Farní ohlášky 31. července – 7. srpna 2022

Farní ohlášky 31. července – 7. srpna 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 18. neděli v liturgickém mezidobí. V 11:45 h bude křest šesti dětí. V pondělí je památka svatého Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze; v sobotu svátek Proměnění Páně. V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá pana Jana Kotínského († 86) z Nového Města na Moravě. Příští neděle je 18. v liturgickém mezidobí. Po mši svaté v 9:00 h bude křest dvou dětí.

PRVNÍ PÁTEK

Pátek je první v měsíci. Ke svátosti smíření bude možné přistoupit ve čtvrtek od 15:30 h do cca 17:00 h (zpovídá o. František Koukal z Obyčtova) a před příp. po každé mši svaté. V pátek bude v 17:00 h tichá, od 17:30 h moderovaná adorace s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

31.července

18. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna, + snachu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Úterý

2. srpna

7:00

Za ty kdo ještě nepoznali lásku Boží

14:00

Kostelíček: Za + Jana Kotínského (pohřební)

Středa

3. srpna

18:00

Za + Petra Pejchala

Čtvrtek

4. srpna

7:00

Za dar pastýřského srdce našich biskupů a kněží a nová povolání k duchovnímu stavu

Pátek

5. srpna

18:00

Za + Jaroslava a Jarmilu Německých

Sobota

6. srpna

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. srpna

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Marii Horákovou, + manžela Oldřicha, a + rodiče Markovy

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply