Farní ohlášky 1. – 8. května 2022

Farní ohlášky 1. – 8. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je třetí velikonoční. V pondělí je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; v úterý svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů; v pátek památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Vstupujeme do týdne modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o čtvrté neděli velikonoční nazývané také neděle Dobrého pastýře. Za nová duchovní povolání se budeme modlit u každé mše svaté. Bohoslužby v týdnu budou jako obvykle, v úterý ve 14:30 h bude na kostelíčku poslední rozloučeníp. Martou Mužátkovou (*1946).

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE   

Ještě jednou srdečně zveme všechny mladé na setkání mládeže z celého žďárského děkanátu, které se uskuteční na farním dvoře a v kostele svaté Kunhuty v sobotu 7. května 2022 od 10:00 h. Čeká na vás bohatý program, diskuzní skupinky, katecheze, společné hry. Hlavním celebrantem mše svaté ve 14:30 h bude žďárský děkan o. Vladimír Záleský. Přihlašovat se je možné QR kódem nebo na facebookových stránkách mládeže žďárského děkanátu. Registrace není pro účast závazná.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

Srdečně zveme na komorní koncert duchovní hudby v neděli 8. května 2022 v 18:00 hodin do našeho farního kostela. Koncert pořádá hudební spolek AKVARTETO ve spolupráci s římskokatolickou farností a městem Nové Město na Moravě. Vystoupí sopranistka Karolína Grebeníčková, absolventka Pražské konzervatoře a žačka italského pedagoga Paola de Napoliho. Na varhany ji doprovodí Marek Peňáz, absolvent Novoměstské ZUŠ a student Brněnské konzervatoře. Na violoncello zahraje Vanda Teocharisová. Zazní vybrané árie z kantát J.S. Bacha, G. F. Händela, B. M. Černohorského, G. B. Pergolesiho a A. Vivaldiho. Zazní také skladby A. Dvořáka a F. Schuberta. Všichni jste srdečně zváni!

MÁJOVÁ POBOŽNOST   

Dnes bude májová pobožnost v 15:00 h u kapličky v Jiříkovicích. Příští neděli se v 15:00 h setkáme u kapličky v Maršovicích.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

1. – 8. května 2022

 

Neděle

1. května

III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

7:30

Za živou a + rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za + Josefa Německého, + rodiče a živé sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

3. května

7:00

Za Boží lid

Středa

4. května

18:00

Za + rodiče Sadeckých, + Josefa Štorka,

+ rodiče Furchovy a živou rodinu

Čtvrtek

5. května

7:00

Za + Josefa Německého, za živou a + rodinu

Pátek

6. května

18:00

Za + Jana a Janu Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

7. května

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

14:30

MŠE SVATÁ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE

(Za mládež žďárského děkanátu)

Neděle

8. května

NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka

9:00

Za + Marii Kabrdovu,

za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

10:30

Za + Libuši a Bohumíra Lukáškovi a celou živou a + rodinu Lukáškovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply