POZVÁNÍ NA SETKÁVÁNÍ MLADÝCH ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

POZVÁNÍ NA SETKÁVÁNÍ MLADÝCH ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Zveme mladé lidi (nejen) ze žďárského děkanátu do Nového Města na společenství pro mládež. Chceme mladým lidem nabídnout prostor pro setkání, společnou modlitbu a sdílení živé víry. „Spolčo“ bude prozatím ve dvoutýdenním intervalu, a to vždy v pátek po večerní mši svaté (od 19:00 h cca) na faře. Je určeno především mladým lidem od 15 let. Začínáme v pátek 13. října, přičemž každé třetí setkání se uskuteční v jiné farnosti v rámci děkanátu.

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply