POZVÁNÍ NA PĚŠÍ POUTĚ

POZVÁNÍ NA PĚŠÍ POUTĚ

Farnost Radešínská Svratka srdečně zve především děti, které mají prázdniny, na 2 výlety a zároveň pěší poutě:

1. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Josefovi v úterý 10. srpna a půjdeme v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Znětínku, kde je kaple sv. Josefa a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou se zastavíme v Obyčtově v poutním chrámu, v Ostrově na zmrzlinu atd.

2. pěší pouť bude v letošním jubilejním roce ke sv. Ludmile v úterý 17. srpna, rovněž v 8 hod. od kostela v Radešínské Svratce do Horní Libochové, kde je kaple sv. Ludmily a tam budeme mít v 17 hod. mši svatou. Cestou navštívíme zámecký park na Moravci a opět bude prostor na zmrzlinu. Na obě poutě zajistíme dopravu zpátky do Radešínské Svratky návrat v 18:30. Je zajištěn doprovod několika vedoucích z tábora, o děti se nemusíte bát. Obě cesty jsou dlouhé zhruba 18 km. Jídlo a pití na celý den si bere každý sám. Pro organizaci cesty zpět se přihlašujte na tel. 777 119 136 (Tomáš Mahel) nebo na: maheltomas@seznam.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply