FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2023

FARNÍ OHLÁŠKY 30. ČERVENCE – 6. SRPNA 2023

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 17. v liturgickém mezidobí. Po poslední mši svaté bude křest dvou dětí: Františka Bratránka a Michala Petra Hofera. V pondělí je památka svatého Ignáce z Loyoly, kněze; v úterý památka svatého Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve; v pátek památka svatého Jana Marie Vianneye, kněze. Příští neděle je Svátek Proměnění Páně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Príští neděli 6. srpna bude mimořádně pouze jedna mše svatá a to v 9:00 h!!!

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V LISABONU

V tomto týdnu proběhnou v portugalském Lisabonu Světové dny mládeže. Televize Noe přinese přímé přenosy a záznamy programu: přílet papeže Františka, oficiální program, přivítání s mladými, křížovou cestu, modlitbu růžence ve Fatimě, sobotní večerní vigilii, nedělní mši svatou, setkání s dobrovolníky a odlet Svatého otce. Živě se budou také vysílat dopolední katecheze a bohoslužby z českého národního centra, speciální studio s pozvanými hosty, nebo zpravodajství. Premiérově denně v 17.00 a vzápětí i sestřihy dopoledního vysílání. Jako obvykle z mládežnických setkání budou součástí pozdravy českých poutníků domů, denně v 8.00 hodin a v reprízách po celý den. Aktuální program najdete na https://www.tvnoe.cz/program.

MŠE SVATÉ V TOMTO TÝDNU

Budou jako obvykle. V úterý, ve čtvrtek a v sobotu ráno jsou volné úmysly mší svatých, které lze dodatečně zapsat u kostelníků v sakristii. Pátek je první v měsíci, ve čtvrtek bude od 15:30 do 17:00 h zpovídat otec František Koukal. Pátek bude od 17:30 h možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí. Návštěvy nemocných v tomto týdnu nebudou.

ÚKLID KOSTELÍČKA K POUTI

Prosíme co nejvíc dobrovolníků o pomoc s úklidem na Kostelíčku k srpnové pouti. Úklid proběhne již tento týden, a to ve čtvrtek 3. srpna od 15:30 h. Vezměte si prosím s sebou kbelík, všechno ostatní bude k dispozici.

DĚKOVNÁ ADORACE VE SLAVKOVICÍCH   Otcové pallotini zvou na děkovné adorace s modlitbou za uzdravení před Nejsvětější Svátostí do poutního kostela ve Slavkovicích v sobotu 5. srpna 2023 ve 20:00 h.

SVATEBNÍ OHLÁŠKY   

V sobotu 12. srpna 2023 ve 12:00 h hodlají v našem farním kostele uzavřít manželství Tomáš Zavadil a Romana Zieneckerová, bytem v Křídlech. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky ke sňatku. Prosím, provázejme snoubence svými modlitbami!

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

30. července – 6. srpna 2023

 

Neděle

30. července

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za † Annu Stehlíkovu, † manžela a † rodiče Pelánovi

9:00

Za † Aničku Ohnoutkovu, Boží milosrdenství a dary Ducha Svatého pro celou živou rodinu

Úterý

1. srpna

7:00

Volný úmysl

Středa

2. srpna

18:00

Na poděkování na úmysl dárce

Čtvrtek

3. srpna

7:00

Volný úmysl

Pátek

4. srpna

18:00

Za manžele Veselých

Sobota

5. srpna

7:00

 Volný úmysl

Neděle

6. srpna

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

PROSÍM POZOR!!! DNES MIMOŘÁDNĚ POUZE JEDNA MŠE SVATÁ V 9:00!!!

Za † Marii Horákovou, † manžela Oldřicha a † rodiče Markovy

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply