FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVENCE 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 9. – 16. ČERVENCE 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Bohoslužby v týdnu jako obvykle. V úterý je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy; ve čtvrtek památka svatého Jindřicha, císaře; v pátek památka blahoslaveného Hroznaty, řeholníka; v sobotu svátek svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí.

FARNÍ KAVÁRNA   

Ještě jednou děkujeme všem – rodinám i skupinám jednotlivců – kteří se průběžně přihlašujete ke službě v nedělní farní kavárně. Dovolujeme si připomenout, že součástí služby není nutně pečení či příprava občerstvení. Nějaké cukroví je jistě vítáno, ovšem přinést ho sebou a nabídnout může kdokoliv, přičemž platí zásada: Co se přineslo, to se na místě sní, případně odnese domů 🙂 Přihlašování je i nadále možné on-line.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA 

V letních měsících červenec a srpen bude po nedělní mši svaté v 9:00 h (s výjimkou poutě 13. srpna 2023) možné absolvovat komentované prohlídky kostela. Pro domluvu jiného vhodného termínu prohlídky kostela kontaktujte prosím pana kostelníka Harvánka (tel. 566 615 526 nebo 728 721 924, popřípadě mailem na lada.harvanek@gmail.com.)

NOVÝ DIECÉZNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE  

V úterý 4. července papež František jmenoval biskupa Martina Davida, dosavadního administrátora Diecéze ostravsko-opavské, novým sídlením biskupem téže diecéze. Po zesnulém biskupovi Františku Václavu Lobkowiczovi se tak stává v pořadí druhým biskupem nejmladší diecéze v zemi.

PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ  

Včera se mnozí mladí z naší farnosti vrátili z farního tábora na Březině u Vlastějovic. Chtěl bych opět poděkovat svratecké farnosti, především hlavnímu vedoucímu Tomáši Mahelovi, hlavnímu kuchaři Vojtovi Polnickému a všem dalším dobrovolníkům v kuchyni, všem táborovým vedoucím ze svratecké i naší farnosti za skvělou organizaci letošního 24. ročníku tábora a všem účastníkům za vytvoření skvělého společenství!

POUŤ DO BYSTRÉHO U POLIČKY  

Farnost Bystré u Poličky i letos zve všechny mariánské ctitele na pouť k Panně Marii Karmelské, a to příští víkend 15. – 16. července 2023. Bližší informace na plakátcích ve vývěskách.

FARNÍ POUŤ NA SLOVENSKO

Zbylo ještě několik volných míst na říjnovou farní pouť na Slovensko. Zájemci se mohou přihlašovat na novemesto@dieceze.cz.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

9. – 16. července 2023

 

Neděle

9. července

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kosourovu a Chalupovu

9:00

Za Boží lid

Úterý

11. července

7:00

Poděkování za milost obrácení a dar víry, za dar života i rodiny

Středa

12. července

18:00

Za † Josefa Večeru a † syna Václava

Čtvrtek

13. července

7:00

Za Boží pomoc a vedení v těžké rodinné situaci

Pátek

14. července

18:00

Za † rodiče Štorkovy, Bartošovy a † Josefa Štorka

Sobota

15. července

7:00

Za Boží lid

Neděle

16. července

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za živou a † rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za oboje † rodiče, † manžela, † sestru Janu, živou a † rodinu Tachirovu, Hulákovu a rodiny Roseckých

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply