Farní ohlášky 27. listopadu – 4. prosince 2022

Farní ohlášky 27. listopadu – 4. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je první adventní neděle. Po poslední mši svaté bude křest malé Amálie Pejchalové. Ve středu je svátek svatého Ondřeje, apoštola; v sobotu památka svatého Františka Xaverského, kněze. Příští neděle je druhá adventní. Po mši svaté pro rodiny v 10:30 h čeká na děti (stejně jak loni) malé překvapení 😉  

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ

S adventní dobou přichází rorátní mše svaté ke cti Panny Marie při svíčkách. PROSÍM POZOR!!! Během adventu budou rorátní mše v úterý a ve čtvrtek začínat o deset minut dřív než obvykle, tedy už v 6:50 h!!! Sobota zůstává beze změny (7:00 h). Všichni jste srdečně zváni, zvlášť studující mládež!

BIBLICKÁ HODINA   

Biblická hodina bude ve středu od 19:00 h na faře.

PRVNÍ PÁTEK   

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude v čase 15:30 – 17:00 h zpovídat otec František Koukal, ke svátosti smíření bude možné přistoupit také v týdnu před, příp. po každé mši svaté. V pátek dopoledne bude pravidelná měsíční návštěva nemocných. Návštěva nemocných se svátostí smíření před vánočními svátky bude v prosinci, proto je zatím není třeba nahlašovat! V pátek večer bude od 17:00 h tichá od 17:30 h moderovaná adorace, litanie a svátostné požehnání.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Adventní misijní jarmark se uskuteční příští neděli 4. prosince v čase 8:30 – 14:00 h na Baroku. Vlastní produkty a výrobky, které chcete nabídnout, můžete přinést na faru den předem, v sobotu 3. prosince mezi 15:00 a 17:00 h, po předchozí telefonické domluvě i jindy. Výtěžek jarmarku půjde jako obvykle na Papežská misijní díla v České republice.

DOBROVOLNÍCI PRO SPOLEČENSKO-ZÁBAVNÍ PROGRAM FARNÍHO SPOLEČENSKÉHO VEČERA

Součástí lednového farního plesu by měl být také společensko-zábavní program. Chtěl bych poprosit zvlášť mladé lidi, aby nám svým zapojením s jeho tvorbou pomohli. Nějaké nápady by i byli, nyní je potřeba lidi na jejich realizaci. Další setkání dobrovolníků bude v sobotu 3. prosince v 18:00 h v knihovně na Baroku. Budeme vděčni za jakoukoliv pomoc! Bližší info podá Martina Trödlerová. Jak psal již psal otec biskup Pavel v pastýřském listu, jestli má Bůh nějaké ruce, tak jsou to ty naše.

SETKÁNÍ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU FARNÍHO PLESU

V sobotu v 19:00 h na faře. Každá pomocná ruka je i tentokrát vítána!

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ MŠÍ SVATÝCH NA 1. POLOLETÍ 2023  

Zapisujeme úmysly mší svatých na 1. pololetí 2023. Intence je možné zadat osobně v úředních hodinách na faře, e-mailem, případně telefonicky.

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Mahlová a p. Machová.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

27. listopadu

PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Ladislava Mošnera, + sourozence, + Bohumila Zajíčka jeho + rodiče a za živou a + rodinu Mošnerovu a Zajíčkovu

9:00

Za + Františka Mužátka a živou a + rodinu Mužátkovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

29. listopadu

6:50!

Za ty, kteří trpí domácím násilím (rorátní)

Středa

30. listopadu

18:00

Za + Jarmilu a Oldřicha Krejčích a + Marii Cajzlovou

Čtvrtek

1. prosince

6:50!

Za živou a + rodinu Svobodovu a Zídkovu (rorátní)

Pátek

2. prosince

18:00

Za + Mirku Haukovou

Sobota

3. prosince

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl (rorátní)

Neděle

4. prosince

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply