FARNÍ OHLÁŠKY 26. 5. – 2. 6. 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 26. 5. – 2. 6. 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. 22 dětí v naší farnosti dnes u mše svaté v 10:30 přijme své první svaté přijímání. Z důvodu této slavnosti dnes nebude farní kavárna. V 15:00 zveme k poslední letošní májové pobožnosti u kapličky ve Studnicích. V úterý ve 14:30 bude na kostelíčku pohřební mše svatá p. Anny Hrnčířové (1940) z Petrovic. Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo); v pátek svátek Navštívení Panny Marie; v sobotu památka svatého Justina, mučedníka. Příští neděle je 9. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Ve čtvrtek o slavnosti Těla a krve Páně budou ustanoveni tři noví akolyté a zároveň dva dospělí poprvé přijmou svátost eucharistie. Po mši svaté bude eucharistický průvod ulicemi města. Mše svatá ve čtvrtek začne mimořádně již v 17:00! (Ranní mše svatá ve čtvrtek nebude).

SPLAVOVÁNÍ SÁZAVY S MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY 

Ve čtvrtek po procesí odjíždíme s ministranty a jejich tatínky na faru v Jílovém u Prahy na splavování Sázavy. Z tohoto důvodu nebude mše svatá v pátek večer. V neděli bude pouze jedna mše svatá a to v 9:00!!!

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 1. června v 11:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Vojtěch Tatíček a Alena Dolníčková, oba z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Provázejme snoubence svými modlitbami!

VEČER CHVAL A ROZLUČKA   

Působení jáhna Jiřího v naší farnosti se pomalu blíží ke konci. Místo nového působení zatím nebylo zveřejněno. S farností se rozloučí v neděli 9. června v kostele u dopoledních bohoslužeb a poté od 17:00 modlitbou chval, kterou povede se společenstvím Live 4G. Po chválách jste srdečně zváni k neformálnímu setkání a pohoštění na farním dvoře!

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

26. května – 2. června 2024

 

Neděle

26. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Jiřího Svobodu a rodinu Svobodovu, † bratra Karla a rodinu Kincovu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(za prvokomunikanty a jejich rodiny)

Úterý

28. května

7:00

Za živou a † rodinu Mrkvičkovu a Kottovu

14:30

Kostelíček: Za † Annu Hrnčířovou (pohřební)

Středa

29. května

18:00

Za † rodinu Petrovu, Svobodovu, Zelených a † vnuky Josefa a Libora

Čtvrtek

30. května

17:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

První svaté přijímání dospělých a ustanovení nových akolytů. Po mši eucharistický průvod

Pátek

1. června

Mše svatá v tento den nebude!

Sobota

2. června

7:00

Za † rodiče Vlčkovy, † sourozence, a živou a † rodinu Zítkovu a Košíkovu

Neděle

26. května

9. NEDĚLE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Mše svatá v 7:30 v tento den nebude!

9:00

Za † členy rodiny Haukovy

(slouží p. Miloš Kabrda)

Mše svatá v 10:30 v tento den nebude!

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply