FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ÚNORA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 11. – 18. ÚNORA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 6. neděli v liturgickém mezidobí. Po mši svaté srdečně zveme do farní kavárny. Ve středu je Popeleční středa, den přísného půstu a zároveň začátek doby postní. Příští neděle je 1. postní.

POSTNÍ DOBA  

Vzadu u tiskovin najdete i letos průvodce postní dobou a také postní kasičky. List Mons. Václava Slouka, hlavního kaplana brněnské diecézní charity si můžete přečíst na nástěnce a farním webu.

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU   

Budou jako obvykle s výjimkou úterý, kdy bude ráno v 7:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním. Ve středu bude v DSS na Žďárské mše svatá s udělováním popelce a svátosti nemocných v 16:00, ve farním kostele bude žehnání popele a udělování popelce při mši svaté v 18:00. Ve čtvrtek bude v 10:00 mše svatá s udělováním svátosti nemocných a popelce také na centru Zdislava. V pátek bude v 14:00 na kostelíčku pohřební mše svatá p. Anežky Šilhánkové (*1934) z Petrovic.

BIBLICKÁ HODINA 

Ve středu od 19:00 na faře.

SETKÁNÍ EKONOMICKÉ A PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  

V úterý 20. února v 19:00 bude na faře setkání Pastorační rady farnosti. Ekonomická rada farnosti se sejde ve čtvrtek 22. února v 18:00 na faře.

VEČER CHVAL 

V neděli 25. února v 17:00 se ve farním kostele uskuteční večer chval. Srdečně zveme ke společné modlitbě!

NOVÝ OLOMOUCKÝ ARCIBISKUP A METROPOLITA MORAVSKÝ 

V pátek 9. února jmenoval svatý otec František Mons. Josefa Nuzíka, dosavadního apoštolského administrátora a pomocného biskupa olomoucké arcidiecéze za olomouckého arcibiskupa a metropolitu moravského. Kanonicky úřad převezme v polovině dubna.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

11. – 18. února 2024

 

Neděle

11. února

ŠESTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Malých a † syna Jiřího

9:00

LATINSKÁ

(Pro populo – Za Boží lid)

10:30

Za Boží pomoc a milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou rodinu

Úterý

13. února

7:00

BOHOSLUŽBA SLOVA

Středa

14. února

POPELEČNÍ STŘEDA

16:00

Mše svatá v DSS na Žďárské ulici

18:00

 za † Jiřího Kučeru

Čtvrtek

15. února

7:00

za † Mirku Haukovou

10:00

Mše svatá na centru Zdislava

Pátek

16. února

14:00

Kostelíček: Za † Anežku Šilhánkovou (pohřební)

18:00

Za † Jarmilu a Jaroslava Německých

Sobota

17. února

7:00

Za † rodiče Kuchtovy a živou a † rodinu

Neděle

18. února

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za † rodiče Dvořákovy, † vnučku Evu a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a † rodinu Smetanovu

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply