FARNÍ OHLÁŠKY 27. 6. – 4. 7. 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 27. 6. – 4. 7. 2021

 LITURGICKÝ KALENDÁŘ 

Dnes slavíme 13. neděli v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest 4 dětí. V pondělí je památka svatého Ireneje, biskupa a mučedníka, v úterý Slavnost svatých Petra a Pavla, hlavních patronů naší brněnské diecéze, v sobotu svátek svatého Tomáše, apoštola. Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí

MIMOŘÁDNÁ KOSTELNÍ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝM PŘÍRODNÍ KATASTROFOU NA JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

Na dnešní den (neděle 27. 6. 2021) otec biskup Vojtěch vyhlásil mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na Hodonínsku. Přispět lze také elektronicky přes donátorský portál (https://donator.cz/donator/hodoninsko). Děkujeme za každý projev solidarity (finanční, materiální, případně dobrovolnickou pomoc – různé iniciativy najdete na webu a na sociálních sítích) ale také modlitbu za zasažené obce, za oběti a zraněné.

SBÍRKA NA BOHOSLOVCE

Sbírka na bohoslovce původně ohlášená na tento den se vzhledem k mimořádnost situace na Hodonínsku přesouvá na příští neděli (4. července 2021).

POŘÁDEK BOHOSLUŽEB O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

V letních měsících červenec a srpen budou mše svaté v týdnu jako obvykle, o nedělích budou mše svaté v 7:30 a v 9:00. Mše svaté pro rodiny s dětmi v 10:30 O PRÁZDNINÁCH NEBUDOU a začnou opět v září.

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA 

V úterý – v den slavnosti hlavních patronů diecéze – bude mše svatá večer v 18:00.

UPOZORNĚNÍ: VE ČTVRTEK MIMOŘÁDNĚ NEBUDE RANNÍ MŠE!

PRVNÍ PÁTEK V  MĚSÍCI

Ve čtvrtek 15:30 do 17:30 zpovídá otec F. Koukal. V pátek od 17:00 eucharistická adorace se svátostným požehnáním.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST Do středy 30. června je možné zaslat přihlášku do výběrového řízení na obsazení pracovních míst u brněnského biskupství Finanční účetní a pomocná účetní (obě s pracovištěm Brno, areál Petrov) a Technik stavebních investic pro Brněnsko. Více informací vzadu na vývěsce a na stránkách www.biskupstvi.cz.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 11. – 15. srpna 2021 v Brně na BiGy. Bližší info na https://mladez.biskupstvi.cz/dsm/

NABÍDKA PRÁZDNINOVÝCH POBYTŮ PRO SENIORY  Spolek Spokojený senior zve aktivní seniory k účasti na tradičních pobytech. V srpnu do Veverské Bítýšky na čtyřdenní pobyt plný cvičení pod vedením odborné lektorky a v září na týden do Jeseníků, kde kromě pohybu na čerstvém vzduchu bude možnost procvičovat také paměť či jemnou motoriku. Součástí týdenního pobytu je duchovní program. Bližší informace najdete na plakátech ve vývěsce a na webu www.spokojenysenior-klas.cz.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY V sobotu 10. července 2021 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Ing. Antonín Martinát z Valašského Meziříčí a Mgr. Jana Zelená z Nového Města na Moravě. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   Tento týden má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. června – 4. července 2021 

 

Neděle

27. června

7:30

Za + rodiče Libuši a Ladislava Harvánkovy, za rodinu Jinkovu, Ševelovu a Harvánkovu

9:00

Za + Josefa a Marii Krejčovy

10:30

Za Boží lid

Pondělí

28. června

18:00

Za + Bohuslava Vitulu

Úterý

29. června

18:00

SLAVNOST SVATÝCH PETRA A PAVLA, HLAVNÍCH PATRONŮ

BRNĚNSKÉ DIECÉZE (Za Boží lid)

Středa

30. června

18:00

Za + a živou rodinu Novotných a Horňasovu

Čtvrtek

1. července

 MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDNĚ NENÍ

Pátek

2. července

18:00

Za rodinu Haukovu, Bohanesovu a za nemocné

Sobota

3. července

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

4. července

7:30

Za živou a + rodinu Kotovicovu a Paříkovu

9:00

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply