Farní ohlášky 19. – 26. června 2022

Farní ohlášky 19. – 26. června 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Aloise z Gonzagy, řeholníka, ve čtvrtek Slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Večerní mše svatá z vigilie slavnosti bude již ve středu 22. června v 18:00 a má platnost dne slavnosti. V pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest 3 dětí: Barnabáše Wollnera, Damiána Slavíčka a Aničky Žákové.

POUŤ V RADŇOVICÍCH   

Srdečně zveme na dnešní pouť ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi do Radňovic, která začne mší svatou v 10:30 h na návsi v Radňovicích. Ve 14:00 h požehnáme novou obecní budovu, od 15:00 h hraje k poslechu Radňovická kapela. Program na vývěsce.

OPÉKÁNÍ PRO SCHOL(ičk)U  

Zveme členy naší scholy na rozloučení s končícím školním rokem a opékání na farním dvoře ve čtvrtek 23. června 2022 od 16:00 h. Bližší informace u Marti Trödlerové.

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ

Poslední setkání biřmovanců před letními prázdninami bude mimořádně ve středu po mši svaté v kostele. Ti, kteří se závažných důvodů nemohou zúčastnit, informujte prosím o. Mira e-mailem.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE   

Sbírka příští neděle (26. 6. 2022) je určena na bohoslovce a potřeby kněžského semináře. Sbírka na charitu z minulé neděle (12. 6. 2022) vynesla 42.001,- Kč a sbírka na pronásledované křesťany (22. 5. 2022) 66.811,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

Na příští neděli (26. 6. 2022) byla plánovaná volba do pastorační rady farnosti. Vzhledem k nízkému počtu přihlášených kandidátů (6) není nutné hlasování. Farní pastorační radů tvoří 6 členů z titulu funkce, 6 „zvolených“ členů a 3 členové jmenováni administrátorem farnosti, tedy dohromady 15 členů. Farní pastorační rada je poradní orgán duchovního správce farnosti, její zřízení je nepovinné. Funkční období rady je 1 rok. Seznam členů obou rad (pastorační i ekonomické) najdete vzadu na vývěsce.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 2. července 2022 v 11:00 h hodlají v kapli svaté Anny v Nové Vsi uzavřít sňatek Pavel Zelený z Nového Města na Moravě a Kateřina Polnická z Nové Vsi. Kdo by věděl o okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 26. června 2022

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a + sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Úterý

21. června

7:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manželé krátkých a duše v očistci

Středa

22. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Na poděkování za dar kněžství

Čtvrtek

23. června

7:00

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Za + děkana Jana Daňka

Pátek

24. června

18:00

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za + Pavla Vaculína, + Vlastimila Kříže a jeho + sestru Elišku

Sobota

25. června

7:00

Na poděkování za 40 let společného života

Neděle

26. června

13. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a + rodinu Lukášovu a Doldovu

10:30

Za + Tatianu Yánkovou a rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply