FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 10. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny. Po poslední mši svaté bude křest malé Doroty Wolkerové. V úterý je památka svatého Barnabáše, apoštola; ve čtvrtek památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Příští neděle je 11. v liturgickém mezidobí.

VEČER CHVAL A ROZLUČKA   

Dnes od 17:00 zveme modlitbou chval. Povede ji jáhen Jirka Dyčka se společenstvím Live 4G. Chvály jsou první částí rozlučky s naší farností. Tou druhou je od 18:30 neformální setkání a pohoštění na farním dvoře, kam jste rovněž všichni srdečně zváni! Jirkovi za jeho službu v naší farnosti z celého srdce děkujeme, vyprošujeme Boží ochranu a hojnost darů Ducha Svatého na novém působišti, kterým bude s platností od 1. července římskokatolická farnost Nymburk.

BOHOSLUŽBA ZA STUDENTY, ABSOLVENTY A UČITELE GYNOME 

V sobotu 15. června bude v 8:00 ve farním kostele slavena mše svatá za všechny studenty, absolventy a učitele místního Gymnázia Vincence Makovského, které si připomíná 130. výročí svého vzniku. Koncelebrují kněží – absolventi školy. Srdečně zveme!

SBÍRKA NA NÁKUP AUTO PRO SLUŽU OSOBNÍ ASISTENCE  

Sbírka příští neděli (16. června 2024) bude určena na spolufinancování nákupu osobních aut pro sociální službu Osobní asistence, kterou na Novoměstsku poskytuje obecně prospěšná společnost Portimo. Osobní asistentky pomáhají lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotního handicapu potřebují pomoc druhých s osobní hygienou, zajištěním jídla, úklidem, nákupem nebo doprovodem k lékaři či na úřady. Péče osobních asistentek jim umožňuje zůstat v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe. Předem děkujeme za vaši solidaritu a štědrost!

PODĚKOVÁNÍ  

Ještě jednou bych chtěl poděkovat ministrantům, jejich tatínkům, zvláště hlavnímu organizátorovi Martinu Šustrovi za organizaci a skvělé společenství u víkendového splavování řeky Sázavy. Veliké poděkování patří také všem organizátorům, dobrovolníkům a účastníkům slavnostního průvodu o Slavnosti Božího Těla ve čtvrtek 30. května.  Srdečně děkuji našim kostelníkům, varhaníkům Lidušce Malé a Ondru Horňasovi a dalším dobrovolníkům za pomoc při realizaci páteční Noci kostelů.

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA II. POLOLETÍ 2024 

Probíhá osobně anebo telefonicky v úředních hodinách farní kanceláře, osobně také po každé bohoslužbě (s výjimkou nedělních), případně e-mailem na novemesto@dieceze.cz

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Příští sobotu 15. června ve 12:00 uzavřou v našem kostele svátostné manželství Pavol Kantor z Prešova (SK) a Sabina Dvořáková z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

POUŤ ZA BRNĚNSKOU DIECÉZI

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na pouť za brněnskou diecézi, a to příští sobotu 15. června. Mši svatou v 17:00 celebruje P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu paní Mahlová, Machová a Vyoralová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. ČERVNA 2024

 

Neděle

9. června

10. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Miroslavu a Františka Šanderu, † rodiče, na poděkování Bohu a Panny Marie za dar zdraví pro celou rodinu a za duše v očistci

9:00

Za živou a † rodinu Králíčkovu a Trojanovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. června

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Středa

12. června

18:00

Na poděkování za 56 let života

Čtvrtek

13. června

7:00

Za nemocné osoby

Pátek

14. června

18:00

Za † Alenu a Vladimíra Blahovy a za duše v očistci

Sobota

15. června

8:00

Za bývalé a současné studenty a zaměstnance gymnázia u příležitost 130. výročí založení

12:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

16. června

11. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Marii Zdražilovu, † manžela, † rodiče Zdražilovy, Starých, Slezákovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Františka Olišara, † manželku Marii a † sourozence

10:30

Za † manžele Karla a Růženu Zídkovy

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply