Farní ohlášky 14. – 21. listopadu 2021

Farní ohlášky 14. – 21. listopadu 2021

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Dnes slavíme 33. neděli v liturgickém mezidobí. Ve středu je památka svaté Alžběty Uherské, řeholnice. Příští neděle je Nedělí Krista Krále, kterou končí liturgický rok. Po poslední mši svaté bude křest 5 dětí.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

Bude v úterý v 17:00 h na faře.

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ   

Bude v pátek v 18:45 h (tedy po skončení večerní mše svaté) ve farním kostele.

SETKÁNÍ OHLEDNĚ PASTORACE MLÁDĚŽE  

Otec Marek Husák, farář v Jimramově, byl k 1. listopadu 2021 oficiálně jmenován kaplanem pro mládež žďárského děkanátu. Příští sobotu 20. listopadu 2021 zve naše mladé, zvláště (ale nejen) ty, kteří vedou naše společenství mládeže (tj. scholu, scholičku, ministranty případně jiná společenství) k společnému setkání a diskuzi o možných společných aktivitách v rámci děkanátu. Ráno v 7:00 je možné účastnit se mše svaté ve farním kostele. V 8:00 bude na pastoračním centru (na „Baroku“) připravena snídaně a po ní bude následovat diskuze. V případě nenadálého zpřísnění protiepidemických opatření by setkání proběhlo on-line. Jste srdečně zváni!

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ   

Biskupství brněnské vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pastoračního asistenta v Diecézním centru mládeže. Bližší informace a požadavky vzadu na nástěnce a na webu DCM.

KALENDÁŘE SE ZAMYŠLENÍMI VOJTĚCHA KODETA A RADIA PROGLAS  

K zakoupení v sakristii kostela.

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

14. – 21. listopadu 2021

 

Neděle

14. listopadu

7:30

Na úmysl Svatého Otce

9:00

 

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu pro rodiny Harvánkovy, Jinkovy, Ševelovy a Čadílkovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

15. listopadu

18:00

Za + Marii Kabrdovu a živou a + rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Úterý

16. listopadu

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, + rodiče, + manžele Šedivých, + švagrovou Miladu a + Karla

Středa

17. listopadu

18:00

Za + Miloslava Mrázka, + manželku a sourozence, za Boží pomoc a ochranu

Čtvrtek

18. listopadu

7:00

Za + Jiřího Landori a Boží ochranu pro rodinu

Pátek

19. listopadu

18:00

Za + Jana Kosára

Sobota

20. listopadu

7:00

Za živou a + rodinu Palečkovu

Neděle

21. listopadu

7:30

Za novou vládu

9:00

Za + Josefu Cíchovou a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu, za + Růženu Mrázkovou, + syna a celou živou rodinu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

 

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply