Farní ohlášky 18. – 26. 12. 2022

Farní ohlášky 18. – 26. 12. 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je čtvrtá neděle adventní. Po každé mši svaté bude na Baroku možné využít knižní nabídky Knihkupectví Novák a také zakoupit vstupenky na farní společenský večer. V pondělí v 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Františka Cajzla (*1936). V sobotu je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v neděli Boží hod vánoční, příští pondělí svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ   

Ke svátosti smíření před vánočními svátky bude možné přistoupit v pondělí, úterý a ve středu vždy od 15:30 h do večerní mše svaté v 18:00 h. V pondělí budou k dispozici 2 zpovědníci, v úterý 6 a ve středu až 7 zpovědníků. Abyste se vyhnuli frontám před zpovědnicemi, k přijetí svátosti upřednostněte prosím úterý a středu. Nemocné budu se svátostmi navštěvovat v pondělí 19. prosince dopoledne. Prosím o nahlášení těch nemocných, u kterých se tak doposud nestalo. Ve čtvrtek odpoledne navštívím klienty Domova s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, kde bude mše svatá v 17:00 h.

LECTIO DIVINA

Poslední letošní Lectio divna v tomto roce bude ve středu od 19:00 h na faře.

ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA  

U poslední rorátní mše svaté v tomto roce ve čtvrtek v 6:50 h bude bohoslužba žehnání betlémského světla, které si následně můžete odnést do svých domovů. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY  

V sobotu na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 h (zvlášť pro rodiny s dětmi) a druhá půlnoční ve 22:30 h, ve které zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. V neděli na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako obvykle (v 7:30 h, 9:00 h a 10:30 h). V pondělí na svátek svatého Štěpána, budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. Prohlídka betléma bude možná v časech uvedených na plakátku ve vývěsce a farním webu.

NABÍDKA SPOLEČNÉHO ŠTĚDRÉHO VEČERA   

Pro všechny, kdo žijí sami a kdo by chtěli strávit Štědrý večer ve společenství, vznikla iniciativa, která by tyto lidi spojila u jednoho, případně více štědrovečerních stolů. Pro bližší informace kontaktujte p. Stanislava Močubu (tel. 608 883 145). Je také možnost přímo se zapsat v sakristii kostela, případně na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

18. prosince

ČTVRTÁ

ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za rodiny Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za všechny † z rodin Josefů Petrů z Radňovic s prosbou o Boží milost, hojnost Darů Ducha Svatého a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro jejich živé členy

10:30

Za † Jána a Jozefa Babejových

Pondělí

19. prosince

14:30

Kostelíček: Za † Františka Cajzla (pohřební)

18:00

Za † Petríka Barana

Úterý

20. prosince

18:00

Za † Petra Barana a † rodiče

Středa

21. prosince

18:00

Za † rodiče Starých a † syna Václava, za zdraví a Boží pomoc pro živou rodinu Starých

Čtvrtek

22. prosince

6:50 !

Za lidi žijící v manželství a za ty, kdo své partnery hledají

(rorátní s žehnáním betlémského světla)

Pátek

23. prosince

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu a Veselých

Sobota

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za děti a mládež naší farnosti

22:30

Za varhaníky, hudebníky, scholičku a zpěváky ve farnosti

Neděle

25. prosince

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ (BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ)

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila Novotného

9:00

Za společenství úklidu kostela

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA, PRVNÍHO MUČEDNÍKA

7:30

Za pronásledované křesťany

9:00

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply