FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. 7. 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. 7. 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 16. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní den je zároveň Dnem prarodičů a seniorů. V pondělí je památka svatého Šarbela Machlúfa, kněze; v úterý svátek svatého Jakuba, apoštola; ve středu památka svatého Jáchyma a Anny („spolupatronky“ farního kostela), ve čtvrtek památka svatého Gorazda a druhů; v sobotu památka svaté Marty, Marie a Lazara. Příští neděle je 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera.

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K DNEŠNÍMU DNI PRARODIČŮ A SENIORŮ 

Dnes (tj. v neděli 23. července) je možné získat plnomocné odpustky pro prarodiče, seniory a všechny věřící za účast ve mši svaté za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce). Plnomocné odpustky se udělují také věřícím, kteří v tento den věnují přiměřený čas tomu, aby navštívili (fyzicky nebo virtuálně) staré lidi žijící v nouzi nebo v těžkostech, jako jsou nemocní, opuštění nebo postižení.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH  

Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela Božího milosrdenství a sestry Faustyny ve Slavkovicích. Ta nejbližší se bude konat v sobotu 5. srpna 2023 (nikoliv tedy příští sobotu 29. července, jak bylo původně avizováno ve farním časopisu), a to se začátkem o hodinu později, tedy ve 20:00 h.  Od tohoto data budou děkovné adorace probíhat vždy v první sobotu v měsíci ve 20:00 h.

KONCERT V BOBROVÉ   

Městys Bobrová a farnost Bobrová srdečně zvou na koncert k výročí 300 let úmrtí Jana Blažeje Santiniho a 100 let narození bobrovského rodáka Miloše Kašpárka, a to příští neděli 30. července od 16:00 hodin do kostela svatých Petra a Pavla v Horní Bobrové. Na koncertě bude možnost zakoupit knihu „Obrazy s příběhy“.  Bližší informace na plakátku ve vývěsce.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu jiříkovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. července 2023

  

Neděle

23. července

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † rodiče Švandovy a † sourozence z obou stran

9:00

Za uzdravení nemocné osoby

Úterý

25. července

7:00

Za milost dobré smrti pro těžce nemocnou

Středa

26. července

18:00

Na úmysl celebranta

Čtvrtek

27. července

7:00

Za Boží lid

Pátek

28. července

18:00

Za nemocné

Sobota

29. července

7:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v měsíci červenci

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply