Archive 27.2.2022

Farní ohlášky 27. února – 6. března

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 8. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní kostelní sbírka půjde na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Na příští týden připadá Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby, ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty. Pátek je první v měsíci, příští neděle je 1. postní.

VÝZVA PAPEŽE FRANTIŠKA KE DNI POSTU ZA MÍR  

Svatý otec František vyzývá věřící, aby ze středy 2. března, tedy Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuje k tomu, aby se v onen den věřící intenzivně věnovali modlitbě a postili se za co nejdřívější mírové řešení situace na Ukrajině.

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY   

Ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty, patronky našeho farního kostela. Pro naši farnost je tento den svátečním, proto v tento den bude slavnostní mše svatá mimořádně večer v 18:00 h! Od 15:30 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. U bohoslužby požehnáme novou sochu svaté Kunhuty.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY

Budou v postní době vždy v pátek před večerní mší svatou v 17:30 h (pod vedením ministrantů) a v neděli v 15:00 h (pod vedením jednotlivých společenství z naší farnosti). Prosíme zástupce společenství o zapsání.

PŘIJETÍ KATECHUMENŮ MEZI ČEKATELE KŘTU  

Při nedělní bohoslužbě v 9:00 h bude přijato 5 našich katechumenů mezi čekatele křtu. Přípravné setkání katechumenů proběhne ve středu v 16:30 h na faře. Provázejme je svými modlitbami!

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU  

Pod kůrem je k dispozici Malý průvodce postní dobou. Pro každý všední den období přípravy na Velikonoce v něm najdete biblický citát a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. Průvodce je k dispozici také jako aplikace (stáhnout můžete zde: jak pro Android, tak pro iOS).

PŘEDNÁŠKA MAXE KAŠPARŮ VE ŽĎÁRU  

Sdružení křesťanských seniorů ve Žďáru nad Sázavou ve spolupráci s farností u svatého Prokopa zvou na přednášku Maxe Kašparů s názvem „Choroby současné rodiny“, která se uskuteční v pátek 4. března v kostele svatého Prokopa po mši svaté v 18:00 h. Víc informací na nástěnce.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Také letos se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, a to v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav.

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Letos bude probíhat v rámci výuky náboženství na základních školách. K prvnímu svatému přijímání přistoupí žáci 3. ročníků. Prosím rodiče o jejich nahlášení u p. Ludmily Malé. Samotná slavnost bude v neděli 22. května.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. února – 6. března

 

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu, za děti a vnoučata a jejich rodiny

Úterý

1. března

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Středa

2. března

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – Za + Bohuslava Běhounka a živou rodinu

Čtvrtek

3. března

18:00

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY – (Za všechny živé a zemřelé novoměstské farníky)

Pátek

4. března

18:00

Za + Jana a Janu Hradecký a + Ivana Hegera

Sobota

5. března

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 20. – 27. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 7. neděli v liturgickém mezidobí. Sbírka z dnešního dne je na Haléř svatého Petra. Mše svaté jsou tomto týdnu podle obvyklého pořádku. V úterý je svátek Stolce svatého Petra, ve středu památka svatého Polykarpa, biskupa a mučedníka. Příští neděle je 8. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 10:30 h bude křest jednoho dítěte.

ZEMŘEL BISKUP FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWITZ   

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Prosme dobrého Boha, aby bohatě odměnil léta jeho kněžské a biskupské služby.

VÝZVA K MODLITBĚ A POSTU ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině. Zároveň vyzývají k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Modlitbu na tento úmysl najdete na vývěsce, na farním webu a vytištěnou u tiskovin vzadu v kostele.

STUDENTSKÝ VELEHRAD   

Zveme všechny (nejen) vysokoškolské studenty na Studentský Velehrad 2022. Jedná se o celostátní setkání vysokoškoláků, které probíhá každé dva roky na poutním místě Velehrad. Letošní 16. ročník na téma „Jeho očima“ se uskuteční v termínu 5.-8. 5. 2022. Akce se koná pod záštitou Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika. Víc informací na nástěnce na stránkách http://studentskyvelehrad.cz/.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Ve středu v 16:30 h na faře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 24. února se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

pátek po mši svaté v 18:45 h v kostele.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

20. – 27. února 2022

 

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

22. února

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Středa

23. února

18:00

Za + Josefa Vyorala, + bratra a + rodiče

Čtvrtek

24. února

8:30

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Za duše kněží v očistci

Pátek

25. února

18:00

Za + Jaroslava a Martu Havlíčkových

Sobota

26. února

7:00

Na poděkování za dožitých 85 roků života

a prosbu o Boží ochranu a vedení

pro celou rodinu

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu,

za děti a vnoučata a jejich rodiny

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

MODLITBA ZA MÍROVÉ ŘEŠENÍ SITUACE NA UKRAJINĚ

Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš…
 
Zdrávas, Maria...
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Farní ohlášky 13. – 20. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU  

Budou jako obvykle. Ve středu ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Macka.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Koná se na celém světě, v České republice u příležitosti svátku Stolce svatého Petra (22. února). Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

úterý v 16:30 h na faře.

VÍKENDOVKA PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na prodloužený víkend do podhůří Jeseníků. Zázemím třídenního pobytu (pátek–neděle, 22. – 24. dubna 2022) bude fara v Sobotíně. Bližší informace poskytne vedoucí ministrantů Ondra Smetana (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901). Přihlášky posílejte na adresu novemesto@dieceze.cz.

VÝZVA OTCE BISKUKPA VOJTĚCHA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE  

Milé sestry a bratři! Jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. + Váš biskup Vojtěch

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. února 2022

 

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Úterý

15. února

7:00

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

Středa

16. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Macka (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Bloudkovu

Čtvrtek

17. února

7:00

Za uzdravení v rodině

Pátek

18. února

18:00

Za živé a + farníky z Pohledce

Sobota

19. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

FARNÍ OHLÁŠKY 6. – 13. ÚNORA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 5. neděle v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Scholastiky, panny; v pátek památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU   

V úterý mimořádně nebude mše svatá v 7:00 h. Vzhledem k jarním prázdninám ve žďárském okrese nebude ani mše svatá pro rodiny s dětmi v neděli 13. února v 10:30 h. Ve středu v 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Svobodu. Všechny ostatní bohoslužby budou podle obvyklého pořádku. V tomto týdnu nebude rovněž výuka náboženství na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu.

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH   

V pátek je zároveň světový den nemocných. Mysleme na všechny nemocné ve svých modlitbách. Vzhledem k tomu, že se svátost nemocných udělovala 12. listopadu, hromadné udělování v tento den nebude.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

V pátek po večerní mši svaté v 18:45 h.

UPOZORNĚNÍ NA SEKTU SINČCHONDŽI   

Zvláště mládež studující v Praze a Brně bych chtěl upozornit na působení sekty SINČCHONDŽI. Je to nové náboženské hnutí, které se snaží vypadat jako křesťanská církev, ale v mnoha ohledech se od křesťanství zásadně odchyluje. Její členové občas postávají u vchodů kostelů a kontaktují věřící, především mladé lidi. K tomu, aby zaujali, používají různé manipulativní techniky (a to i ve virtuálním světě) – pozvání na kávu, nabídku lekcí angličtiny či biblického studia. Pod těmito záminkami navazují přátelství a postupně vám změní život k nepoznání: počínaje zanedbáváním povinností, konče odtrhnutím od víry, přátel i rodiny. Prosíme, dávejte si pozor na osoby, které takto chtějí navázat kontakt.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

6. – 13. února 2022

 

Neděle

6. února

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Kuchtovy, živou a + rodinu Kuchtovu

9:00

Za + za Marii Olišarovou, + manžela Františka a + sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

8. února

7:00

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Středa

9. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Svobodu (pohřební)

18:00

Za + rodiče Drdlovy a + dceru Alenu

Čtvrtek

10. února

7:00

Za + manžele Fabíkovy a Fuksovy

Pátek

11. února

18:00

Za rodinu Smetanovu

Sobota

12. února

7:00

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz