FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 16. – 23. LEDNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí. V pondělí je památka svatého Antonína, opata; v úterý památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v pátek památka svaté Anežky, panny a mučednice. Příští neděle je 3. v liturgickém mezidobí (a zároveň nedělí Božího Slova).

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2022 POUZE ON-LINE!!!   

Dnešní XV. Tříkrálový koncert z epidemických důvodů proběhne pouze v ON-LINE formě na FB stránkách a YouTube kanálu Oblastní Charity Žďár nad Sázavou a to v 17:00 h.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA A SBÍRKA NA BIBLI   

Příští neděle je podle přání papeže Františka nedělí Božího slova. Sbírka příští neděle půjde na účel tisku bible Českým katolickým biblickým dílem.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ   

Od 18. ledna do 25. ledna 2022 se společně s věřícími v České republice zapojíme do Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Letošním mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2) Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni „byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“. (Jn 17,21)

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA   

V tomto týdnu se v modlitbě za jednotu křesťanů spojíme s bratry evangelíky v ekumenické bohoslužbě. Ta se uskuteční ve čtvrtek 20. ledna v 18:00 h v kostele Českobratrské církve evangelické na Komenského náměstí v Novém Městě na Moravě. Bohoslužbu doprovodí zpěvy z Taizé. Všichni jste srdečně zváni!

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude na faře v úterý v 17:00 h.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

16. – 23. ledna 2022

 

Neděle

16. ledna

 

2. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

7:30

Za + Martu Peňázovu a živou a + rodinu

9:00

Za + rodiče Králíčkovy, + syna a + snachu, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Trojanovu a Králíčkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

18. ledna

7:00

Za + Stanislava Kubitu

Středa

19. ledna

18:00

Za + Miloslava Kabrdu, za živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Čtvrtek

20. ledna

7:00

Za + Jaroslava Švandu a + manželku Zdenku

18:00

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele

Pátek

21. ledna

18:00

Za + bratra Karla a úmysl dárce

Sobota

22. ledna

7:00

Za zdraví a Boží pomoc pro Silvii

Neděle

23. ledna

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

7:30

Za + rodiče Marii a Rudolfa Vlčkovy

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply