FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 26. PROSINCE 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 17. – 26. PROSINCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí adventní neděli, tzv. neděli „Gaudete“. Po každé mši svaté jste srdečně zváni do farní kavárny, poslední v tomto kalendářním roce. Zároveň bude během celého dopoledne na farním dvoře možnost zakoupit duchovní literaturu od knihkupectví Novák. Dnes odpoledne (tj. v neděli 17. prosince) v 16:00 jste srdečně zváni na KONCERT PRO RADOST v podání naší novoměstské scholičky. Dobrovolným vstupným přispějete na nákup vodní postele pro centrum Zdislava. Příští nedělní dopoledne je čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer ale již patří k vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK

Misijní jarmark minulou neděli vynesl krásných 40.400,- Kč, kterými jsme podpořili Papežská misijní díla v České republice. Děkujeme výrobcům a dárcům nabízených produktů a všem, kdo přispěli zakoupením výrobků. Zvláště pak rodině Novotných a všem těm, kdo pomohli s organizací této každoroční akce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 na faře.

BOHOSLUŽBY V POSLEDNÍM ADVENTNÍM TÝDNU

V pondělí bude mimořádně mše svatá také večer v 18:00. Ve středu ve 14:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Ludmily Ptáčkové (*1952) z Nové Vsi. V úterý a ve čtvrtek budou rorátní mše svaté v 6:30. U posledních letošních rorátů v sobotu 23. prosince v 7:00 přinesou zástupci skautů Betlémské světlo, které požehnáme. Následně si jej v lucerničkách můžete odnést do svých domácností. V neděli ráno bude POUZE JEDNA MŠE SVATÁ a to v 7:30!!!

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH   

V neděli odpoledne (Štědrý den) budou mše svaté dvě: první v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a druhá, „půlnoční“ ve 22:30, ve které zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby. V pondělí na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (tj. v 7:30, 9:00 a 10:30). V úterý na svátek svatého Štěpána, budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Prohlídka novoměstského betléma pro veřejnost bude v časech uvedených ZDE.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ  

Ke svátosti smíření před vánočními svátky bude možné přistoupit v pondělí, v úterý a ve středu od 15:30 do 18:00. Současný nárůst respiračních nemocí se podepsal na sníženém počtu zpovědníků (v pondělí 1, v úterý 4, ve středu 3 kněží). Prosím vezměte tuto skutečnost v potaz a případně využijte možnost přistoupit ke svátostí smíření již dříve také v kostelích okolitých farností.

STREAMOVACÍ PLATFORMANA FILMANA   

Od 1. prosince je na internetu k dispozici streamovací platforma https://filmana.cz/. Nabízí širokou paletu křesťanských filmů, které jsou jako „filmová strava pro duši“ víc než vhodnou alternativou k současné nabídce komerčních streamovacích služeb.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina, která ale jistě uvítá pomoc každého dobrovolníka

 

PROGRAM SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB

 

Neděle

17. prosince

TŘETÍ

NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za † Vlastu Horňasovou a živou a † rodinu

9:00

Za † rodiče Kuncovy, † sourozence Jůdovy a † rodinu Jůdovu a Svatoňovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

18. prosince

18:00

Za † Marii a Jaroslava Pohankovy z Radňovic, † rodiče Košíkovy, † Josefa Košíka

Úterý

19. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru Jiřinu a † manžela

Středa

20. prosince

14:00

Kostelíček: Za † Ludmilu Ptáčkovou (pohřební)

18:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † švagra Karla

Čtvrtek

21. prosince

6:30

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

Za ty, co nepoznali lásku Boží

Pátek

22. prosince

18:00

Za děti a vnoučata a za uzdravení vztahů v rodinách

Sobota

23. prosince

7:00

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ PŘI SVÍČKÁCH

ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Za všechny blízké, kteří nás předešli na věčnost

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovi a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply