FARNÍ OHLÁŠKY 25. ČERVNA – 2. ČERVENCE 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 25. ČERVNA – 2. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 12. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a církevní školství. Ve středu je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, učitele církve; ve čtvrtek slavnost svatých Petra a Pavla apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Příští neděle je 13. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ DEN  

Všichni jste srdečně zváni na dnešní farní den, který proběhne od 15:00 h na farním dvoře.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Ve čtvrtek 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla proběhne mimořádná kněžská rekolekce. V 8:00 h začneme adorací před Nejsvětější Svátostí, v 8:30 h bude mše svatá, u které poděkujeme za dlouholetou službu panu děkanu P. Vladimíru Záleskému, který odchází na nové působiště, a zároveň přivítáme nastávajícího žďárského děkana P. Marka Husáka, dosavadního administrátora ve farnostech Jimramov, Sulkovec a Dalečín. Opět bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ve čtvrtek večerní mše svatá nebude, protože mše svatá ve středu večer, která bude z vigilie slavnosti svatých Petra a Pavla, má čtvrteční platnost.

PRÁZDNINOVÝ REŽIM   

Ve středu v 19:00 h bude na faře poslední Lectio divina v tomto školním roce. Příští nedělí začíná ve farnosti prázdninový režim. O nedělích budou pouze dvě mše svaté (v 7:30 h a v 9:00 h). V 10:30 h rodiny s dětmi můžou navštívit bohoslužby v blízkém okolí (Slavkovice, Sněžné). Během prázdnin nebudou středeční biblické hodiny ani Lectio divina.

OTEVŘENÍ FARNÍ KAVÁRNY  

Co ale od příští neděle 2. července přibyde, je možnost pravidelného setkávání se po nedělních bohoslužbách, a to V NOVĚ ZAŘÍZENÉ FARNÍ KAVÁRNĚ (v prostorách pastoračního centra a farního dvora). Zároveň prosíme co nejvíc rodin a skupin jednotlivců (vždy min. 2 osoby), které by si chod farní kavárny o jednotlivých nedělích vzali na starost. Nejedná se o nic složitého. Zapisování bude on-line přes odkaz na farním webu. Tam najdete také podrobné informace o tom, co služba farní kavárny obnáší. Čím větší počet zapojených rodin a skupin jednotlivců, tím menší frekvence „služeb“.

LECTIO DIVINA  

Ve středu od 19:00 h na faře.

TE DEUM NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Na páteční večerní mši svatou jsou zváni zvlášť všichni žáci a studenti. Poděkujeme u ní za dary Ducha Svatého v uplynulém školním i akademickém roku.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. června – 2. července 2023

 

Neděle

25. června

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Ivana Hudáka

10:30

Za † Tatianu Yankovou a živou a † rodinu Yankovu a Zídkovu

Úterý

27. června

7:00

Za živé a † z rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

Středa

28. června

18:00

VIGILIE SLAVNOSTI                  SVATÝCH PETRA  A PAVLA

Za † Karla Zídka, za živou a † rodinu Zídkovu a Kabrdovu

Čtvrtek

29. června

8:30

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

(Za Boží lid a za obyvatele města † v červnu)

Pátek

30. června

18:00

TE DEUM (Poděkování za dary Ducha Svatého pro žáky a studenty v uplynulém školním roce)

Sobota

1. července

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, † Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

2. července

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply