FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. dubna 2021

Dnes je druhá neděle velikonoční. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je památka svatého Martina I., papeže a mučedníka. Příští neděle je třetí velikonoční.

Dnešní neděle je zároveň Neděle Božího milosrdenství. Z technicko-personálních důvodů není dnešní mše svatá (11. dubna) přenášena on-line. Kvůli pandemii se letos nekoná poutní program ve Slavkovicích. Dnešní svátek lze oslavit například rodinným výletem do přírody spojeným s modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství. Rovněž zůstává v platnosti možnost získat plnomocné odpustky. Podmínky pro jejich získání jsou svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Kdo tyto podmínky nemůže dnes splnit, stačí, když se zřekne svých hříchů se záměrem co nejdřív přistoupit ke svatosti smíření, svatému přijímání a pomodlí se na úmysly Svatého otce. Zároveň se dnes u obrazu Božího milosrdenství pomodlí modlitbu „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a přidá k tomu výzvu k milosrdnému Pánu Ježíši, např. „Ježíši, důvěřuji Ti!“.

Dneškem končí velikonoční oktáv, ale ne velikonoční doba a naše radost z Kristova vzkříšení. I nadále nám ji připomíná instalace velikonočního příběhu z kukuřičného šustí, kterou si můžete prohlédnout v zadní části kostela. Autorce – paní Blažkové z Podolí – mockrát děkujeme!

do příští neděle 18. dubna platí možnost maximálně dvou registrací na mše svaté ve velikonočním období zvlášť pro ty, kdo se na mše svaté doposud nedostali. Od pondělí 19. dubna budou k dispozici neobsazená místa.

Sbírka na Bílou sobotu na Svatou zemi (Boží hrob) vynesla 14.590,- Kč. Veliké díky!

Pán Bůh vám odplať také postní úsilí vyjádřené postními pokladničkami. V případě, že jste nenašli nikoho potřebného ve vašem okolí, komu byste ušetřenou částkou přímo pomohli, můžete postní pokladničky odevzdat do příští neděle v sakristii kostela a my je následně předáme diecézní charitě.

Ve čtvrtek bude v 17:00 mše svatá pro prvokomunikanty a jejich rodiče s přípravnou katechezí.

V sobotu 24. dubna 2021 hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Libor Škarka ze Žďáru nad Sázavou a Irena Zolichová z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

Službu úklidu kostela má tento týden paní Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. dubna 2021

 

Neděle

11. dubna

 

 

7:30

Za + Ladislava Mošnera, živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu *

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu a Dvořákovu a duše v očistci *

(on-line přenos v tento den mimořádně není)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

Pondělí

12. dubna

18:00

Na úmysl

Úterý

13. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Kabelkovu, Žákovu a Slámovu

Středa

14. dubna

18:00

Za živou a + rodinu Malých a Čechovu

Čtvrtek

15. dubna

7:00

Za živou a + rodinu Procházkovu a za + Miroslavu Veselskou

Pátek

16. dubna

18:00

Za + Josefa Doležala a + Věru Horáčkovu

Sobota

17. dubna

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou

a + rodinu Furchovu

Neděle

 

18. dubna

 

7:30

Za + Jiřího Svobodu, +rodiče Svobodovy a Kincovy*

9:00

Za živou a + rodinu Lukešovu, Synkovu, Zelených a + kmotřenku * (on-line přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid *

* Na tyto mše svaté je nutná on-line registrace 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply