kubíkovou, Trajlinkovou a Kulifajovou

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

2. dubna

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

3. dubna

18:00

Za všechny zemřelé a nemocné sousedy

Čtvrtek

4. dubna

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

5. dubna

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Sobota

6. dubna

7:00

Za † Janu Německou a † syna Jana

Neděle

7. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou † rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 24. března – 1. dubna 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je šestá postní neděle, tzv. Květná, kterou vstupujeme do Svatého týdne. U všech bohoslužeb dnes 24. března zároveň probíhají VOLBY DO FARNÍ PASTORAČNÍ RADY. V 15:00 zveme k pobožnosti křížové cesty. Na Velký pátek (den přísného půstu) bude křížová cesta ve 13:00 Radňovicích. V sobotu o Velikonoční vigilii v 18:30 přijme iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii) naše katechumenka Valerie. Příští neděli je Boží hod velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Natálie Vařákové, Mikuláše Lorence a Daniela Iva Běláka.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří jáhnu Jirkovi Dyčkovi a všem vedoucím z řad mládeže naší farnosti za organizaci Víkendu pro děti na faře v Sulkovci. Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou děkuje všem, kdo přispěli v nedělní sbírce potřebným v rámci Dne štědrosti – Neděle pro Charitu. Děkujeme také všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády na farním dvoře a také Dáši Trödlerové a spolupracovníkům za přípravu velikonočního čísla farního časopisu Kunhuta, které je k dispozici u východů z kostela.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Do čtvrtka budou bohoslužby v obvyklých časech. V pondělí bude navíc mše svatá také večer v 18:00. Ve středu v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Evy Pelánové († 80) z Nového Města na Moravě (původem z Dlouhého). Kompletní program svátečních bohoslužeb ve Svatému týdnu najdete na plakátku ve vývěsce a farním webu.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy Svatého týdne v čase 15:30 – 18:00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou k dispozici 3 kněží, v úterý a ve středu 4 kněží.

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti i letos zvou na tradiční pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se uskuteční v úterý 26. března od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Na Zelený čtvrtek 28. března ráno zveme všechny ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály. Kvůli dopravě poprosíme nahlásit ministranty u otce Mira nejlépe do úterního večera (26. března) do 21:00.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž do 19:00. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 a od 15:00 do 18:00. Sbírka u Božího hrobu je tradičně určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ A VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ  

Příští neděli na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky a ostatní pokrmy. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

PLETENÍ POMLÁZEK NA ORLOVNĚ   

V neděli 31. března od 15:00 do 18:00 cca bude na Orlovně možnost uplést si vlastní pomlázku. Několik proutků bude k dispozici, přesto je vítáno přinést si vlastní. Pro lepší plánovaní akce prosím nahlaste svou účast u Josefa Kuchty (chalng@centrum.cz, tel. 776 114 462).

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK 

 V pátek a v sobotu 5. a 6. dubna 2024 proběhne v presbyterně evangelického kostela Kurz výroby a práce s biblickými postavičkami, na který zbylo ještě několik volných míst. (V pátek proběhne v čase 16:00 – 21:00 a v sobotu v čase 9:00 – 15:00, je potřeba se zúčastnit po celou dobu!). Na kurzu si ušijete jednu biblickou postavičku a naučíte se s ní pracovat. Součástí kurzu je i praktická práce s vybraným úryvkem z Bible. Bližší informace naleznete na stránkách Katolického biblického díla (biblickedilo.cz). Přihlášky posílejte nejpozději do neděle 31. března 2024 evangelickému panu faráři na adresu ondrej.ruml@centrum.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

25. března – 1. dubna 2024

Neděle

24. března

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † rodiče Ondráčkovy, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za květinářské skupinky naší farnosti a jejich rodiny, živé i zemřelé

10:30

Za Boží lid

Pondělí

25. března

18:00

Za uzdravení rodinných vztahů

Úterý

26. března

7:00

Za duše kněží v očistci

Středa

27. března

15:00

Kostelíček: Za † Evu Pelánovou (pohřební)

18:00

Za † rodiče Pustinovy, † manžela Rostislava Pečka, † Josefa Pustinu a † sestry

ZELENÝ ČTVRTEK

28. března

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ Za Boží lid

VELKÝ PÁTEK

29. března

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ

BÍLÁ SOBOTA

30. března

18:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za Boží lid

Neděle

31. března

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Zdražilovy, † 2 sestry a † švagra

9:00

Za živou a † rodinu Cáderovu, Kubíkovu, Trajlinkovu a Kulifajovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

1. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Za † Marii a Josefa Andrlíkovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | mobil 776 620 578

FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 24. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 5. neděli postní. Zveme k pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  V úterý je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svatá v tento den bude z důvodu slavnosti a zastupování v okolitých farnostech večer, a to mimořádně již v 17:00!!! Ranní mše svatá v úterý nebude. Ve čtvrtek v 18:00 zveme na poslední díl postní duchovní obnovy. Příští neděle je šestou postní, tzv. Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

NEDĚLE PRO CHARITU   

Dnes (neděle 17. března) je možnost pomoct klientům Charitní záchranné sítě, kteří žijí v nouzi. Na tento účel na farním dvoře vždy 30 min před a po každé mši svaté probíhá sbírka potravin, drogerie a jiných potřebných věcí v rámci akce „Den štědrosti – Neděle pro charitu“. Seznam vhodných darů najdete na plakátku ve vývěsce, na letácích a ZDE. Zároveň přijměte pozvání hned vedle k posezení ve farní kavárně.

ÚKLID FARNÍHO DVORA PŘED VELIKONOCEMI  

Prosíme dobrovolníky ochotné pomoct s farního dvora před velikonočními svátky, a to příští sobotu 23. března od 9:00.

VOLBY DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Ode dneška si můžete pod kůrem vyzvednout hlasovací lístky se seznamem kandidátů pro volby do pastorační rady farnosti (tedy jejich 6 volených členů). Na každém hlasovacím lístku jsou jména všech navržených kandidátů, kteří v prvním kole voleb získali dvě a více nominací a svou kandidaturu přijali. Volby se uskuteční příští neděli 24. března před a po každé bohoslužbě. Volební právo má člen farnosti starší 18 let, přičemž příslušnost k farnosti je dána kanonickým bydlištěm na území farnosti Nové Město na Moravě. Volební právo mají také ti, kteří sice kanonické bydliště na území farnosti Nové Město na Moravě nemají, ale navštěvují zde pravidelně bohoslužby. Každý hlasující má nárok na jeden hlasovací lístek, který si může ode dneška (neděle 17. března) vyzvednout na stolku pod kůrem, ZAKROUŽKOVÁNÍM OZNAČÍ JMÉNA 6 KANDIDÁTŮ, kterým dává svůj hlas, a takto upravený lístek vhodí v neděli 24. března u bohoslužeb do hlasovací urny. Kandidát může hlasovat taky sám za sebe. Volební komise složená ze tří členů (kteří do rady nekandidují) následně hlasy sčítá a vyhotoví zápis o výsledku voleb. Výsledky budou následně zveřejněny na farním webu a na vývěsce. Nová farní pastorační rada se pak sejde do jednoho měsíce po konání voleb. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obracejte na otce Mira

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI  

V úterý 19. března ráno bude zpovídání a od 10:00 mše svatá v centru Zdislava. V pátek 22. března dopoledne otec Miro navštíví před Velikonočními svátky se svátostí smíření nemocné v domácnostech. Laskavě prosí o jejich nahlášení. V pátek 22. března odpoledne navštíví klienty Domova s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. Mše svatá na Penzionu bude v sobotu v 15:00. Možnost přistoupit ke svátosti smíření před Velikonocemi pro všechny bude pak v pondělí, úterý a středu Svatého týdne (tj. 25., 26. a 27. března), kdy bude k dispozici několik zpovědníků.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 na faře.

DĚKANÁTNÍ SPOLČO 

V pátek 22. března zveme  místní i „přespolní“ mládež na spolčo mládeže děkanátu. Začínáme jako obvykle mší svatou v 18:00, pak spolčo pokračuje na faře (na baroku).

POVÍDÁNÍ O DOBROVOLNICKÉ CESTĚ DO PERU

Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě zve především seniory na povídání paní Lenky Liškové o dobrovolnické cestě do Peru, které se uskuteční v úterý v 10:00 v presbyterně evangelického kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. března 2024

 

Neděle

17. března

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Emiliána a Jiřinu Šustrovy a živou a † rodinu Šustrovou a Fouskovou

Úterý

19. března

10:00

Mše svatá na centru Zdislava

17:00 !!!

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Za živou a † rodinu Německých

Středa

20. března

18:00

Na úmysl dárce

Čtvrtek

21. března

7:00

Za prohloubení víry v rodinách

Pátek

22. března

18:00

Za † Jaroslava Tomka

Sobota

16. března

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a za nová povolání k duchovnímu stavu

15:00

Mše svatá na Penzionu

Neděle

17. března

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † rodiče Ondráčkovy, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za květinářské skupinky naší farnosti a jejich rodiny, živé i zemřelé

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 4. neděli postní, tzv. Laetare. Dnes rovněž začínáme devítidenní pobožnost ke svatému Josefovi. Ve středu je Výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 5. postní. Z důvodu účast dětí na víkendovce na faře v Sulkovci proto v tento den MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ V 10:30!!!

PRVNÍ „NOMINAČNÍ“ KOLO VOLEB DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY  

Dnes (10. března 2024) po všech bohoslužbách proběhne první – nominační – kolo voleb zástupců do nové farní pastorační rady. Členy rady mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště, ale i ti, kteří ve farnosti kanonické bydliště nemají, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojují a pravidelně v ní navštěvují bohoslužby.

JMÉNA JEDNOHO AŽ PĚTI LIBOVOLNÝCH KANDIDÁTŮ SPLŇUJÍCÍCH VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY NAPIŠTE NA JEDEN ČISTÝ LÍSTEK A VHOĎTE DO PŘIPRAVENÉ SCHRÁNKY (Vše najdete na stolku vzadu u obětních darů!).

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, kteří nominaci přijmou, postoupí do druhého kola voleb, které se uskuteční na Květnou neděli 24. března 2024. Zde najdete současný seznam stávajících členů pastorační rady i stanovy farních pastoračních rad platné v brněnském biskupství.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych z celého srdce poděkovat rodině Dvořákových a Trödlerových z Radňovic za přípravu pohoštění a obsluhu farní kavárny o minulé neděli při příležitosti slavnosti patronky našeho kostela svaté Kunhuty. Veliké poděkování patří také Marušce a Lukášovi Německým a Jarce Vlčkové za přípravu a organizací „paškálkového workshopu“ na Orlovně téhož dne.

III. EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  

Srdečně zveme na dnešní (10. března 2024) ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům. Sraz jako obvykle v 15:00 u evangelického hřbitova. Bratři evangelíci zároveň zvou všechny děti na alternativní program od 14:45 v presbyterně evangelického kostela a po skončení křížové cesty také všechny ostatní na neformální přátelské setkání na témže místě.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

V úterý 12. března ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Víta Kunce (*1955) z Nového Města na Moravě.

FARNÍ VÍKENDOVKA PRO DĚTI  

Proběhne příští víkend (15. – 17. března 2024) na faře v Sulkovci. Bližší informace rodiče obdrží e-mailem, případně osobně u jáhna Jirky.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

CHVÁLY 4G A POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Dnes od 18:00 zveme do Radostína nad Oslavou k modlitbě chval se společenstvím Chvály 4G. Ve čtvrtek zase na další večer postní duchovní obnovy na téma „Pane nauč nás modlit se!“ Začátek rovněž v 18:00.

DEN ŠTĚDROSTI: NEDĚLE PRO CHARITU 

O páté postní neděli 17. března bude možnost pomoct klientům Charitní záchranné sítě, kteří žijí v nouzi. Na tento účel na farním dvoře vždy 30 min před a po každé mši svaté proběhne sbírka potravin, drogerie a jiných potřebných věcí v rámci akce „Den štědrosti – Neděle pro charitu“. Seznam vhodných darů najdete na plakátku ve vývěsce, na letácích a ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu radňovická skupina.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. BŘEZNA 2024

Neděle

10. března

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Ludmilu Špačkovou a oboje rodiče

10:30

Za Boží lid

Úterý

12. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

14:30

Kostelíček: Za † Víta Kunce (pohřební)

Středa

13. března

18:00

Za živou a † rodinu Novotných a úmysl dárce

Čtvrtek

14. března

7:00

Za živou a † rodinu Hlavůňkovu, Tlustošovu, Krátkých a za † Davida Hotárka

Pátek

15. března

18:00

Za † Mirku Haukovou

Sobota

16. března

7:00

Za † Josefa Jinka, živé a † rodiny Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy

Neděle

17. března

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Emiliána a Jiřinu Šustrovy a živou a † rodinu Šustrovou a Fouskovou

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 3. neděli postní. Sbírka na svatopetrský haléř z minulé neděle vynesla 72.613,- Kč. Pán Bůh oplať vaši štědrost! V úterý je ranní mše svatá v latinském jazyce. Příští neděle je 4. postní, tzv. Laetare.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliký dík patří všem, kteří jste se minulou neděli podíleli na Večeru chval. Zvláštní poděkování patří hudebníkům, zpěvákům, jáhnu Jirkovi Dyčkovi za vedení a vám všem za úžasné společenství ve společné modlitbě!

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA   

Na dnešní den (neděle 3. března) připadá liturgická připomínka svaté Kunhuty Lucemburské, patronky našeho farního kostela. Jelikož jsou neděle a slavnosti z postní doby vyňaty, jste u této příležitosti po mší svatých srdečně zváni na drobné pohoštění do farní kavárny. Liturgicky se samotná titulární slavnost překládá na nejbližší den, tedy pondělí 4. března, kdy bude mimořádně mše svatá ráno v 7:00. Dnes i zítra je za obvyklých podmínek možné získat u návštěvy našeho kostela plnomocné odpustky.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů  

Po dnešní křížové cestě v 15:00 zveme všechny zájemce do Orlovny, kde od 16:00 proběhne zdobení vlastních velikonočních paškálků. Veškerý materiál a drobné občerstvení zajištěno.

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento a dva následující čtvrtky vždy od 18:00 zveme na postní duchovní obnovu pod názvem „Pane nauč nás modlit se!“ (Lk 11, 1), kterou povede jáhen Jirka Dyčka. Bližší informace ZDE.

SPOLČO MLÁDEŽE DĚKANÁTU V NOVÉM VESELÍ  

Všechny mladé zveme na další děkanátní spolčo v pátek 8. března, tentokrát v Novém Veselí. Po mši svaté v 18:00 v kostele svatého Václava následuje spolčo na faře.

III. EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA   

Společně s bratry evangelíky srdečně zveme na III. ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům, a to příští neděli 10. března v 15:00. Sraz jako obvykle u evangelického hřbitova. Letos křížovou cestu povede společenství Modliteb otců.

PRVNÍ KOLO VOLEB DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Příští neděli 10. března po všech bohoslužbách proběhne první kolo voleb do nové farní pastorační rady. Členy rady mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště. (Se souhlasem faráře se členem může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.) Jméno vašeho kandidáta splňujícího výše uvedené podmínky napište na hlasovací lístek, který následně hodíte do urny k tomu určené. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (po svém souhlasu) postoupí do druhého kola voleb, které se uskuteční na Květnou neděli 24. března 2024.

Seznam členů stávající pastorační rady najdete ZDE stanovy farních pastoračních rad brněnského biskupství  ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. března 2024

Neděle

3. března

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

9:00

Za † Bohuslava Běhounka a živou rodinu Běhounkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

4. března

7:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA

(Za všechny, kdo se starají o kostel)

Úterý

5. března

7:00

LATINSKÁ

Za † Marii a Jiřinu Malých

Středa

6. března

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

7. března

7:00

Za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci

Pátek

8. března

18:00

Za † Jána Babeje

Sobota

9. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, † Vlastimila Kříže, † Huberta Macha a † Pavlínu roz. Jarošovou

Neděle

10. března

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Ludmilu Špačkovou a oboje rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ÚNORA – 3. BŘEZNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 2. neděli postní. Dnešní sbírka je určena na Haléř svatého Petra. Po poslední mši svaté přijmou křest čtyř dětí: Veronika Balabánová z Křídel, Jan Natanael Horváth a Laura Marie Horváthová z Nového Města na Moravě a Timothy Redman z Bristolu (UK). Po mši svaté zveme do farní kavárny. Pátek je první v měsíci. Příští neděle je 3. postní. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy (z důvodu povinné účasti na setkání kněží moravské provincie na Velehradě) bude bohoslužba slova se svatým přijímáním.

VEČER CHVAL   

Dnes (neděle 25. února) v 17:00 srdečně zveme na Večer chval. Pobožnost křížové cesty dnes v 15:00 proto mimořádně nebude!!!

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE FARNOSTI JÁMY  

Ve čtvrtek 29. února 2024 proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Jámy. Program jako obvykle (v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí v kostele svatého Martina, v 8:30 mše svatá.) Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 zůstává.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   

Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 k dispozici ke svátosti smíření P. František Koukal. V pátek dopoledne bude pravidelná návštěva nemocných v domácnostech.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY   

V pátek v 17:30 a v neděli 3. března v 15:00.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů   

Přijďte si příští neděli 3. března 2024 od 16:00 na Orlovnu vlastnoručně vyzdobit velikonoční svíce pro své domovy, nemocné a seniory z našeho farního společenství. Společně vytvoříme také paškály do našich kostelů i do těch, které spravují kněží pocházející z novoměstské farnosti. Veškerý materiál a drobné občerstvení bude zajištěno. Srdečně zveme tvořivé lidi všech věkových kategorií!

FARNÍ KAVÁRNA   

Děkujeme všem, kdo se zapojují do obsluhy farní kavárny po nedělní bohoslužbě a zároveň chceme povzbudit další dobrovolníky, kteří o této službě uvažují. Připomínáme, že příprava drobného občerstvení není nutná, ale v případě, že se přece pro něj rozhodnete (např. pečením), je zde možnost proplacení s tím spojených nákladů.

VOLBY DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

První kolo volby (již podle nových stanov farních pastoračních rad brněnského biskupství) proběhne během bohoslužeb o čtvrté postní neděli 10. března 2024.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. února – 3. března 2024

Neděle

25. února

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Drdlovy a dceru Alenu

9:00

Za živou a † rodinu Štorkovu, Janů, Košíkovu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

Úterý

27. února

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA SE SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM

Středa

28. února

18:00

Za † Antonii a rodinu Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

29. února

7:00

Za † rodiče Cermanovy, † dceru Ludmilu a rodinu Kučerovou

Pátek

1. března

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu, Veselou a Pejchalovu

Sobota

2. března

7:00

Na poděkování za manželství

Neděle

3. března

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

9:00

Za † Bohuslava Běhounka a živou rodinu Běhounkovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 1. neděli postní. Dnes u mše svaté v 10:30 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně přijme biskup Pavel naši katechumenku Valerii mezi čekatele křtu, který přijme v našem farním kostele o velikonoční vigilii 30. března 2024. Po mši svaté zveme do farní kavárny a odpoledne v 15:00 k pobožnosti křížové cesty. Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra. Příští neděle je 2. postní. Po poslední mši svaté přijmou křest tři děti: Veronika Balabánová z Křídel, Jan Natanael Horváth z Nového Města na Moravě a Timothy Redman z Bristolu (UK).

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Výtěžek starobylé sbírky, jejíž kořeny sahají až do 8. století, je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Vasilem Popovičem (†87) z Nového Města na Moravě. Ve středu bude na témže místě v 15:00 pohřební mše svatá p. Jiřího Skalníka (†87) z Pohledce a ve čtvrtek rovněž v 15:00 pohřební mše svatá p. Jana Libry (†86) z Nového Města na Moravě.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

SETKÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý v 19:00 proběhne na faře setkání Pastorační rady farnosti. Ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek rovněž v 19:00 (!) na faře.

VEČER CHVAL

Příští neděli 25. února v 17:00 se ve farním kostele uskuteční večer chval. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě! Pobožnost křížové cesty v 15:00 proto příští neděli nebude.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

V pátek v 17:30 (přede mší svatou).

SPOLČO MLÁDEŽE   

Zveme všechny mladé na další spolčo v pátek 23. února. Začínáme tradičně mší svatou v 18:00 v kostele, následně pak spolčo na faře.

FORMAČNÍ SETKÁNÍ PRO NOVÉ I STÁVAJÍCÍ AKOLYTY

Proběhne v sobotu 24. února od 9:00 do 12:00 ve Velkém Meziříčí.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů   

V neděli 3. března od 16:00 proběhne na Orlovně ruční výroba velikonočních svící (paškálů) pro naše kostely a pro kostely spravované kněžími, kteří pochází z naší farnosti. Zároveň vyrobíme paškálky pro nemocné a starší lidi, které otec Miro navštíví před Velikonocemi a také pro naše domácnosti, které si můžete odnést domů. Požehnány budou odpálením od velikonočního ohně u velikonoční vigilie. Srdečně zveme tvořivé lidi všech věkových kategorií!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu má v tomto týdnu jiříkovická skupina.

 

SLOVO BISKUPA PAVLA OHLEDNĚ SYNODÁLNÍHO PROCESU

Milí přátelé,

synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.

Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.

Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.

Váš biskup Pavel

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18. – 25. února 2024

 

Neděle

18. února

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

20. února

7:00

Za živou a † rodinu Vokounovu, Černou, Benešovu, Kozákovu a Mikešovu a za Boží ochranu

Středa

21. února

15:00

Kostelíček: Za † Jiřího Skalníka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

22. února

7:00

Za † Marii Růžičkovou

15:00

Kostelíček: Za † Jana Libru (pohřební)

Pátek

23. února

18:00

Za † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Sobota

24. února

7:00

za † Marii Bořilovou, sestry a Karla

Neděle

25. února

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Drdlovy a dceru Alenu

9:00

Za živou a † rodinu Štorkovu, Janů, Košíkovu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny. Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu a zároveň začátek doby postní. Příští neděle je 1. postní.

POSTNÍ DOBA  

Vzadu u tiskovin najdete i letos průvodce postní dobou a také postní kasičky. List Mons. Václava Slouka, hlavního kaplana brněnské diecézní charity si můžete přečíst na nástěnce a farním webu.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy bude ráno v 7:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním. Ve středu bude v DSS na Žďárské mše svatá s udělováním popelce a svátosti nemocných v 16:00, ve farním kostele bude žehnání popele a udělování popelce při mši svaté v 18:00. Ve čtvrtek bude v 10:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných a popelce také na centru Zdislava. V pátek bude v 14:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Anežky Šilhánkové (*1934) z Petrovic.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu od 19:00 na faře.

SETKÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 20. února v 19:00 bude na faře setkání Pastorační rady farnosti. Ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek 22. února v 18:00 na faře.

VEČER CHVAL 

V neděli 25. února v 17:00 se ve farním kostele uskuteční večer chval. Srdečně zveme ke společné modlitbě!

NOVÝ OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP A METROPOLITA MORAVSKÝ 

V pátek 9. února jmenoval svatý otec František Mons. Josefa Nuzíka, dosavadního apoštolského administrátora a pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze za olomouckého arcibiskupa a metropolitu moravského. Kanonicky úřad převezme v polovině dubna.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. února 2024

 

Neděle

11. února

ŠESTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Malých a † syna Jiřího

9:00

LATINSKÁ

(Pro populo – Za Boží lid)

10:30

Za Boží pomoc a milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Úterý

13. února

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA

Středa

14. února

POPELEČNÍ STŘEDA

16:00

Mše svatá v DSS na Žďárské ulici

18:00

 za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

15. února

7:00

za † Mirku Haukovou

10:00

Mše svatá na centru Zdislava

Pátek

16. února

14:00

Kostelíček: Za † Anežku Šilhánkovou (pohřební)

18:00

Za † Jarmilu a Jaroslava Německých

Sobota

17. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Neděle

18. února

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 5. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny. V pondělí je památka svaté Agáty, panny a mučednice; v úterý památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; ve čtvrtek památka svaté Josefiny Bakhity, panny; v sobotu památka svaté Scholastiky, panny. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Na příští neděli zároveň připadá světový den nemocných. V sobotu při ranní mši sv. proto bude všem zájemcům udělována svátost nemocných.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Formulář mše svaté v neděli 11. února 2024 v 9:00 bude (vzhledem k zvýšenému počtu zahraničních návštěvníků a začínajícímu světovému šampionátu v biatlonu) v latinském jazyce.

LECTIO DIVINA

 Ve středu od 19:00 na faře.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. února 2024

 

Neděle

4. února

PÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

za † Marii Olišarovou, † manžela Františka

a † sourozence

10:30

Za † Drahomíru Sáblíkovou

Úterý

6. února

7:00

Za oběti válek a pozůstalé po obětech

Středa

7. února

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

8. února

7:00

Za svaté kněze, řeholníky, zasvěcené osoby

Pátek

9. února

18:00

Za † Františku Michalovou a + dcery a Boží pomoc a ochranu

Sobota

10. února

7:00

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci s prosbou za uzdravení

MŠE SVATÁ S UDĚLOVÁNÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Neděle

11. února

ŠESTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Malých a † syna Jiřího

9:00

LATINSKÁ (Pro populo – Za Boží lid)

10:30

Za Boží pomoc a milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 28. LEDNA – 4. ÚNORA 2024

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka na biblický apoštolát z minulé neděle vynesla 42.585,- Kč. Pán Bůh oplať vaši štědrost! Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Filipa Marka a Matyase Zeleného z Nového Města na Moravě a Robina Bratránka z Radňovic. Zároveň dnes srdečně zveme do farní kavárny. Ve středu je památka svatého Jana Bosca, kněze; v pátek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice); v sobotu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka. V pátek si můžete přinést k požehnání svíce („hromničky“). Svatoblažejské požehnání bude udělováno v sobotu u ranní mše svaté. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu od 19:00 na faře.

PRVNÍ PÁTEK 

Pátek je zároveň první v měsíci. V úterý odpoledne navštívím klienty DSS na Žďárské ulici (se mší svatou v 16:00), starší a nemocné v domácnostech pak v pátek dopoledne. Otec František Koukal bude zpovídat ve čtvrtek od 15:30 do 17:00, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před každou mší svatou. V pátek bude od 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí s eucharistickým požehnáním.

SPOLČO MLÁDEŽE 

Zveme všechny mladé na další spolčo v pátek 2. února. Začínáme tradičně mší svatou v 18:00 v kostele, následně spolčo faře (na baroku).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 3. února 2024 v 11:00 uzavřou v našem farním kostele svátostné manželství Kamil Kněžíček Prace a Marta Tulisová z Branišova.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ PLES  

Velké poděkování patří všem organizátorům a jejich spolupracovníkům – jednotlivcům i celým rodinám – které se i letos podílely na přípravě a průběhu farního plesu, sponzorům, dárcům cen do soutěže, hospodyňkám za napečené cukroví, a také všem zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry večera!  Ať vám všem Pán hojně oplatí tuto službu pro naše farní společenství!

ADORACE VE SLAVKOVICÍCH A VI. FARNÍ PLES V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE

Otcové pallotini zvou do Slavkovic k děkovné adoraci s modlitbou za uzdravení v sobotu 3. února, tentokrát mimořádně již v 18:00. Farnost Radešínská Svratka Vás rovněž zve na 6. farní ples, který se uskuteční v ten samý den od 19:30 v Kulturním domě v Radešínské Svratce. Rezervace vstupenek na tel. 774 253 632.

VÍKENDOVKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ   

Připomínáme Farní víkend pro děti z náboženství 15. – 17. března 2024 na faře v Sulkovci. Přihlašování online. Bližší informace u jáhna Jirky Dyčky.

ÚKLID A KVĚTINOVÁ VÝZDOBA KOSTELA  

V tomto týdnu má službu úklidu p. Librová a p. Zelená, o květinovou výzdobu se stará 2. floristická skupinka.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. ledna – 4. února 2024

 

Neděle

28. ledna

ČTVRTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti s rodinami

Úterý

30. ledna

7:00

Na úmysl dárce

Středa

31. ledna

18:00

Za † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

1. února

7:00

Volný úmysl

Pátek

2. února

18:00

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE)

Za † Ivana Hudáka

Sobota

3. února

7:00

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA

Volný úmysl

Neděle

4. února

PÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za † Drahomíru Sáblíkovou

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 21. – 28. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 3. neděli v liturgickém mezidobí – neděli Božího slova. Dnešní sbírka je určena na tisk bible (biblický apoštolát). Dnes mimořádně není farní kavárna, ale v čase 8:30 – 10:30 je na baroku poslední možnost vyzvednout si rezervované vstupenky na farní ples. Ve středu je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola; v pátek památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. Příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté bude křest tří dětí: Filipa Marka a Matyase Zeleného z Nového Města na Moravě a Robina Bratránka z Radňovic.

KONCERT NOVOCANTU   

Srdečně zveme na dnešní koncert mužského pěveckého sboru NOVOCANTUS v 17:00 ve farním kostele. Zazní „MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA“ od Josefa Schreiera.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

V úterý 23. ledna bude ve 14:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vladimíra Strachoty (*1965) z Nového Města na Moravě. Bohoslužby v týdnu jinak jako obvykle. Lectio divina bude ve středu v 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU II   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou. Program jako obvykle: v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 zůstává.

FARNÍ PLES  

Příští sobotu 27. ledna se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskuteční II. společenský večer novoměstské farnosti. Začátek v 19:30.

VÍKENDOVKA PRO ŠKOLÁKY Z NÁBOŽENSTVÍ   

Připravujeme pro školáky, kteří chodí do náboženství – zvláště pak ty děti, které letos přistoupí k prvnímu svatému přijímáníFarní víkend. Proběhne v termínu 15. – 17. března 2024 na faře v Sulkovci. Přihlašování probíhá do 11. března online ZDE. Bližší informace podá vedoucí jáhen Jirka Dyčka (dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 3. února 2024 v 11:00 hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Kamil Kněžíček Prace (okr. Brno-venkov) a Marta Tulisová z Branišova. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. ledna 2024

 

Neděle

21. ledna

NEDĚLE „BOŽÍHO SLOVA“

7:30

Za † rodiče Sadeckých

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Miloslava Kabrdu a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Úterý

23. ledna

7:00

Na poděkování za 25 let společného života

14:00

Kostelíček: Za † Vladimíra Strachotu (pohřební)

Středa

24. ledna

18:00

Za uzdravení

Čtvrtek

25. ledna

7:00

Za Josefa Suchánka (†1930), Bohuslava Vodičku (†1936), Viléma Smejkala (†1940), Jindřicha Veselého (†1966) a Ladislava Slonka (†1966)

Pátek

26. ledna

18:00

Na poděkování za 70 let života

Sobota

27. ledna

7:00

Za pomoc Ducha Svatého v rozlišování

Neděle

28. ledna

ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za nová kněžská a řeholní povolání

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí. Dnes a příští neděli mimořádně nebude farní kavárna. Úterní ranní mše svatá je v latinském jazyce. Ve středu je památka svatého Antonína, opata. Příští neděle je třetí v liturgickém mezidobí, která je zároveň V. NEDĚLÍ BOŽÍHO SLOVA. Sbírka příští neděle je proto určena na biblický apoštolát (tisk bible).

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA A TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

Ve čtvrtek 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Mottem pro letošní rok je evangelijní výzva „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27). V předvečer modlitebního týdne, tj. ve středu 17. ledna v 18:00 proběhne v evangelickém kostele další EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA. Všichni jste srdečně zváni k tomuto setkání a společné modlitbě. Ve středu proto mimořádně nebude večerní mše svatá ani biblická hodina.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU II   

Zveme mládež naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat tento pátek 19. ledna, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou II. Začínáme mší svatou v 18:00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Poté bude pokračovat spolčo na faře u baziliky.

KONCERT MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA   

Srdečně zveme na další koncert mužského pěveckého sboru NOVOCANTUS a hostů pod vedením Františka Ostrého. Uskuteční se příští neděli 21. ledna v 17:00 ve farním kostele. Zazní „MISSA PASTORALIS IN C BOEMICA“ od Josefa Schreiera a další drobnější skladby. Vstupné je dobrovolné.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU   

Ve Tříkrálové sbírce koledníci v Novém Městě a blízkém okolí vybrali krásných 365.308,- Kč. Pán Bůh ať odplatí všem dárcům za to, že jim není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě tolik štěstí. Jako poděkování přijměte od Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou pozvání na dnešní (neděle 14. ledna) XVII. Tříkrálový koncert, který se uskuteční zde ve farním kostele od 17:00. Zazní koncertní provedení České mše vánoční.

CENY DO SOUTĚŽE NA II. FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER   

Zarezervované lístky na farní společenský večer si můžete vyzvednout od 8:30 do 10:30 na baroku. Ples se blíží, a tak prosíme všechny dárce a sponzory, kteří by chtěli věnovat ceny do soutěže, aby je přinesli v nadcházejícím týdnu na faru, a to od úterý do pátku, nejlépe v úředních hodinách (tj. mezi 9:00 a 17:00).

NOVÁ CENA KATOLICKÉHO TÝDENNÍKU   

Dovolujeme si upozornit, že od 1. ledna 2024 byla upravena cena Katolického týdeníku a to na 30,- Kč za číslo.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. ledna 2024

 

Neděle

14. ledna

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Zděnka a Františku Stahlovy a živou a † rodinu Stahlovou a Peňázovou

10:30

Za † Ladislava Maříka a živou a † rodinu Maříkovu a Ježkovu

Úterý

16. ledna

7:00

LATINSKÁ (Za † Zdeňka Ptáčka)

Středa

17. ledna

EVANGELICKÝ KOSTEL | 18:00 

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Čtvrtek

18. ledna

7:00

Za Boží lid

Pátek

19. ledna

18:00

Za † Ludmilu a Josefa Janů a živou rodinu

Sobota

20. ledna

7:00

Za † rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy, živou a † rodinu Německých a Petříkovu

Neděle

21. ledna

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ „BOŽÍHO SLOVA“

7:30

Za † rodiče Sadeckých

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Miloslava Kabrdu a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. Příští neděle je druhá v liturgickém mezidobí.

Po mši svaté zveme do farní kavárny. Dnes večer v 17:00 zveme do farního kostela na novoroční koncert smíšeného pěveckého sboru Mimochodem. Dobrovolné vstupné podpoří dostavbu domova Pomněnka. Bohoslužby budou v týdnu jako obvykle s výjimkou úterý, kdy mimořádně nebude mše svatá!

LECTIO DIVINA Bude na faře ve středu v 19:00

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu 3. ledna nás předešel na věčnost pan Václav Uhlíř († 90), který řadu let působil v naší farnosti jako akolyta. Zádušní mši svaté na kostelíčku bude ve středu 10. ledna ve 14:00 předsedat P. Vojtěch Suchý SJ. Poté budou jeho tělesné ostatky převezeny do Domanína u Bzence, kde budou uloženy do rodinného hrobu.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU   

Chtěl bych poděkovat všem štědrým dárcům a obzvlášť koledníkům a organizátorům sobotní Tříkrálové sbírky. Všem těm, kteří se nemohli zúčastnit připomínám, že sbírka probíhá až do příští neděle 14. ledna a přispět je možné také on-line.

XVII. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Oblastní charita ve Žďáre nad Sázavou na poděkování všem dárcům a koledníkům tříkrálové sbírky zve na XVII. Tříkrálový koncert, který se uskuteční v našem farním kostele příští neděli 14. ledna v 17:00. Zazní  v něm koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání hned několika sborů z Bystřice nad Pernštejnem a Lelekovic. Bližší informace na nástěnce.

DARY DO SOUTĚŽE NA FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER A DOPRODEJ LÍSTKŮ

Prosíme všechny sponzory a dárce cen do soutěže v rámci farního společenského večera, že je můžou přinášet v průběhu týdne před, resp. po každé bohoslužbě do sakristie kostela. Poslední volné lístky na II. ročník farního společenského večera bude možné zakoupit příští neděli 14. ledna od 8:30 do 10:30 na baroku.   

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. ledna 2024

 

Neděle

7. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za všechny † z rodiny Petrovy z Radňovic, s prosbou o Boží milost a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro její živé členy.

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Márii Feriovou

Úterý

9. ledna

MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDE NEBUDE!!!

Středa

10. ledna

14:00

Kostelíček: Za † Václava Uhlíře (pohřební)

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

11. ledna

7:00

Za papeže Františka a na jeho úmysl

Pátek

12. ledna

18:00

Za † příbuzné Věru a Bořka

Sobota

13. ledna

7:00

Za rodiny Trödlerovu, Kučerovu a Popelkovu

Neděle

14. ledna

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Zděnka a Františku Stahlovy a živou a † rodinu Stahlovou a Peňázovou

10:30

Za † Ladislava Maříka a živou a † rodinu Maříkovu a Ježkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 31. PROSINCE – 7. LEDNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme svátek svaté Rodiny. Dnešek je zároveň posledním dnem v kalendářním roce, od 16:00 bude vystavena k tiché adoraci Nejsvětější Svátost, v 17:00 bude mše svatá na poděkování za letošní rok s prosbou o Boží pomoc do roku nadcházejícího. Zítra o slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterým končí oktáv Narození Páně, budou mše svaté dvě a to v 7:30 a v 9:00. V úterý je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Pátek je první v měsíci, ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před každou mší svatou. V sobotu je slavnost Zjevení Páně, mše svatá bude v 8:00! V sobotu večer od 19:00 zvou otcové pallotini do Slavkovic k děkovné modlitbě s prosbou za uzdravení. Příští neděli je svátek Křtu Páně, kdy končí doba vánoční.

EXODUS 90

Již v pondělí 1. ledna 2024 začíná duchovní obnova pro muže EXODUS 90! Bližší informace na stránce www.exodus90.cz.

PODĚKOVÁNÍ   

Na adventním koncertu novoměstské scholičky pro centrum Zdislava se vybralo úžasných 16.338,- Kč. Veliké poděkování scholičce a jejím vedoucím Marušce Německé, Marti Trödlerové a Jarce Vlčkové za jejich celoroční službu. Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce, radňovické schole, jejich vedoucím, ministrantům, akolytům, lektorům, nově vzniklým floristickým skupinkám za květinovou výzdobu, p. Dagmar Trödlerové a dalším za přípravu vánočního čísla farního časopisu Kunhuta. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za provedení České mše vánoční J. J. Ryby, zvláště pak hlavní organizátorce a sbormistryni Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili.

FARNÍ KAVÁRNA  

Zvlášť bych poděkovat všem rodinám a skupinkám jednotlivců za službu ve farní kavárně a zároveň bych chtěl povzbudit ty, kdo váhají, jestli se zapojit. Připomínám, že důležitější, než příprava dodatečného občerstvení (která není nutná!), je udržitelnost, tj. obsazenost služby o jednotlivých nedělích. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do života farnosti aktivně zapojujete!

PŘEDPRODEJ POSLEDNÍCH VSTUPENEK NA FARNÍ PLES   

Dnes (tj. neděle 31. prosince 2023) a v neděli 14. ledna 2024 vždy v čase 8:30 – 10:30 na Baroku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024 

V sobotu 6. ledna 2024 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:45 h. Po skončení bude na pastoračním centru pro koledníky opět připraveno drobné občerstvení. Také letos hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Do Tříkrálové sbírky je možné zapojit se také on-line zde.

SPOLČO MLÁDEŽE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Zveme všechny mladé lidi děkanátu na děkanátní společenství mládeže v pátek 5. ledna 2024 v Novém Městě na Moravě. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele, následně spolčo pokračuje na faře.

NOVOROČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO SBORU MIMOCHODEM   

Příští neděli 7. ledna se v 17:00 h se ve farním kostele uskuteční Novoroční koncert novoměstského smíšeného sboru Mimochodem pod vedením Marka Peňáze na podporu domova Pomněnka. Vystoupí Vilém Cupák (sólo tenor), Tereza Oravcová (varhany), Kateryna Holub (harfa). Všichni jste srdečně zváni!

800 BETLÉMŮ PRO ŽĎÁRSKÉ DĚKANSTVÍ A PUTOVÁNÍ ZA ŽĎÁRSKÝMI BETLÉMY   

Pro všechny tvůrce rodinných betlémů a také pro ty, kdo v živém betlému účinkují, je určena fotografická soutěž „800 betlémů pro žďárské děkanství. Fotografie vašich betlémů zasílejte přes messenger anebo e-mailem na moderator.zdar@dieceze.cz, uveďte na sebe kontakt a pak už jen sledujte facebookové stránky události. Vyhodnocení proběhne příští neděli 7. ledna ve 14:30 při dětském pásmu u jesliček v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské farnosti zvou zároveň především rodiny s dětmi na Putování za žďárskými betlémy, které je možné navštívit do neděle 7. ledna 2024. Více o informací o hře, vánoční otevírací době žďárských kostelů a hrací kartu ke stažení najdete ZDE a na stránkách www.zdarskefarnosti.cz.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Do sakristie kostela můžete i nadále přinášet zbytky vosku z adventních a nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu svíček zákopových.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. prosince 2023 – 7. ledna 2024

 

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a rodinu

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Úterý

2. ledna

 

7:00

Na poděkování za 90 let života a živou a † rodinu Dvořákovu

14:00

Kostelíček: Za † Růženu Zídkovou (pohřební)

Středa

3. ledna

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

4. ledna

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a sílu v náročné rodinné situaci pro manžele

Pátek

5. ledna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy

Sobota

6. ledna

8:00

!!!

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Za tříkrálové koledníky, pracovníky charity a všechny dárce

Neděle

7. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za všechny † z rodiny Petrovy z Radňovic, s prosbou o Boží milost a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro její živé členy.

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Márii Feriovou

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 24. PROSINCE 2023 – 1. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ A POŘAD BOHOSLUŽEB V NEJBLIŽŠÍCH DNECH   

Dnes dopoledne slavíme čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční. Odpoledne bude mše svatá v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a večer v 22:30 „půlnoční“ Česká mše vánoční J. J. Ryby. Zítra, v pondělí 25. prosince na Boží hod vánoční budou bohoslužby jako v neděli, v úterý na svátek svatého Štěpána budou bohoslužby v 7:30 a v 9:00.

Od středy do soboty budou mše svaté jako obvykle. Ve středu je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve čtvrtek svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Příští neděli 31. prosince na svátek Svaté rodiny budou dopoledne mše svaté dvě (v 7:00 a v 9:00) spojené s obnovou manželských slibů. Odpoledne v 17:00 bude mše svatá na poděkování za uplynulý rok. Předcházet ji bude od 16:00 tichá adorace před Nejsvětější Svátostí zakončená zásvětnou modlitbou a eucharistickým požehnáním. V pondělí 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté dvě (v 7:30 a 9:00).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Ve středu 20. prosince odešla na věčnost p. Růžena Zídková z Nového Města na Moravě. Pohřební mše svatá bude na kostelíčku v úterý 2. ledna 2024 ve 14:00.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO   

Po každé mši svaté bude k dispozici v sakristii kostela, resp. v podvěžním prostoru. Ve výjimečných případech bude pak (z bezpečnostních důvodů) k dispozici na faře (volat 776 620 578).

PROHLÍDKY BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

25., 26., 31. prosince 2023 a 1 ledna 2024 vždy od 14:00 do 16:00.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Během povánočního týdne můžete do sakristie kostela přinést zbytky vosku z adventních a jiných nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu zákopových svíček pro ukrajinskou frontu.

ÚKLID KOSTELA  

V povánočním týdnu má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V NADCHÁZEJÍCÍCH DNECH

24. prosince 2023 – 1. ledna 2024

 

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu,

Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

Středa

27. prosince

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

28. prosince

7:00

Na poděkování za 58 let společného života

Pátek

29. prosince

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci

Sobota

30. prosince

7:00

Za farnost, abychom ve všem měli dostatek dobré vůle být společenstvím věrných učedníků žijících v jednotě s Kristem, v Duchu a v Pravdě

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a celý rod

17:00

Na poděkování za uplynulý rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor, novemesto@dieceze.cz, www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 26. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí adventní neděli, tzv. neděli „Gaudete“. Po každé mši svaté jste srdečně zváni do farní kavárny, poslední v tomto kalendářním roce. Zároveň bude během celého dopoledne na farním dvoře možnost zakoupit duchovní literaturu od knihkupectví Novák. Dnes odpoledne (tj. v neděli 17. prosince) v 16:00 jste srdečně zváni na KONCERT PRO RADOST v podání naší novoměstské scholičky. Dobrovolným vstupným přispějete na nákup vodní postele pro centrum Zdislava. Příští nedělní dopoledne je čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer ale již patří k vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK

Misijní jarmark minulou neděli vynesl krásných 40.400,- Kč, kterými jsme podpořili Papežská misijní díla v České republice. Děkujeme výrobcům a dárcům nabízených produktů a všem, kdo přispěli zakoupením výrobků. Zvláště pak rodině Novotných a všem těm, kdo pomohli s organizací této každoroční akce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

BOHOSLUŽBY V POSLEDNÍM ADVENTNÍM TÝDNU

V pondělí bude mimořádně mše svatá také večer v 18:00. Ve středu ve 14:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Ludmily Ptáčkové (*1952) z Nové Vsi. V úterý a ve čtvrtek budou rorátní mše svaté v 6:30. U posledních letošních rorátů v sobotu 23. prosince v 7:00 přinesou zástupci skautů Betlémské světlo, které požehnáme. Následně si jej v lucerničkách můžete odnést do svých domácností. V neděli ráno bude POUZE JEDNA MŠE SVATÁ a to v 7:30!!!

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH   

V neděli odpoledne (Štědrý den) budou mše svaté dvě: první v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a druhá, „půlnoční“ ve 22:30, ve které zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. V pondělí na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (tj. v 7:30, 9:00 a 10:30). V úterý na svátek svatého Štěpána, budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Prohlídka novoměstského betléma pro veřejnost bude v časech uvedených ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ  

Ke svátosti smíření před vánočními svátky bude možné přistoupit v pondělí, v úterý a ve středu od 15:30 do 18:00. Současný nárůst respiračních nemocí se podepsal na sníženém počtu zpovědníků (v pondělí 1, v úterý 4, ve středu 3 kněží). Prosím vezměte tuto skutečnost v potaz a případně využijte možnost přistoupit ke svátostí smíření již dříve také v kostelích okolitých farností.

STREAMOVACÍ PLATFORMANA FILMANA   

Od 1. prosince je na internetu k dispozici streamovací platforma https://filmana.cz/. Nabízí širokou paletu křesťanských filmů, které jsou jako „filmová strava pro duši“ víc než vhodnou alternativou k současné nabídce komerčních streamovacích služeb.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina, která ale jistě uvítá pomoc každého dobrovolníka

 

PROGRAM SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB

 

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou a živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. prosince

18:00

Za † Marii a Jaroslava Pohankovy z Radňovic, † rodiče Košíkovy, † Josefa Košíka

Úterý

19. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru Jiřinu a † manžela

Středa

20. prosince

14:00

Kostelíček: Za † Ludmilu Ptáčkovou (pohřební)

18:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † švagra Karla

Čtvrtek

21. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za ty, co nepoznali lásku Boží

Pátek

22. prosince

18:00

Za děti a vnoučata a za uzdravení vztahů v rodinách

Sobota

23. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Za všechny blízké, kteří nás předešli na věčnost

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovi a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 10. – 17. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme druhou adventní neděli. Po mši svaté zveme na pastorační centrum, kde celé dopoledne probíhá adventní misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. Farní kavárna dnes nebude. V úterý je památka Panny Marie Guadaloupské, ve středu památka svaté Lucie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Jana od Kříže, kněze. Příští neděle je třetí adventní.

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ PŘI SVÍČKÁCH   

Úterní a čtvrteční ranní mše svaté jsou rorátní, při svíčkách, a tak začínají již v 6:30, sobotní jsou beze změny.

KONCERT SCHOLIČKY (NEJEN) PRO RADOST

Naše novoměstská scholička připravila pro všechny, kdo chtějí v adventní době přispět na dobrou věc, ADVENTNÍ KONCERT PRO RADOST. Uskuteční se příští neděli 17. prosince od 16:00 ve farním kostele. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na nákup vodní postele pro klienty denního stacionáře Zdislava.

PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA A UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ NEMOCNÝM A SENIORŮM

Proběhne v úterý dopoledne v denním stacionáři Zdislava (se mší svatou v 10:00), v úterý odpoledne v DSS na Žďárské ulici (mše svatá v 16:00). Návštěva nemocných v domácnostech bude v pátek dopoledne. Prosíme o nahlášení zájemců u o. Mira. Zpovědníci z okolitých farností budou k předvánoční svátosti smíření k dispozici v předvánočním týdnu (pondělí až středa, tj. 18. – 20. prosince od 15:30 do 18:00).

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

SCHŮZKA FLORISTEK

Setkání nově vytvořených floristických skupinek ohledně květinové výzdoby kostela bude ve čtvrtek v 17:00 na faře.

STAVĚNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A BETLÉMA V KOSTELE  

Letos (kvůli zkrácené adventní době) stavění proběhne již příští sobotu 16. prosince po ranní mši svaté (od 8:00). Děkujeme za každou podanou ruku.

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA  

Příští neděli 17. prosince bude během celého dopoledne možnost zakoupit si na farním dvoře náboženskou literaturu od knihkupectví Novák.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

Úterý

12. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za víru mladých lidí)

Středa

13. prosince

18:00

Za † Milana Siváka u příležitosti nedožitých 70. narozenin

Čtvrtek

14. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za † rodiče Švandovy, † sourozence Švandovy a Pustinovy)

Pátek

15. prosince

18:00

Za † Josefa a Marie Plockovy a † rodiče

Sobota

16. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za vytrvalost a stálost ve službě kněží)

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou, živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme první adventní neděli. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Ve středu je památka svatého Mikuláše, biskupa; ve čtvrtek památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; v pátek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V pátek ve 13:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jana Škařupy (*1941) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je druhá adventní. Po poslední mši svaté bude křest malého Antonína Hanycha.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Připomínáme dnešní předvánoční tvoření na Orlovně od 14:00 do 18:00. Kromě samotného tvoření bude k dispozici tělocvična pro aktivity s dětmi. Veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

ADVENTNÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI  

Pro děti je určeno také adventní dopoledne, a to v sobotu 9. prosince. Po rorátní mši svaté v 7:00 bude snídaně na faře. Poté jsou pro děti připravené společné hry, aktivity a svačina. Předpokládaný konec kolem 12:00.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Adventní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 10. prosince v čase 8:30 – 12:00 na pastoračním centru (na „Baroku“). Vámi vytvořené produkty, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru v sobotu 9. prosince mezi 15:00 a 17:00. Výtěžkem z jarmarku podpoříme tradičně Papežská misijní díla. Pro případné bližší informace (např. co se hodí a co ne) kontaktujte prosím p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471). V den konání jarmarku nebude farní kavárna!

RORÁTNÍ MŠE PŘI SVÍČKÁCH   

S adventní dobou přichází čas rorátních mší při svíčkách. Úterní a čtvrteční ranní mše svaté tak budou začínat již v 6:30, sobotní jsou beze změny (7:00). Vstávání na roráty je výzva a zároveň skvělý způsob, jak se připravit na slavení Vánoc.  Zveme zvlášť děti a mládež.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

DĚKOVNÁ ADORACE S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Z důvodu včerejšího nepříznivého počasí je adorace přesunuta na příští sobotu 9. prosince od 19:00.  

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

Úterý

5. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za uzdravení Pavla)

Středa

6. prosince

18:00

Za † Jána a Jozefa Babejových

Čtvrtek

7. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života)

Pátek

8. prosince

13:00

Kostelíček: Za † Jana Škařupu (pohřební)

18:00

Za † Marii Kabrdovou a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

9. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

(Za uzdravení Pavla)

Neděle

10. prosince

DRUHÁ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za † Miloše Sáblíka

10:30

Za dar uzdravení, naděje, síly a pokoje pro nemocnou maminku

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 26. LISTOPADU – 3. PROSINCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce. Také dnes zveme do farní kavárny! Středa je „červená“, je to den solidarity s pronásledovanými křesťany. Ve čtvrtek je svátek svatého Ondřeje, apoštola. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal) a to od 15:30 do 17:00. Příští neděle je první adventní. U každé mše svaté budeme žehnat adventní věnce a na závěr mše svaté v 10:30 bude pro děti připraveno překvapení!!!

Sbírka na katolické sdělovací prostředky z minulé neděle vynesla 49.285,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost! Program ve farnosti v tomto týdnu je jako obvykle: Lectio Divina ve středu na faře od 19:00 a setkávání maminek s dětmi na orlovně v pátek od 8:30. Připomínáme dnešní koncert pro hospic Vysočina v Radešínské Svratce (v 17:00) a děkovnou adoraci před Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení ve Slavkovicích v sobotu 2. prosince od 19:00.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Ve čtvrtek proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti Radešínská Svratka. Od 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Z důvodu rekolekce ve čtvrtek nebude mše svatá ráno, ale večer a to v 17:00 h (celebruje P. Tomáš Petráček).

VEČER S HOSTEM: TOMÁŠ PETRÁČEK  

Společně s bratry evangelíky zveme v rámci „Večerů s hostem“ na čtvrteční (30. 11.) přednášku historika prof. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D. na téma „Křesťanství, hodnoty, tradice v proměnách dějin“. Přednáška se bude konat od 18:00 v presbyterně evangelického kostela.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S VOJTĚCHEM SUCHÝM SJ 

Do adventní doby vstoupíme farní duchovní obnovou, kterou letos povede p. Vojtěch Suchý SJ, který jako kaplan působil v naší farnosti. Obnova začíná páteční mší svatou v 18:00 a končí eucharistickou adorací a svátostným požehnáním v sobotu dopoledne. (Páteční adorace tedy nebude). Prosíme o přípravu drobného občerstvení ke kávě na přestávky během sobotních promluv. Program obnovy najdete ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ TVOŘENÍ NA ORLOVNĚ   

Zveme děti všech věkových kategorií a jejich rodiče ke společnému předvánočnímu tvoření. To proběhne příští neděli 3. prosince od 14:00 do (cca) 18:00novoměstské orlovně na Soškově ulici. Bude připraveno několik variant tvoření a také tělocvična pro aktivity s dětmi. Svoje výrobky si můžete odnést, ale menší vámi vytvořené dárky můžou také potěšit nemocné, které bude otec Miro navštěvovat před vánočními svátky. A konečně jedním společně vytvořeným dárkem potěšíme klienty DSS na Žďárské ulici. Srdečně zveme! Stačí přijít, veškerý materiál ke tvoření i drobné občerstvení jsou zajištěny.

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK V JIMRAMOVĚ   

V sobotu 2. prosince 2023 proběhne v Jimramově setkání s koordinátorkami Modliteb matek. Pokud vás zajímá spiritualita tohoto modlitebního hnutí (jak, kde a proč se maminky setkávají k modlitbě či co znamená „odevzdání dětí do Božích rukou“), jste srdečně zvány. Pozvání je nejen pro maminky, ale také pro babičky i ženy, které své mateřství prožívají duchovně. Společně se také pomodlíme modlitby matek tak, jak se je modlí maminky ve skupinkách téměř po celém světě. Setkání začíná po ranní mši svaté v 9:00, předpokládané ukončení kolem 11:45.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cíchovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež (38. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

Úterý

28. listopadu

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše v očistci

Středa

29. listopadu

18:00

#RED WEDNESDAY / ČERVENÁ STŘEDA

Za novomanžele

Čtvrtek

30. listopadu

Mimořádně v 17:00 !!!

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci (celebruje p. Petráček)

Pátek

1. prosince

18:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl (celebruje p. Suchý)

Sobota

2. prosince

Mimořádně

v 8:00 !!!

Za † Mirku Haukovou (celebruje p. Suchý)

Neděle

3. prosince

PRVNÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Ladislava Mošnera, † sourozence Bohumila Zajíčka a živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za † manžela, tatínka, dědečka a celou živou a zemřelou rodinu Drdlovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 19. – 26. LISTOPADU 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové. V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; ve středu památka svaté Cecílie, panny a mučednice; ve čtvrtek památka svatého Klementa I., papeže a mučedníka, v pátek památka svatého Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků; v sobotu památka svaté Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Příští neděli je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Sáry Sodomkové z Rovného a Antonína Karla Slezáka z Pohledce.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I   

Zveme všechny mladé lidi z naší farnosti na pravidelné děkanátní spolčo mládeže, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2023, tentokrát ve Žďáru nad Sázavou I. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele svatého Prokopa. Poté bude spolčo pokračovat na faře u svatého Prokopa.

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež. Církev se zvláště v těchto dnech modlí za mladé lidi, protože jsou velmi důležití a tvoří její živou součást. Tento týden je také přípravou na slavnost Krista Krále, která je 38. Světovým dnem mládeže. V naší farnosti týden modliteb vyvrcholí Adorací za mládež v sobotu 25. listopadu od 18:00 ve farním kostele, na kterou jste všichni srdečně zváni.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KONCERT PRO HOSPIC VYSOČINA  

Příští neděli 26. listopadu se v 17:00 uskuteční v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na podporu Hospice Vysočina. Na varhany zahraje Ondřej Horňas a zpěvem doprovodí Ivanka Zdražilová. Všichni jste srdečně zváni!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

I nadále hledáme posily do skupinky (skupinek) dobrovolníků, které by se podíleli na květinové výzdobě kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. listopadu

  

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. listopadu

7:00

Na úmysl dárce

Středa

22. listopadu

18:00

Za Boží lid

Čtvrtek

23. listopadu

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovi, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

24. listopadu

18:00

Na poděkování za 50 let manželství

Sobota

25. listopadu

7:00

Za † Boženu Popelkovou z Vlachovic, živou a † rodinu Popelkovu a za † Zdeňku Chybovou

Neděle

26. listopadu

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Josefu Cichovou, živou rodinu a za † Růženu Mrázkovou, † syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za mládež

(XXXVIII. SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 32.  neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svaté Anežky České, panny. V úterý 14. listopadu bude v 15:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Křídlové z Jiříkovic (*1954). V pátek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. V pátek dopoledne zároveň navštívím nemocné v domácnostech (místo prvního pátku).  Příští neděle je 33. v liturgickém mezidobí. Sbírka příští neděle je určena na podporu katolických sdělovacích prostředků. Po poslední mši svaté bude křest malé Terezy Charlotty Bednářové.

KONCERT MLADÝCH TALENTŮ

Naši skvělí varhaníci Vás srdečně zvou na dnešní již tradiční Koncert mladých talentů, kde vystoupí společně s dalšími absolventy novoměstské ZUŠ, kteří se zabývají hudbou profesionálně. Posluchače potěší zvuk houslí (Šárka Blechová), akordeonu (Simona Mojžíšová), klavíru (Magdaléna Sváčková) a varhan (Ondřej Horňas), a to sólově i společně. Koncert začíná v 17:00, tentokrát v „Podpalubí“ Základní umělecké školy Jana Štursy.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

SETKÁNÍ MAMINEK S DĚTMI NA ORLOVNĚ

Tento pátek 17. listopadu (v den státního svátku) setkání mimořádně nebude! Jinak jsou všechny maminky s dětmi na pravidelné páteční setkávání vždy od 8:30 i nadále srdečně zvány!

POMOC S KVĚTINOVOU VÝZDOBOU

Jak mnozí víte, paní Malá, která ve farnosti pracovala taktéž jako floristka, z rodinných důvodů ke konci listopadu končí. Proto hledáme dobrovolníky, nejlépe menší skupinky, který by si převzali květinovou výzdobu.

VÝZVA KE SBÍRCE NA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY  

Milé sestry a bratři,

sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 19. listopad, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. O příspěvek z výnosu sbírky se mohou ucházet média s naddiecézním přesahem, která slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově. O rozdělení výnosu sbírky následně rozhodne plenární zasedání ČBK. Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost, a i za tu, kterou jste projevili v minulém roce!                                                                               

+ Vaši čeští a moravští biskupové 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2024 

Intence je možné zadat osobně ve farní kanceláři a to buď po mši svaté (vyjma nedělí), v úředních hodinách, případně telefonicky či e-mailem.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

  

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. listopadu

7:00

Za † Marii a Stanislava Starých, živou a †rodinu

15:00

Kostelíček: Za † Marii Křídlovou (pohřební)

Středa

15. listopadu

18:00

Za † Marii, Ludmilu a Josefa Janů a za živou rodinu

Čtvrtek

16. listopadu

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Pátek

17. listopadu

18:00

Den boje za svobodu a demokracii

Za vlast, za svobodu a mír ve světě

Sobota

18. listopadu

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagry

Neděle

19. listopadu

33. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za uzdravení nemocného Pavla

9:00

Za † Josefa Šikla a rodinu Šiklovu a Kuncovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. listopadu 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 31.  neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 bude přijata do katechumenátu jedna ze dvou žadatelek o křest dospělých. V úterý bude ještě ranní mše svatá na kostelíčku. Do středy 8. listopadu můžeme za obvyklých podmínek získat odpustky pro duše v očistci. Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka svatého Lva Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu památka svatého Martina, biskupa. Příští neděle je 32. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU  

V úterý v 19:00 h bude na faře setkání organizačního výboru farního plesu, který se uskuteční v sobotu 27. ledna 2024.

OHLÉDNUTÍ ZA FARNÍMI POUTĚMI 2022 A 2023  

Ve středu 8. listopadu v 19:00 srdečně zveme všechny zájemce na ohlédnutí za farními poutěmi do Itálie a na Slovensko v loňském a letošním roce spojené s promítáním fotografií a povídáním o navštívených místech. Původně plánovaná biblická hodina proto v tento den mimořádně nebude.

BIBLICKÁ HODINA NEBUDE 

Tento týden biblická hodina není, místo ní povídání o farních poutích.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLADÝCH V NOVÉM MĚSTĚ  

Zveme všechny mladé lidi z naší i okolitých farností na děkanátní spolčo a to již tento pátek 10. listopadu do Nového Města. Začínáme mší svatou v 18:00 ve farním kostele. Následně (cca v 18:45) prostřednictvím fotografií zavzpomínáme, resp. přiblížíme letošní Světové dny mládeže v Lisabonu z pohledu účastníků. Povídání je otevřeno široké veřejnostiPoté (cca od 19:30) bude spolčo mládeže pokračovat na faře.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. listopadu 2023

 

 

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

7. listopadu

7:00

KOSTELÍČEK: Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

8. listopadu

18:00

Za živou a † rodinu Ondráčkovu a Štěpánovu

Čtvrtek

9. listopadu

7:00

Za živé a † absolventy gymnázia z roku 1963–66 a jejich profesory

Pátek

10. listopadu

18:00

Za † Karla Zídka a živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Sobota

11. listopadu

7:00

Za Jindru Palečkovou a celou rodinu u příležitosti 60 let života

Neděle

12. listopadu

32. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Stupkovu a duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šemberovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 29. října – 5. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 30.  neděli v liturgickém mezidobí. Dnes mimořádně není v provozu farní kavárna. Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 76.652,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! Ve středu je Slavnost všech svatých; ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé; v sobotu památka svatého Karla Boromejského, biskupa. Příští neděle je 31. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 10:30 budou přijati do katechumenátu zájemci o přijetí svátosti křtu dospělých.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED DUŠIČKAMI  

V úterý a ve středu od 15:30 h do večerních mší svatých v 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření před dušičkovými svátky. V úterý proto ranní mše svatá nebude! Vedle svatého přijímání, modlitby na úmysl Svatého otce a jakékoliv modlitby za zemřelé při návštěvě hřbitova je svátost smíření jedna z podmínek pro získání odpustků pro duše v očistci v čase od 2. do 8. listopadu.

LECTIO DIVINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ   

Ve čtvrtek 2. listopadu v den Vzpomínka na všechny věrné zemřelé mají kněží právo sloužit až tři mše svaté. V tento den bude budou mše svaté v 7:00 h a v 16:00 h a to na kostelíčku. Na kostelíčku budou rovněž mše svaté v pátek a v sobotu.

REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA   

Ve čtvrtek v 18:00 h bude ve farním kostele zádušní mše svatá – Rekviem za pana děkana Jana Daňka. U mše svaté zazní Requiem Pavla Křížkovského v podání mužského pěveckého sboru Novocantus.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024 

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských) jsou i nadále k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. října – 5. listopadu 2023

 

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Úterý

31. října

18:00!

Za živou a zemřelou rodinu Kosárovu

Středa

1. listopadu

18:00

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

(Za Boží lid)

Čtvrtek

2. listopadu

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

7:00

Kostelíček: Za všechny věrné zemřelé

16:00

Kostelíček: Na úmysl Svatého Otce

18:00

Farní kostel: REQUIEM ZA PANA DĚKANA JANA DAŇKA (Hudebně doprovází mužský pěvecký sbor Novocantus)

Pátek

3. listopadu

18:00

Kostelíček: Za † Josefa a Marii Plockovy a † Josefa Šajnera

Sobota

4. listopadu

7:00

Kostelíček: Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. listopadu

31. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 29.  neděli v liturgickém mezidobí, která je zároveň nedělí misijní. Dnešní sbírkou podporujeme Papežská misijní díla v České republice. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou. Ve čtvrtek slavíme slavnost Výročí posvěcení kostela, v sobotu svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů. Příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

SETKÁNÍ MLADÝCH K FARNÍMU PLESU  

Zveme mládež (nejen) z naší farnosti, která by se stejně jako letos tak i v lednu příštího roku ráda zapojila do přípravy kulturního programu farního plesu. První „brainstormingové“ setkání bude již dnes (neděle 22. října) od 15:00 h na faře (na baroku).

GODZONE TOUR   

Ve čtvrtek odpoledne mládež našeho děkanátu vyráží na koncert Godzone Tour do Brna. Autobus bude odjíždět v 15:50 z Radňovic (autobusová zastávka) a v 16:00 z Nového Města (od výjezdu z autobusového nádraží). Návrat v pozdních večerních hodinách. Pro bližší informace kontaktujte jáhna Jirku (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159)

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

V pátek 27. října brzy ráno vyrážíme na třídenní farní pouť na Slovensko. Navštívíme poutní místa Skalka nad Váhom, Butkov, Rajecká Lesná, Staré Hory, Hronský Beňadik a historická města Banská Bystrica, Trnava a Nitra. Pojedeme dvěma autobusy, takže kdyby se chtěl někdo na poslední chvíli přidat, několik míst je ještě k dispozici. Zájemci pište na novemesto@dieceze.cz.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Vzhledem k farní pouti BUDE PŘÍŠTÍ NEDĚLI POUZE JEDNA MŠE SVATÁ A TO V 9:00 h!!! Využijte proto prosím možnosti bohoslužeb v nedalekých Slavkovicích (v sobotu v 17:00 h s nedělní platností a v neděli v 10:30 a v 17:00 h).

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ A SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Josefem Majerem (*1933) z Nového Města na Moravě. V ten samý den se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 11. listopadu 2023 v 11:00 h v kostele svaté Maří Magdaleny v Olešné chtějí uzavřít církevní svatbu snoubenci Karolína Krejčí a Tomáš Ondráček z Maršovic, farnost Nové Město na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami.

PO STOPÁCH ARCIBISKUPA STOJANA 

V sousední farnosti Radešínská Svratka se uvolnilo několik volných míst na zítřejší (pondělí 23. října) poutní zájezd po stopách arcibiskupa A. C. Stojana. Případní zájemci můžou kontaktovat Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136) Odjezd autobusu z Nového Města na Moravě je v 5:25 h, předpokládaný návrat kolem 20:00 – 21:00 hod. Cena zájezdu je 700 kč.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI

Blíží se měsíc listopad, ve kterém vzpomínáme na zemřelé. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 11. 1. 2020 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodu nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu, po splnění obvyklých podmínek: přijetí svátosti smíření; eucharistie; modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas Maria, zde jiná modlitba)). Předpokladem je úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Toto dovolení platí do roku 2027.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 4. listopadu 2023 od 19:00 h.

KATOLICKÉ KALENDÁŘE NA ROK 2024

Katolické kalendáře různých druhů (včetně cyrilometodějských tzv. „čtecích“) jsou k zakoupení v sakristii.

ÚKLID KOSTELA   

Službu má tento týden radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. října 2023

 

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

Úterý

24. října

7:00

Za rodinu Svobodovou, Zítkovou, Cimbálnikovou a Hrnčířovou

Středa

25. října

18:00

Na poděkování za dar života a Boží ochranu pro děti a vnoučata

Čtvrtek

26. října

7:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy

Pátek

27. října

18:00

Za † Milana Siváka

Sobota

28. října

7:00

Za † rodiče Maršálkovy a † bratry Jiřího a Josefa

Neděle

29. října

30. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 mimořádně nebude!

9:00

Za živou a † rodinu Humlíčkovou

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 28.  neděli v liturgickém mezidobí a vstupujeme do týdne modliteb za misie. V pondělí je památka svaté Hedviky, řeholnice; v úterý památka svatého Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka; ve středu svátek svatého Lukáše, evangelisty. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Polnického z Pohledce a Valerie Fejtové z Ostrova nad Oslavou.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem dámám z naší farnosti, které se podíleli na organizaci setkání zástupců farních pastoračních rad s biskupem Pavlem a biskupskými vikáři. Pán Bůh zaplať za vaši ochotu, čas a službu!

MISIJNÍ NEDĚLE A MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Příští neděle 22. října je zároveň Světovým dnem misií, proto nedělní sbírka poputuje jako každoročně na Papežská misijní díla. Od pátku do příští soboty se modlíme novénu za misie. V sobotu 21. října od 17:00 h týden modliteb za misie vyvrcholí ve farním kostele Misijním mostem modlitby. Všechny – především děti a mládež – zveme ke společné modlitbě misijního růžence a eucharistické adoraci za misie.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V pondělí 16. října v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Marty Nejedlé (†91) z Nového Města na Moravě.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy nebude ranní mše svatá ani bohoslužba slova z důvodu účastí obou duchovních na povinném formačním setkání.

LECTIO DIVINA A BIBLICKÉ HODINY 

Ve středu opět začínají společná setkání nad Božím Slovem. Ve středu v 19:00 h bude na faře Lectio Divina.

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH NA DSPS NA ŽĎÁRSKÉ A ŽEHNÁNÍ DOMU  

Ve středu odpoledne navštívím nemocné na domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici. Ve čtvrtek v 16:00 h bude na témže místě mše svatá spojená s žehnáním domu.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU I 

Ve čtvrtek rovněž proběhne rekolekce žďárského děkanátu, tentokrát ve farnosti u kostela svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou. Program zůstává nezměněný: v 8:00 adorace před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 mše svatá. Ranní mše svatá v Novém Městě v 7:00 h zůstává.

SETKÁVÁNÍ MAMINEK A DĚTÍ

Srdečně zveme všechny maminky naší farnosti, které tráví čas doma s dětmi, k pravidelnému společnému setkávání každý pátek od 8:30 h do novoměstské Orlovny (Soškova ulice č. 1559). Hlavním smyslem je hra, modlitba a společenství. Podrobnější informace najdete na plakátu na nástěnce a na farním webu.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ  

Proběhne v sobotu 21. října v čase 9:00 – 11:00 h na faře u svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou.

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH  

V úterý 24. října se v kostele svatého Matouše na Fryšavě uskuteční setkání těch, kterým v uplynulém roce zemřel někdo blízký. Případnou účast prosím potvrďte na telefonicky na čísle 605 860 760 anebo e-mailem na ivana.nejedla@zdar.charita.cz.

REKONSTRUKCE FARNÍ STŘECHY A VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

V těchto dnech začala první etapa oprava střechy farní budovy s využitím finančního příspěvku Ministerstva kultury v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a také s příspěvkem města Nové Město na Moravě. V blízké době také dojde k výměně osvětlení v  interiéru farního kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden petrovická skupina. 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. října 2023

 

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a rodiny

9:00

Za misie, misionáře a misijní společenství ve farnostech

10:30

Za Boží lid

Pondělí

16. října

15:00

Kostelíček: Za † Martu Nejedlou (pohřební)

Úterý

17. října

Mše svatá dnes mimořádně nebude!

Středa

18. října

18:00

Za † Márii Feriovou

Čtvrtek

19. října

7:00

Za † Josefa Německého, sourozence a živou a † rodinu Německých

16:00

DSPS Žďárská: Mše svatá s žehnáním domu

Pátek

20. října

18:00

Za † Josefa a Marii Plockovy a živé rodiny dcer s rodinami s prosbou o dar zdraví

Sobota

21. října

7:00

Za † rodiče Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Neděle

22. října

29. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Horňasovu, Kabelkovu, Kociánovu a Pálkovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Jiřího Šustra, † rodiče a živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

POZVÁNÍ NA SETKÁVÁNÍ MLADÝCH ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme mladé lidi (nejen) ze žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

FARNÍ OHLÁŠKY 8. – 15. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 27.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové. Po mši svaté zveme do farní kavárny! Ve středu je památka svatého Jana XXIII., papeže. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jaroslava Jílka z Pohledce (*1948). Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský.

SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Ve středu 11. října proběhne v naší farnosti setkání pastoračních rad farností širšího okolí. Začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální mší svatou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul a na kterou jste všichni srdečně zváni. Program bude pokračovat od 18:00 v Kulturním domě na Tyršově ulici. Mše svatá v 18:00 tedy nebude. Zároveň prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s organizací (registrace, šatna apod.), aby se hlásili u otce Mira.

PRAVIDELNÉ SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

V pátek zveme všechny mladé lidi žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

GODZONE TOUR 2023

Připomínáme rovněž pozvání (nejen) pro mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Vypraven bude autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu má tento týden jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. října 2023

 

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

10. října

7:00

Za uzdravení nemocných

Středa

11. října

17:00

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍCH RAD FARNOSTÍ

(Celebruje otec biskup Pavel Konzbul)

Čtvrtek

12. října

7:00

Za † a živé rodiny Zpěvákovy, Fišmonovy, Tesařovy a Šimkovy

Pátek

13. října

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslava Jílka (pohřební)

18:00

Za Boží pomoc a ochranu v nemoci s prosbou o uzdravení

PO MŠI SVATÉ SPOLČO MLÁDEŽE NA FAŘE

Sobota

14. října

7:00

za duše v očistci a nepokřtěné děti

Neděle

15. října

28. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

9:00

Na úmysl celebranta

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 1. – 8. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 26.  neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny! V pondělí je památka svatých andělů strážných. Mše svatá v úterý je v latinském jazyce. Ve středu je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka svaté Faustiny Kowalské, panny; v sobotu památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové.

ZAČÁTEK VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ   

V pondělí 2. října začíná na základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle rozvrhu.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 cca bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne o. Miro navštíví nemocné v domácnostech. (Návštěva na DsPS na Žďárské je přesunuta na třetí říjnový týden.) Před páteční večerní mší svatou bude obvyklý program (od 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

GODZONE TOUR 2023

Zveme především (ale nejen!) mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Z farnosti bude vypraven autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 2023

V blízké době v naší farnosti po roční pauze opět začne příprava dospělých ke svátosti křtu, tzv. katechumenát. Jestli ve svém okolí víte o lidech zajímajících se o víru anebo přímo o těch, kdo se s vírou již seznámili a mají zájem o přijetí svátosti křtu, odkažte je na otce Mira.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH 

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 7. října 2023 od 19:00

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini rovněž zvou na pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic příští neděli 8. října 2023. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský, který bude mít promluvu také k dětem, proto i je srdečně zveme! Od 14:00 bude také možné přistoupit ke svátosti smíření

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 27. – 29. 10. 2023  

Z různých důvodů se uvolnilo několik míst. Případní zájemci se ještě můžou hlásit na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. října 2023

 

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Úterý

3. října

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

4. října

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

5. října

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

6. října

18:00

Za † Dr. Marii Gronátovou a † rodiče

Sobota

7. října

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 24. září – 1. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 25.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Novotného z Nové Vsi a Matěje Solaře ze Zubří. V úterý je památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků; ve středu památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve čtvrtek slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; v pátek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Hedviky Svobodové (*1941) z Maršovic.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 k dispozici ZDE.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve čtvrtek je státní svátek: Den české státnosti. V den slavnosti bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KROJOVANÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Ve čtvrtek jste rovněž srdečně zváni na Lidovou krojovou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu. Po přivítání v klášterním kostele v 10:00 vyjde průvod na Zelenou horu. Tam se v 11.00 uskuteční poutní mše svatá za doprovodu dechové hudby. Od 12.00 do 14.30 je připraven folklorní program v areálu poutního místa.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání novoměstské farní pastorační rady bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře.

Týden nato (ve středu 11. října) proběhne v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností širokého okolí. Setkání začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální bohoslužbou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul. Pokračovat bude od 18:00 v kulturáku na Tyršově ulici.

SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 

 Zveme všechny děti, které letos poprvé přistoupili k prvnímu svatému přijímání, na setkání s otcem biskupem Pavlem. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:00 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově. Pro děti je to skvělá příležitost setkat se s vrstevníky a zažít společenství s těmi, kteří tak jako oni poprvé přistoupili k eucharistii. Autobus z Nového Města pojede v 6:50 od Billy. (Cena dopravy 100,- Kč, svačinu sebou) Přihlašování nejlépe do pondělí 25. září 2023. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136)

LEKTORSKÝ SEMINÁŘ VSTUPŮ DO ŠKOL

V naší farnosti hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni vnášet povědomí o naší víře mezi žáky a studenty našich škol, tedy mezi mladé lidi, kteří mají o křesťanství buď žádnou, povrchní anebo skreslenou představu. Jedná se o projekt VSTUPY DO ŠKOL. Farnost Velké Meziříčí a Katechetické centrum pro dobrovolníky připravili lektorský seminář na téma „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“. Ten se uskuteční v pátek 6. října 2023 od 16:00 do 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí. Vstupy do škol jsou projektem, který je školám poskytován zdarma, má akreditaci MŠMT ČR a zároveň plně respektuje náboženskou neutralitu školy. Bližší informace o projektu získáte a přihlásit se můžete u jáhna Jiřího Dyčky (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 1. října 2023 

 

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. září

7:00

Za všechny lékaře a zdravotníky naší farnosti

14:30

Kostelíček: Za † Hedviku Svobodovou (pohřební)

Středa

27. září

18:00

Za uzdravení složitých vztahů v rodině

Čtvrtek

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Úmysl: Za naši vlast a za Boží lid

Pátek

29. září

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci září

Sobota

30. září

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 24.  neděli v liturgickém mezidobí. U mší svatých dnes děkujeme za letošní úrodu. Děkujeme všem, kteří jste poskytli plodiny k výzdobě kostela. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.  Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Tae-gŏna, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, tzv. korejských mučedníků; ve čtvrtek svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty, v sobotu památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze. Příští sobota je 25. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Matěje Solaře ze Zubří.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Ve čtvrtek 21. září proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v novém školním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní bude v 8:30 h mše svatá. Zároveň bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání pastorační rady farnosti bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře. Týden nato (ve středu 11. října odpoledne) proběhne v kulturním domě v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností žďárského a velkomeziříčského děkanátu.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. září 2023

 

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Úterý

19. září

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

20. září

18:00

Jiřího Kučeru, rodiče, bratry a Marii Kučerovou

Čtvrtek

21. září

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za žďárský děkanát a jeho živé a † kněze

Pátek

22. září

18:00

Za živou a † rodinu Markovu a Horákovu

Sobota

23. září

7:00

Za † Petra Padalíka

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 10. – 17. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 23.  neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Jména Panny Marie; ve středu památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže; v pátek památka Panny Marie Bolestné, v sobotu památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI  

V pondělí 11. září je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h. Prosíme o zápis adorujících v půlhodinových intervalech. V 18:00 h začne moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, která bude zakončena svátostným požehnáním. Adorační den je zároveň dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce.

BOHOSLUŽBY SLOVA V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti o. Mira na poutním zájezdu ve Francii bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek v obvyklých časech místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním

KONTAKT V PŘÍPADĚ POTŘEBY KNĚZE

V případě potřeby kněze v následujícím týdnu (zaopatřování) kontaktujte prosím o. Sylwestra (tel. 733 741 473), resp. o. Mariusze (tel. 730 584 839), pro případnou domluvu posledního rozloučení zase jáhna Jiřího (608 837 159).

MŠE SVATÉ NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU A VÝZDOBA KOSTELA  

Příští neděli 17. září budeme děkovat za úrodu našich polí, sadů a zahrad. Mše svaté budou pouze v 7:30 a v 9:00 h! Mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h mimořádně nebude! Prosíme ochotné zemědělce a zahrádkáře o zapůjčení různých plodin k výzdobě kostela. Pro domluvu kontaktujte p. Malou (tel. 607 991 958).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. září 2023

  

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Pondělí

11. září

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

15:00 – 18:00

Tichá adorace před Nejsvětější Svátostí

18:00

Moderovaná adorace a svátostné požehnání

Úterý

12. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

13. září

18:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

14. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

15. září

18:00

Mše svatá    (Za † rodiče Šustáčkovy)

Sobota

16. září

7:00

Mše svatá    (Za † Ludmilu Špačkovu a † rodiče Špačkovy a Houdkovy)

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté budeme žehnat žákům a studentům a vyprošovat dary Ducha Svatého do nového školního a akademického roku. Ve čtvrtek je památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka; ve čtvrtek svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. ZÁŘÍ 2023

 

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

5. září

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

6. září

18:00

Za živou a † rodinu Remarovu a Dlabačovu

Čtvrtek

7. září

7:00

Za mír ve světě, v našich rodinách a v našich srdcích

Pátek

8. září

18:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Sobota

9. září

7:00

Na poděkování za dožitých 80 let s prosbu o požehnání do dalších dnů

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 27. SRPNA – 3. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 21. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest čtyř dětí: Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové. V pondělí je památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve; v úterý památka Umučení svatého Jana Křtitele. V pátek je světový den modliteb za péči o stvoření. Příští neděle je 22. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h uvítáme v naší farnosti jáhna Jiřího Dyčku. V pondělí v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Jozefa Kolyveka (*1940) z Nového Města na Moravě.

KONEC PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU

Se začátkem školního roku končí prázdninový režim, takže v neděli opět přibyde mše svatá v 10:30 h zvlášť pro rodiny s dětmi. Výuka náboženství na základních školách a na gymnáziu, biblické hodiny a Lectio divina začnou až začátkem října.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU – ŽEHNÁNÍ AKTOVEK A ŠKOLNÍCH POTŘEB  

Příští neděli u mše svaté v 10:30 h budeme žehnat aktovky a školní potřeby a vyprosíme si Boží požehnání, pomoc a dary Ducha svatého do právě začínajícího školního roku.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře. Rozvrh výuky bude upřesněn začátkem školního roku, ale v podstatě by se ve srovnání s předešlým rokem měnit neměl.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 16:00 do 17:30 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. Ve čtvrtek odpoledne navštívím nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, v pátek dopoledne navštívím nemocné v domácnostech. V pátek před večerní mší svatou bude obvyklý prvopáteční program (od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

DIECÉZNÍ POUŤ RODIN V PŘEDKLÁŠTEŘÍ  

Příští sobotu 2. září jste všichni – rodiny i jednotlivci – srdečně zváni na 19. diecézní pouť rodin do Předklášteří u Tišnova. Doprava individuálně po vlastní ose (autem, pěšky, na kole), případně společně vlakem s odjezdem ze stanice Nové Město na Moravě v 8:02 h (rychlíkem přes Žďár). Hlavním celebrantem pontifikální mše svaté v 11:00 h bude o. biskup Pavel Konzbul. Od 12:00 h je připraven bohatý duchovní a doprovodný program: vystoupení Horácké muziky, zábavný program pro děti a mládež, prohlídky pivovaru Vorkloster, Podhoráckého muzea a další. Návrat v odpoledních hodinách možný přímým vlakem Os 14908 (13:33 Tišnov → 14:55 NMnM) anebo R 980 Vysočina s přestupem ve Žďáru (14:48 Tišnov → 15:57 NMnM). Bližší informace na plakátu ve vývěsce a farním webu, případně u o. Mira.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 2. září 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě
uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má skupina novoměstská.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. srpna – 3. září 2023

  

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Pondělí

28. srpna

11:00

Kostelíček: Za † Jozefa Kolyveka (pohřební)

Úterý

29. srpna

7:00

 Volný úmysl

Středa

30. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Škarkovu

Čtvrtek

31. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

1. září

18:00

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ

(Za pomoc a dary Ducha svatého pro všechny žáky a studenty)

Sobota

2. září

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 20. neděli v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Pia X., papeže; v úterý památka Panny Marie Královny; ve čtvrtek svátek svatého Bartoloměje, apoštola. Příští neděle je 21. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest pěti dětí: Dominika Nováka, Emy Jamborové, Petra Štarhy, Teodora Nováka a Veroniky Válkové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h uzavřou v našem farním kostele manželství Martin Žák z Javorku a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

Úterý

22. srpna

7:00

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Středa

23. srpna

18:00

Za biskupa Josefa Nuzíka

Čtvrtek

24. srpna

7:00

Za Boží lid

Pátek

25. srpna

18:00

Za † Jaroslava a Martu Havlíčkovy

Sobota

26. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Neděle

27. srpna

21. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Františka Laštovičku a živou a † rodinu Laštovičkovu a Košíkovu

9:00

Za živou a † rodinu Trojanovu a Králíčkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 13. – 20. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 19. neděli v liturgickém mezidobí, na kostelíčku se dnes v 10:30 h uskuteční tradiční pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Ve 14:30 h budou na tom samém místě loretánská litanie a svátostné požehnání. Z pochopitelných důvodů dnes nebude v provozu farní kavárna. Sbírka dnešního dne je určena na stavbu kaple v Radňovicích. V úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše svatá proto bude večer v 18:00 h s žehnáním květů a bylin. Příští neděle je 20. v liturgickém mezidobí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ   

V pracovních dnech nadcházejícího týdne budou mše svaté slaveny pouze na kostelíčku!

V sobotu 19. srpna ranní mše svatá nebude!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do letošní poutě: hlavnímu celebrantovi a kazateli otci Václavu Sloukovi, kostelníkům, schole, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, lektorům, ministrantům za jejich službu u oltáře, stavitelům pódia, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu, všem těm, kteří pomáhali s úklidem, ale také vám všem, kteří jste na kostelíček na dnešní slavnost putovali z blízka i zdaleka. Děkujeme také, že jste v dnešní sbírce (13. 8.) podpořili stavbu radňovické kaple.

NOVÝ JÁHEN V NAŠÍ FARNOSTI   

Začátkem září nastoupí do pastorace v naší farnosti posila – jáhen Jirka Dyčka, blanenský rodák, který doposud působil ve farnosti Velké Meziříčí. Ve farnosti jej uvítáme v neděli 3. září u mše svaté v 9:00 h.

NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU KUNHUTA   

Letos mimořádně nevyjde farní časopis Kunhuta u příležitosti poutě, ale o týden později. Je to z důvodu konání Světových dnů mládeže v Lisabonu, kterých se někteří z nás účastnili, a které budou také jedním z ústředních témat srpnového vydání.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 26. srpna 2023 ve 13:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Ing. Martin Žák z Javorku u Sněžného a Eva Diešková z Dolného Kubína (SK). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Z důvodu konání bohoslužeb na kostelíčku v tomto týdnu neproběhne pravidelný úklid farního kostela.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 27. srpna 2023

  

Neděle

13. srpna

19. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Farní kostel:

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti 

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé a † obyvatele našeho města a za uzdravení bratra po těžkém úrazu)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Úterý

15. srpna

18:00

Kostelíček:

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (Za Boží lid)

Středa

16. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † rodiče Vlčkovy

Čtvrtek

17. srpna

7:00

Kostelíček:

Za dar víry a lásky k modlitbě a ke mši svaté pro naše rodiny

Pátek

18. srpna

18:00

Kostelíček:

Za † Marii a Josefa Krejčových z Pohledce

Sobota

19. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Neděle

20. srpna

20. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Strakovu a Mikešovu

9:00

Za manžele Veselých, jejich sourozence a jejich děti s rodinami

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme svátek Proměnění Páně. V úterý je památka svatého Dominika, kněze; ve středu svátek svaté Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy; ve čtvrtek svátek svatého Vavřince, jáhna a mučedníka; v pátek památka svaté Kláry, panny. V sobotu v 11:00 bude křest malé Laury Janecké. Příští neděle je 19. v liturgickém mezidobí.

POUŤ NA KOSTELÍČKU 

Příští neděli 13. srpna srdečně zveme na tradiční pouť na kostelíčku. Hlavním celebrantem a kazatelem slavnostní poutní mše svaté v 10:30 bude P. Václav Slouk, probošt Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně a prezident diecézní charity. Ve farním kostele bude mše svatá pouze ráno v 7:30 h. Sbírka bude i letos určena na stavbu kaple v Radňovicích. Odpoledne ve 14:30 bude na Kostelíčku slavnostní požehnání. V den pouti nebude v provozu farní kavárna.

STAVĚNÍ PÓDIA PRO POUTNÍ SLAVNOST 

Prosíme skupinu mužů, kteří se tradičně starají o pódium o jeho stavbu a po skončení nedělní mše svaté také o pomoc s jeho demontáží. I letos děkujeme za každou další posilu, zvlášť z řad mladých. Sraz v sobotu 12. srpna v 17:00 h na Kostelíčku.  Veliké poděkování patří všem, kdo se účastnili čtvrtečního úklidu.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle, kromě úterý, kdy ranní mše svatá v 7:00 nebude!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. srpna – 13. srpna 2023

  

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Úterý

8. srpna

Mše svatá v tento den mimořádně nebude!

Středa

9. srpna

18:00

Volný úmysl

Čtvrtek

10. srpna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

11. srpna

18:00

Za živou a † rodinu Trödlerovu, Pálkovu a Horňasovu a na úmysl

Sobota

12. srpna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

6. srpna

POUŤ NA KOSTELÍČKU

7:30

Za všechny, kdo pečují o kostely ve farnosti

10:30

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KOSTELÍČKU

(Za naši farnost a všechny živé

a † obyvatele našeho města)

14:30

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ (Kostelíček)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera. V pondělí je památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze; v úterý památka svatého Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve; v pátek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděle je Svátek Proměnění Páně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Príští neděli 6. srpna bude mimořádně pouze jedna mše svatá a to v 9:00 h!!!

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU

V tomto týdnu proběhnou v portugalském Lisabonu Světové dny mládeže. Televize Noe přinese přímé přenosy a záznamy programu: přílet papeže Františka, oficiální program, přivítání s mladými, křížovou cestu, modlitbu růžence ve Fatimě, sobotní večerní vigilii, nedělní mši svatou, setkání s dobrovolníky a odlet Svatého otce. Živě se budou také vysílat dopolední katecheze a bohoslužby z českého národního centra, speciální studio s pozvanými hosty, nebo zpravodajství. Premiérově denně v 17.00 a vzápětí i sestřihy dopoledního vysílání. Jako obvykle z mládežnických setkání budou součástí pozdravy českých poutníků domů, denně v 8.00 hodin a v reprízách po celý den. Aktuální program najdete na https://www.tvnoe.cz/program.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu ráno jsou volné úmysly mší svatých, které lze dodatečně zapsat u kostelníků v sakristii. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pátek bude od 17:30 h možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. Návštěvy nemocných v tomto týdnu nebudou.

ÚKLID KOSTELÍČKA K POUTI

Prosíme co nejvíc dobrovolníků o pomoc s úklidem na Kostelíčku k srpnové pouti. Úklid proběhne již tento týden, a to ve čtvrtek 3. srpna od 15:30 h. Vezměte si prosím s sebou kbelík, všechno ostatní bude k dispozici.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 5. srpna 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. července – 6. srpna 2023

 

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Úterý

1. srpna

7:00

Volný úmysl

Středa

2. srpna

18:00

Na poděkování na úmysl dárce

Čtvrtek

3. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

4. srpna

18:00

Za manžele Veselých

Sobota

5. srpna

7:00

 Volný úmysl

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní den je zároveň Dnem prarodičů a seniorů. V pondělí je památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze; v úterý svátek svatého Jakuba, apoštola; ve středu památka svatého Jáchyma a Anny („spolupatronky“ farního kostela), ve čtvrtek památka svatého Gorazda a druhů; v sobotu památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K DNEŠNÍMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 

Dnes (tj. v neděli 23. července) je možné získat plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící za účast ve mši svaté za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky se udělují také věřícím, kteří v tento den věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích. Ta nejbližší se bude konat v sobotu 5. srpna 2023 (nikoliv tedy příští sobotu 29. července, jak bylo původně avizováno ve farním časopisu), a to se začátkem o hodinu později, tedy ve 20:00 h.  Od tohoto data budou děkovné adorace probíhat vždy v první sobotu v měsíci ve 20:00 h.

KONCERT V BOBROVÉ   

Městys Bobrová a farnost Bobrová srdečně zvou na koncert k výročí 300 let úmrtí Jana Blažeje Santiniho a 100 let narození bobrovského rodáka Miloše Kašpárka, a to příští neděli 30. července od 16:00 hodin do kostela svatých Petra a Pavla v Horní Bobrové. Na koncertě bude možnost zakoupit knihu „Obrazy s příběhy“.  Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. července 2023

  

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Švandovy a † sourozence z obou stran

9:00

Za uzdravení nemocné osoby

Úterý

25. července

7:00

Za milost dobré smrti pro těžce nemocnou

Středa

26. července

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

27. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

28. července

18:00

Za nemocné

Sobota

29. července

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci červenci

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V sobotu je svátek svaté Marie Magdalény. V pondělí se začínáme modlit novénu ke svaté Anně. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí, která je zároveň Dnem prarodičů a seniorů.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Samuela Lešundáka (†94) z Nového Města na Moravě.

ŽEHNÁNÍ ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA V MARŠOVICÍCH

Příští sobotu 22. července srdečně zveme do Maršovic, kde v 15:00 h u místní kapličky u slavnostní mše svaté požehnáme nový zvon a hasičské auto. Podrobný program slavnosti najdete na plakátku ve vývěsce.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA   

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu (i případného jiného termínu) kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

POUŤ NA TURZOVKU A DO MEDJUGORJE  

Zveme na pouť na Turzovku (3. září 2023) a do Medjugorje (14. – 19. listopadu 2023). Náhradníci se můžou stále hlásit na pouť do Lurd a La Salette (11. – 19. září 2023). Přihlášky a informace u Václava Šustra, email: vaclav.sustr@post.cz, tel.: 777 640 961.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. července 2023

 

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

Úterý

18. července

7:00

Za dar vzájemné lásky v manželství

14:30

Kostelíček: Za † Samuela Lešundáka (pohřební)

Středa

19. července

18:00

Za živou a † rodinu Chocholáčovu

Čtvrtek

20. července

7:00

Za živou a † rodinu Fialovu, za dary Ducha Svatého pro živou rodinu a za duše v očistci

Pátek

21. července

18:00

Za kněze, za nemocné kněze a nová kněžská povolání

Sobota

22. července

7:00

Za živou a † rodinu Štorkovu z Pohledce, rodinu Markovu z Radňovic a † Josefu Fuksovou z Radňovic

15:00

MARŠOVICE

MŠE SVATÁ S ŽEHNÁNÍM NOVÉHO ZVONU A HASIČSKÉHO AUTA (Za živé a † obyvatele Maršovic)

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Švandovy a + sourozence z obou stran

9:00

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Bohoslužby v týdnu jako obvykle. V úterý je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve čtvrtek památka svatého Jindřicha, císaře; v pátek památka blahoslaveného Hroznaty, řeholníka; v sobotu svátek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA   

Ještě jednou děkujeme všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří se průběžně přihlašujete ke službě v nedělní farní kavárně. Dovolujeme si připomenout, že součástí služby není nutně pečení či příprava občerstvení. Nějaké cukroví je jistě vítáno, ovšem přinést ho sebou a nabídnout může kdokoliv, přičemž platí zásada: Co se přineslo, to se na místě sní, případně odnese domů 🙂 Přihlašování je i nadále možné on-line.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA 

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h (s výjimkou poutě 13. srpna 2023) možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu jiného vhodného termínu prohlídky kostela kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

NOVÝ DIECÉZNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE  

V úterý 4. července papež František jmenoval biskupa Martina Davida, dosavadního administrátora Diecéze ostravsko-opavské, novým sídlením biskupem téže diecéze. Po zesnulém biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi se tak stává v pořadí druhým biskupem nejmladší diecéze v zemi.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ  

Včera se mnozí mladí z naší farnosti vrátili z farního tábora na Březině u Vlastějovic. Chtěl bych opět poděkovat svratecké farnosti, především hlavnímu vedoucímu Tomáši Mahelovi, hlavnímu kuchaři Vojtovi Polnickému a všem dalším dobrovolníkům v kuchyni, všem táborovým vedoucím ze svratecké i naší farnosti za skvělou organizaci letošního 24. ročníku tábora a všem účastníkům za vytvoření skvělého společenství!

POUŤ DO BYSTRÉHO U POLIČKY  

Farnost Bystré u Poličky i letos zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, a to příští víkend 15. – 16. července 2023. Bližší informace na plakátcích ve vývěskách.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO

Zbylo ještě několik volných míst na říjnovou farní pouť na Slovensko. Zájemci se mohou přihlašovat na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. července 2023

 

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

11. července

7:00

Poděkování za milost obrácení a dar víry, za dar života i rodiny

Středa

12. července

18:00

Za † Josefa Večeru a † syna Václava

Čtvrtek

13. července

7:00

Za Boží pomoc a vedení v těžké rodinné situaci

Pátek

14. července

18:00

Za † rodiče Štorkovy, Bartošovy a † Josefa Štorka

Sobota

15. července

7:00

Za Boží lid

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 2. – 9. července 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z minulé neděle na bohoslovce a církevní školství vynesla 51.384,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši podporu a štědrost! V pondělí je svátek svatého Tomáše, apoštola; v úterý památka svatého Prokopa, opata; ve středu slavnost svatých Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy; ve čtvrtek památka svaté Marie Goretti, panny a mučednice. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ DEN  

Ve jménu celé farnosti bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se podíleli na přípravě Farního dne: přípravy farní zahrady a dvora, stolů a lavic, aktivit pro děti, za pečení cukroví a přípravu jiného občerstvení, za obsluhu v kavárně, při vydávání občerstvení až po následný úklid. Zvláštní poděkování patří Josefu Dvořákovi, Dáši Trödlerové a dalším z vás za perfektní catering 😉 A díky vám všem, co jste přišli, za vytvoření skvělé přátelské atmosféry.

FARNÍ KAVÁRNA   

Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, resp. na baroko do „Farní kavárny“. Chtěl poděkovat všem, kdo pomáhali s jejím zařizováním, Ottu Smetanovi za pomoc při výběru vybavení a jeho dopravě, Jaroslavu Maršálkovi za zapojení všeho potřebného zařízení, chlapům Trödlerovým (Jendovi, Vojtovi a synům) a Martinu Košíkovi za úpravy terénu pro nové venkovní sezení na farním dvoře, Marku Přichystalovi za zprovoznění rezervačního systému pro služby v kavárně na farních stránkách. Předem zároveň moc děkuji vám všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří jste ochotní se na této službě našemu farnímu společenství o jednotlivých nedělích podílet. Přihlašovat/odhlašovat se můžete na farním webu v sekci FARNÍ KAVÁRNA.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  

Úterní ranní mše svatá bude v latinském jazyce. V ten samý den v 15:00 h na kostelíčku pohřební mše svatá za † Františka Javorského (*1932) z Nového.   Úterní večerní slavnostní poutní mši svaté v 18:00 h v kostele svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou bude předsedat novoříšský opat Marian Rudolf Kosík OPraem. V oba státní svátky v tomto týdnu (tj. ve středu a ve čtvrtek) bude v našem kostele ranní mše svatá v 8:00 h!

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI   Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 h bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. V pátek dopoledne navštívím nemocné, večer od 17:30 h bude tichá adorace s požehnáním s Nejsvětější svátostí

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

2. – 9. července 2023

 

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

4. července

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

15:00

Kostelíček: Za † Františka Javorského (pohřební)

Středa

5. července

8:00

SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE    Za † rodiče Cermanovy a † děti

Čtvrtek

6. července

8:00

DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

Za dar lásky a uzdravení vztahů v rodině

Pátek

7. července

18:00

Za † Josefa Vyorala, † rodiče Šustáčkovy a † rodiče Kápičkovy

Sobota

8. července

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ČERVNA – 2. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a církevní školství. Ve středu je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve; ve čtvrtek slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ DEN  

Všichni jste srdečně zváni na dnešní farní den, který proběhne od 15:00 h na farním dvoře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla proběhne mimořádná kněžská rekolekce. V 8:00 h začneme adorací před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 h bude mše svatá, u které poděkujeme za dlouholetou službu panu děkanu P. Vladimíru Záleskému, který odchází na nové působiště, a zároveň přivítáme nastávajícího žďárského děkana P. Marka Husáka, dosavadního administrátora ve farnostech Jimramov, Sulkovec a Dalečín. Opět bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek večerní mše svatá nebude, protože mše svatá ve středu večer, která bude z vigilie slavnosti svatých Petra a Pavla, má čtvrteční platnost.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM   

Ve středu v 19:00 h bude na faře poslední Lectio divina v tomto školním roce. Příští nedělí začíná ve farnosti prázdninový režim. O nedělích budou pouze dvě mše svaté (v 7:30 h a v 9:00 h). V 10:30 h rodiny s dětmi můžou navštívit bohoslužby v blízkém okolí (Slavkovice, Sněžné). Během prázdnin nebudou středeční biblické hodiny ani Lectio divina.

OTEVŘENÍ FARNÍ KAVÁRNY  

Co ale od příští neděle 2. července přibyde, je možnost pravidelného setkávání se po nedělních bohoslužbách, a to V NOVĚ ZAŘÍZENÉ FARNÍ KAVÁRNĚ (v prostorách pastoračního centra a farního dvora). Zároveň prosíme co nejvíc rodin a skupin jednotlivců (vždy min. 2 osoby), které by si chod farní kavárny o jednotlivých nedělích vzali na starost. Nejedná se o nic složitého. Zapisování bude on-line přes odkaz na farním webu. Tam najdete také podrobné informace o tom, co služba farní kavárny obnáší. Čím větší počet zapojených rodin a skupin jednotlivců, tím menší frekvence „služeb“.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

TE DEUM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Na páteční večerní mši svatou jsou zváni zvlášť všichni žáci a studenti. Poděkujeme u ní za dary Ducha Svatého v uplynulém školním i akademickém roku.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. června – 2. července 2023

 

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

Úterý

27. června

7:00

Za živé a † z rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

28. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI                  SVATÝCH PETRA  A PAVLA

Za † Karla Zídka, za živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Čtvrtek

29. června

8:30

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za Boží lid a za obyvatele města † v červnu)

Pátek

30. června

18:00

TE DEUM (Poděkování za dary Ducha Svatého pro žáky a studenty v uplynulém školním roce)

Sobota

1. července

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 18. – 25. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 11. neděli v mezidobí. V Radňovicích je dnes poutní slavnost, mše svatá na návsi začíná v 10:30 h. V pondělí je památka svatého Jana Nepomuka Neumanna, kněze. V úterý v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. doktorky Věry Jinkové (†75) z Nového Města na Moravě. Ve středu je památka svatého Aloise Gonzagy, řeholníka; v sobotu slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Příští neděle je 12. v mezidobí, sbírka bude určena na bohoslovce a církevní školství.

FARNÍ DEN  

Příští neděli 25. června jste všichni srdečně zváni na farní den, který se uskuteční od 15:00 h na farním dvoře. Farní den bude před začínajícími prázdninami opět příležitostí k neformálnímu setkání. Pro děti budou připravené různé aktivity, soutěže a vědomostní kvíz. K dispozici bude také skákací hrad a na všechny čeká skvělé občerstvení

SVĚCENÍ OBNOVENÉ KAPLIČKY V JIŘÍKOVICÍCH  

Obec Jiříkovice zve v sobotu 24. června na posvěcení obnovené kapličky v centru obce. Mše svatá začne ve 14:15 h, po ní bude kladení věnců, průvod obcí a přátelské posezení v kulturním domě. 

PORTIMO SLAVÍ 25 LET   

Sociální služby Portimo, které již 25 let podávají pomocnou ruku tisícům dětí, mládeži, dospělým i seniorům v našem regionu, zvou na oslavu výročí založení, které se uskuteční příští sobotu 24. června na koupališti v Novém Městě na Moravě. Bližší informace o připravované akci a také možnosti přispět na provoz této obecně prospěšné společnosti najdete na plakátu ve vývěsce a také ZDE.

STÁVAT SE TVŮRCI POKOJE  

Jednou z odpovědí na synodální volání po prohloubení vztahů ve farních společenství je vzdělávací program pro leadery farních společenství „Tvůrci pokoje“. Cílem je posílit praktické kompetence v oblasti komunikace, řešení konfliktu, zpětné vazby, práci s dynamikou skupiny, ale i poskytnout základní vhled do ekleziologie a synodality. Více informací včetně přihlášek najdete na webu www.tvurcipokoje.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí v našem farním kostele vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

18.– 25. června 2023

 

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

Úterý

20. června

7:00

Za † rodiče Fialovy, Boží pomoc v nemoci dcery

15:00

Kostelíček: Za † MUDr. Věru Jinkovou (pohřební)

Středa

21. června

18:00

Za † a živou rodinu Horňasovu, Pálkovu, Trödlerovu a duše v očistci

Čtvrtek

22. června

7:00

Na poděkování za dar kněžství (4. výročí)

Pátek

23. června

18:00

Za † pana děkana Jana Daňka (3. výročí úmrtí)

Sobota

24. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Za † Josefa a Matildu Chalupovy, † Lubomíra Mošnera, zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu

14:15

JIŘÍKOVICE: ŽEHNÁNÍ KAPLIČKY  Za živé a † obyvatele obce

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

 

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v mezidobí. U mše svaté v 10:30 h přijme poprvé svátost eucharistie Anetka Šajnerová. Po ní bude křest malé Rozálie Veselské. V úterý je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Víta, mučedníka; v pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova; v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pátek v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá † Františka Šolce (*1944)

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří jste přispěli k důstojnému průběhu procesí na Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně, prvnímu v našem městě od roku 1968. Foto ze slavnosti a eucharistického průvodu najdete ZDE a také ZDE. Děkujeme dobrovolníkům za přípravu a zdobení oltářů, pomoc při organizaci liturgického průvodu i při následném úklidu. Zvláštní poděkování patří ministrantům za jejich premiérovou službu při jednom z nejnáročnějších liturgických slavení vůbec. Pán Ježíš říká: „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10, 32) Pán Bůh zaplať Vám všem, kteří jste se svou účastí dosvědčili svou víru, příslušnost a úctu k Spasiteli v Nejsvětější Svátosti.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 17. června 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Vojtěch Rolinek a Martina Milušková, oba z Nového Města na Moravě. Týden poté, v sobotu 24. června 2023 v 11:00 h chtějí na tom samém místě vstoupit do manželství Josef Hořínek ze Skleného nad Oslavou a Iva Mrkvičková ze Slavkovic. V ten samý den si ve 13:00 h udělí svátost manželství Vlastislav BalabánKřídel a Veronika KrálováJiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH  

Srdečně zveme na pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne příští neděli slavnostní mší svatou v 10:30 h na návsi. U mše svaté budeme prosit nejen za stavbu nové kaple, které vizualizace bude možné vzhlédnout, ale také za zdraví a Boží pomoc pro všechny obyvatele obce. Z důvodu pouti v Radňovicích nebude v neděli ve farním kostele mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h!!!

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ  

V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijme jáhen brněnské diecéze Tomáš Zámečník z farnosti Brno-Bystrc. Jáhenské svěcení přijmou bohoslovci Lukáš Janoušek z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov. Provázejme novokněze a nové jáhny svými modlitbami a prosme také za nová povolání pro diecézi i celý svět!

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 17. června od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

Úterý

13. června

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a živou a † rodinu Blahovu

Čtvrtek

15. června

7:00

Na poděkování za rodinu Pham

 

Pátek

16. června

15:00

Kostelíček: Za † Františka Šolce (pohřební)

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

Za živou a † rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

17. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

18. června

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a † Bohumila Novotného

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 4. – 11. ČERVNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka; v úterý památka svatého Norberta, biskupa; ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 10. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Rozálie Veselské. Sbírka na charitu minulou neděli vynesla 50.531,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří také všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu a také se sami zúčastnili na letošní Noci kostelů. Zvláštní poděkování patří společenství modliteb otců, schole a zpěvákům za přípravu a vedení závěrečné ekumenické modlitby chval v evangelickém kostele, p. Jaromíru Černému a Ladislavu Harvánkovi za výklad u prohlídek Černé kaple, všem kostelníkům a organizátorům.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve čtvrtek 8. června v 11:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Pavla Sokolíčka (†70) z Nového Města na Moravě.

PROCESÍ O SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ   

Ve čtvrtek 8. června je Slavnost Božího těla. Po večerní mši svaté v 18:00 h vyjdeme v slavnostním eucharistickém průvodu do ulic města. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň prosíme o pomoc dobrovolníků (k přípravě oltářů, u procesí a při následném úklidu). Hlaste se prosím u otce Mira. Zvláště zveme rodiče a děti, které letos poprvé přistoupili k svatému přijímání a také ministranty. V případně nepříznivého počasí se slavnost uskuteční u bočních oltářů uvnitř farního kostela. Ve čtvrtek proto nebude ranní mše svatá!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý 6. června odpoledne navštívím nemocné na penzionu na Žďárské ulici, v pátek 9. června dopoledne zase ostatní nemocné, které pravidelně navštěvuji k prvním pátku.

INTENCE NA 2. POLOLETÍ 2023   

Je možné zadávat úmysly mší svatých na druhé pololetí 2023 a to osobně (nejlépe v úředních hodinách na faře), ale také e-mailem, sms zprávou či telefonicky.

POUŤ DO TŘEBÍČE A JAROMĚŘIC NAD ROKYTNOU 

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské zvou seniory ke společnému putování do Třebíče a Jaroměřic nad Rokytnou. Pouť se uskuteční ve středu 21. června. Více informací najdete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

4. – 11. června 2023

 

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou

a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Úterý

6. června

7:00

Za † Františku a Michala Ondreičkových

Středa

7. června

18:00

Za † Jana Ondráčka

Čtvrtek

8. června

11:00

Kostelíček: Za † Pavla Sokolíčka (pohřební)

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Mše svatá s procesím ulicemi města

Pátek

9. června

18:00

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

Sobota

10. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

11. června

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Zouharovu

10:30

Za † Bohumilu a Romana Minářovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 28. května – 4. června 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost seslání Ducha Svatého, kterou končí doba Velikonoční. Dnešní sbírka je na účely charity. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky.  V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; v úterý památka svaté Zdislavy; ve středu svátek Navštívení Panny Marie; ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze; v pátek památka svatých Marcelina a Petra, mučedníků; v sobotu památka svatého Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Příští neděli je Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes se setkáme u poslední májové pobožnosti v 15:00 h u kapličky v Petrovicích. V 17:00 h jste zase srdečně zváni do Moravské galerie na Koncert mladých talentů. Vystoupí Magdaléna Sváčková, Ondřej Horňas, Šárka Blechová a Simona Mojžíšková.

Pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 h do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pravidelné návštěvy nemocných jsou přesunuty až na následující týden.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

V pondělí v 15:00 h bude na kostelíčku poslední rozloučení s p. Martou Lukešovou (†81) z Petrovic, v úterý v 15:00 h bude na tom samém místě pohřební mše svatá za p. Ladislava Pejchala (†77) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

NOC KOSTELŮ 2023

V pátek 2. června zveme společně s bratry evangelíky širokou veřejnost na Noc kostelů. Mottem letošního ročníku pod záštitou starosty města Michala Šmardy je citát z knihy Moudrosti: „Po světle dne totiž nastupuje noc, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost“ (Mdr 7, 30). Můžete se těšit na komentované prohlídky barokní freskové výzdoby v Černé kapli, lukostřelecký turnaj a vědomostní kvíz v parku u evangelického kostela či meditaci u varhan (s hudebním doprovodem Marka Peňáze). Letos se poprvé připojí taky hřbitovní kostelíček Nanebevzetí Panny Marie, kde bude každou celou hodinu (19:00, 20:00 a 21:00) krátká komentovaná prohlídka interiéru a souběžně tam bude probíhat výstava historického liturgického oblečení (nejen) pro pohřební liturgii. Noc kostelů vyvrcholí ve 22:30 h společnou EKUMENICKOU MODLITBOU CHVAL V EVANGELICKÉM KOSTELE pod vedením společenství Modliteb otců. Zpívá celý kostelvšichni jste srdečně zváni, abyste se připojili nejen ke společné modlitbě, ale také společnému zpěvu! Texty a noty písní jsou ke stažení ZDE. Podrobný program Noci kostelů je na plakátech a také na stránkách www.nockostelu.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu konání Noci kostelů v pátek 2. června bude večerní mše svatá již v 16:30 h!!!

JARNÍ POUŤ (NEJEN) STARŠÍCH 

V pondělí 5. června se uskuteční tradiční jarní pouť nejen starších farnosti Radešínská Svratka a okolí, tentokrát do Orlických hor na poutní místa Neratov, Králíky a Klášterec nad Orlicí. Přihlašujte se prosím na tel. 777 119 136. Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

HLEDÁ SE NOVÝ KOLEGA/KOLEGYNĚ 

Národní centrum pro rodinu rozšiřuje tým a hledá nového kolegu nebo kolegyni, který by se chtěl podílet na dobrém díle v oblasti rodinné politiky, primární prevence rozpadu vztahů a spolupráci s našimi, církevními, centry pro rodinu v ČR. Bližší informace na farním webu.

S ŘEHOLNÍKY VE VYSOKÝCH TATRÁCH  

Stejně jako v minulých letech i letos milosrdní bratři pořádají pro mladé muže hledající své povolání výlet do Tater. Na programu budou vedle vysokohorské turistiky v krásné přírodě různé duchovní aktivity a samozřejmě možnost rozhovorů. Podrobnější informace a přihlášky: prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo +420 608 745 700. Přihlašování do 11. června 2023. Bližší informace na webu biskupstvi.cz.

WEBINÁŘE CENAPu   

Centrum naděje a pomoci (CENAP), které pomáhá lidem žít bez poškozování zdraví a bez eticky sporných postupů, nabízí rodičům i prarodičům mladších školáků a předškoláků jednorázový on-line webinář s názvem „Jak mluvit s dětmi o sexu“. Snoubencům jsou určeny webináře „Umění komunikace“ a „O manželství a sexualitě“. Kompletní nabídka kurzů je na https://www.cenap.cz/kurzy-pro-verejnost.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

28. května – 4. června 2023

 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

30. května

7:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a † Františka a Marii Cajzlových

15:00

Kostelíček: Za † Ladislava Pejchala (pohřební)

Středa

31. května

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

1. června

7:00

Na poděkování a prosbu za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek

2. června

!!! 16:30

Za duše v očistci

Sobota

3. června

7:00

Za živou a † rodinu Německých, Vlčkovu a Zídkovu

Neděle

4. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za živou a † rodinu Švandovu a Pustinovu

9:00

Za živou a † rodinu Kubíkovou a za † Drahomíru Čížkovou

10:30

Za † Jiřího Gregora, jeho † rodiče a Boží požehnání pro děti

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | ☎  +420 776 620 578 |  www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou neděli velikonoční. V pondělí je Slavnost výročí posvěcení brněnské katedrály svatých Petra a Pavla, v pátek památka svatého Filipa Neriho, kněze. V neděli je Slavnost seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí doba velikonoční. V pátek bude křest dvou dětí: Dary a Daniela Hobzových, v neděli dalších dvou dětí: Ondřeje Dostála a Dominika Homolky. Sbírka příští neděle je na charitativní účely.

POĎĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kteří se podíleli na dnešní slavnosti prvního svatého přijímání. Především všem katechetům z naší i okolitých farností, kteří děti na přijetí svátosti v uplynulém roce připravovali. Lidušce Malé děkujeme za krásnou květinovou výzdobu a přípravu pohoštění pro zahradní slavnost, Marušce Pham za přípravu skvělých čerstvých závitků, scholičce a jejím vedoucím za hudební doprovod mše svaté. Zvláštní poděkování patří Marku Přichystalovi za službu fotografa, paní Havlíčkové z Horácké tiskárny za zpracování fotografické památky, pánům Ludvíku Polnickému a Vítu Pohankovi za poskytnutí materiálu a výrobu nové dekorace pro dnešní i příští slavnosti prvního svatého přijímání – velkou bílou hostii pod oltářním stolem. Veliký dík kostelníkům, ministrantům, lektorům, novoměstské skupině za úklid kostela, a vám všem, kteří jste k důstojnému průběhu dnešní slavnosti přispěli.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Studnic. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky v Petrovicích.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět možnost přistoupit ke svátosti smíření.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ   

V pátek v 18:45 na faře.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ   

Příští sobotu 27. května představí využití biblických postaviček nejen při katechezi paní katechetka Jana Miškovská.  Setkání začíná v 9:00 h na žďárské faře u svatého Prokopa.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 27. května od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

PŘIHLÁŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023

Probíhá přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. červenceZvací dopis najdete ZDEFormulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května.

OSLAVY 30 LET ŽĎÁRSKĚ CHARITY  

Oblastní charita ve Žďáře nad Sázavou zve na páteční oslavy založení! Bližší info ZDE.

VOLNÉ MÍSTA VE HVĚZDIČCE  

V dětské křesťanské skupině s Montessori prvky Hvězdička ve Žďáru nad Sázavou se od září uvolnila tři místa. Více informací ZDE.

PLAVU ZA TEBOU   

Všichni single (svobodní, po rozchodu, rozvedení, anulovaní, ovdovělí, z jakéhokoliv důvodu sami ve věku 30–50 let) jsou zváni na jedinečnou seznamovací akci pro single katolíky s názvem „Kde jsi? Plavu za Tebou!“. Pod záštitou brněnského děkana Václava Slouka se uskuteční 6. června 2023 od 18:00 h v prostorách Duchovního centra u kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně na Lesné. V 17:00 h jí bude předcházet mše svatá s promluvou jáhna Jana Špilara. Využijte tuto originální nabídku prostoru a času s vysokou pravděpodobností na seznámení – jak toho organizátoři chtějí dosáhnout se dozvíte na webových stránkách akce: www.kdejsi-plavuzatebou.cz. Je potřebná registrace. Další informace na Facebooku, Instagramu a na webu brněnského biskupství.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

21. – 28. května 2023

 

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a † rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

23. května

7:00

Za ty, kteří nepoznali lásku Boží

Středa

24. května

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

25. května

8:30 !

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

26. května

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

27. května

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci květnu 

Neděle

28.  května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

7:30

Za živou a † rodinu Mazourovou

9:00

Za † bratra Františka, † rodiče Blažíčkovy a Dvořákovy a za Boží ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme šestou neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na pronásledované křesťany. Po mše svaté v 9:00 h bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. V úterý je svátek svatého Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech; ve čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně. Zároveň v tento den začíná devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha Svatého – svatodušní novéna. V sobotu je památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze. Příští neděle je sedmá velikonoční.

POĎĚKOVÁNÍ   

Misijní jarmark z minulé neděle vynesl krásných 31.556,- Kč, tato částka již doputovala na místo určení, tedy na Papežská misijní díla.  Děkujeme všem výrobcům i těm, kteří jste zakoupením výrobků přispěli na dobrou věc. Zvláštní poděkování patří rodině Novotných, která se již tradičně postarala o přípravu, koordinaci a zdárný průběh jarmarku. Zároveň bych chtěl poděkovat všem vám, kteří jste se účastnili čtvrtečního benefičního koncertu Horácké muziky pro nemocnou holčičku Emily a pomohli tak částkou 30.000,- Kč, které budou využity na podporu její rehabilitace. Zvlášť bych chtěl poděkovat paní Evě Havlíkové za samotný nápad a také organizaci benefičního koncertu.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  

V úterý z důvodu účasti na povinném formačním setkání kněží mše svatá nebude!!! Slavnost Nanebevstoupení budeme slavit již vigilií ve středu večer v 18:00 (s platností pro následující den). Ve den slavnosti (tj. ve čtvrtek) bude mše svatá pouze ráno v 7:00 h.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ   

Bude v naší farnosti příští neděli ve mši svaté v 10:30 h. K eucharistii letos poprvé přistoupí 21 dětí. K první svátosti smíření přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 18. května od 16:00 na baroku. Poté proběhne nácvik liturgie a zahradní slavnost pro prvopřijímající děti, jejich rodiče a sourozence. Ostatní rodinní příslušnici a všichni zájemci budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v pátek a to od 17:00 h do 18:00 h ve farním kostele.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI 

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Maršovic. Případní pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 14:00 h. Příští neděli v 15:00 h se setkáme na májové u kapličky ve Studnicích.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA FARNÍ TÁBOR BŘEZINA 2023 

Začalo přihlašování na farní tábor v Březině, který letos proběhne v termínu 1. – 8. července. Zvací dopis najdete ZDE. Formulář přihlášky si můžete stáhnout ZDE, potvrzení o zdravotní způsobilosti ZDE a  žádost o poskytnutí příspěvku na dítě zaměstnance ZDE. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání Tomáši Mahelovi nejlépe do 31. května. Patronem letošního 24. ročníku je arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

OSLAVY 30 LET CHARITY   

Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou srdečně zve na hlavní část oslav 30. výročí jejího vzniku, která se uskuteční v pátek 26. května 2023 na nádvoří zámku ve Žďáru nad Sázavou. V programu pátečních oslav jsou večerní koncerty v Pivovarském dvoře, na kterých vystoupí zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy, pražský disco-Balkán band Circus Brothers a funk folková formace Heblo z Ostravy. O spojení s místní komunitou se v odpoledním programu na prvním nádvoří žďárského zámku postarají Zelenohorští muzikanti, zámečtí hasiči a žďárští městští policisté s ukázkami činnosti a techniky. Pro návštěvníky oslav je dále připravena komentovaná prohlídka areálu zámku. V 17:00 h hodin bude v bazilice slavnostní mše svatá. Předprodej vstupenek na koncerty (do zpoplatněné zóny pro koncerty od 18:00 h) probíhá na pokladně a v online prodeji žďárského zámku a to do 25. května 2023. Cena vstupenky je 350,- Kč (500,- Kč na místě).

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. května 2023

 

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 dnes mimořádně nebude!!!

Úterý

16. května

Mše svatá dnes mimořádně nebude!!!

Středa

17. května

18:00

VIGILIE ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za † p. děkana Daňka a duše v očistci)

Čtvrtek

18. května

7:00

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Pátek

19. května

18:00

Na poděkování za dar života, víry, manželství a rodiny

Sobota

20. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

21.  května

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živé a † farníky z Pohledce

9:00

Za živou a †  rodinu Královu a Blažíčkovu

10:30

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V NEDĚLI 14. KVĚTNA Z DŮVODU KONÁNÍ POUTI VE ŽĎÁRU MIMOŘÁDNĚ NEBUDE MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI V 10:30 H!!! 

Kromě Žďáru můžete využít také bohoslužby v 10:30 h a v 17:00 h

v blízkých Slavkovicích (4,5 km) a v 10:30 h ve Sněžném (12 km).

Farní ohlášky 7. – 14. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme pátou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové. V sobotu je památka Panny Marie Fatimské. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malého Jonáše Novotného z Jiříkovic. Účelová sbírka příští neděle je na pronásledované křesťany.

POUŤ NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI NA ZELENOU HORU 

Příští sobotu 13. května budeme společně s křižanovskou a heřmanovskou farností putovat ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou Horu. Pěší poutníci budou odcházet ve 14:00 h od fary. Hlavním celebrantem slavnostní poutní mše svaté v 18:00 h na Zelené hoře bude P. Josef Pohanka, farář v Křižanově. Bohoslužbu hudebně doprovodí žďárský sbor z farnosti u svatého Prokopa. Pan děkan Vladimír Záleský a farnost Žďár nad Sázavou II zvou všechny na poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu mimořádně nebude příští neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h !!!

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Po každé dnešní mši svaté se v čase 8:30 – 12:30 h zastavte na farním dvoře na jarním misijním jarmarku! Pod zahradním průjezdem na farní dvůr Vám budou k dispozici vyřazené knižní tituly z farní knihovny. Ty si můžete zdarma (případně za dobrovolný příspěvek) rozebrat.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK VE FARNOSTI  

Dnes v 15:00 h srdečně zveme na májovou pobožnost do Jiříkovic. Pěší poutníci můžou vyrazit od fary z Vratislavova náměstí ve 13:30 h. Příští neděli se setkáme u kapličky v Maršovicích.

BENEFIČNÍ KONCERT HORÁCKÉ MUZIKY PRO EMILY

Všechny srdečně zveme na benefiční Koncert pro Emily. Horácká muzika se v něm představí se svým pásmem „Pocta svatému Janu Nepomuckému“. Koncert se uskuteční v našem farním kostele ve čtvrtek 11. května 2023 v 18:00 h. Výtěžek benefice půjde na nákup nového auta pro pětiletou Emily trpící dvěma vzácnými nevyléčitelnými diagnózami – spinální svalovou atrofií prvního typu a angelmanovým syndromem. Bližší informace o příběhu malé Emily ZDE.

POSTNÍ ALMUŽNA  V postničkách se v naší farnosti letos vysbíralo 2.706,- Kč. Pán Bůh zaplať za každou korunu, kterou jste podpořili místní charitní záchranní síť, kterou naše oblastní charita pomůže lidem v existenční nouzi.

BIBLICKÁ HODINA  

Jako obvykle ve středu v 19:00 h na faře.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

V pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. května 2023

 

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

Úterý

9. května

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

10. května

18:00

Za dary Ducha Svatého, za moudrost, odvahu a dar pokoje a jednoty pro všechny kněze

Čtvrtek

11. května

7:00

Za † pana děkana Jana Daňka a za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Pátek

12. května

18:00

Za † Marii Kabrdovou, živou a † rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Sobota

13. května

7:00

Za † P. Karla Fialu, † P. Jaroslava Svobodu a za všechny † kněze našeho děkanství

Neděle

14.  května

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou † rodinu Kociánovu a Horňasovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 v tento den mimořádně nebude!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest pěti dětí: Lenky Štempelové, Magdalény Pojerové, Emy Šimkové a Davida a Dominika Kršky. V pondělí je památka svatého Josefa – dělníka; v úterý památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; ve středu svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. V sobotu je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 7. května 2023 v čase 8:30 – 12:30 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru (na baroko) den předem, a to v sobotu 6. května 2023 mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Blíží se mariánský měsíc květen a s ním májové pobožnosti u kapliček naší farnosti. Proběhnou jako obvykle vždy v neděli v 15:00 h s možností společného pěšího putování. První bude příští neděli 7. května v Jiříkovicích. Kalendář májových pobožností najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Možnost svátosti smíření bude ve čtvrtek od 15:30 h do 17:30 h a v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večerní program bude jako obvykle: od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

Začíná v pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. dubna – 7. května 2023

 

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

2. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

3. května

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

4. května

7:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † Jiřinku Šedivou

Pátek

5. května

18:00

Za † rodiče Dítětovi a † tetu Věru

Sobota

6. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých a Košíkovu

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí neděli velikonoční. V pondělí je památka svatého Jiří, mučedníka; v úterý svátek svatého Marka, evangelisty; v sobotu svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je čtvrtá velikonoční. V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miroslava Bartoše (*1926) z Nového Města na Moravě. V neděli poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Lenky Štempelové, Emy Šimkové, Davida a Dominika Kršky.

SCHŮZKA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM   

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na dnešní děkanátní přípravné setkání v 15:00 h na faře. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pro účast na setkání je nutné on line přihlášení zde. Registrovat se lze pouze do zítřka, tj. pondělí 24. dubna 2023!!!

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Kněžská rekolekce žďárského děkanátu v tomto týdnu mimořádně nebude v Novém Městě na Moravě, ale v Bystřici nad Pernštejnem. V 8:30 h budeme v tamním kostele svatého Vavřince děkovat za 30 let Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. Proto ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě mimořádně nebude mše svatá ráno, ale až večer v 18:00 h.

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ   

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání. Kromě modliteb v průběhu celého týdne bude ve čtvrtek od 15:30 tichá a od 17:30 moderovaná eucharistická adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Rozpis je vzadu na stolku s obětními dary, prosím o zapsání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Zveme všechny katechety a katechetky a také všechny věřící pedagogy z naší farnosti na setkání katechetů žďárského děkanství, které se uskuteční příští sobotu 29. dubna od 9:00 h do 11:00 h v Dětské skupině Hvězdička na Libické ulici 1 ve Žďáře nad Sázavou. Program setkání na plakátcích ve vývěsce a na farním webu.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 29. dubna od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

Pro veliký zájem o farní pouť na Slovensko v termínu 27. – 29. října 2023 vypravujeme druhý autobus. Případní zájemci se tak můžou i nadále hlásit na adrese novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a paní Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. dubna 2023

 

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. dubna

7:00

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru, † rodiče, † švagra a † synovce Josefa

Středa

26. dubna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

27. dubna

18:00 !!!

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Pátek

28. dubna

14:30

Kostelíček: Za † Miroslava Bartoše (*1926)

(pohřební)

 

18:00

Za živou a † rodinu Černých a Svobodovu

Sobota

29. dubna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci dubnu

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. dubna 2023

FOTO Z FARNÍHO PLESU

Jsou dispozici zde. Za fotografie děkujeme p. Petru Říhovi

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství). Zveme na pouť do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Pavel Habrovec. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. V pátek je připomínka svatého Konráda z Parzhamu, kterého relikvie máme ve farnosti. Příští neděle je třetí velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Z důvodu účasti na formačním setkání kněží nebude mimořádně v úterý mše svatá ani výuka náboženství na druhém stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA

Ve středu v 19:00 h na faře.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 

Také letos o podzimních prázdninách vypravíme třídenní farní pouť, tentokrát na Slovensko. V plánu je návštěva poutních míst (Skalky nad Váhom, kamenného sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov, Rajecké Lesné a Starých Hor) a měst Kremnice, Banské Bystrice, Nitry a Trnavy. Přihlašování výhradně e-mailem na novemesto@dieceze.cz, případně osobně na faře. Bližší informace budou již brzy na farním webu, případně u o. Mira.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM 

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na děkanátní přípravné setkání. Program se skládá z několika částí, který připravují jednotlivé děkanáty, proto je účast na tomto setkání velice důležitá. Sejdeme se příští neděli 23. dubna v 15:00 h na faře v Novém Městě na Moravě.

ÚKLID KOSTELA 

Tento týden má službu paní Mahlová a paní Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. dubna 2023

 

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Úterý

18. dubna

Mše svatá v tento den mimořádně není!

Středa

19. dubna

18:00

Za živou a † rodinu Dlabačovu a Remarovu

Čtvrtek

20. dubna

7:00

Za † Ludmilu a Josefa Janů

Pátek

21. dubna

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

22. dubna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. DUBNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. V sobotu 15. dubna bude křest Mariána Grundzy a příští neděli 16. dubna Timoteje Zdražila.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. Po zbytek týdne (až na neděli) budou bohoslužby v obvyklých časech.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

 POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 16. dubna. Podpořme svou účastí blízké poutní místo! Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele příští neděli nebude! Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Max Kašparů. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkuji za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, schole a všem zpěvákům, letos zvlášť Marušce Německé a Magdě Trödlerové za přípravu a vedení liturgického doprovodu bohoslužeb, Martině Trödlerové a scholičce, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu kostela, paní Dáši Trödlerové za přípravu velikonočního čísla farního časopisu, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkuji také všem společenstvím úklidu kostela a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. dubna 2023

 

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

11. dubna

7:00

Za mír ve světě, v rodinách a v srdcích

Středa

12. dubna

18:00

Za † rodiče Potockých, Ptáčkovy a jejich † děti

Čtvrtek

13. dubna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

14. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a živou a † rodinu Kuncovu

Sobota

15. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Farní ohlášky 2. – 10. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Dnešní (2. 4.) křížovou cestu v 15:00 h vedou kostelníci. Na Velký pátek bude křížová cesta ve 13:00 h v Radňovicích. Příští neděli je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Ve nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Úterní mše svatá je v latinském jazyce. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou zpovídat 3, v úterý 5 a ve středu 4 kněží, prosím zohledněte tuto skutečnost při výběru dne přistoupení ke svaté zpovědi!

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti zvou na pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se po několikaleté pauze opět uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zveme ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Odjezd autobusu v 6:00 h ze zastávky u supermarketu BILLA. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž po obřadech až do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h. Sbírka u Božího hrobu je určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

3. dubna

18:00

Za † Petra Barana

Úterý

4. dubna

18:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

5. dubna

18:00

Za † a živou rodinu Pálkovu, Horňasovu a Trödlerovu a duše v očistci

ZELENÝ ČTVRTEK

6. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

7. dubna

13:00

15:00

KŘÍŽOVÁ CESTA V RADŇOVICÍCH

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (OBŘADY)

BÍLÁ SOBOTA

8. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. března – 2. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Petra Jana Holečka, Matěje Ptáčka a Matěje Josefa Koláře. Zveme na pobožnosti křížové cesty dnes a příští neděli v 15:00 h a v pátek v 17:30 h.  Příští neděle je Květnou nedělí, kterou vstupujeme do Svatého týdne.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Ve sbírce na dostavbu domova Pomněnka se minulý týden vybralo 107.281,- . Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE 

Ve čtvrtek bude kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH PŘED VELIKONOCEMI   

V úterý navštívím nemocné na penzionu. V pátek 31. března dopoledne navštívím nemocné se svátostí smíření před Velikonočními svátky. Laskavě prosím o jejich nahlášení.

ZASEDÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 28. března 2023 bude na faře v 18:00 h zasedání Ekonomické rady a poté v 19:00 h Pastorační rady.

ÚKLID OKOLÍ KOSTELA PŘED VELIKONOCEMI   

Prosíme dobrovolníky o pomoc při úklidu okolí kostela před velikonočními svátky příští sobotu 1. dubna od 9:30 h.

DUCHOVNÍ OBNOVA  

Otcové pallotini zvou na postní duchovní obnovu „Čiňte pokání a věřte evangeliu“, která se uskuteční dnes (tj. neděle 26. 3.), zítra a pozítří v kostelích v Radešínské Svratce, Olešné a Nové Vsi. Obnovu vede P. Artur Cierlicki, SAC. Program najdete na vývěsce a na farním webu.

MISSA CHRISMATIS V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE  

Zveme kluky ministranty do katedrály v Brně na Missu Chrismatis na Zelený čtvrtek. Zájemce hlaste prosím u o. Mira. Pravděpodobně bude vypraven autobus.   

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. března – 2. dubna 2023

 

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města † v březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

28. března

7:00

Za † Arnošta Kopřivu a † Vlastu a Jaroslava Peckovy

Středa

29. března

18:00

Na poděkování za úspěšně složené zkoušky

Čtvrtek

30. března

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živou a † rodinu Dvořákovu a duše očistci

Pátek

31. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Janu Německou a † rodiče Hermanovy

Sobota

1. dubna

7:00

Za † Josefa Svobodu, a živou a † rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz |  tel. 776 620 578

Farní ohlášky 19. – 26. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. postní, tzv. Laetare. Dnešní mimořádná sbírka poputuje na dostavbu Domova Pomněnka. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka. V pondělí je slavnost svatého Josefa, proto bude mimořádně večerní mše svatá v 18:00 h. V sobotu je Slavnost Zvěstování Páně, mše svatá bude v obvyklém čase v 7:00 h. Příští neděle je 5. postní. Po poslední mši svaté bude křest malého Petra Jana Holečka, Matěje Josefa Koláře a Matěje Ptáčka.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu v 15:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Kovářové, roz. Havlišové (*1928) z Nového Města na Moravě.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na večer chval s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí a to příští sobotu 25. března od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá diecézní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 25. března 2023 v Brně. Setkání nabízí zajímavé přednášky z psychologie a církevního práva, ale také možnost sdílení a duchovní podporu. Bližší informace a přihlášky ZDE.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023    I nadále prosíme o vaše hlasy pro restaurování sochy Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina. Hlasovat můžete ZDE.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má petrovická skupina 

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. března 2023

 

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

„LAETARE“

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Pondělí

20. března

18:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Na úmysly společenství modliteb otců

Úterý

21. března

7:00

Za † Zdeňku a Jaroslava Bábíkovy

Středa

22. března

15:00

Kostelíček: Za † Marii Kovářovou (pohřební)

18:00

Za † a živou rodinu Novotnou a Horňasovu

Čtvrtek

23. března

7:00

Za živou a † rodinu Procházkovu a † Mirku Veselskou

Pátek

24. března

17:30

Pobožnost křížové cesty (ministranti)

18:00

Za † Jozefa Vyorala, † rodiče a † bratra

Sobota

25. března

7:00

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   

Za † rodiče Kučerovy, dceru Ludmilu a živou a † rodinu

Neděle

26. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Ondráčkovi, † dceru, † 3 syny, † Boženu Koutnou a † Bohumila Novotného

9:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci březnu

10:30

Na poděkování za dar šedesáti roků života a za Boží požehnání do dalších let

15:00

Pobožnost křížové cesty

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Ohlášky 12. – 19. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. postní. Dnešní křížová cesta s bratry evangelíky povede ke Třem křížům. Vyjdeme v 15:00 h z parkoviště u evangelického kostela hřbitova. Pondělí je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní. Křížovou cestu v 15:00 h povede synodální skupinka.

SBÍRKA NA POMNĚNKU

Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na dostavbu Domova Pomněnka. Stavbu realizuje Diakonie ČCE. Bližší informace o sbírce, jejím využití i aktuálním stavu stavby najdete v přiloženém dopise zástupců Farního sboru ČCE v Novém Městě na Moravě.

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

I nadále prosíme o podporu restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

VÝZVA VSTAŇ! 

Nejen účastníkům Světových dnů mládeže v Lisabonu je určena duchovní příprava Vstaň! Jejím cílem je vést mladé lidi k tomu, aby se připravovali na dobré prožití Světových dnů mládeže, které má být pro účastníky vyvrcholením této pouti, na kterou se vydávají již nyní. Příprava je rovněž pro mladé prostorem k duchovnímu růstu a skrze duchovní podněty se mohou učit hledat své osobní povolání. Bližší informace na www.svetovednymladeze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. března 2023

 

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

Úterý

14. března

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

15. března

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

16. března

7:00

Za † rodiny Tlustošovu, Hlavůňkovu a Krátkých

Pátek

17. března

17:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za † Jána Babeje

Sobota

18. března

7:00

Za † Josefa Jinka a rodiny Harvánkovy, Jinkovy a Ševelovy

Neděle

19. března

4. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Německých

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu, Melicharovu a Zikmundovu

10:30

Za Boží lid

15:00

Pobožnost křížové cesty

 

DOPIS ZÁSTUPCŮ SBORU ČCE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU SBÍRKOU 19. BŘEZNA 2023

 

V Novém Městě na Moravě 10. března 2023

Milé sestry, milí bratři, 

Rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji stavby Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě, na které náš sbor spolupracuje. Stavba Pomněnky začala v březnu 2022 a dokončená bude v únoru 2024. Jsme tedy za polovinou. Máme hotovou hrubou stavbu a dokončujeme rozvody elektřiny, vody, topení a vzduchotechniky. V průběhu jara letošního roku spustíme příjem žádostí o péči v Pomněnce. Koncem roku pak začneme přijímat první zaměstnance. Pomněnka bude sloužit lidem s demencí, především pak s Alzheimerovou nemocí. Kapacita domova bude 30 lůžek.

Pomněnku bychom rádi otevřeli co nejdříve po dokončení. Rozhodli jsme se tedy podpořit veřejnou sbírku na vybavení Domova Pomněnka takzvanou matchingovou výzvou. Farní sbor ČCE v Novém Městě na Moravě proto uvolnil ze svých rezerv 1 milion korun. Za každou vaši darovanou korunu přidáme korunu naši, a to až do výše jednoho milionu korun. Peníze získané touto sbírku poskytneme na nákup nábytku, konkrétně: pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, křesla, stoly, židle, nábytek do kaple, vybavení společné koupelny a další. Drobní dárci se na stavbě a vybavení domova podílejí částkou 21 milionů korun. Na začátku března 2023 jsme již od nich na darech získali 9,8 milionů korun.

Orientační ceny vybavení:

Pečovatelské lůžko 35.000 Kč, antidekubitní matrace 8.000 Kč, noční stolek 7.000 Kč, jídelní židle 6.000 Kč, křeslo rozkládací 12.000 Kč, vanový zvedák 150.000 Kč.

Naši výzvu směřujeme do všech sborů Českobratrské církve evangelické v České republice. Vnímáme však velmi silně také podporu Římskokatolické farnosti v Novém Městě na Moravě. V roce 2022 jste nám umožnili prezentovat Pomněnku v rámci vašeho jarmarku, nebo jste nás podpořili sbírkou v rámci ekumenické bohoslužby. Proto se na vás obracíme i v letošním roce. Předně s prosbou o modlitbu za zdárné dokončení Domova Pomněnka. A také s žádostí o zapojení do naší dárcovské výzvy Milion pro Pomněnku.  

Naši dárcovskou výzvu ukončíme na Svatodušní neděli 28. května 2023. 

Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Podrobnosti vám sdělí Petr Hladík, kurátor Farního sboru ČCE Nové Město na Moravě

Kontakt:

Petr Hladík, telefon: 602 730 793, e-mail: info@domovpomnenka.cz, www.domovpomnenka.cz

Za Farní sbor ČCE Nové Město na Moravě

 

            Ondřej Ruml, farář                                                           Petr Hladík, kurátor

 

Farní ohlášky 5. – 12. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. postní. Příští neděle je 3. postní.

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY   

Dnes v 15:00 h. Vede společenství modliteb otců. V pátek je křížová cesta v 17:30 h pod vedením ministrantů. Příští neděli zveme na ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům s bratry evangelíky. Začátek v 15:00 h u evangelického hřbitova.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Vzhledem k setkání kněží moravských diecézí na Velehradě nebude v úterý mimořádně mše svatá ani výuka náboženství na II. stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

ANKETA ZLATÁ JEŘABINA 2023

Prosíme o podporu (hlasováním i sdílením) restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého u kostela v anketě Zlatá jeřabina– Cena Kraje Vysočina v kategorii Péče o kulturní dědictví. Hlasování probíhá od 1. do 31. března ZDE.

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI  

Postní duchovní obnova v naší farnosti proběhne 21. – 25. března. Misijní jarmark bude letos 7. května a První svaté přijímání 21. května.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. března 2023

 

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Úterý

7. března

V tento den mimořádně není mše svatá!!!

Středa

8. března

18:00

Za † Antona a Emílii Moncmanovy, † Jána a Angelu  Bošnákovy a † Annu Cáderovú

Čtvrtek

9. března

7:00

Za † rodiče Zdražilovy, † dvě sestry a † švagra

Pátek

10. března

18:00

Na poděkování za naše rodiče a předky, za zemřelé a za Boží požehnání pro živé

Sobota

11. března

7:00

Za † Ludmilu Špačkovu a † švagra Jaroslava a jejich † rodiny

Neděle

12. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Zdeňka Slámu a † Libora Čejku

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 26. února – 5. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 1. postní. Po poslední mši svaté bude křest Václava Krále z Jiříkovic. Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h také pobožnost křížové cesty. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. Koukal, v pátek navštívím nemocné. V pátek je také liturgická připomínka svaté Kunhuty.  Příští neděle je 2. postní.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu ve 12:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Josefa Valíka (*1943) z Nového Města na Moravě.

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA

V naší farnosti na pátek 3. března připadá titulární slavnost farního kostela svaté Kunhuty, která je za obvyklých podmínek spojena s úplnými odpustky. Podmínky jsou vyloučení zalíbení v hříchu (a to i lehkém), vykonání svátosti smíření (alespoň v blízké době), návštěva farního kostela, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. Jelikož se v naší farnosti jedná o SLAVNOST, nejsme v tento den vázáni půstem. Po mši svaté bude na pastoračním centru malé pohoštění, na které jste srdečně zváni. Opět prosím naše hospodyňky o jeho přípravu.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu služebního vycestování nebudu v úterý a ve čtvrtek dopoledne k zastižení ve farní kanceláři. V úterý rovněž nebude výuka náboženství na 2 stupni ZŠ a ve středu biblická hodina. V případě potřeby mě prosím kontaktujte telefonicky, případně e-mailem.

SETKÁNÍ KATECHETŮ 

Proběhne příští sobotu 4. března 2023 ve Žďáru na faře u svatého Prokopa (viz plakáty ve vývěskách).

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH A ASISTENTŮ FARNÍHO TÁBORA V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE  

Příští neděli 5. března ve 14:30 h bude v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce první setkání vedoucích a asistentů farního tábora. Začíná se pobožností křížové cesty. Tématem a patronem letošního 24. ročníku farního tábora bude olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Letos uplyne 100 let od jeho úmrtí.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. února – 5. března 2023

 

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

28. února

7:00

Za † Davida Hotárka a Vladimíra Tlustoše

Středa

1. března

12:00

Kosetlíček: Za † Josefa Valíka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

2. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, Vlastimila Kříže, Huberta Macha a Pavlínu roz.Jarošovou

Pátek

3. března

18:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 

Za † Bohuslava Běhounka a živou a † rodinu Běhounkovu

Sobota

4. března

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 7. v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka, tzv. Halíř svatého Petra, je určena do rukou Svatého Otce, který jej rozdělí dle aktuálních potřeb církve. Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby. Příští neděle je tak první postní. Součástí půstu je také almužna. I letos jsou k dispozici postní kasičky, které si můžete vyzvednout vzadu u tiskovin. Je to jedna z možností, jak podpořit oblastní diecézní charitu.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Věru Svobodovou (*1968) z Nového Města a ve čtvrtek v 15:00 h pohřební mše svatá za + Ivetu Horváthovou (*1990) taky z Nového Města.

JARNÍ PRÁZDNINY

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude ani výuka náboženství a mimořádně ani středeční biblická hodina.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM PAVLEM V ŽAŘOŠICÍCH 13. KVĚTNA

Plánujeme vypravit autobus, prosíme o nahlášení zájemců o společnou dopravu u o. Mira, abychom věděli předběžný zájem.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá také letos Postní duchovní obnovu pro manžele, která se uskuteční ve dnech 24. až 25. února 2023 na Vranově u Brna. Téma obnovy je ,,My dva a čas“. Přednášejícími jsou manželé Helena a Josef Múčkovi z Brna. Přihlášení a bližší informace na stránkách www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela v tomto týdnu mají p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. února 2023

 

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. února

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

14:00

Kostelíček:

Za + Věru Svobodovou (pohřební)

Středa

22. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA

Za živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Krejčích

Čtvrtek

23. února

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

15:00

Kostelíček:

Za + Ivetu Horváthovou (pohřební)

Pátek

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Kovářovu

Sobota

25. února

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci únoru

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Je to starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 8. února 2023 odešel na věčnost pan Miroslav Kamenský (*1938) z Radňovic. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém rodinném kruhu.

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek mimořádně proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 18. února od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

LIST BISKUPA PAVLA O POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ   

Milí přátelé,

v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

V modlitbě

biskup Pavel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic „manažer stavebních investic v Brně“ a „manažer stavebních investic pro Jihlavsko“. Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou na nástěnce a na webu biskupství (www.biskupstvi.cz).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. února 2023

 

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. února

7:00

Za + rodiče Malých a syna Jiřího

Středa

15. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotnou, Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

16. února

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živé a zemřelé kněze naší diecéze

Pátek

17. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

18. února

7:00

Za duše kněží v očistci

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky. V pondělí je památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Scholastiky; v sobotu památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Sobotní památka Panny Marie Lurdské je zároveň Světovým dnem nemocných. V této souvislosti budu v úterý od 14:00 h navštěvovat nemocné na penzionu na Žďárské ulici se svátostí nemocných. Mše svatá na penzionu bude v 16:00 h. Ve farním kostele bude udělována svátost nemocných všem zájemcům v sobotu u ranní mše svaté v 7:00 h.

VOLNÁ POZICE VRCHNÍ SESTRY/KOORDINÁTORA DOMÁCÍHO HOSPICE BARBORKA   

Zajímá vás oblast paliativní péče a chcete dělat práci, která je plná nových výzev? Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou hledá kolegu, resp. kolegyni na převzetí štafety ve vedení dobře fungujícího Domácího hospice Barborka. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách charity.

POUŤ KE HROBU SVATÉ KUNHUTY 

Římskokatolická farnost svaté Kunhuty v Nedvědici zve na farní pouť k hrobu svaté Kunhuty do katedrály v Bamberku se zastávkou v Norimberku a to v sobotu a v neděli 24. – 25. června 2023 s duchovním doprovodem Mons. Jana Peňáze. Cena je 2.400,- Kč + € 44,- za ubytování. Kontakt na pořadatele pro přihlášení na nástěnce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

MODLITBA ZA MÍR – MEDJUGORSKÝ DUCHOVNÍ VEČER 

Organizace Mary’s Meals Česká republika zve na Modlitbu za mír – Medjugorský duchovní večer, který se bude konat v sobotu 11. února 2023 od 16.00 h v kostele u minoritů v Brně.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. února 2023

  

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. února

7:00

Za † manžele Fuksovy a Fabíkovy

16:00

DSPS Žďárská (Za nemocné)

Středa

8. února

18:00

Za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

9. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy, za živou a † rodinu Kuchtovu

Pátek

10. února

18:00

Za † Marii a Josefa Krejčovy z Pohledce

Sobota

11. února

7:00

Za † Václava Okurku

(Mše svatá s udělováním svátosti nemocných)

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Farní ohlášky 29. ledna – 5. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 4. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana Boska, kněze; ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice), v pátek památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych ze srdce poděkovat všem vám, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a samotného průběhu farního plesu: všem organizátorům za hodiny práce, mládeži za program, sponzorům za ceny do soutěže. Zvláštní poděkování patří p. Josefu Dvořákovi za koordinaci celé akce a vám všem za krásné společenství, které jsme spolu mohli vytvořit.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

V úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Neumannové (*1946) z Nového Města na Moravě. Ve čtvrtek na Hromnice bude mše svatá s žehnáním hromničních svící pouze večer v 18:00 h. Od 15:30 h bude v tento den rovněž možné přistoupit ke svátosti smíření (o. František Koukal). Pátek je první v měsíci, program bude jako obvykle (návštěvy nemocných + adorace). U večerní mše svaté bude udělováno svatoblažejské požehnání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ A KŘESŤANSKÝCH PEDAGOGŮ ŽĎÁRSKÉHO A VELKOMEZIŘÍČSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme katechety, učitele náboženství a všechny věřící pedagogy na společné setkání příští sobotu 4. března od 9:00 h do kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Program a témata přednášek najdete na vývěsce a farním webu. Setkání ukončí mše svatá ve farním kostele ve 12:00 h.

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY

Všem manželským párům, které chtějí zainvestovat a zapracovat na svém vztahu, je určen kurz Manželské večery, který se bude konat od února do dubna 2023 v kulturním domě v Nové Vsi. Určen je jak pro věřící, tak i pro ty, kdo se za věřící nepokládají a pro páry, které spolu žijí mimo manželství. Bližší informace na plakátcích ve vývěsce a farním webu.

SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SDM V LISABONU 

V úterý v 18:00 h bude na faře první setkání zájemců o účast na Celosvětovém setkání mládeže v Lisabonu v srpnu 2023. Kdo chce, může se ještě přidat. Registrovat se může mládež ve věku 15–30 let. Plánujeme se zúčastnit hlavního programu v týdnu 1. – 6. 8. 2023.

LECTIO DIVINA 

Ve středu od 19:00 h na faře.

FARNÍ PLES V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE   

Příští sobotu 4. února od 19:30 h v KD.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina novoměstská.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

29. ledna – 5. února 2023

 

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Úterý

31. ledna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města + v lednu

14:30

Kostelíček: Za + Marii Neumannovou (pohřební)

Středa

1. února

18:00

Za živou a + rodinu Petrovu, Svobodových, Zelených a + vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

2. února

18:00

HROMNICE

(žehnání hromniček, úmysl: Za Boží lid)

Pátek

3. února

18:00

PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE

Za + Ivana Hudáka

Sobota

4. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

12:00

Za katechety a křesťanské pedagogy děkanátů ZD a VM

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za +Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za + Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 22. – 29. ledna 2022 (aktualizované)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 3. v liturgickém mezidobí a je zároveň nedělí Božího slova. Dnešní sbírka půjde na tisk bible. V úterý je památka svatého Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, ve čtvrtek památka svatých Timoteje a Tita, biskupů, v sobotu památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, příští neděle je 4. v liturgickém mezidobí.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  Ve čtvrtek proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v tomto kalendářním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SLOVO BISKUPA PAVLA KE 2. KOLU PREZIDENTSKÝCH VOLEB

„V druhém kole prezidentských voleb mnozí řeší konflikt mezi svědomím a odpovědností. Je krátkozraké předpokládat, že problém ve svědomí vyřeší člověk tím, že nejde volit. Svatý Tomáš More v jedné modlitbě prosí: „Dej mi zdravý rozum, Pane, ať vidím dobro kolem sebe.“ Mít na očích možné dobro, i když je menší, než bychom si přáli, a zbytek svěřit Boží prozřetelnosti, to je dle mého soudu řešení, které nám nabízí rozum osvícený vírou. Prosím, běžme volit.“         

 Pavel Konzbul, diecézní biskup brněnský

SPOLEČENSKÝ VEČER NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI

V sobotu se v kulturním domě v Novém Městě na Moravě uskuteční I. společenský večer novoměstské farnosti. Začátek je v 19:30 h.

VOLNÉ VSTUPENKY   

Na farní ples se nově uvolnilo několik málo vstupenek, které jsou k dispozici. Zájemci kontaktujte prosím p. Pavla Říhu (pavel.riha@centrum.cz, tel. 725784906).

SLADKÉ PEČIVO NA FARNÍ PLES 

Prosíme hospodyňky, které by byly ochotné napéct na ples sladké pečivo (nejlépe takové, které vydrží skladování i mimo lednici), aby je donesli do kulturního domu v sobotu dopoledne mezi 9.00 h – 10.00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

22. – 29. ledna 2023

 

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

(Neděle Božího slova)

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

24. ledna

7:00

Za svaté kněze, řeholní a duchovní povolání

Středa

25. ledna

18:00

Za duše v očistci

Čtvrtek

26. ledna

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za živé a + věřící a kněze děkanátu a na úmysly koncelebrantů)

Pátek

27. ledna

18:00

Za + rodiče Čermákovy a jejich + děti

Sobota

28. ledna

7:00

Za + Aleše Hrdinu a na úmysl

Neděle

29. ledna

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a + sourozence

9:00

Na poděkování za 40 let života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 15. – 22. LEDNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 2. v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Antonína, opata; ve středu památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů; v sobotu památka svaté Anežky, panny a mučednice. V pátek ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Marie Hrdinové (*1947) z Nového Města na Moravě. Příští neděle (3. v liturgickém mezidobí) je zároveň nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Ve Tříkrálové sbírce naši koledníci v Novém Městě a blízkém okolí vybrali krásných 312.606,- Kč. Pán Bůh ať odplatí všem těm, kteří se na ní podíleli, zvláště koledníkům, organizátorům a všem dárcům za to, že ani v této nelehké době jim není lhostejný osud těch, kteří neměli v životě tolik štěstí.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT   

Poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky je dnešní (neděle 15. ledna) Tříkrálový koncert, který se po třech letech konečně uskuteční naživo v našem farním kostele v 17:00 h. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ  

Od 18. ledna do 25. ledna 2023 se i naše farnost zapojí do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš proroka Izajáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo.“ (Iz 1,17). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA  

V tomto týdnu se proto v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se letos uskuteční ve středu 18. ledna v 18:00 h v katolickém kostele. Po jejím skončení bude v 19:00 h na faře Lectio divina.

SBÍRKA SVÍČEK

Zbyly vám po adventu a vánočních svátcích nedohořené svíčky příp. vosk? Nevyhazujte je, ale přineste je v průběhu příštího týdne po kterékoliv mši svaté do sakristie. Poslouží k výrobě ohřívacích svíček pro Ukrajinu.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU 

Uskuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) příští sobotu 21. ledna v 19:00 h na faře.

skuteční se dnes večer (neděle 15. ledna) v 19:00 h na faře.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 21. ledna od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ROZVEDENÉ 

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně zve na duchovní setkání pro rozvedené, které se uskuteční v sobotu 21. ledna v Brně na Petrově. Téma je „Svatý Augustin: ,Bůh se stal člověkem, aby se člověk mohl stát Bohem. Jak vidíme sami sebe a jak nás vidí Bůh. Vina, sebeúcta a Boží obraz.“ Přednáší ThLic. Petr Šikula, farář v Brně – Líšni. Bližší informace zde.

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S PAPEŽEM FRANTIŠKEM V LISABONU

Prosíme všechny mladé lidi, kteří zvažují účast na Světových dnech mládeže s papežem Františkem v Lisabonu 1. – 6. srpna 2023, aby se ozvali o. Mirovi pro eventuální společnou koordinaci. Bližší informace o setkání zde.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

15. – 22. ledna 2023

 

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. ledna

7:00

Za nenarozené děti

Středa

18. ledna

18:00

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Čtvrtek

19. ledna

7:00

Za duše v očistci

Pátek

20. ledna

14:00

Kostelíček: Za + Marii Hrdinovou (pohřební)

18:00

Poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Sobota

21. ledna

7:00

Za + pátera Jaroslava Svobodu

Neděle

22. ledna

3. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mrkvičkovu, Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 8. – 15. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční. Mše v týdnu budou jako obvykle. V pátek ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miloše Lukeše (*1971) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí.

NOVOROČNÍ KONCERT

Srdečně zveme na Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus a instrumentálního souboru Corpora Fidium Intenta, který se uskuteční ve farním kostele dnes v 17:00 h. Zazní Missa Pastoralis in C Bohemica Josefa Schreiera, vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Pod taktovkou Františka Ostrého se představí sólisté Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu mé účasti na kněžském formačním setkání nebudu v úterý v úředních hodinách k zastižení ve farní kanceláři. Kontaktovat mne během dne bude možné telefonicky.

BIBLICKÁ HODINA 

První biblická hodina v tomto roce bude ve středu v 19:00 h. Ještě před ní v cca 18:35 setkání organizátorů soutěže na farním plesu.

XVI. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Tříkrálový koncert, který je poděkováním všem dárcům, koledníkům a podporovatelům Tříkrálové sbírky, se uskuteční v našem farním kostele příští neděli 15. ledna 2023 od 17 hodin. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Všichni jste srdečně zváni!

EXODUS 90

Pro všechny muže, kteří by rádi zapracovali na zvládnutí sebe sama, na osvobození se od malých závislostí, na posílení identity jako otce, manžela, muže podle Boží Vůle a rádi by tak prohloubili svůj duchovní život je určeno 90-denní duchovní cvičení Exodus 90. UPOZORNĚNÍ: Cvičení začíná již toto pondělí 9. ledna!!! Bližší informace najdete na stránkách https://www.exodus90.cz/.

CENY DO SOUTĚŽE NA FARNÍM SPOLEČENSKÉM VEČERU  

Společenský večer farnosti se blíží, a tak prosíme všechny dárce a sponzory, kteří by chtěli věnovat ceny do soutěže, aby je přinesli od středy do pátku, nejlépe v úředních hodinách (tj. 9:00 – 17:00 h) na faru.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

8. – 15. ledna 2023

 

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

Úterý

10. ledna

7:00

Za † emeritního papeže Benedikta XVI.

Středa

11. ledna

18:00

Za † rodiče Pustinovy, + manžela Rostislava Pečka a + Josefa Pustinu

Čtvrtek

12. ledna

7:00

Za † manžele Prášilovi a rodinu Janíčkovu

Pátek

13. ledna

13:00

Kostelíček: Za † Miloše Lukeše (pohřební)

18:00

Za + rodiče Librovy a živou a + rodinu

Sobota

14. ledna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

15. ledna

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodinu Bukáčkovu a Peringerovu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 1. – 8. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie, který je zároveň Světovým dnem modliteb za mír. V pondělí je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve; v úterý památka Nejsvětějšího jména Ježíš, v pátek je Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Příští neděli je Slavnost Křtu Páně, kterou končí doba vánoční.

POŘAD BOHOSLUŽEB   

Mše svaté v tomto týdnu budou jako obvykle. V úterý ve 13:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá paní Jaroslavy Valíkové (*1945) z Nového Města na Moravě. Od nového roku budou jednou za čtvrt roku (každé první úterý trimestru, tj. 3. ledna, 4. dubna, 4. července a 3. října) ranní mše svaté obětovány za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání a budou slaveny v latinském jazyce.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

V sobotu 7. ledna 2023 se uskuteční tradiční tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:30 h. Po skončení bude na baroku připraveno malé občerstvení. I letos naléhavě hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

NOVOROČNÍ KONCERT

Příští neděli v 17:00 h se ve farním kostele svaté Kunhuty uskuteční Novoroční koncert mužského pěveckého sboru Novocantus, který vystoupí společně s instrumentálním souborem Corpora Fidium Intenta. Zaznějí vánoční skladby českých i zahraničních skladatelů, ale také písně lidové. Program na najdete na plakátcích ve vývěskách. Jako sólisté se představí Iva Kružíková (mezzosoprán), Zdeněk Doležal (tenor) a Ondřej Loub (baryton). Vstupné je dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina jiříkovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. ledna 2023

 

Neděle

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a † rodinu Novákovu

Úterý

3. ledna

 

7:00

Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání (LATINSKÁ)

13:00

Kostelíček: Za † Jaroslavu Valíkovou (pohřební)

Středa

4. ledna

18:00

Za živou a † rodinu Sochorovu, Pospíšilovu, Kollerovu a † Ludvíka Lešku

Čtvrtek

5. ledna

7:00

Za † Františka a Michala Ondrejičkových

Pátek

6. ledna

18:00

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (Za Boží lid)

Sobota

7. ledna

7:00

Za koledníky tříkrálové sbírky a zaměstnance Oblastní charity

ve Žďáru nad Sázavou

Neděle

8. ledna

SLAVNOST KŘTU PÁNĚ

7:30

Za † Jiřího Svobodu, † Karla Kince a † rodiče Kincovy a Svobodovy

9:00

Za Boží lid

10:30

Za dar víry pro děti a vnoučata a za Boží požehnání pro jejich rodiny

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční. Zítra je svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka; v úterý svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve středu svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; v sobotu je poslední den občanského roku, kdy děkujeme za uplynulý rok a prosíme o Boží pomoc do toho nového. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU 

Zítra, tj. v pondělí na Štěpána budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. Ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek budou z důvodu zástupu mimořádně v 8:00 h (místo v 7:00 h). V sobotu (na „Silvestra“) bude od 16:00 h tichá adorace před Nejsvětější svátostí a po ní bude v 17:00 h mše svatá na poděkování za uplynulý rok a prosbu o Boží pomoc do roku příštího. (Ranní mše svatá proto nebude.) V neděli na slavnost Matky Boží budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. V případě potřeby kněze (zaopatření) od úterý do čtvrtku kontaktujte p. Sylwestra na Fryšavě (tel. 733 741 473).

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST 

Kostel bude k návštěvě a prohlídce betléma otevřen na Boží hod a na Štěpána, na Silvestra a na Nový rok vždy od 14:00 h do 16:00 h.

PODĚKOVÁNÍ   

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce a jejím vedoucím, ministrantům, akolytům, paní L. Malé za květinovou výzdobu. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, zvláště pak sbormistryni p. Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

 

Neděle

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila Novotného

9:00

Za společenství úklidu kostela

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. prosince

SVATÝ ŠTĚPÁN

7:30

Za pronásledované křesťany

9:00

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

Úterý

27. prosince

! 8:00

Za † Jaroslava Pohanku, † Josefa Košíka a † rodiče

Středa

28. prosince

18:00

Na poděkování za 71 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu, za živou a + rodinu Krupicovu a Nejedlých

Čtvrtek

29. prosince

! 8:00

a † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Pátek

30. prosince

18:00

Za + manžela, † bratra, † sestru a † 2 švagry

Sobota

31. prosince

ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU

! 17:00

(Od 16:00 h do 17:00 tichá eucharistická adorace)

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a ochranu do nového roku

Neděle

1. ledna 2023

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za + Jaroslava Mošnera, za živou a + rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a