FARNÍ OHLÁŠKY 25. dubna – 2. května 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 25. dubna – 2. května 2021

Dnes slavíme čtvrtou neděli velikonoční, zvanou také Neděle Dobrého pastýře. Ve čtvrtek je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, v sobotu památka svatého Josefa, dělníka. Příští neděle je pátá velikonoční.

NOVÁ PRAVIDLA PRO ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Od pondělí neplatí omezení na 10 % kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Při bohoslužbě je dále potřeba používat respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Aby bylo možné výše uvedené podmínky splnit, pro neděle a slavnosti zůstává v platnosti povinnost on-line rezervace, ovšem kapacita se navyšuje ze současných 25 na 70 věřících. V platnosti zůstávají také výjimky z registrace pro kostelníky, varhaníky, kantory, lektory, akolyty, ministranty, 3 osoby od zadavatele úmyslu mše svaté a děti do 10 let. Ještě jednou vás prosím, abyste pokud je to možné v lavicích zaujímali místa na sezení označené křížkem (+) a kostel obsazovali od jeho přední části, tj. od Černé kaple. Jenom tak je totiž možné dodržet požadované rozestupy. Kapacity jsou již navýšeny v rezervačním systému, kde se můžete registrovat jak na přidaná místa, tak i na bohoslužby v měsíci červnu. Nově neplatí zákaz zpěvu při bohoslužbě. Od pondělí se rovněž přede mší svatou společně modlíme růženec.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI   

Příští sobotou vstupujeme do mariánského měsíce května. S ním jsou spojeny májové pobožnosti. Probíhat budou v kostele na začátku každé večerní mše svaté, tedy v pondělí, ve středu a v pátek (s výjimkou prvního pátku v měsíci). Každou květnovou neděli v 15:00 hod bude májová pobožnost také u jednotlivých kapliček, které se nachází na území naší farnosti. Pobožnost se bude konat vždy venku před kapličkou za dodržení všech bezpečnostních opatření. Rozpis najdete na plakátku ve vývěsce.   

MISIJNÍ JARMARK   

V neděli 9. května 2021 – dá-li Pán – proběhne na farním dvoře již dvakrát odložený misijní jarmark. Výtěžkem opět podpoříme Papežská misijní díla. Tímto bych chtěl povzbudit a prosit všechny, kdo jsou ochotni věnovat anebo se podílet na výrobě nabízených produktů, aby se co nejdřív ozvali paní Lucii Novotné (kontakt: novotnaluci@seznam.cz, tel. 605 170 471).

Ve čtvrtek v 17:00 bude mše svatá pro komunikanty a jejich rodiče. V sobotu – v den památky svatého Josefa, dělníka – lze získat plnomocné odpustky, které v letošním roce stanovil papež František.

Službu úklidu kostela mají tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. dubna – 2. května 2021

 

Neděle

25. dubna

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu*

9:00

Na poděkování za 75 let života sestry Jany s prosbou o požehnání a pomoc do dalších let života * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. dubna

18:00

Za + Zdenku Švandovou a + manžela

Úterý

27. dubna

7:00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu v nemoci

Středa

28. dubna

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

29. dubna

7:00

Za Elišku Svobodovu a živou a + rodinu Svobodovu

Pátek

30. dubna

18:00

Za + Josefa Německého, živou a + rodinu

Sobota

1. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou,

+ manžela a na úmysl

Neděle

 

2. května

 

7:30

Za + rodiče Svobodovy, Kincovy a Vondruškovi*

9:00

Na úmysl celebranta * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid*

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply