FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. LEDNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 7. – 14. LEDNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Slavíme svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba. Příští neděle je druhá v liturgickém mezidobí.

Po mši svaté zveme do farní kavárny. Dnes večer v 17:00 zveme do farního kostela na novoroční koncert smíšeného pěveckého sboru Mimochodem. Dobrovolné vstupné podpoří dostavbu domova Pomněnka. Bohoslužby budou v týdnu jako obvykle s výjimkou úterý, kdy mimořádně nebude mše svatá!

LECTIO DIVINA Bude na faře ve středu v 19:00

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Ve středu 3. ledna nás předešel na věčnost pan Václav Uhlíř († 90), který řadu let působil v naší farnosti jako akolyta. Zádušní mši svaté na kostelíčku bude ve středu 10. ledna ve 14:00 předsedat P. Vojtěch Suchý SJ. Poté budou jeho tělesné ostatky převezeny do Domanína u Bzence, kde budou uloženy do rodinného hrobu.

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU   

Chtěl bych poděkovat všem štědrým dárcům a obzvlášť koledníkům a organizátorům sobotní Tříkrálové sbírky. Všem těm, kteří se nemohli zúčastnit připomínám, že sbírka probíhá až do příští neděle 14. ledna a přispět je možné také on-line.

XVII. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 

Oblastní charita ve Žďáre nad Sázavou na poděkování všem dárcům a koledníkům tříkrálové sbírky zve na XVII. Tříkrálový koncert, který se uskuteční v našem farním kostele příští neděli 14. ledna v 17:00. Zazní  v něm koncertní provedení České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v podání hned několika sborů z Bystřice nad Pernštejnem a Lelekovic. Bližší informace na nástěnce.

DARY DO SOUTĚŽE NA FARNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER A DOPRODEJ LÍSTKŮ

Prosíme všechny sponzory a dárce cen do soutěže v rámci farního společenského večera, že je můžou přinášet v průběhu týdne před, resp. po každé bohoslužbě do sakristie kostela. Poslední volné lístky na II. ročník farního společenského večera bude možné zakoupit příští neděli 14. ledna od 8:30 do 10:30 na baroku.   

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu rodina Šustrova.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

7. – 14. ledna 2024

 

Neděle

7. ledna

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

7:30

Za všechny † z rodiny Petrovy z Radňovic, s prosbou o Boží milost a ochranu Panny Marie a svatého Josefa pro její živé členy.

9:00

Za Boží lid

10:30

Za † Márii Feriovou

Úterý

9. ledna

MŠE SVATÁ V TENTO DEN MIMOŘÁDE NEBUDE!!!

Středa

10. ledna

14:00

Kostelíček: Za † Václava Uhlíře (pohřební)

18:00

Za nenarozené děti, za Boží milosrdenství pro nepokřtěné děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

11. ledna

7:00

Za papeže Františka a na jeho úmysl

Pátek

12. ledna

18:00

Za † příbuzné Věru a Bořka

Sobota

13. ledna

7:00

Za rodiny Trödlerovu, Kučerovu a Popelkovu

Neděle

14. ledna

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za Boží lid

9:00

Za † Zděnka a Františku Stahlovy a živou a † rodinu Stahlovou a Peňázovou

10:30

Za † Ladislava Maříka a živou a † rodinu Maříkovu a Ježkovu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply