FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. KVĚTNA 2021

FARNÍ OHLÁŠKY 23. – 30. KVĚTNA 2021

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice. Končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Dnešní sbírka je určena na Charitu. V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve; ve středu památka svatého Filipa Neriho, kněze; ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Příští neděle je Slavnost Nejsvětější Trojice.

KONČÍ POVINNOST ON-LINE REGISTRACE NA BOHOSLUŽBY

Od pondělí 24. května 2021 končí povinnost on-line registrace na bohoslužby o nedělích a slavnostech. V platnosti zůstává povinnost nošení respirátorů, desinfekce rukou u vstupu do kostela a dodržování rozestupů (s výjimkou členů jedné domácnosti).

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Dnes v 15:00 bude májová pobožnost u kapličky v Radňovicích s možností jít od fary pěšky s odchodem ve 13:30 h. Příští neděli se v ten samý čas setkáme u kapličky ve Studnicích.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Ve čtvrtek se uskuteční kněžská rekolekce. V 8:00 bude eucharistická adorace a po ní v 8:30 mše svatá. Jako obvykle bude možné během mše svaté přistoupit ke svátosti smíření. Všichni jste srdečně zváni!

OBNOVENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA II. STUPNI ZŠ A GYMNÁZIU  

Od pondělí 24. května 2021 se obnovuje výuka náboženství také na druhém stupni ZŠ a na Gymnáziu. Vzhledem k nemožnosti slučovat ročníky bude výuka na 1. ZŠ prozatím rozdělena do několika dnů a vstupů (rozvrh bude ihned po upřesnění na nástěnce a na webu farnosti). Výuka na gymnáziu bude podle stávajícího rozvrhu.

NOC KOSTELŮ 2021 

V pátek se uskuteční Noc kostelů, do které se kromě obou farností zapojili také novoměstské kulturní instituce. Každou půlhodinu se na několika místech představí významné postavy novoměstské historie. V 18:00, 18:30, 19:00 a 19:30 bude u vchodu do kostela začínat komentovaná prohlídka sgrafit Karla Němce. Ve 20:00 hodin se u evangelického kostela uskuteční koncert písničkáře Karla Vepřeka. Noc kostelů uzavře Ekumenická pobožnost mezi kostely ve 21:00 u kašny sv. Anny v parku. Plakátky s kompletním programem a stanovišti najdete pod kůrem (mezi tiskovinami). PROSÍM POZOR, Z DŮVODU NOCI KOSTELŮ BUDE MŠE SVATÁ V PÁTEK JIŽ V 17:00 HODIN!

„JACOBEO2021“

Ve farním putování máme k sobotnímu poledni za sebou 1.561 kilometrů a necháváme za sebou francouzské město Chambéry.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY

Dne 5. června 2021 hodlají ve farním kostele uzavřít církevní sňatek Martin Polnický z Pohledce a Ilona Komínková z Jiříkovic. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky k sňatku. Prosíme, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA  

Tento týden má službu p. Pálková, Horňasová a Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

23. – 30. května 2021

 

Neděle

23. května

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

7:30

Za + manžela a živou a + rodinu Zdražilovu (nutná rezervace)

9:00

Za + bratra Františka, rodiče Dvořákovy a Blažíčkovi a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

(nutná rezervace)

Po skončení možnost svatého přijímání do 10:25

10:30

Za Boží lid (nutná rezervace)

Pondělí

24. května

18:00

Za poděkování a s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro Janu Hudákovou u příležitosti 70 let života

Úterý

25. května

7:00

Za + rodiče, manžela, sestru, bratra a 3 švagry

Středa

26. května

18:00

Za + Františka Tatíčka a rodinu Fryšavských

Čtvrtek

27. května

8:30

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU

Za nemocnou švagrovou Helenu Klímovou

Pátek

28. května

17:00

Za živou a zemřelou rodinu Žákovu, Večeřovu a Dočkalovu

Sobota

29. května

7:00

Za dobré vysvědčení vnoučat Petra, Martina a Barušky

Neděle

30. května

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za obrácení manžela

9:00

Za + Ladislava Kromíchala k nedožitým 100. narozeninám, za + manželku Dagmar a rodinu Loubovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply