Archive 29.4.2023

Farní ohlášky 30. dubna – 7. května 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme čtvrtou neděli velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest pěti dětí: Lenky Štempelové, Magdalény Pojerové, Emy Šimkové a Davida a Dominika Kršky. V pondělí je památka svatého Josefa – dělníka; v úterý památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; ve středu svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. V sobotu je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Příští neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest malé Emy Laštovičkové.

JARNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Jarní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 7. května 2023 v čase 8:30 – 12:30 h na farním dvoře. Výrobky, které chcete poskytnout k prodeji, přineste prosím na faru (na baroko) den předem, a to v sobotu 6. května 2023 mezi 15:00 a 17:00 h. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Blíží se mariánský měsíc květen a s ním májové pobožnosti u kapliček naší farnosti. Proběhnou jako obvykle vždy v neděli v 15:00 h s možností společného pěšího putování. První bude příští neděli 7. května v Jiříkovicích. Kalendář májových pobožností najdete na plakátku ve vývěsce a na farním webu.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK  

Pátek je první v měsíci. Možnost svátosti smíření bude ve čtvrtek od 15:30 h do 17:30 h a v týdnu před každou mší svatou. V pátek dopoledne navštívím nemocné. Večerní program bude jako obvykle: od 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace před Nejsvětější Svátostí, litanie a svátostné požehnání.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ K PŘIJETÍ SVÁTOSTI MANŽELSTVÍ 

Začíná v pátek v 18:45 na faře.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. dubna – 7. května 2023

 

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

2. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých

Středa

3. května

18:00

Za † Janu a Jana Hradeckých, † dceru Janu

a † Ivana Hegera

Čtvrtek

4. května

7:00

Za † Františka Novotného, † rodiče, † manžele Krátkých a † Jiřinku Šedivou

Pátek

5. května

18:00

Za † rodiče Dítětovi a † tetu Věru

Sobota

6. května

7:00

Za † Josefa Německého a živou a † rodinu Německých a Košíkovu

Neděle

7.  května

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Marii a Jiřinu Malých

9:00

Za živou a † rodinu Kolářovu, Koudelkovu, Parolkovu a Tichou

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 23. – 30. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme třetí neděli velikonoční. V pondělí je památka svatého Jiří, mučedníka; v úterý svátek svatého Marka, evangelisty; v sobotu svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy. Příští neděle je čtvrtá velikonoční. V pátek ve 14:30 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Miroslava Bartoše (*1926) z Nového Města na Moravě. V neděli poslední mši svaté bude křest čtyř dětí: Lenky Štempelové, Emy Šimkové, Davida a Dominika Kršky.

SCHŮZKA K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM   

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na dnešní děkanátní přípravné setkání v 15:00 h na faře. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Pro účast na setkání je nutné on line přihlášení zde. Registrovat se lze pouze do zítřka, tj. pondělí 24. dubna 2023!!!

BIBLICKÁ HODINA  

Ve středu v 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Kněžská rekolekce žďárského děkanátu v tomto týdnu mimořádně nebude v Novém Městě na Moravě, ale v Bystřici nad Pernštejnem. V 8:30 h budeme v tamním kostele svatého Vavřince děkovat za 30 let Oblastní charity ve Žďáru nad Sázavou. Proto ve čtvrtek v Novém Městě na Moravě mimořádně nebude mše svatá ráno, ale až večer v 18:00 h.

TÝDEN MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ   

Vstupujeme do Týdne modliteb za duchovní povolání. Kromě modliteb v průběhu celého týdne bude ve čtvrtek od 15:30 tichá a od 17:30 moderovaná eucharistická adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Rozpis je vzadu na stolku s obětními dary, prosím o zapsání.

SETKÁNÍ KATECHETŮ ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Zveme všechny katechety a katechetky a také všechny věřící pedagogy z naší farnosti na setkání katechetů žďárského děkanství, které se uskuteční příští sobotu 29. dubna od 9:00 h do 11:00 h v Dětské skupině Hvězdička na Libické ulici 1 ve Žďáře nad Sázavou. Program setkání na plakátcích ve vývěsce a na farním webu.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   

Otcové pallotini zvou na děkovnou adoraci s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí, a to příští sobotu 29. dubna od 19:00 h do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO   

Pro veliký zájem o farní pouť na Slovensko v termínu 27. – 29. října 2023 vypravujeme druhý autobus. Případní zájemci se tak můžou i nadále hlásit na adrese novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu paní Librová a paní Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. dubna 2023

 

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Úterý

25. dubna

7:00

Za † Ladislava Holfeuera, † sestru, † rodiče, † švagra a † synovce Josefa

Středa

26. dubna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

27. dubna

18:00 !!!

Za milost obrácení a dar víry pro ty, kteří se od Boha odvrátili

Pátek

28. dubna

14:30

Kostelíček: Za † Miroslava Bartoše (*1926)

(pohřební)

 

18:00

Za živou a † rodinu Černých a Svobodovu

Sobota

29. dubna

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci dubnu

Neděle

30. dubna

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za † rodiče Pelánovy a Stehlíkovy

9:00

Za † Františka Šanderu, † Miroslavu Šanderovou, † oboje rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 16. – 23. dubna 2023

FOTO Z FARNÍHO PLESU

Jsou dispozici zde. Za fotografie děkujeme p. Petru Říhovi

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá neděle velikonoční (Neděle Božího milosrdenství). Zveme na pouť do Slavkovic. Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Pavel Habrovec. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. V pátek je připomínka svatého Konráda z Parzhamu, kterého relikvie máme ve farnosti. Příští neděle je třetí velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Z důvodu účasti na formačním setkání kněží nebude mimořádně v úterý mše svatá ani výuka náboženství na druhém stupni ZŠ.

LECTIO DIVINA

Ve středu v 19:00 h na faře.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO 

Také letos o podzimních prázdninách vypravíme třídenní farní pouť, tentokrát na Slovensko. V plánu je návštěva poutních míst (Skalky nad Váhom, kamenného sanktuária Božího milosrdenství na hoře Butkov, Rajecké Lesné a Starých Hor) a měst Kremnice, Banské Bystrice, Nitry a Trnavy. Přihlašování výhradně e-mailem na novemesto@dieceze.cz, případně osobně na faře. Bližší informace budou již brzy na farním webu, případně u o. Mira.

SETKÁNÍ MLÁDEŽE K DIECÉZNÍMU SETKÁNÍ S BISKUPEM PAVLEM 

Zveme všechny mladé, kteří se chystají na diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem 13. května v Žarošicích, na děkanátní přípravné setkání. Program se skládá z několika částí, který připravují jednotlivé děkanáty, proto je účast na tomto setkání velice důležitá. Sejdeme se příští neděli 23. dubna v 15:00 h na faře v Novém Městě na Moravě.

ÚKLID KOSTELA 

Tento týden má službu paní Mahlová a paní Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. dubna 2023

 

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Úterý

18. dubna

Mše svatá v tento den mimořádně není!

Středa

19. dubna

18:00

Za živou a † rodinu Dlabačovu a Remarovu

Čtvrtek

20. dubna

7:00

Za † Ludmilu a Josefa Janů

Pátek

21. dubna

18:00

Na poděkování za uzdravení

Sobota

22. dubna

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

23. dubna

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovu a Strakovu

9:00

Za † rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. DUBNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční, první den Velikonočního oktávu. U každé mše svaté budeme žehnat velikonoční beránky. Příští neděle je druhou velikonoční, která je zároveň nedělí Božího milosrdenství. V sobotu 15. dubna bude křest Mariána Grundzy a příští neděli 16. dubna Timoteje Zdražila.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Zítra na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h. Po zbytek týdne (až na neděli) budou bohoslužby v obvyklých časech.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu v 19:00 h na faře.

 POUŤ K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou do Slavkovic na pouť o svátku Božího milosrdenství příští neděli 16. dubna. Podpořme svou účastí blízké poutní místo! Mše svatá v 10:30 h pro rodiny s dětmi proto v našem kostele příští neděli nebude! Hlavním celebrantem mše svaté ve Slavkovicích v 10:30 h bude P. Max Kašparů. Mši svaté v 15:00 h bude předsedat Mons. Dávid Tencer, OFM Cap., diecézní biskup islandského Reykjavíku. Bližší informace a kompletní program jsou na plakátku ve vývěsce.

ÚPLNÉ ODPUSTKY PRO SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

K získání milosti úplného odpuštění vin a trestů, která je spojena se svátkem Božího milosrdenství, je nutné v den svátku přistoupit ke svatému přijímání. Svátost smíření nemusí být v den svátku, přesto v neděli bude možné ve Slavkovicích přistoupit ke svátosti smíření a to od 9.00 do 19.00 h.

PODĚKOVÁNÍ

Také letos z celého srdce děkuji za důstojný a slavnostní průběh velikonočních svátků zvlášť kostelníkům, varhaníkům, schole a všem zpěvákům, letos zvlášť Marušce Německé a Magdě Trödlerové za přípravu a vedení liturgického doprovodu bohoslužeb, Martině Trödlerové a scholičce, paní Lidušce Malé za květinovou výzdobu kostela, paní Dáši Trödlerové za přípravu velikonočního čísla farního časopisu, všem ministrantům, lektorům a akolytům. Děkuji také všem společenstvím úklidu kostela a vám všem, kdo jste se na přípravě Velikonoc a také na jejich společném slavení účastnili.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. dubna 2023

 

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

Úterý

11. dubna

7:00

Za mír ve světě, v rodinách a v srdcích

Středa

12. dubna

18:00

Za † rodiče Potockých, Ptáčkovy a jejich † děti

Čtvrtek

13. dubna

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Pátek

14. dubna

18:00

Za † rodiče Kuncovy a živou a † rodinu Kuncovu

Sobota

15. dubna

7:00

Za živou a † rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

16. dubna

NEDĚLE

BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy a † dvoje rodiče Zdražilovy a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † Ladislava Mošnera a † sourozence, † Bohumila Zajíčka, živou a † rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

Mše svatá v 10:30 h v tento den mimořádně není!

Farní ohlášky 2. – 10. dubna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Květná neděle, kterou vstupujeme do svatého týdne. Dnešní (2. 4.) křížovou cestu v 15:00 h vedou kostelníci. Na Velký pátek bude křížová cesta ve 13:00 h v Radňovicích. Příští neděli je Boží hod velikonoční.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

Ve nastávajícím svatém týdnu (pondělí až čtvrtek) budou pouze večerní mše svaté vždy v 18:00 h. Úterní mše svatá je v latinském jazyce. Kompletní program bohoslužeb ve svatému týdnu najdete na plakátku na nástěnkách.

SVÁTOST SMÍŘENÍ   

Od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. V pondělí budou zpovídat 3, v úterý 5 a ve středu 4 kněží, prosím zohledněte tuto skutečnost při výběru dne přistoupení ke svaté zpovědi!

CO SE STALO S JEŽÍŠEM? 

Žďárské farnosti zvou na pašijovou hru pod názvem „Co se stalo s Ježíšem?“, která se po několikaleté pauze opět uskuteční v úterý 4. dubna 2023 od 20:00 h v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou.

MISSA CHRISMATIS 2022 V BRNĚNSKÉ KATEDRÁLE   

Zveme ministranty na mši svěcení olejů (tzv. Missu chrismatis) do brněnské katedrály na Zelený čtvrtek ráno. Odjezd autobusu v 6:00 h ze zastávky u supermarketu BILLA. Po návratu bude ministrantská schůzka s nácvikem velikonoční liturgie.

VELIKONOČNÍ TRIDUUM   

Na Zelený čtvrtek po večerní mši svaté na Památku večeře Páně zůstane kostel otevřený k soukromé adoraci a modlitbě (tzv. „Getsemany“) do 20:00 hod. Na Velký pátek po obřadech Památky umučení Páně bude možné uctít svatý kříž po obřadech až do 19:00 h. Na Bílou sobotu bude možnost soukromé modlitby u Božího hrobu v čase 9:00 – 12:00 hod a od 15:00 do 19:00 h. Sbírka u Božího hrobu je určena na pomoc pro Svatou zemi.

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Na Boží hod velikonoční budeme u každé mše svaté tradičně žehnat velikonoční beránky. Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 8:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

 

Neděle

2. dubna

KVĚTNÁ NEDĚLE

7:30

Za † Františka a Jiřího Sýkorovy † rodiče, † sestru, † manžele Stejskalovy a Caltovy

9:00

Za živou a † rodinu Koutných, Štěrbovu a Šumberovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

3. dubna

18:00

Za † Petra Barana

Úterý

4. dubna

18:00

LATINSKÁ: Za služebníky církve a nová kněžská a řeholní povolání

Středa

5. dubna

18:00

Za † a živou rodinu Pálkovu, Horňasovu a Trödlerovu a duše v očistci

ZELENÝ ČTVRTEK

6. dubna

18:00

MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ (Za Boží lid)

VELKÝ PÁTEK

7. dubna

13:00

15:00

KŘÍŽOVÁ CESTA V RADŇOVICÍCH

PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ (OBŘADY)

BÍLÁ SOBOTA

8. dubna

20:00

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

(Za Boží lid)

Neděle

9. dubna

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

7:30

Za † Stanislava Maršálka a † Blažeje Pelána

9:00

Za Jaroslava Havelku a živou a † rodinu Havelkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

10. dubna

8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

(Za † Marii a Josefa Andrlíkovy)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz