Farní ohlášky 24. dubna – 1. května

Farní ohlášky 24. dubna – 1. května

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je neděle Božího milosrdenství. V pondělí je svátek svatého Marka, evangelisty; v pátek svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je třetí velikonoční. Po poslední mši bude křest tří dětí: Mariany Slovákové, Martina a Lucie Štarhových.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná, ale pomůže organizátorům zajistit dostatečný počet obědů. Přípravný tým se setká v neděli 1. května 2022 ve 14:00 h na novoměstské faře.

POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou na dnešní pouť k Božímu milosrdenství do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši svaté bude u kostela ve Slavkovicích posvěcen kříž vytvořený z trámů kostela v Moravské Nové Vsi poničeného tornádem. K získání plnomocných odpustků je nutné v tento den přistoupit ke svatému přijímání. Ke svátosti smíření bude možné ve Slavkovicích přistoupit dnes od 9.00 do 19.00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 28. dubna se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 h bude eucharistická adorace, poté v 8:30 h mše svatá. Jako obvykle bude během adorace a mše svaté možnost přistoupit ke svátosti smíření. Odpolední zpovídání k prvnímu pátku v tento den mimořádně nebude!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI U KAPLIČEK NAŠÍ FARNOSTI   

I letos se uskuteční májové pobožnosti u jednotlivých kapliček na území novoměstské farnosti. Ta první bude příští neděli 1. května 2022 v 15:00 h v Jiříkovicích. Rozpis májových pobožností najdete na plakátcích ve vývěskách. Zároveň probíhá i farní putování za svatým Cyrilem a Metodějem a připravujeme se na novoměstskou pouť na Zelenou horu 14. května 2022.

POSTNÍ ALMUŽNA 2022  

Postničky prosíme přinést do neděle 1. 5. do sakristie.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ

Bude v kostele v pátek po večerní mši svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

24. dubna – 1. května 2022

 

Neděle

24. dubna

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

 

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovi a + dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Ladislava Mošnera, + Bohumila Zajíčka, živou a + rodinu Mošnerovu, Zajíčkovu a duše v očistci

Úterý

26. dubna

7:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovi

Středa

27. dubna

18:00

Za rodiče Starých, + syna, zdraví Boží pomoc a ochranu pro všechny rodiny

Čtvrtek

28. dubna

8:30

Za rodinu Kučerovu a děti, za + Vlastu Viktorovu a Antonína Beránka

Pátek

29. dubna

18:00

Za prohloubení víry pro naše rodiny

Sobota

30. dubna

7:00

Za mír a pokojné vztahy v rodinách, mezi národy

Neděle

1. května

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply