FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ČERVENCE

FARNÍ OHLÁŠKY 24. – 31. ČERVENCE

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 17. neděli v liturgickém mezidobí. V pondělí je svátek svatého Jakuba, apoštola; v úterý památka svatého Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie; ve středu památka svatého Gorazda a druhů; v pátek památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest pěti dětí: Eduarda Veselého, Václava Pohanky a Ondřeje Havlíka z Nového Města na Moravě a Eduarda a Kryštofa Machalových z Rokytna.

 

II. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Dnes je II. světový den prarodičů a seniorů. Ti mohou získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Lze je získat také pro duše v očistci. Plnomocné odpustky můžou získat také ti věřící, kteří věnují dostatek času návštěvě starých lidí v nouzi nebo v nesnázích, ať už osobně nebo virtuálně. Mohou je získat také staří lidé, kteří jsou nemocní, a všichni ti, kteří se z vážného důvodu nemohou vzdálit ze svých domovů a duchovně se zapojí do bohoslužeb Světového dne seniorů, přičemž obětují Bohu své modlitby, bolesti a utrpení. Poselství Svatého otce Františka ke 2. Světovému dni prarodičů a seniorů najdete na vývěsce pod věží kostela.

 

SVÁTEK SVATÉ ANNY   

V úterý v 18:00 h bude SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ K ÚCTĚ SVATÉ ANNY, spolupatronky našeho farního kostela. Ranní mše svatá proto v úterý nebude!

 

PĚŠÍ POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ DO SLAVKOVIC 2022   

Zveme všechny, kdo se chtějí připojit k pěším poutníkům na poslední úsek (5 km) pouti k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Sraz v pátek ve 12:30 h na farním dvoře. V 15.00 h bude ve Slavkovicích Korunka k Božímu milosrdenství a po ní v 15:30 mše svatá.

 

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu v 11:00 h uzavřou ve farním kostele sňatek František Štefáček a Petra Polášková, oba z Nového Města na Moravě. Prosíme o modlitbu za budoucí novomanžele!

 

UBYTOVÁNÍ NA FAŘE V SULKOVCI   

Římskokatolická farnost Sulkovec nabízí rodinám a skupinám věřících ubytování na zrekonstruované faře. Bližší informace ZDE.

 

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. – 31. července 2022

 

Neděle

24.července

17. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

SVĚTOVÝ DEN SENIORŮ

Za seniory naší farnosti

9:00

Za + Romana a Bohumilu Minářovi a živou rodinu Minářovu

Úterý

26. července

18:00

SVÁTEK SVATÉ ANNY

(Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží)

Středa

27. července

18:00

Za živou a + rodinu Přichystalovu, Havlíkovu, Petruskovu a Skoumalovu

Čtvrtek

28. července

7:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

29. července

18:00

Za živou a + rodinu Smetanovu a Mrázkovu

Sobota

30.července

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420 776 620 578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply