Farní ohlášky 25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

Farní ohlášky 25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční. Zítra je svátek svatého Štěpána, prvního mučedníka; v úterý svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve středu svátek svatých Mláďátek, mučedníků; v pátek svátek svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; v sobotu je poslední den občanského roku, kdy děkujeme za uplynulý rok a prosíme o Boží pomoc do toho nového. Příští neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB V TOMTO TÝDNU 

Zítra, tj. v pondělí na Štěpána budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. Ranní mše svaté v úterý a ve čtvrtek budou z důvodu zástupu mimořádně v 8:00 h (místo v 7:00 h). V sobotu (na „Silvestra“) bude od 16:00 h tichá adorace před Nejsvětější svátostí a po ní bude v 17:00 h mše svatá na poděkování za uplynulý rok a prosbu o Boží pomoc do roku příštího. (Ranní mše svatá proto nebude.) V neděli na slavnost Matky Boží budou mše svaté v 7:30 h a v 9:00 h. V případě potřeby kněze (zaopatření) od úterý do čtvrtku kontaktujte p. Sylwestra na Fryšavě (tel. 733 741 473).

PROHLÍDKA BETLÉMA PRO VEŘEJNOST 

Kostel bude k návštěvě a prohlídce betléma otevřen na Boží hod a na Štěpána, na Silvestra a na Nový rok vždy od 14:00 h do 16:00 h.

PODĚKOVÁNÍ   

Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce a jejím vedoucím, ministrantům, akolytům, paní L. Malé za květinovou výzdobu. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za Českou mši vánoční J. J. Ryby, zvláště pak sbormistryni p. Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili. Upřímné Pán Bůh zaplať!

ÚKLID KOSTELA   

Službu úklidu kostela má v tomto týdnu pohledecká skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. prosince 2022 – 1. ledna 2023

 

Neděle

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila Novotného

9:00

Za společenství úklidu kostela

10:30

Za Boží lid

Pondělí

26. prosince

SVATÝ ŠTĚPÁN

7:30

Za pronásledované křesťany

9:00

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

Úterý

27. prosince

! 8:00

Za † Jaroslava Pohanku, † Josefa Košíka a † rodiče

Středa

28. prosince

18:00

Na poděkování za 71 let společného života s prosbou o Boží pomoc a ochranu, za živou a + rodinu Krupicovu a Nejedlých

Čtvrtek

29. prosince

! 8:00

a † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Pátek

30. prosince

18:00

Za + manžela, † bratra, † sestru a † 2 švagry

Sobota

31. prosince

ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU

! 17:00

(Od 16:00 h do 17:00 tichá eucharistická adorace)

Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc a ochranu do nového roku

Neděle

1. ledna 2023

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za + Jaroslava Mošnera, za živou a + rodinu Slezákovu a Vojtovu

9:00

Za + Dobroslava Nováka, živou a + rodinu Novákovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | +420776620578

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply