FARNÍ OHLÁŠKY 28. DUBNA – 5. KVĚTNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 28. DUBNA – 5. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ  

Slavíme pátou neděli velikonoční. U mše svaté v 10:30 bude křest tří dětí: Jany Marie, Elišky a Václava Bukvových z Prahy. Po mši svaté jste zváni do farní kavárny. V pondělí je svátek svaté Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy; v úterý památka svatého Zikmunda, mučedníka; ve středu památka svatého Josefa – dělníka; ve čtvrtek památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve; v pátek je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Příští neděle je šestá velikonoční.

DĚKANÁTKO 2024    

Již příští sobotu 4. května 2024 se v naší farnosti uskuteční setkání mládeže z celého žďárského děkanství. Začínáme mší svatou v 10:00 ve farním kostele. Těšit se můžete na společenství mladých věřících lidí, katechezi, diskusní skupinky, hru a v 15:00 na modlitbu chval. Včasným přihlášením přes QR kód jak zde , tak na plakátcích a letácích, výrazně ulehčíte práci organizátorům (a to nejen kvůli zajištění obědu). Program samotného setkání a další užitečné informace najdete na FB stránkách události a farním webu.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Příští neděli 5. května proběhne tradiční sbírka na pronásledované křesťany (na Blízkém Východě i jinde).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ A BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Bohoslužby v týdnu budou v obvyklých časech. V pátek v 15:00 bude na kostelíčku pohřební mše svatá za zesnulou Alenu Karagül (†37) z Nového Města na Moravě. Ve středu 1. května bude v 11:00 v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou pohřební mše svatá p. Josefa Novotného (†74), tatínka o. Josefa Novotného, žďárského rodáka a současného spirituála Teologického konviktu v Olomouci.

LECTIO DIVINA  

Ve středu v 19:00 na faře.

FARNÍ POUTĚ DO MORAVSKÉHO KRASU A DO POLSKA

Kapacita říjnové farní poutě do Polska je již vyčerpána, přesto prosíme o nahlašování zájemců (není jich málo) prostřednictvím e-mailu na novemesto@dieceze.cz a to jak kvůli možnosti náhradníků, tak taky pro případné zjištění možnosti dalšího autobusu (buď ve stejném nebo jiném termínu). Několik míst se uvolnilo na pouť do Moravského krasu 8. května, kde přihlašování probíhá prostřednictvím archu v sakristii.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  

Ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 zpovídat o. František Koukal. V pátek dopoledne návštěva nemocných, od 17:00 adorace

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

Bude v naší farnosti v neděli 26. května v 10:30 a přistoupí k němu 24 dětí. Provázejme je prosím svou modlitbou!

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 

První již příští neděli 5. května v 15:00 v Jiříkovicích.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

28. dubna

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Mikešovou a Strakovou

9:00

Na poděkování za 50 let společného života

10:30

Za † rodiče Fialovy a jejich † dceru Jiřinu Tichou

Úterý

30. dubna

7:00

Za Boží pomoc a ochranu vážně nemocné a za poděkování Pánu Bohu

Středa

1. května

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

2. května

7:00

Za † Josefa Německého, a živou a † rodinu Německých

Pátek

3. května

15:00

Kostelíček: Za † Alenu Karagül (pohřební)

18:00

Za † rodiče Nedvědovy, † vnučku a živou a † rodinu Fouskovu, Veselou a Pejchalovu

Sobota

4. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

10:00

MŠE SVATÁ DĚKANÁTNÍHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2024 (Za mládež děkanátu)

Neděle

5. května

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Trödlerovu a Kopřivovu

9:00

Za † rodinu Loubovu a Kromíchalovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply