Farní ohlášky 10. – 17. července 2022

Farní ohlášky 10. – 17. července 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 15. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve středu památka svatého Jindřicha, císaře (manžela svaté Kunhuty); v pátek památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve; v sobotu památka Panny Marie Karmelské. Příští neděle je 16. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest malé Viktorie Sofie Fukanové.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 16. července 2022 ve 12:00 h hodlají ve farním kostele v Novém Městě na Moravě uzavřít sňatek Fábio Cursino Vitório zo São José dos Campos (Brazílie) a Vendula Kotíková z Nového Města na Moravě, oba v současné době bytem v Praze 10. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě. Prosím, provázejme snoubence svou modlitbou!

KARMELSKÁ POUŤ V BYSTRÉM U POLIČKY 

Římskokatolická farnost Bystré u Poličky zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, která se uskuteční o víkendu 16. a 17. července 2022. Podrobné informace na plakátku ve vývěsce.

LETNÍ TEOLOGICKÝ SEMINÁŘ 2022

Přijďte se osvěžit duchovně, teologicky a společensky na 3. ročník Letního teologického semináře ve dnech 15. až 16. července 2022 na faře Petrov 9. Přednášejícími letos budou P. Zdeněk Drštka a P. David Ambrož. Dodatečné přihlášení je možné (v případě volných míst) na adrese kc.brno@biskupstvi.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. července 2022

 

Neděle

10.července

15. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za živou a + rodinu Okurkovu

Úterý

12. července

7:00

Za nenarozené děti v rodině z obou stran

Středa

13. července

18:00

Za + rodinu Krejčích, živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Petržálkovu

Čtvrtek

14. července

7:00

Za živé a + absolventky Vyšší zdravotnické školy v Novém Městě na Moravě (roč.1953)

Pátek

15. července

18:00

Za + Josefa Vyorala a + rodiče Kápičkovy

Sobota

16.července

7:00

Za Boží lid

Neděle

17.července

16. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za + manžela Josefa, živou a + rodinu Šiklovu a Kuncovu

V naléhavém případě (zaopatřování) v týdnu d 10. do 15. července 2022 prosím kontaktujte otce Sylwestra Jurczaka (tel. 733 741 473) a otce Karla Janů (tel. 605 173 375)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply