Farní ohlášky 15. – 22. května 2022

Farní ohlášky 15. – 22. května 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnešní neděle je pátá velikonoční. Po poslední mši svaté přijme svátost křtu Mia Marie Smržová. V pondělí je svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech; v pátek památka svatého Klementa Marie Hofbauera, kněze; v sobotu svátek Výročí posvěcení katedrály svatých Petra a Pavla v Brně. Příští neděle je šestá velikonoční. Po poslední mši svaté v 10:30 h (První svaté přijímání) bude křest malé Elenky Navrátilové z Rožné.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ A PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ   

První svaté přijímání bude v naší farnosti příští neděli 22. května u mše svaté v 10:30 h. K první svátosti smíření děti přistoupí společně se svými rodiči ve čtvrtek 19. května od 16:00 h. Po ní bude pro děti a jejich rodiče na farním dvoře malá slavnost s grilováním. Ostatní budou mít možnost přistoupit ke svaté zpovědi v týdnu před každou mší svatou.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST MANŽELSTVÍ   

V pátek po mši svaté v 19:45 h na faře.

MÁJOVÁ POBOŽNOST

Dnes v 15:00 h bude májová pobožnost u kapličky v Petrovicích. Příští neděli se setkáme u kapličky v Radňovicích.

FARNÍ PUTOVÁNÍ ZA SVATÝMI CYRILEM A METODĚJEM  

K pátečnímu večeru máme za sebou 592 km pěšky a 54 km na kole. Vzadu pod kůrem jsou pro vás zdarma k dispozici poutní odznáčky. Nabídky některých poutních zájezdů (např. „Po stopách Jana Sarkandra“, do Medjugorje a na Turzovku) najdete na vývěsce pod věží.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

V sobotu 28. května 2022 v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna uzavřou svátostné manželství Vít Německý z Nového Města na Moravě a Marie Kuncová ze Slavkova u Brna. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC. pro oznámení případné překážky k sňatku. Provázejme nastávající manžele svou modlitbou!

POUŤ NA ZELENOU HORU

Děkujeme všem účastníkům včerejší pouti na Zelenou horu. Zvláštní poděkování patří novoměstskému sboru pod vedením p. Lidušky Malé za hudební doprovod poutní mše svaté.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu radňovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

15. května

V. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a + rodinu Kociánovu a Horňasovu, Boží pomoc a ochranu

9:00

Za + p. faráře Karla Fialu (30. výročí úmrtí), za + P. Jaroslava Svobodu a všechny kněze a řeholníky

10:30

Za Boží lid

Úterý

17. května

7:00

Za + rodiče Lukešovi, živou a + rodinu Lukešovu

Středa

18. května

18:00

Na poděkování za 60 let života a za celou živou a

+ rodinu Drdlovou

Čtvrtek

19. května

7:00

Za + Ladislava Holfeuera, za + Jiřinu Šedivou a + manžela a + švagrovou Miladu

Pátek

20. května

18:00

Za + rodiče Kromíchalovy a Loubovy

Sobota

21. května

7:00

Za + a živou rodinu Horňasovu a duše v očistci

Neděle

22. května

VI. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za + rodiče Vavříčkovy + sourozence a Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

Za Boží lid

10:30

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

(Za prvokomunikanty a jejich rodiny)

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply