FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. BŘEZNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 3. – 10. BŘEZNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 3. neděli postní. Sbírka na svatopetrský haléř z minulé neděle vynesla 72.613,- Kč. Pán Bůh oplať vaši štědrost! V úterý je ranní mše svatá v latinském jazyce. Příští neděle je 4. postní, tzv. Laetare.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliký dík patří všem, kteří jste se minulou neděli podíleli na Večeru chval. Zvláštní poděkování patří hudebníkům, zpěvákům, jáhnu Jirkovi Dyčkovi za vedení a vám všem za úžasné společenství ve společné modlitbě!

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA   

Na dnešní den (neděle 3. března) připadá liturgická připomínka svaté Kunhuty Lucemburské, patronky našeho farního kostela. Jelikož jsou neděle a slavnosti z postní doby vyňaty, jste u této příležitosti po mší svatých srdečně zváni na drobné pohoštění do farní kavárny. Liturgicky se samotná titulární slavnost překládá na nejbližší den, tedy pondělí 4. března, kdy bude mimořádně mše svatá ráno v 7:00. Dnes i zítra je za obvyklých podmínek možné získat u návštěvy našeho kostela plnomocné odpustky.

TVOŘENÍ PAŠKÁL(K)Ů  

Po dnešní křížové cestě v 15:00 zveme všechny zájemce do Orlovny, kde od 16:00 proběhne zdobení vlastních velikonočních paškálků. Veškerý materiál a drobné občerstvení zajištěno.

LECTIO DIVINA   

Ve středu v 19:00 na faře.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento a dva následující čtvrtky vždy od 18:00 zveme na postní duchovní obnovu pod názvem „Pane nauč nás modlit se!“ (Lk 11, 1), kterou povede jáhen Jirka Dyčka. Bližší informace ZDE.

SPOLČO MLÁDEŽE DĚKANÁTU V NOVÉM VESELÍ  

Všechny mladé zveme na další děkanátní spolčo v pátek 8. března, tentokrát v Novém Veselí. Po mši svaté v 18:00 v kostele svatého Václava následuje spolčo na faře.

III. EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA   

Společně s bratry evangelíky srdečně zveme na III. ekumenickou křížovou cestu ke Třem křížům, a to příští neděli 10. března v 15:00. Sraz jako obvykle u evangelického hřbitova. Letos křížovou cestu povede společenství Modliteb otců.

PRVNÍ KOLO VOLEB DO NOVÉ FARNÍ PASTORAČNÍ RADY   

Příští neděli 10. března po všech bohoslužbách proběhne první kolo voleb do nové farní pastorační rady. Členy rady mohou být pouze katolíci, kterým je v den voleb minimálně 18 let, těší se ve farnosti dobré pověsti a na území farnosti mají kanonické bydliště. (Se souhlasem faráře se členem může stát i katolík, který ve farnosti kanonické bydliště nemá, ale po delší dobu se ve farnosti aktivně zapojuje a pravidelně v ní navštěvuje bohoslužby.) Jméno vašeho kandidáta splňujícího výše uvedené podmínky napište na hlasovací lístek, který následně hodíte do urny k tomu určené. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (po svém souhlasu) postoupí do druhého kola voleb, které se uskuteční na Květnou neděli 24. března 2024.

Seznam členů stávající pastorační rady najdete ZDE stanovy farních pastoračních rad brněnského biskupství  ZDE.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu má v tomto týdnu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

3. – 10. března 2024

Neděle

3. března

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Marii, Gabrielu a Hedviku Malých

9:00

Za † Bohuslava Běhounka a živou rodinu Běhounkovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

4. března

7:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST KOSTELA

(Za všechny, kdo se starají o kostel)

Úterý

5. března

7:00

LATINSKÁ

Za † Marii a Jiřinu Malých

Středa

6. března

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

7. března

7:00

Za nemocné, trpící, umírající a duše v očistci

Pátek

8. března

18:00

Za † Jána Babeje

Sobota

9. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, † Vlastimila Kříže, † Huberta Macha a † Pavlínu roz. Jarošovou

Neděle

10. března

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Krškovy, Flajšingrovy, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za † Ludmilu Špačkovou a oboje rodiče

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply