Farní ohlášky 9. – 16. října 2022

Farní ohlášky 9. – 16. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 28. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Jana XXIII., papeže; ve středu památka svatého Radima, biskupa; v sobotu památka svaté Terezie z Ávily, panny a učitelky církve. Příští neděle je 29. v liturgickém mezidobí. U mše svaté v 9:00 h poděkujeme za letošní úrodu.

MIMOŘÁDNÁ BOHOSLUŽBA SLOVA  

V pátek bude mimořádně místo večerní mše svaté v 18:00 h bohoslužba slova se svatým přijímáním.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH   

V úterý od 14:30 h o. Miro navštíví nemocné v Domově s pečovatelskou službou na Žďárské ulici, ve středu dopoledne pak navštíví ty nemocné, které z důvodu nemoci nemohl navštívit na první pátek

300 LET VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V BOBROVÉ  

Farnost Bobrová zve dnes (9. října) k oslavám 300. výročí posvěcení farního kostela svatých Petra a Pavla. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté v 11:00 h bude P. Pavel Kafka, generální vikář brněnské diecéze. Program pokračuje ve 14:00 h na faře výstavou spolku Putování za Santinim, dílničkami, aktivitami pro děti, kavárničkou a pak ve 14.30 h divadelní scénkou Santiniho stopa. Slavnostní den zakončí přednáška „Stavitel Jan Blažej Santini-Aichel a opat Václav Vejmluva“ s hudebním doprovodem.

POUŤ KE SVATÉ FAUSTYNĚ   

Připomínáme dnešní pouť ke svaté Faustyně ve Slavkovicích, na kterou srdečně zvou otcové pallotíni. Hlavním celebrantem mše svaté v 15:00 h bude P. Artur Cierlicki SAC.

POUŤ ZA P. KARLEM JANŮ 

Farnost Jámy zve u příležitosti 10. výročí kněžského svěcení rodáka P. Karla Janů na farní pouť do jim spravované farnosti a jejího okolí. Pouť se uskuteční v sobotu 22. října 2022 a její součástí bude prohlídka premonstrátského kláštera v Nové Říši, mše svatá a odpolední setkání s otcem Karlem ve Slavonicích a návštěva karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří. Přihlašování u p. Václava Šustra (tel. 777 640 961, vaclav.sustr@post.cz). 

KURZ VÝROBY BIBLICKÝCH POSTAVIČEK Dům přírody Žďárských vrchů v Krátké pořádá ve dnech 21. – 22. října 2022 Kurz výroby biblických postaviček. Je možné se přihlásit také ke stravě a noclehu. Bližší informace na stránkách www.dumprirody.cz.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

9. října

28. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Blažeje Pelána a Karola Skybu

9:00

Za + Mariána Juriše a živou a + rodinu Jurišovou a Frančiakovou

10:30

Za Boží lid

Úterý

11. října

7:00

Za nenarozené děti, jejich otce a matky a úmysl

Středa

12. října

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

13. října

7:00

Za svaté a statečné kněze, řeholníky, zasvěcené osoby, za pomoc a ochranu

Pátek

14. října

18:00

!!! MIMOŘÁDNĚ BOHOSLUŽBA SLOVA !!!

(se svatým přijímáním)

Sobota

15. října

7:00

Za Svatého Otce a jeho úmysl

Neděle

16. října

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Krškovy, Flajšingerovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply