Farní ohlášky 13. – 20. března 2022

Farní ohlášky 13. – 20. března 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá postní neděle a zároveň výroční den zvolení papeže Františka. Dnešní sbírka je na podporu Celostátního setkání mládeže a Světových dnů mládeže. V sobotu je Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, mše svatá bude proto mimořádně v 8:00 h. Příští neděle je třetí postní. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.

EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA  

Dnes v 15:00 h zveme k ekumenické křížové cestě, ve které budeme zvlášť prosit za mír na Ukrajině. Vyjdeme od evangelického hřbitova a půjdeme ke Třem křížům. Křížová cesta bude také v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h (v kostele).

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU UKRAJINY  

Všichni jste srdečně zváni na benefiční Koncert mladých talentů na podporu Ukrajiny, který se uskuteční dnes od 17:00 h v Horácké galerii. Účinkují bývalí žáci ZUŠ Jana Štursy, kteří pokračují ve studiu hudby na vyšších uměleckých školách (Magdaléna Sváčková, Simona Mojžíšová, Šárka Blechová, Ondřej Horňas a Marek Peňáz).

SYNODA 2023 – SETKÁNÍ SYNODNÍCH SKUPINEK  

V pátek po mši svaté bude v 18:30 h na pastoračním centru (na Baroku) společné setkání synodálních skupinek. Veliké poděkování patří všem, kteří jste se do synodálního procesu v rámci práce ve skupinkách zapojili, zvláště pak farnímu koordinátorovi p. Josefu Krupicovi.

PŘÍPRAVNÁ ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA K DĚKANÁTNÍMU SETKÁNÍ MLÁDEŽE

V sobotu ve 14:00 h na faře zveme zástupce mládeže na organizační schůzku k připravovanému děkanátnímu setkání mládeže, které se uskuteční v Novém Městě na Moravě v sobotu 7. května 2022. Stále probíhá přihlašování na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové ve dnech 9. – 14. srpna 2022.

MISIJNÍ JARMARK 2022  

Misijní jarmark se letos uskuteční na Květnou neděli 10. dubna 2022. Výtěžkem z prodeje produktů tradičně podpoříme Papežská misijní díla. Zájemci o výrobu produktů a bližší informace kontaktujte p. Lucii Novotnou (tel. 605 170 471).    

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. března 2022

 

Neděle

13. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingrovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

Za + Ludmilu Špačkovou, rodinu Houdkovu a Špačkovu a poděkování za uzdravení

10:30

Za + Miroslava Německého a celou živou a + rodinu

Úterý

15. března

7:00

Za živé a + rodiny Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy a Fišmonovy

Středa

16. března

18:00

Za + Vlastu a + Jaroslava Peckovy a + Arnošta Kopřivu

Čtvrtek

17. března

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

18. března

11:00 (původně 15:00 h)

Kostelíček: Za + Jaroslava Slámu (pohřební)

18:00

Za + rodinu Krejčovu a Cajzlovu a živou rodinu Cajzlovu

Sobota

19. března

8:00

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

(Za živou a + rodinu Německých)

Neděle

20. března

3. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + Josefa Jinka a rodiny Jinkovy, Harvánkovy a Ševelovy

9:00

Za živou a + rodinu Dlabačovu a Remarovu

10:30

Za + Jiřího Šustra, + rodiče a živou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply