Archive 30.9.2023

FARNÍ OHLÁŠKY 1. – 8. ŘÍJNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 26.  neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté zveme do farní kavárny! V pondělí je památka svatých andělů strážných. Mše svatá v úterý je v latinském jazyce. Ve středu je památka svatého Františka z Assisi, ve čtvrtek památka svaté Faustiny Kowalské, panny; v sobotu památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malé Jasmíny Fabíkové.

ZAČÁTEK VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ   

V pondělí 2. října začíná na základních školách a na gymnáziu výuka náboženství podle rozvrhu.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  

Ve čtvrtek od 15:30 do 17:00 cca bude zpovídat o. František Koukal. Ke svátostí smíření můžete přistoupit i v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne o. Miro navštíví nemocné v domácnostech. (Návštěva na DsPS na Žďárské je přesunuta na třetí říjnový týden.) Před páteční večerní mší svatou bude obvyklý program (od 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání).

GODZONE TOUR 2023

Zveme především (ale nejen!) mládež na evangelizační koncert Godzone turné ve čtvrtek 26. října do Brna. Z farnosti bude vypraven autobus, který účastníky odpoledne dopraví do Brna a večer zase zpátky domů. Bližší informace a formulář pro přihlášení najdete ZDE.

PŘÍPRAVA KATECHUMENŮ 2023

V blízké době v naší farnosti po roční pauze opět začne příprava dospělých ke svátosti křtu, tzv. katechumenát. Jestli ve svém okolí víte o lidech zajímajících se o víru anebo přímo o těch, kdo se s vírou již seznámili a mají zájem o přijetí svátosti křtu, odkažte je na otce Mira.

DĚKOVNÉ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH 

Otcové pallotini zvou každou první sobotu měsíce na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích. Nejbližší se bude konat příští sobotu 7. října 2023 od 19:00

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ 

Otcové pallotini rovněž zvou na pouť ke svaté Faustyně do Slavkovic příští neděli 8. října 2023. Mši svaté v 15:00 bude předsedat Mons. Martin David, biskup ostravsko-opavský, který bude mít promluvu také k dětem, proto i je srdečně zveme! Od 14:00 bude také možné přistoupit ke svátosti smíření

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 27. – 29. 10. 2023  

Z různých důvodů se uvolnilo několik míst. Případní zájemci se ještě můžou hlásit na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. října 2023

 

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Úterý

3. října

7:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

4. října

18:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

5. října

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

6. října

18:00

Za † Dr. Marii Gronátovou a † rodiče

Sobota

7. října

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

8. října

27. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána, † rodiče a živou rodinu

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 24. září – 1. října 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 25.  neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Tadeáše Novotného z Nové Vsi a Matěje Solaře ze Zubří. V úterý je památka svatých Kosmy a Damiána, mučedníků; ve středu památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve čtvrtek slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa; v pátek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v sobotu památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve. Příští neděle je 26. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Hedviky Svobodové (*1941) z Maršovic.

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 k dispozici ZDE.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve čtvrtek je státní svátek: Den české státnosti. V den slavnosti bude mše svatá ráno v 8:00 h.

KROJOVANÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Ve čtvrtek jste rovněž srdečně zváni na Lidovou krojovou pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu. Po přivítání v klášterním kostele v 10:00 vyjde průvod na Zelenou horu. Tam se v 11.00 uskuteční poutní mše svatá za doprovodu dechové hudby. Od 12.00 do 14.30 je připraven folklorní program v areálu poutního místa.

ZASEDÁNÍ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání novoměstské farní pastorační rady bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře.

Týden nato (ve středu 11. října) proběhne v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností širokého okolí. Setkání začne ve farním kostele svaté Kunhuty v 17:00 pontifikální bohoslužbou, které bude předsedat otec biskup Pavel Konzbul. Pokračovat bude od 18:00 v kulturáku na Tyršově ulici.

SETKÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 

 Zveme všechny děti, které letos poprvé přistoupili k prvnímu svatému přijímání, na setkání s otcem biskupem Pavlem. Uskuteční se ve čtvrtek 5. října 2023 od 9:00 v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně na Petrově. Pro děti je to skvělá příležitost setkat se s vrstevníky a zažít společenství s těmi, kteří tak jako oni poprvé přistoupili k eucharistii. Autobus z Nového Města pojede v 6:50 od Billy. (Cena dopravy 100,- Kč, svačinu sebou) Přihlašování nejlépe do pondělí 25. září 2023. V případě zájmu kontaktujte Tomáše Mahela (e-mail: MAHELTomas@seznam.cz, tel. 777 119 136)

LEKTORSKÝ SEMINÁŘ VSTUPŮ DO ŠKOL

V naší farnosti hledáme dobrovolníky, kteří by byli ochotni vnášet povědomí o naší víře mezi žáky a studenty našich škol, tedy mezi mladé lidi, kteří mají o křesťanství buď žádnou, povrchní anebo skreslenou představu. Jedná se o projekt VSTUPY DO ŠKOL. Farnost Velké Meziříčí a Katechetické centrum pro dobrovolníky připravili lektorský seminář na téma „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“. Ten se uskuteční v pátek 6. října 2023 od 16:00 do 19:00 na faře ve Velkém Meziříčí. Vstupy do škol jsou projektem, který je školám poskytován zdarma, má akreditaci MŠMT ČR a zároveň plně respektuje náboženskou neutralitu školy. Bližší informace o projektu získáte a přihlásit se můžete u jáhna Jiřího Dyčky (e-mail: dycka.jiri@gmail.com, tel. 608 837 159).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 1. října 2023 

 

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. září

7:00

Za všechny lékaře a zdravotníky naší farnosti

14:30

Kostelíček: Za † Hedviku Svobodovou (pohřební)

Středa

27. září

18:00

Za uzdravení složitých vztahů v rodině

Čtvrtek

28. září

8:00

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Úmysl: Za naši vlast a za Boží lid

Pátek

29. září

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci září

Sobota

30. září

7:00

Na úmysl celebranta

Neděle

1. října

26. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Na poděkování za 90 let života a 62 let společného manželského života

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 17. – 24. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 24.  neděli v liturgickém mezidobí. U mší svatých dnes děkujeme za letošní úrodu. Děkujeme všem, kteří jste poskytli plodiny k výzdobě kostela. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.  Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle. Ve středu je památka svatých Ondřeje Kim Tae-gŏna, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, tzv. korejských mučedníků; ve čtvrtek svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty, v sobotu památka svatého Pia z Pietrelciny, kněze. Příští sobota je 25. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Matěje Solaře ze Zubří.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny!

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE

Ve čtvrtek 21. září proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu, první v novém školním roce. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní bude v 8:30 h mše svatá. Zároveň bude příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

Příští sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY A SETKÁNÍ FARNÍCH PASTORAČNÍCH RAD

Zasedání pastorační rady farnosti bude ve středu 4. října v 19:00 h na faře. Týden nato (ve středu 11. října odpoledne) proběhne v kulturním domě v Novém Městě na Moravě setkání pastoračních rad farností žďárského a velkomeziříčského děkanátu.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

17. – 24. září 2023

 

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Úterý

19. září

7:00

Za živé a † rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

20. září

18:00

Jiřího Kučeru, rodiče, bratry a Marii Kučerovou

Čtvrtek

21. září

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za žďárský děkanát a jeho živé a † kněze

Pátek

22. září

18:00

Za živou a † rodinu Markovu a Horákovu

Sobota

23. září

7:00

Za † Petra Padalíka

11:00

Za novomanžele (svatební)

Neděle

24. září

25. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Na poděkování za 40 let společného života

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 10. – 17. září 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 23.  neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka Jména Panny Marie; ve středu památka svatého Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže; v pátek památka Panny Marie Bolestné, v sobotu památka svaté Ludmily, mučednice. Příští neděle je 24. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest malého Jana Bábíka z Divišova.

FARNÍ KAVÁRNA  

Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny.

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI  

V pondělí 11. září je adorační den naší farnosti. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 15:00 h. Prosíme o zápis adorujících v půlhodinových intervalech. V 18:00 h začne moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, která bude zakončena svátostným požehnáním. Adorační den je zároveň dnem vzájemných modliteb farností za bohoslovce.

BOHOSLUŽBY SLOVA V TOMTO TÝDNU  

Z důvodu účasti o. Mira na poutním zájezdu ve Francii bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek v obvyklých časech místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním

KONTAKT V PŘÍPADĚ POTŘEBY KNĚZE

V případě potřeby kněze v následujícím týdnu (zaopatřování) kontaktujte prosím o. Sylwestra (tel. 733 741 473), resp. o. Mariusze (tel. 730 584 839), pro případnou domluvu posledního rozloučení zase jáhna Jiřího (608 837 159).

MŠE SVATÉ NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU A VÝZDOBA KOSTELA  

Příští neděli 17. září budeme děkovat za úrodu našich polí, sadů a zahrad. Mše svaté budou pouze v 7:30 a v 9:00 h! Mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h mimořádně nebude! Prosíme ochotné zemědělce a zahrádkáře o zapůjčení různých plodin k výzdobě kostela. Pro domluvu kontaktujte p. Malou (tel. 607 991 958).

SVATEBNÍ OHLÁŠKY  

V sobotu 23. září 2023 v 11:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít svátostné manželství Josef Pohanka z Nové Vsi a Renata Dvořáková z Prahy. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

10. – 17. září 2023

  

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Pondělí

11. září

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI

15:00 – 18:00

Tichá adorace před Nejsvětější Svátostí

18:00

Moderovaná adorace a svátostné požehnání

Úterý

12. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Středa

13. září

18:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Čtvrtek

14. září

7:00

Bohoslužba slova se svatým přijímáním

Pátek

15. září

18:00

Mše svatá    (Za † rodiče Šustáčkovy)

Sobota

16. září

7:00

Mše svatá    (Za † Ludmilu Špačkovu a † rodiče Špačkovy a Houdkovy)

Neděle

17. září

24. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † dvoje rodiče Zdražilovi, Slezákovi, Starých a † Bohumila Novotného

9:00

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

MŠE SVATÁ V 10:30 h V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ!!!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. ZÁŘÍ 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 22. neděli v liturgickém mezidobí. U mše svaté budeme žehnat žákům a studentům a vyprošovat dary Ducha Svatého do nového školního a akademického roku. Ve čtvrtek je památka svatého Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka; ve čtvrtek svátek Narození Panny Marie. Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ DO NÁBOŽENSTVÍ  

Přihlášky dětí do náboženství najdete pod kůrem u tiskovin a po vyplnění je můžete odevzdat v sakristii kostela, případně na faře.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 9. září 2023 v 11:00 h hodlají v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě uzavřít církevní sňatek Martin Poul z Radostína nad Oslavou a Kristýna Benešová z Řečice. Provázejme nastávající novomanžele svou modlitbou!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. ZÁŘÍ 2023

 

Neděle

3. září

22. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za † Annu a Bohuslava Štarhovy

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

Úterý

5. září

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Středa

6. září

18:00

Za živou a † rodinu Remarovu a Dlabačovu

Čtvrtek

7. září

7:00

Za mír ve světě, v našich rodinách a v našich srdcích

Pátek

8. září

18:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Sobota

9. září

7:00

Na poděkování za dožitých 80 let s prosbu o požehnání do dalších dnů

Neděle

10. září

23. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

7:30

Za † Karla Novotného a za živou a † rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † tatínka a živou rodinu Drdlovu a Fuksovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz