FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. DUBNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 14. – 21. DUBNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí velikonoční neděli. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, ve středu v 19:00 na faře Lectio divina a ve čtvrtek v 16:00 mše svatá na penzionu. Příští neděle je čtvrtá velikonoční, tzv. Neděle dobrého pastýře, která je zároveň 61. světovým dnem modliteb za povolání. Poselství papeže Františka k tomuto dni najdete ZDE.

SBÍRKY NA SVATOU ZEMI A NA CHARITATIVNÍ ÚČELY

Ve velkopáteční sbírce na pomoc pro Svatou zemi (Boží hrob) se vybralo 11.055,- Kč a ve sbírce na charitativní účely minulou neděli 7. dubna 45.538,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Srdečně zveme mládež na již poslední „výjezdní“ spolčo, které bude tento pátek 19. dubna po mši svaté v 18:30, tentokrát na faře v Jimramově. Na 4. května se totiž v Novém Městě na Moravě připravuje Setkání mládeže celého žďárského děkanství (tzv. „velké děkanátko“). Těšit se můžete na společenství mladých věřících lidí, společnou mši svatou, katechezi, diskuzní skupinky, hru a závěrečnou modlitbu chval. Přihlašování (pro zajištění obědů) probíhá již nyní přes QR kód na plakátech a také přes facebookové stránky události. Tam rovněž najdete program setkání a další užitečné informace.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

Příští sobotu 20. dubna ve 12:00 uzavřou v našem farním kostele svátostné manželství Jaroslav Tůma z Nového Města na Moravě a Denisa Ölveczká z Nových Zámků.

POUŤ DO ADAMOVA, KŘTIN, SLOUPU A BLANSKA   

Připomínáme jednodenní pouť do Moravského Krasu na státní svátek ve středu 8. května. Přihlašování prostřednictvím archů v sakristii kostela. Bližší informace ZDE.

FARNÍ POUŤ DO POLSKA   

Zveme taky na čtyřdenní farní pouť, která bude letos na podzim do Polska a uskuteční se od 26. do 29. října 2024. Navštívíme mariánské poutní místo Czestochowu, baziliku Božího milosrdenství a centrum Jana Pavla II. v Krakowě – Lagiewnikách, historické centrum Krakova a Kalwarii Zebrzydowsku. Přihlašování probíhá výlučně prostřednictvím e-mailu na novemesto@dieceze.cz. Bližší informace ZDE.   

NOVÁ FARNÍ PASTORAČNÍ RADA

Ve čtvrtek 11. proběhlo ustanovující zasedání farní pastorační rady. Její funkční období je 5 let a její složení najdete ZDE.

Tento týden mají službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. dubna 2024

  

Neděle

14. dubna

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Františka Sýkoru, za celou živou rodinu a za † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za † Dobroslava Nováka a živou a † rodinu Novákovu

Úterý

16. dubna

7:00

Za † Petra Hrnčíře a živou a † rodinu Hrnčířovu

Středa

17. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a † sourozence z obou stran a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Čtvrtek

18. dubna

7:00

Za naše děti a vnoučata, za jejich rodiny a vztahy

Pátek

19. dubna

18:00

Za nová kněžská a řeholní povolání (v 17:30 adorace)

Sobota

20. dubna

7:00

Za všechny živé a † členy rodiny Zídkovy, Mokrých, Šikulovy a Vlasákovy

Neděle

21. dubna

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

 

DEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

7:30

Za † rodiče Maršálkovy a Pelánovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za † Márii Feriovou u nedožitých 63. narozenin a za † Patrička

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply