FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. KVĚTNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční, která je zároveň Nedělí modliteb za pronásledované křesťany. Na tento účel je i dnešní sbírka. Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevstoupení Páně. V pátek je svátek svatého Matěje, apoštola. Příští neděle je 7. velikonoční.

Dnes v čase 8:30-12:00 a 13:00-14:30 proběhne na farním dvoře misijní jarmark.

Ve čtvrtek na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá jak ráno, tak i večer.

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI A SVATODUŠNÍ NOVÉNA   V 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Maršovicích, od fary vyjdeme pěšky ve 14:00 h. Májovou začínají také večerní mše svaté (s výjimkou slavností a svátků) Od pátku se po skončení mše svaté modlíme také svatodušní novénu. Příští neděli bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích v 15:00.

POUŤ NA ZELENOU HORU   Všichni jste srdečně zváni na pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelenou horu v sobotu 15. května. Pěší poutníci vyjdou od kostela svaté Kunhuty v Novém Městě ve 13:00 hodin, mše svatá pod širým nebem v poutním areálu na Zelené Hoře začíná v 17:00. Doprava zpátky do Nového Města je individuální. Celý program letošní pouti najdete na plakátku ve vývěsce.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021   První svaté přijímání v naší farnosti se uskuteční 20. června 2021 ve mši svaté v 10:30. Eucharistii poprvé letos přijme devět dětí. Provázejme je k tomuto jejich velikému dni ve svých modlitbách!  

„JACOBEO2021“ Pěší pouť na Zelenou horu či ke kapličkám jsou příležitostí k dosažení dalších kilometrů na našem farním putování. K poledni soboty 8. května jsme dorazili z Nového Města do Prahy (společně ušlých 183 km). Aktuální stav putování zjistíte a nové kilometry přidáte přes webové stránky farnosti. Pro všechny poutníky jsou připraveny také odznáčky farního putování „Jacobeo2021“, které jsou k vyzvednutí v krabičce vedle tiskovin v zadní části kostela.

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu Novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. května 2021

 

Neděle

9. května

 

7:30

Za rodinu Kociánovu a Horňasovu Boží pomoc a ochranu (nutná rezervace)

9:00

Za Marii Kabrdovou a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

10. května

18:00

Za + Ladislava Holfeuera, + sestru Jiřinu, + rodiče a + švagra Josefa

Úterý

11. května

7:00

Za + pana děkana Jana Daňka (71 let od narození)

a duše v očistci

Středa

12. května

18:00

Za + rodiče Dítětovi a + tetu Věru

Čtvrtek

13. května

7:00

Za uzdravení syna Miroslava a živou a + rodinu Furchovu

18:00

Za živou a + rodinu Matulovu

Pátek

14. května

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých a + Ivana Hegera

Sobota

15. května

7:00

Za + Antonii Bloudkovou a Františka Bloudka a duše v očistci

Neděle

16. května

 

7:30

Za + pana děkana Jana Daňka a všechny kněze sloužící v naší farnosti (nutná rezervace)

9:00

za + rodiče Vavříčkovy a Boží ochranu pro živou rodinu (nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply