FARNÍ OHLÁŠKY 24. PROSINCE 2023 – 1. LEDNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 24. PROSINCE 2023 – 1. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ A POŘAD BOHOSLUŽEB V NEJBLIŽŠÍCH DNECH   

Dnes dopoledne slavíme čtvrtou adventní nedělí, odpoledne a večer vigilii Slavnosti Narození Páně, kterou začíná doba vánoční. Odpoledne bude mše svatá v 16:00 (zvlášť pro rodiny s dětmi) a večer v 22:30 „půlnoční“ Česká mše vánoční J. J. Ryby. Zítra, v pondělí 25. prosince na Boží hod vánoční budou bohoslužby jako v neděli, v úterý na svátek svatého Štěpána budou bohoslužby v 7:30 a v 9:00.

Od středy do soboty budou mše svaté jako obvykle. Ve středu je svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty; ve čtvrtek svátek svatých Mláďátek, mučedníků. Příští neděli 31. prosince na svátek Svaté rodiny budou dopoledne mše svaté dvě (v 7:00 a v 9:00) spojené s obnovou manželských slibů. Odpoledne v 17:00 bude mše svatá na poděkování za uplynulý rok. Předcházet ji bude od 16:00 tichá adorace před Nejsvětější Svátostí zakončená zásvětnou modlitbou a eucharistickým požehnáním. V pondělí 1. ledna na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté dvě (v 7:30 a 9:00).

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Ve středu 20. prosince odešla na věčnost p. Růžena Zídková z Nového Města na Moravě. Pohřební mše svatá bude na kostelíčku v úterý 2. ledna 2024 ve 14:00.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO   

Po každé mši svaté bude k dispozici v sakristii kostela, resp. v podvěžním prostoru. Ve výjimečných případech bude pak (z bezpečnostních důvodů) k dispozici na faře (volat 776 620 578).

PROHLÍDKY BETLÉMA PRO VEŘEJNOST   

25., 26., 31. prosince 2023 a 1 ledna 2024 vždy od 14:00 do 16:00.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Během povánočního týdne můžete do sakristie kostela přinést zbytky vosku z adventních a jiných nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu zákopových svíček pro ukrajinskou frontu.

ÚKLID KOSTELA  

V povánočním týdnu má službu skupina petrovická.

 

BOHOSLUŽBY V NADCHÁZEJÍCÍCH DNECH

24. prosince 2023 – 1. ledna 2024

 

Neděle

24. prosince

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Maršálkovu a Pelánovu

Neděle

24. prosince

VIGILIE

NAROZENÍ PÁNĚ

16:00

Za všechny, kdo pečují o kostely a kaple naší farnosti a za jejich rodiny

22:30

Za scholičku, scholu a jejich vedoucí, za všechny zpěváky a varhaníky z naší farnosti

Pondělí

25. prosince

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

7:30

Za † rodiče Starých, Slezákovy, † dvoje rodiče Zdražilovy a Bohumila a Marii Novotných

9:00

Za živou a † rodinu Petrovu, Svobodovu,

Zelených a † vnuky Josefa a Libora

10:30

Za Boží lid

Úterý

26. prosince

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA

7:30

Za † rodiče Blahovy, Běhounkovy, Cardovy a Němečkovy a za duše v očistci

9:00

Za † rodiče Josefa a Emilii Klímovy, † rodiče Pazderovy, za živou rodinu Pazderovu a duše v očistci

Středa

27. prosince

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

28. prosince

7:00

Na poděkování za 58 let společného života

Pátek

29. prosince

18:00

Za všechny obyvatele Nového Města zesnulé v tomto měsíci

Sobota

30. prosince

7:00

Za farnost, abychom ve všem měli dostatek dobré vůle být společenstvím věrných učedníků žijících v jednotě s Kristem, v Duchu a v Pravdě

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a celý rod

17:00

Na poděkování za uplynulý rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor, novemesto@dieceze.cz, www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply