Farní ohlášky 13. – 20. února 2022

Farní ohlášky 13. – 20. února 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je 6. neděle v liturgickém mezidobí. Příští neděle je 7. v liturgickém mezidobí.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU  

Budou jako obvykle. Ve středu ve 14:00 h bude na kostelíčku pohřební mše svatá za + Josefa Macka.

SVATOPETRSKÝ HALÉŘ  

Příští neděli proběhne sbírka „Haléř svatého Petra“. Koná se na celém světě, v České republice u příležitosti svátku Stolce svatého Petra (22. února). Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století a výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

SETKÁNÍ KATECHUMENŮ   

úterý v 16:30 h na faře.

VÍKENDOVKA PRO MINISTRANTY A JEJICH TATÍNKY  

Srdečně zveme všechny ministranty (a také kluky, kteří o ministrování uvažují) společně s jejich tatínky na prodloužený víkend do podhůří Jeseníků. Zázemím třídenního pobytu (pátek–neděle, 22. – 24. dubna 2022) bude fara v Sobotíně. Bližší informace poskytne vedoucí ministrantů Ondra Smetana (mail: ondrsmetana@seznam.cz, tel. 777 559 901). Přihlášky posílejte na adresu novemesto@dieceze.cz.

VÝZVA OTCE BISKUKPA VOJTĚCHA K PŘIHLÁŠKÁM DO SEMINÁŘE  

Milé sestry a bratři! Jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. + Váš biskup Vojtěch

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

13. – 20. února 2022

 

Neděle

13. února

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za + Václava Okurku

10:30

MŠE SVATÁ MIMOŘÁDNĚ NENÍ!

Úterý

15. února

7:00

Za Boží pomoc a vedení

v nároční životní situaci

Středa

16. února

14:00

Kostelíček: Za + Josefa Macka (pohřební)

18:00

Za živou a + rodinu Bloudkovu

Čtvrtek

17. února

7:00

Za uzdravení v rodině

Pátek

18. února

18:00

Za živé a + farníky z Pohledce

Sobota

19. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

20. února

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Dvořákovy, vnučku Evu a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za živou a + rodinu Novotných, Horňasovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply