Archive 27.3.2021

FARNÍ OHLÁŠKY 28. března – 5. dubna 2021

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou vstupujeme do Svatého týdne. Příští neděle je Boží hod velikonoční.

Ratolesti se dnes přede mší svatou nerozdávají, věřící si přináší vlastní, které jim budou požehnány na začátku každé mše svaté, přičemž zůstávají na svých místech. Omezené množství požehnaných ratolestí bude k dispozici u východu z kostela po mši svaté v 9:00. Ratolesti vám rád požehnám také individuálně.

V zadní části kostela si v čase podávání svatého přijímání (tj. mezi 9:55 – 10:25) můžete vyzvednout vaše požehnané domácí paškálky. Rozsvítit je můžeme společně v našich domácnostech u rodinné bohoslužby (příp. sledování přenosu) o Vigilii Zmrtvýchvstání Páně (tedy na Bílou Sobotu večer).

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 bude možné přistoupit ke svátosti smíření. Využijte této možnosti zvlášť v pondělí, kdy budou k dispozici 4 kněží. Zpovídat se bude na farním dvoře (resp. Baroku) a v sakristii farního kostela (vchodem zvenku), tedy stejně jako před Vánocemi, a to za přísného dodržování všech hygienických opatření (respirátor FFP2, rozestupy, dezinfekce). Většinu nemocných jsem se svátostmi již navštívil, případné další zájemce prosím přihlaste. Od pondělí do středy jsou mše svaté pouze večer v 18:00.

Na všechny bohoslužby od Zeleného čtvrtka (ráno i večer) až po Velikonoční pondělí (včetně) je nutná on-line rezervace. Ti, kteří se nemůžou zúčastnit bohoslužeb osobně, můžou sledovat jejich přenosy prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Doporučuji zvolit tu bohoslužbu, které předsedá diecézní biskup. Nabídku rozhlasových, televizních a on-line přenosů (včetně těch s našimi biskupy Vojtěchem a Pavlem) najdete na vývěsce a na webu farnosti. Nezapomínejme, že žádný přenos osobní účast na slavení eucharistie zcela nenahradí, a proto se zároveň sjednocujme ve společné modlitbě a rodinných bohoslužbách v našich domácnostech. Zvlášť je doporučována denní modlitba církve (tzv. breviáře). Automaticky vygenerované texty těchto modliteb najdete na www.breviar.cz .

Úklid kostela proběhne ve čtvrtek od 8:00 hod. Službu má novoměstská skupina.

NA ZELENÝ ČTVRTEK po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod.

NA VELKÝ PÁTEK po obřadech Památky umučení Páně bude možné přistoupit individuálně k svatému přijímání a k uctění svatého kříže, a to v čase od 16:30 do 19:00 hod. Z hygienických důvodů kříž ani letos neuctíváme políbením, ale pouze hlubokou úklonou.

NA BÍLOU SOBOTU bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 hod. Během všech soukromých pobožností prosím dodržujte bezpečnostní opatření, zvláště pak potřebné rozestupy! Pro Velikonoční vigilii ve 20:30 platí výjimka ze zákazu nočního vycházení (návrat do místa bydliště).

VELIKONOČNÍ NEDĚLE – Tradiční svěcení velikonočních beránků letos proběhne ve zpřísněném hygienickém režimu. Důkladně zabalené a podepsané beránky přineste do kostela v pátek a v sobotu. Požehnány budou v neděli před první mší svatou v 7:30 a vyzvednout si je můžete v zadní části kostela v čase podávání svatého přijímání (mezi 9:55 – 10:25 a mezi cca 11:30 – 12:00).

V rodinách si v tento den žehnáme velikonoční pokrmy. Toto žehnání souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Text žehnací modlitby je následovný:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. 

NA VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ bude jen jedna mše svatá, ráno v 8.00 hod (na rezervaci).

Otec Vojtěch Libra, který nyní působí jako kaplan v Moravských Budějovicích, se na nás obrací s následující prosbou:

Milí přátelé,

prosíme, podpořte kostel v Blížkovicích v hlasování o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje. Máme tak možnost získat výhru od odborné komise až ve výši 150.000 Kč a cenu veřejnosti ve výši 60.000 Kč. Pošlete tedy případně svůj hlas formou sms ve tvaru: HLA PAMATKY 1 na telefonní číslo: 736 301 599. Hlasovat je možné z každého telefonního čísla jen jednou. Díky moc předem. Více najdete na stránkách Jihomoravského kraje zde

O. Vojtěch Libra

 

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

28. března – 5. dubna 2021

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného *

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

29. března

18:00

Za + Jiřího Šustra a + rodiče a živou a + rodinu Šustrovu

Úterý

30. března

18:00

Za + Marii a Josefa Andrlíkovy, rodiny Hubáčkovy a Kalibanovy

Středa

31. března

18:00

Za milost obrácení, dar víry a všechny ostatní přijaté dary

ZELENÝ ČTVRTEK

1. dubna

 

7:00

Za biskupy Vojtěcha a Pavla a kněze brněnské diecéze *

(Nutná rezervace)

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ *

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

2. dubna

15:00

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos)

BÍLÁ SOBOTA

3. dubna

20:30

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ*

(Nutná rezervace, on-line přenos, úmysl: za Boží lid)

VELIKONOČNÍ

NEDĚLE

4. dubna

 

 

7:30

Za + p. děkana Jana Daňka *

9:00

Za + Františka Sýkoru, sestru, rodiče, manžele Caltovi a Stejskalovi * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid *

Po skončení možnost svatého přijímání do 12:00 h.

Pondělí

5. dubna

8:00

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ*

Za + Petra Barana (Nutná rezervace)

Úterý

6. dubna

7:00

Úmysl volný

Na mše svaté označené hvězdičkou (*) je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 21. – 28. března 2021

Dnes slavíme 5. neděli postní. V čtvrtek je Slavnost Zvěstování Páně. Příští neděle je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne.

ZVONĚNÍ ZA OBĚTI KORONAVIRU  –   V pondělí uplyne jeden rok od úmrtí první oběti nového koronaviru v České republice. Ve 12:00 se rozezní zvony po celé zemi za oběti pandemie. Vzpomeňme na ně v minutě ticha a také ve svých modlitbách.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   –   Na čtvrteční večerní mši svatou je nutná rezervace. Mimořádně bude mše svatá také ráno v 7:00 (bez nutnosti rezervace). V tento den nebude mše svatá pro prvokomunikanty.

PAŠKÁLKY –  Do soboty 27. března –  můžete do sakristie, resp. na faru přinést hotové, zabalené a podepsané paškálky. Na Květnou neděli je před první mší svatou požehnáme a v čase podávání svatého přijímání (tj.  9:55 – 10:25) si je budete moci v kostele vyzvednout.

STÁLÁ DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ KRIZOVÁ POMOC PO TELEFONU –   Jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou, ale i jiné nejrozmanitější otázky duchovního a psychologického charakteru, které současná situace vyvolává, zodpoví P. Mgr. Jindřich Kotvrda: tel. 739 389 136 (9:00 až 17:00 h) a P. Mgr. Jan Pacner: tel. 731 402 777 (po, st, pá 9:00 až 14:00 h).

LOTERIE SVATÉHO JOSEFA   –   Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo „Loterii svatého Josefa“. Zájemci si v ní mohou vylosovat některou vlastnost svatého Josefa a snažit se ji uskutečňovat ve svém životě. Výhrou jim bude radost z každého malého kroku na cestě k Bohu. Losovat můžete ZDE

KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ   –   Sdružení Petrov, z.s., pořádá kurz Hlavní vedoucí dětských táborů akreditovaný MŠMT. Kurz proběhne o víkendu 21. – 23. 5. 2021 na faře v Osové Bítýšce. Přihlašování a více informací na http://www.sdruzenipetrov.cz.

DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÝ TÁBOR S BOHOSLOVCI   –   Letos na téma „Přátelé Krále – spojenci“ proběhne v termínu 10. – 17. 7. 2021 v DCŽM v Osové Bítýšce. Program je určen pro ministranty na druhém stupni ZŠ, tedy od ukončené 6. třídy po ukončenou 9.třídu ZŠ (12–15 let). Dotovaná cena je 1.500,- Kč na osobu. Sleva pro další sourozence je 200,- Kč. S případným problémem s výškou příspěvku se neváhejte obrátit na otce Mira, jistě najdeme řešení! Další informace a odkaz na přihlašování ZDE.  

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

21. – 28. března 2021

 

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

Pondělí

22. března

18:00

Za rodinu Mahlovu, Okurkovu a + Blaženu Sejkorovou

Úterý

23. března

7:00

Za Josefa Svobodu a živou a + rodinu

Středa

24. března

18:00

Za + Josefa Kuchtu a živou a zemřelou rodinu

Čtvrtek

25. března

7:00

Za + Jaroslava Pohanku, celou živou a + rodinu a + rodiče Košíkovy

18:00

Za živou a + rodinu Pohankovu a Matulovu*

(Nutná on-line rezervace)

Pátek

26. března

18:00

Za + rodiče Starých a + syna Václava a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Sobota

27. března

7:00

Za + Lilly

Neděle

28. března

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za + za rodiče Ondráčkovi, 3 syny, dceru, Boženu Koutnou a Bohumila Novotného*

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci*

(on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 * Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 14. – 21. března 2021

Dnes slavíme 4. neděli postní. V pátek je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Příští neděle je 5. postní.

Na středu 17. března připadá na Českou republiku den modliteb za oběti pandemie. Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   V pátek 19. března od 18:00 a v sobotu 20. března od 9:00 proběhne postní duchovní obnova, kterou povede o. Tomáš Koumal, farář u brněnské katedrály a ředitel Diecézního katechetického centra. Je nutná on-line registrace, a to na každý den zvlášť! Pro všechny zájemce ale bude přenášena také živě na youtube kanálu farnosti. Bližší informace o programu najdete na plakátku ve vývěsce. V pátek bude mimořádně mše svatá také ráno v 7:00. Pobožnost křížové cesty večer nebude.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou, po domluvě i jindy.

PAŠKÁLKY   Velikonoční svátky pravděpodobně i letos proběhnou v režimu značných omezení a všichni se chvalozpěvu u paškálu fyzicky zúčastnit nebudeme moci. Lze se však sjednotit duchovně v našich domácnostech, a to v modlitbě u paškálků, které si můžete doma sami vyrobit. V sakristii kostela budou k dispozici svíčky a voskové pláty, které si na ně doma nalepíte (podobně jako u svíčkového betlému o Vánocích). Bližší informace najdete na nástěnce.

FARNÍ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ    V tomto roce se naše pozornost zvlášť upírá k osobě snoubence Panny Marie. Svatý Josef byl skromným, zato zručným a pracovitým tesařem. Proto je nejen dětem určena farní fotografická soutěž s názvem „Můj táta při práci“. Fotografie na toto téma (pokud možno v co největším rozlišení) můžete posílat do konce června na adresu novemesto@dieceze.cz. Menší děti se můžou do soutěže zapojit vlastnoručně nakreslenými / namalovanými obrázky. V létě – jakmile to bude možné – budou tato díla vhodným způsobem vystavena a odměněna.

ÚKLID KOSTELA    Službu úklidu kostela má tento týden radňovická skupina.

Děkujeme, že respektujete aktuální nařízení a že ani v těchto nelehkých časech nezapomínáte na potřeby farnosti. Veliké Pán Bůh zaplať za každý váš dar a za každou modlitbu!

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

14.- 21. března 2021

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*

Pondělí

15. března

18:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Úterý

16. března

7:00

Za + rodiče Emílii a Ignáce Ďurišových

Středa

17. března

18:00

ZA OBĚTI PANDEMIE (Den modliteb za oběti)

Čtvrtek

18. března

7:00

Za + Josefa Macha a přátele

Pátek

19. března

7:00

Za čtyři generace Josefů Německých

18:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za + Jozefa Veselého a živou a zemřelou rodinu Fouskovu a Veselých)

Sobota

20. března

7:00

Na úmysl celebranta

9:00

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA*

(Nutná rezervace!)

(vysíláno on-line, úmysl: Za všechny Josefy a Josefíny v naší farnosti)

Neděle

21. března

7:30

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu*

9:00

Za + Josefa Jinka, rodiče Jinkovy, Ševelovy a Harvánkovy * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za Boží lid*

 

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace na stránkách www.kunhuta.cz

 

Farní ohlášky 7. – 14. března 2021

Dnes slavíme 3. neděli postní. V sobotu je výroční den zvolení papeže Františka. Příští neděle je 4. postní.

Bohoslužby se i nadále konají za stávajících omezení (tj. max 25 věřících, o nedělích a slavnostech nutnost on-line rezervace na www.kunhuta.cz, respirátor FFP2). Ke svátosti smíření je možné přistoupit před každou mší svatou.

Ve čtvrtek17:00 mše svatá pro prvokomunikanty, v pátek v 17:30 h pobožnost křížové cesty. Od čtvrtka se na začátku každé mše svaté modlíme novénu ke svatému Josefovi.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

7. března

7:30

Za + rodiče Krškovy a Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu*

9:00

Za živé a + rodiny Kotovicovi a Paříkovi* (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za + pátera Šafáře a + rodiče a sourozence*

Pondělí

8. března

18:00

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy a jejich + sourozence

Úterý

9. března

7:00

Za + Františku a Ludmilu Dočkalovy

Středa

10. března

18:00

Za + Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

Čtvrtek

11. března

7:00

Za + Ludmilu Špačkovu, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

Pátek

12. března

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a Ivana Hegera

Sobota

13. března

7:00

Za živé a zemřelé rodiny Ingrštovy a Andrlovy

Neděle

14. března

7:30

Za Boží lid*

9:00

Za Marii a Miroslava Mrázkovy, rodiče a sourozence a za Boží pomoc a ochranu * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25 h.

10:30

Za živou + rodinu Blažíčkovu a Královu*