Archive 25.2.2023

Farní ohlášky 26. února – 5. března 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 1. postní. Po poslední mši svaté bude křest Václava Krále z Jiříkovic. Mše svaté v týdnu budou jako obvykle, v pátek v 17:30 h a v neděli v 15:00 h také pobožnost křížové cesty. Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat o. Koukal, v pátek navštívím nemocné. V pátek je také liturgická připomínka svaté Kunhuty.  Příští neděle je 2. postní.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ  

Ve středu ve 12:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za p. Josefa Valíka (*1943) z Nového Města na Moravě.

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA

V naší farnosti na pátek 3. března připadá titulární slavnost farního kostela svaté Kunhuty, která je za obvyklých podmínek spojena s úplnými odpustky. Podmínky jsou vyloučení zalíbení v hříchu (a to i lehkém), vykonání svátosti smíření (alespoň v blízké době), návštěva farního kostela, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. Jelikož se v naší farnosti jedná o SLAVNOST, nejsme v tento den vázáni půstem. Po mši svaté bude na pastoračním centru malé pohoštění, na které jste srdečně zváni. Opět prosím naše hospodyňky o jeho přípravu.

FARNÍ KANCELÁŘ 

Z důvodu služebního vycestování nebudu v úterý a ve čtvrtek dopoledne k zastižení ve farní kanceláři. V úterý rovněž nebude výuka náboženství na 2 stupni ZŠ a ve středu biblická hodina. V případě potřeby mě prosím kontaktujte telefonicky, případně e-mailem.

SETKÁNÍ KATECHETŮ 

Proběhne příští sobotu 4. března 2023 ve Žďáru na faře u svatého Prokopa (viz plakáty ve vývěskách).

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH A ASISTENTŮ FARNÍHO TÁBORA V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE  

Příští neděli 5. března ve 14:30 h bude v kostele svatého Václava v Radešínské Svratce první setkání vedoucích a asistentů farního tábora. Začíná se pobožností křížové cesty. Tématem a patronem letošního 24. ročníku farního tábora bude olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Letos uplyne 100 let od jeho úmrtí.

ÚKLID KOSTELA   

Službu v tomto týdnu má pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. února – 5. března 2023

 

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a † rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

28. února

7:00

Za † Davida Hotárka a Vladimíra Tlustoše

Středa

1. března

12:00

Kosetlíček: Za † Josefa Valíka (pohřební)

18:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

Čtvrtek

2. března

7:00

Za † spolužáky Pavla Vaculína, Vlastimila Kříže, Huberta Macha a Pavlínu roz.Jarošovou

Pátek

3. března

18:00

TITULÁRNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA SVATÉ KUNHUTY 

Za † Bohuslava Běhounka a živou a † rodinu Běhounkovu

Sobota

4. března

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Neděle

5. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Na poděkování za 50 let společného života a za † rodiče Procházkovy a † syna Františka

9:00

Za Boží lid

10:30

Na poděkování Pánu Bohu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 7. v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka, tzv. Halíř svatého Petra, je určena do rukou Svatého Otce, který jej rozdělí dle aktuálních potřeb církve. Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby. Příští neděle je tak první postní. Součástí půstu je také almužna. I letos jsou k dispozici postní kasičky, které si můžete vyzvednout vzadu u tiskovin. Je to jedna z možností, jak podpořit oblastní diecézní charitu.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

V úterý ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Věru Svobodovou (*1968) z Nového Města a ve čtvrtek v 15:00 h pohřební mše svatá za + Ivetu Horváthovou (*1990) taky z Nového Města.

JARNÍ PRÁZDNINY

Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude ani výuka náboženství a mimořádně ani středeční biblická hodina.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPEM PAVLEM V ŽAŘOŠICÍCH 13. KVĚTNA

Plánujeme vypravit autobus, prosíme o nahlášení zájemců o společnou dopravu u o. Mira, abychom věděli předběžný zájem.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE 

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá také letos Postní duchovní obnovu pro manžele, která se uskuteční ve dnech 24. až 25. února 2023 na Vranově u Brna. Téma obnovy je ,,My dva a čas“. Přednášejícími jsou manželé Helena a Josef Múčkovi z Brna. Přihlášení a bližší informace na stránkách www.crsp.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela v tomto týdnu mají p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

 BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. února 2023

 

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

21. února

7:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

14:00

Kostelíček:

Za + Věru Svobodovou (pohřební)

Středa

22. února

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA

Za živou a + rodinu Cajzlovu, Wasserbauerovu a Krejčích

Čtvrtek

23. února

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

15:00

Kostelíček:

Za + Ivetu Horváthovou (pohřební)

Pátek

24. února

18:00

Za živou a + rodinu Kovářovu

Sobota

25. února

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci únoru

Neděle

26. února

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † Boženu a Františka Svobodovy, † rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Lešundákovu, Müllerovu a Papcúnovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 6. v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Je to starobylá sbírka, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ   

Ve středu 8. února 2023 odešel na věčnost pan Miroslav Kamenský (*1938) z Radňovic. Poslední rozloučení se zesnulým proběhne v úzkém rodinném kruhu.

LECTIO DIVINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

KNĚŽSKÁ REKOLEKCE  

Ve čtvrtek mimořádně proběhne kněžská rekolekce žďárského děkanátu. V 8:00 h začneme eucharistickou adorací, po ní v 8:30 h mše svatá. Bude opět příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

VEČER CHVAL S MODLITBOU ZA UZDRAVENÍ VE SLAVKOVICÍCH

Otcové pallotini zvou do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Večer chval před vystavenou Nejsvětější Svátostí s modlitbou za uzdravení, který se bude konat příští sobotu 18. února od 19:00 hod. Všichni jste srdečně zváni.

LIST BISKUPA PAVLA O POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ   

Milí přátelé,

v prvním čtení od moudrého Sírachovce jsme slyšeli: „Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš.“ Jako každým rokem je tu doba rozhodování nejen pro ty, kdo končí středoškolská studia, ale blíží se také doba podávání přihlášek ke studiu teologie a formace ke kněžství. Kněžství je životní povolání, v němž vytváříme prostor pro Ježíše v lidských srdcích. I když žijeme v době, kdy se církev může pro společnost jevit nečitelnou, její poslání svěřené Kristem je stále stejné a ona mu musí být věrná. Právě proto potřebuje ty, kdo chtějí službě věrnosti Bohu zasvětit svůj život. Jako biskup bych vás, mladí muži, kteří v srdci vnímáte pozvání ke kněžství, rád informoval, že přihlášku ke kněžské formaci pro školní rok 2023/2024 můžete zaslat poštou na sekretariát brněnského biskupství do konce března.

V modlitbě

biskup Pavel

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pozic „manažer stavebních investic v Brně“ a „manažer stavebních investic pro Jihlavsko“. Podrobnější informace o pracovní náplní a požadavcích na uchazeče jsou na nástěnce a na webu biskupství (www.biskupstvi.cz).

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. února 2023

 

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. února

7:00

Za + rodiče Malých a syna Jiřího

Středa

15. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotnou, Bloudkovu a Horňasovu

Čtvrtek

16. února

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za živé a zemřelé kněze naší diecéze

Pátek

17. února

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

18. února

7:00

Za duše kněží v očistci

Neděle

19. února

7. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Cáderovu, Trajlinkovu, Kulifajovu a Moravčíkovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 5. – 12. února 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je 5. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest tří dětí: Amélie Gálové, Elišky Široké a Štěpána Ondřejky. V pondělí je památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; v pátek památka svaté Scholastiky; v sobotu památka Panny Marie Lurdské. Příští neděle je 6. v liturgickém mezidobí.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

Sobotní památka Panny Marie Lurdské je zároveň Světovým dnem nemocných. V této souvislosti budu v úterý od 14:00 h navštěvovat nemocné na penzionu na Žďárské ulici se svátostí nemocných. Mše svatá na penzionu bude v 16:00 h. Ve farním kostele bude udělována svátost nemocných všem zájemcům v sobotu u ranní mše svaté v 7:00 h.

VOLNÁ POZICE VRCHNÍ SESTRY/KOORDINÁTORA DOMÁCÍHO HOSPICE BARBORKA   

Zajímá vás oblast paliativní péče a chcete dělat práci, která je plná nových výzev? Oblastní charita ve Žďáru nad Sázavou hledá kolegu, resp. kolegyni na převzetí štafety ve vedení dobře fungujícího Domácího hospice Barborka. Bližší informace na nástěnce a webových stránkách charity.

POUŤ KE HROBU SVATÉ KUNHUTY 

Římskokatolická farnost svaté Kunhuty v Nedvědici zve na farní pouť k hrobu svaté Kunhuty do katedrály v Bamberku se zastávkou v Norimberku a to v sobotu a v neděli 24. – 25. června 2023 s duchovním doprovodem Mons. Jana Peňáze. Cena je 2.400,- Kč + € 44,- za ubytování. Kontakt na pořadatele pro přihlášení na nástěnce.

BIBLICKÁ HODINA   

Ve středu od 19:00 h na faře.

MODLITBA ZA MÍR – MEDJUGORSKÝ DUCHOVNÍ VEČER 

Organizace Mary’s Meals Česká republika zve na Modlitbu za mír – Medjugorský duchovní večer, který se bude konat v sobotu 11. února 2023 od 16.00 h v kostele u minoritů v Brně.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

5. – 12. února 2023

  

Neděle

5. února

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Blažeje Pelána a rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu

9:00

Za † Marii Olišarovou, † manžela Františka a † sourozence

10:30

Za Boží lid

Úterý

7. února

7:00

Za † manžele Fuksovy a Fabíkovy

16:00

DSPS Žďárská (Za nemocné)

Středa

8. února

18:00

Za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

9. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy, za živou a † rodinu Kuchtovu

Pátek

10. února

18:00

Za † Marii a Josefa Krejčovy z Pohledce

Sobota

11. února

7:00

Za † Václava Okurku

(Mše svatá s udělováním svátosti nemocných)

Neděle

12. února

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Růženu a Josefa Polnických, † syna Josefa a † snachu Boženu a † rodiče

9:00

Za živou a † rodinu Vaněrkovu, Mužátkovu a Liškovu

10:30

Za Boží lid