Archive 25.12.2021

Farní ohlášky 26. prosince – 2. ledna

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Svátek svaté rodiny. Ve mších svatých obnovíme manželské sliby. V pondělí je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; v úterý Svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek končí občanský rok; v sobotu je zasvěcený svátek – Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Příští neděle je 2. nedělí po Narození Páně.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení o Vánocích: dárcům a stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, Martině Trödlerové a scholičce, ministrantům, akolytům, Lidušce Malé za květinovou výzdobu, Vítku Německému za vánoční video. Osobitě bych chtěl poděkovat všem členům ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, která zazněla o půlnoční mši svaté, zvláště pak sbormistryni Jarče Vlčkové za spoustu práce a času. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

POHŘEBNÍ MŠE SVATÁ   

pondělí ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Vlasty Horňasové.

ZÁVĚR ROKU A SLAVNOST MATKY BOŽÍ   

V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 17:00 h na poděkování za uplynulý rok. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé tiché adoraci do 19:00 h. V sobotu – na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou dvě mše svaté v 7:30 a v 9:00 h.

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen dnes od 14:00 do 16:00 h a ve stejných časech také na Silvestra, na Nový rok, a v neděli 2. a 9. ledna 2022.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022   

Pro letošní sbírku, která se (pokud to epidemiologická opatření dovolí) bude konat v sobotu 8. ledna 2022 hledáme koledníky a vedoucí skupinek (nad 15 let).  Zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. prosince 2021 – 2. ledna 2022

 

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Pondělí

27. prosince

14:00

Kostelíček: Za + Vlastu Horňasovou (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Petříkovu a Kostřížovu

Úterý

28. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Fouskovu a Krejčích

Středa

29. prosince

18:00

Za + Jaroslava Pohanku a celou rodinu

Čtvrtek

30. prosince

7:00

Za + Ludvíka Leška

Pátek

31. prosince

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Sobota

1. ledna

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za živou a + rodinu Mošnerovu,

Slezákovu a Mrkvičkovu

9:00

Za Boží lid

Neděle

2. ledna

7:30

Za + Cyrila a Annu Cáderových

9:00

Za + rodiče Wurzelovi a živou rodinu

10:30

Za dr. Dobroslava Nováka, jeho rodiče a celý rod

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 19. – 26. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. V pátek je Štědrý den – Vigilie Narození Páně, v sobotu Boží hod vánoční, v neděli je svátek Svaté Rodiny.

 ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI   

Ve farním kostele (v případě většího počtu kněží také na baroku) a to od pondělí do středy v čase 15:30 – 18:00 h. V pondělí, úterý a středu budou mše svaté pouze večer v 18:00 h!

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH

Nemocné budu navštěvovat v pondělí v dopoledních hodinách. Prosím o jejich nahlášení v sakristii kostela s uvedením adresy a telefonického kontaktu. 

VÁNOČNÍ KNIŽNÍ NABÍDKA   

Na farním dvoře v pondělí v čase 15:30 – 18:00 h (tj. během zpovídání).

RORÁTY A ŽEHNÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA

Ve čtvrtek v 7:00 h bude poslední letošní rorátní mše svatá. V jejím úvodu požehnáme Betlémské světlo. Na Štědrý den bude Betlémské světlo k dispozici v prostoru pod věží kostela a to od 17:00 do 22:00 h.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY   

V pátek na Štědrý den budou dvě mše svaté – první v 16:00 (určena zvlášť rodinám s dětmi) a druhá – „Půlnoční“ ve 22:30. Dá-li Pán a situace se nezmění, zazní v ní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání smíšeného ekumenického sboru z Nového Města a okolí. V sobotu na Slavnost Narození Páně budou mše svaté jako v neděli (7:30, 9:00 a 10:30 h). Prosím pozor, v neděli na Svátek svaté rodiny (26. 12. 2021) budou mše svaté pouze v 7:30 a v 9:00. Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

Farní kostel bude k prohlídce betléma otevřen na Boží hod vánoční (sobota) a o svátku Svaté Rodiny (neděle) vždy od 14:00 do 16:00 h. Ve stejných časech bude prohlídka betlému možná také o Silvestru, na Nový rok, a o neděli příští (2. 1. 2022) a přespříští (9. 1. 2022). Betlém si můžete prohlídnout také po skončení každé mše svaté.

PODĚKOVÁNÍ   

Veliké poděkování patří všem, kdo se podíleli na stavbě betlému a výzdobě vánočních stromků ve farním kostele a také těm, kdo pomohli s úklidem a také s odklízením sněhu v okolí kostela.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu Novoměstská skupina, p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

19. – 26. prosince 2021

 

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za živou a + rodinu Trödlerovu

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

Pondělí

20. prosince

18:00

Za + Jarmilu a Jaroslava Německého

Úterý

21. prosince

18:00

Za + Vlastu Horňasovou

Středa

22. prosince

18:00

Za + Petra Kosára

Čtvrtek

23. prosince

7:00

Za skautskou rodinu

Pátek

24. prosince

ŠTĚDRÝ DEN

16:00

Za Boží lid

22:30

Za varhaníky, zpěváky a hudebníky farnosti

Sobota

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za + rodiče Starých, Slezákovy, + dvoje rodiče Zdražilovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za Boží lid

10:30

Za děti a mládež naší farnosti

Neděle

26. prosince

SVATÉ RODINY

7:30

Za živou a + rodinu Svobodovu a Kinclovou

9:00

Za živou a + rodinu Blahovu, Běhounkovu, Němečkovu a Cardovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Farní ohlášky 12. – 19. prosince 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je třetí adventní. V pondělí je památka svaté Lucie, panny a mučednice; v úterý svatého Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle je čtvrtá adventní. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Tento týden v naší i v okolitých farnostech proběhne adventní duchovní obnova zaměřená na osobnost svatého Josefa, kterého rok se chýlí ke konci. Tematické homilie budou součástí večerních bohoslužeb od pondělí do pátku vždy v 18:00 h. Jejich rozpis najdete na plakátku a také na stránkách farnosti. Srdečně zveme a zároveň prosíme: upozorněte své známé, zvlášť ty z jiných farností, že V TÝDNU NEBUDOU RANNÍ MŠE SVATÉ!

MIMOŘÁDNÁ MOŽNOST SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  

Jelikož zde bude v pracovní dny každý den s jiným tématem jiný kazatel (a zároveň celebrant), využijte půl hodiny před každou mší svatou (kromě pátku) přítomnost „cizího“ zpovědníka ke svátosti smíření. I když se bude (jako obvykle) zpovídat i v týdnu před Vánocemi, nenechávejme si zpověď na poslední chvíli. V případě náhlého výpadku zpovídajících kněží se tak můžeme vyhnout frontám před zpovědními místnostmi.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ  

V pátek v 16:30 h na faře, poslední v tomto roce.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ  

Jako obvykle v pátek po mši svaté (tedy v 18:45 h) ve farním kostele. Další setkání bude až po novém roce.

STAVĚNÍ BETLÉMU   

Betlém se ve farním kostele bude stavět v sobotu od 9 hod.

POMOC PŘI ÚKLIDU SNĚHU   

V případě intenzivnějšího sněžení uvítáme každou pomocnou ruku při odhrnování sněhu kolem kostela. Předem děkujeme všem, kdo – když jim to čas a povinnosti alespoň trochu dovolí – přispějí svou pomocí. 

SYNODA 2021–2023   

Již začala práce v jednotlivých skupinkách. Zájemci, kteří by se chtěli dodatečně připojit, můžou kontaktovat farního koordinátora P. Josefa Krupicu (j.krupica@centrum.cz, tel. 603 755 468). Na nástěnce pod věží kostela je zveřejněno všech 10 synodálních otázek (okruhů) i s jednotlivými podotázkami. Ti, kdo by chtěli do synodální diskuze přispět vlastním nápadem, postřehem či poznámkou, můžou je zapsat na papír a vložit do zvláštní schránky v zadní části kostela. Farní koordinátor je následně předá k zapracování příslušné (tematicky nejbližší) skupince.

ÚKLID KOSTELA  

Službu mají tento týden p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. prosince 2021

 

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid

Pondělí

13. prosince

18:00

Za + Martina Žajglu

Úterý

14. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Itu Pokornou (pohřební)

18:00

Za + rodiče a bratry Fričovy

Středa

15. prosince

18:00

Za + Františka Novotnýho, + rodiče, + manžele Krátkých a + sourozence Jiřinu a Ladislava

Čtvrtek

16. prosince

18:00

Za živé a zemřelé kněze naší farnosti

Pátek

17. prosince

14:30

Kostelíček: Za + Annu Andrlovou (pohřební)

18:00

Za + rodiče Poulovy

Sobota

18. prosince

7:00

Za duše v očistci (rorátní)

Neděle

19. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Maršálkovu a Pelánovu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Poulovu a Tatíčkovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

FARNÍ OHLÁŠKY 5. – 12. PROSINCE 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnešní neděle je druhá adventní. V pondělí je památka svatého Mikuláše, biskupa; v úterý svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; ve středu slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Příští neděle je třetí adventní.

MISIJNÍ JARMARK   

Misijní jarmark se vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a vládním nařízením přesouvá na jaro.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden mají službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

5. prosince

7:30

Za + Ladislava Mošnera, za živou a + rodinu Mošnerovovu a Zajíčkovu a duše v očistci

9:00

Za + Lubomíra a Marii Zdražilovy,

za živou + rodinu Zdražilovu a Kratochvílovu

10:30

Za Boží lid

Pondělí

6. prosince

18:00

Za + Jana Kosára

Úterý

7. prosince

7:00

Za + Josefa Waldmanna

Středa

8. prosince

18:00

Za + pana děkana Jana Daňka

Čtvrtek

9. prosince

7:00

Za + kněze novoměstské farnosti

Pátek

10. prosince

14:30

Za + Marii Zdražilovou (Na kostelíčku – pohřební)

18:00

Za + Jána a Jozefa Babeje

Sobota

11. prosince

7:00

Za živou a + rodinu Wranovu, Guttenbergerovu

Neděle

12. prosince

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za společenství úklidu kostela a jejich rodiny

10:30

Za Boží lid