Farní ohlášky 13. – 20. listopadu

Farní ohlášky 13. – 20. listopadu

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve čtvrtek je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice a zároveň státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii. V tento den bude mše svatá ráno v 8:00 h. Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále, kterou končí liturgický rok.

SBÍRKA NA KATOLICKÁ MÉDIA   

Dnešní sbírka (13. 11.) je určena na katolické sdělovací prostředky. Pán Bůh zaplať za každý Váš příspěvek!

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ   

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za mládež (13. – 20.11. 2022). Jeho vyvrcholením bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 37. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi. Věříme, že každá i v našich očích nepatrná modlitba z upřímného srdce má smysl a Bůh si ji může použít pro obnovu mladé generace. V naší farnosti budeme na tento úmysl prosit na závěr každé mše svaté modlitbou, kterou najdete vytištěnou na kartičkách u obětních darů v zadní části kostela. V pátek po večerní mši svaté v 18:00 h se setkáme u společné modlitby a eucharistické adoraci za mládež.

SCHŮZKA ORGANIZAČNÍHO VÝBORU PRO FARNÍ PLES 2023

Schůzka organizačního výboru I. novoměstského farního plesu, který se uskuteční 28. ledna 2023 v kulturním domě, bude v úterý v 18:00 h na faře. Zveme všechny z vás, kteří jste ochotni se na organizaci plesu jakýmkoliv způsobem podílet!

STŘEDEČNÍ VEČERY NAD PÍSMEM SVATÝM: BIBLICKÉ HODINY A LECTIO DIVINA 

Po covidové pauze opět začnou pravidelné středeční setkávání nad Písmem svatým a to ve dvojím formátu. Ve středu 16. listopadu začneme Biblickou hodinou (tj.  komentovanou četbou vybraných kapitol Písma svatého) a týden nato nás čeká Lectio divina (tedy spíše rozjímavá četba Písma svatého spojena s vlastní modlitbou, meditací a kontemplací). Oba formáty se budou střídat ve dvoutýdenních cyklech se začátkem vždy v 19:00 h na faře. (Biblická hodina ve středy 16., 30. listopadu a 14. prosince 2022, Lectio divina ve středy 23. listopadu, 7. a 21. prosince 2022). 

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. listopadu 2022

 

Neděle

13. listopadu

33. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

CELEBRUJE OTEC BISKUP PAVEL KONZBUL

(Po mši svaté žehnání opravené sochy

sv. Jana Nepomuckého za presbytářem)

Za rodiny Močubovu a Ježovu a zlepšení jejich vztahů

Úterý

15. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Kollerovu

Středa

16. listopadu

18:00

Za Marii Kabrdovou a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

17. listopadu

8:00

Den boje za svobodu a demokracii

(Za naše politiky a státníky)

Pátek

18. listopadu

18:00

Za + rodiče Dítětovy

Sobota

19. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Sochorovu a Pospíšilovu a + Ludvíka Lešku

Neděle

20. listopadu

SLAVNOST

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

7:30

Za živou a zemřelou rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + Josefu Cichovou, živou rodinu a za + Růženu Mrázkovou, + syna a živou rodinu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply