FARNÍ OHLÁŠKY 31. ledna – 7. února 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 31. ledna – 7. února 2021

Dnes slavíme 4. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, ve středu památka svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, v pátek památka svaté Agáty, panny a mučednice, v sobotu památka svatého Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Děkuji všem, kdo pomáhali s úklidem betléma a zbylé vánoční výzdoby.

I nadále platí maximální počet 25 účastníků bohoslužby. Na každou nedělní mši svatou a v tomto týdnu také na Hromnice (tj. v úterý 2. února v 18:00 večer!!!) a svátek svatého Blažeje (tj. středa 3. února v 18:00) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii, resp. na faře).

Hromniční svíčky k požehnání můžete přinést podepsané do sakristie (případně na faru) a vyzvednout si je pak v kostele během týdne (tedy stejným způsobem jako tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu). Ve středu se svatoblažejské požehnání u mše svaté budě udělovat pouze hromadně, po mši svaté také případným zájemcům před kostelem.

Vzhledem k pandemii koronaviru covid-19 se letos nebude konat setkání řeholníků, řeholnic a ostatních osob zasvěceného života brněnské diecéze. Otec biskup Vojtěch vyzývá všechny řeholníky a řeholnice, aby své sliby obnovili ve svých komunitách a spojili se v modlitbě. V úterý 2. února 2021 v 9 hodin bude za všechny řeholníky obětovat mši svatou.

Vzhledem k závažné epidemiologické situaci tento měsíc prozatím neproběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tento pátek je první v měsíci. Ve čtvrtek bude od 15:30 na baroku zpovídat otec František Koukal z Obyčtova. Již během týdne lze přistoupit ke svátosti smíření také po kterékoliv mši svaté. V pátek přede mší svatou bude v 17:00 tichá, od 17:30 moderovaná adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně a svátostné požehnání.

Službu úklidu kostela má tento týden novoměstská skupina.

 

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

31. ledna – 7. února 2021

Neděle

31. ledna

7:30

Za + rodiče Procházkovy a + syna a živou rodinu Zídkovu

9:00

Za rodinu Kollerovu a Balászovu (online přenos) Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Jaroslava Havlíka, + rodiče Loubovi, Havlíkovi a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pondělí

1. února

18:00

Na úmysl

Úterý

2. února

18:00

za + Jiřího Kučeru, + bratry a rodiče

(potřebná místenka)

Středa

3. února

18:00

Úmysl prozatím neobsazený

(potřebná místenka)

Čtvrtek

4. února

7:00

Za Boží lid

Pátek

5. února

18:00

Za živou a + rodinu Novotných a Horňasovu

Sobota

6. února

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

7. února

7:30

Za živou a + rodinu Rolinkovu

9:00

Za + Marii a Františka Olišarovy, za + rodiče a sourozence (online přenos)

Po skončení možnost svatého přijímání cca do 10:15 h.

10:30

Za + Miloslava Kabrdu a živou a zemřelou rodinu Kabrdovu a Zídkovu

Na každou nedělní mši svatou a na Hromnice (úterý 2. února) a na památku svatého Blažeje (středa 3. února) je potřebná místenka (k vyzvednutí v sakristii).

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply