FARNÍ OHLÁŠKY 31. PROSINCE – 7. LEDNA

FARNÍ OHLÁŠKY 31. PROSINCE – 7. LEDNA

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme svátek svaté Rodiny. Dnešek je zároveň posledním dnem v kalendářním roce, od 16:00 bude vystavena k tiché adoraci Nejsvětější Svátost, v 17:00 bude mše svatá na poděkování za letošní rok s prosbou o Boží pomoc do roku nadcházejícího. Zítra o slavnosti Matky Boží Panny Marie, kterým končí oktáv Narození Páně, budou mše svaté dvě a to v 7:30 a v 9:00. V úterý je památka svatého Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve. Pátek je první v měsíci, ke svátosti smíření bude možné přistoupit v týdnu před každou mší svatou. V sobotu je slavnost Zjevení Páně, mše svatá bude v 8:00! V sobotu večer od 19:00 zvou otcové pallotini do Slavkovic k děkovné modlitbě s prosbou za uzdravení. Příští neděli je svátek Křtu Páně, kdy končí doba vánoční.

EXODUS 90

Již v pondělí 1. ledna 2024 začíná duchovní obnova pro muže EXODUS 90! Bližší informace na stránce www.exodus90.cz.

PODĚKOVÁNÍ   

Na adventním koncertu novoměstské scholičky pro centrum Zdislava se vybralo úžasných 16.338,- Kč. Veliké poděkování scholičce a jejím vedoucím Marušce Německé, Marti Trödlerové a Jarce Vlčkové za jejich celoroční službu. Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu liturgického slavení vánočních svátků: stavitelům vánočních stromů a betléma, úklidovým skupinkám, kostelníkům, varhaníkům, hudebníkům, zpěvákům, scholičce, radňovické schole, jejich vedoucím, ministrantům, akolytům, lektorům, nově vzniklým floristickým skupinkám za květinovou výzdobu, p. Dagmar Trödlerové a dalším za přípravu vánočního čísla farního časopisu Kunhuta. Veliké poděkování i letos patří smíšenému ekumenickému sboru za provedení České mše vánoční J. J. Ryby, zvláště pak hlavní organizátorce a sbormistryni Jarmile Vlčkové. A také vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem do příprav a průběhu zapojili a kteří jste se na společném slavení zúčastnili.

FARNÍ KAVÁRNA  

Zvlášť bych poděkovat všem rodinám a skupinkám jednotlivců za službu ve farní kavárně a zároveň bych chtěl povzbudit ty, kdo váhají, jestli se zapojit. Připomínám, že důležitější, než příprava dodatečného občerstvení (která není nutná!), je udržitelnost, tj. obsazenost služby o jednotlivých nedělích. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do života farnosti aktivně zapojujete!

PŘEDPRODEJ POSLEDNÍCH VSTUPENEK NA FARNÍ PLES   

Dnes (tj. neděle 31. prosince 2023) a v neděli 14. ledna 2024 vždy v čase 8:30 – 10:30 na Baroku.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024 

V sobotu 6. ledna 2024 se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků na farním dvoře v 8:45 h. Po skončení bude na pastoračním centru pro koledníky opět připraveno drobné občerstvení. Také letos hledáme nové koledníky a vedoucí skupinek.  Všechny zájemce prosíme o nahlášení paní Lucii Novotné na e-mail: novotnaluci@seznam.cz anebo na tel. 605 170 471. Do Tříkrálové sbírky je možné zapojit se také on-line zde.

SPOLČO MLÁDEŽE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU  

Zveme všechny mladé lidi děkanátu na děkanátní společenství mládeže v pátek 5. ledna 2024 v Novém Městě na Moravě. Začínáme mší svatou v 18:00 v kostele, následně spolčo pokračuje na faře.

NOVOROČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO SBORU MIMOCHODEM   

Příští neděli 7. ledna se v 17:00 h se ve farním kostele uskuteční Novoroční koncert novoměstského smíšeného sboru Mimochodem pod vedením Marka Peňáze na podporu domova Pomněnka. Vystoupí Vilém Cupák (sólo tenor), Tereza Oravcová (varhany), Kateryna Holub (harfa). Všichni jste srdečně zváni!

800 BETLÉMŮ PRO ŽĎÁRSKÉ DĚKANSTVÍ A PUTOVÁNÍ ZA ŽĎÁRSKÝMI BETLÉMY   

Pro všechny tvůrce rodinných betlémů a také pro ty, kdo v živém betlému účinkují, je určena fotografická soutěž „800 betlémů pro žďárské děkanství. Fotografie vašich betlémů zasílejte přes messenger anebo e-mailem na moderator.zdar@dieceze.cz, uveďte na sebe kontakt a pak už jen sledujte facebookové stránky události. Vyhodnocení proběhne příští neděli 7. ledna ve 14:30 při dětském pásmu u jesliček v kostele svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou. Žďárské farnosti zvou zároveň především rodiny s dětmi na Putování za žďárskými betlémy, které je možné navštívit do neděle 7. ledna 2024. Více o informací o hře, vánoční otevírací době žďárských kostelů a hrací kartu ke stažení najdete ZDE a na stránkách www.zdarskefarnosti.cz.

SBĚR VOSKU Z ADVENTNÍCH SVÍCÍ 

Do sakristie kostela můžete i nadále přinášet zbytky vosku z adventních a nepotřebných svíček, které budou použity na výrobu svíček zákopových.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu skupina radňovická.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

31. prosince 2023 – 7. ledna 2024

 

Neděle

31. prosince

SVÁTEK SVATÉ RODINY

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Dr. Dobroslava Nováka, † rodiče a rodinu

17:00

Na poděkování za uplynulý kalendářní rok

Pondělí

1. ledna 2024

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Jaroslava Mošnera, za živou a † rodinu Mošnerovu, Slezákovu a Vojtovu

Úterý

2. ledna

 

7:00

Na poděkování za 90 let života a živou a † rodinu Dvořákovu

14:00

Kostelíček: Za † Růženu Zídkovou (pohřební)

Středa

3. ledna

18:00

Za † rodiče a prarodiče Šimkovy, Zpěvákovy, Tesařovy, Fišmonovy

Čtvrtek

4. ledna

7:00

Za uzdravení, Boží pomoc a sílu v náročné rodinné situaci pro manžele

Pátek

5. ledna

18:00

Za † Marii a Miloslava Mrázkovy

Sobota

6. ledna

8:00

!!!

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Za tříkrálové koledníky, pracovníky charity a všechny dárce

Neděle

7. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za všechny † z rodiny Petrovy z Radňovic, s prosbou o Boží milost a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro její živé členy.

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Márii Feriovou

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply