FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. KVĚTNA 2024

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. KVĚTNA 2024

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme sedmou velikonoční neděli. Dnešek je zároveň Dnem modliteb za sdělovací prostředky a Dnem matek. Po mši svaté jste srdečně zváni na farní dvůr, kde probíhá tradiční misijní jarmark na podporu Papežských misijních děl. V 15:00 zveme na májovou pobožnost u kapličky v Maršovicích. V pondělí je památka Panny Marie Fatimské, v úterý svátek svatého Matěje, apoštola; ve čtvrtek svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Příští neděle je Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice), kterou končí velikonoční doba. Po poslední mši svaté bude příští týden křest dvou dětí: Michaelky Smetanové a Benjamína Jiřího Škarky. V 15:00 se pak sejdeme na májové pobožnosti u kapličky v Petrovicích.

SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Sbírka z minulé neděle vynesla 48.662,- Kč. Pán Bůh oplať Vaši štědrost!

BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ PROGRAM V TOMTO TÝDNU

Budou v obvyklých časech. Ve středu od 19:00 bude na faře Lectio divina a ve čtvrtek od 18:00 v kostele druhá část Svatodušní duchovní obnovy.

IV. NOVOMĚSTSKÁ POUŤ NA ZELENOU HORU

Na příští víkend připadá Žďárská pouť. V sobotu 18. května se uskuteční již IV. novoměstská pouť na Zelenou horu. Odchod pěších poutníků od fary v Novém Městě ve 13:00, mše svatá v kostele svatého Jana Nepomuckého začíná v 17:00, hudebně doprovází sbor od svatého Prokopa. Pan děkan Marek Husák a farnost Žďár nad Sázavou II zvou rovněž na hlavní poutní slavnost i v následující den, tj. v neděli. Z tohoto důvodu nebude příští neděli mše svatá v 10:30! Kompletní program žďárské pouti najdete na plakátku ve vývěsce a farním webu.

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

Příští sobotu 18. května se rovněž uskuteční Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem, tentokrát v Třebíči. Více informací najdeš zde. Přihlašování zde. Z našeho děkanství se autobus vypravovat nebude, případní zájemci kvůli dopravě kontaktujte prosím Tomáše Mahela (maheltomas@seznam.cz, tel. 777 119 136).

FARNÍ TÁBOR NA BŘEZINĚ   

Společně s farností Radešínská Svratka zveme děti a mládež na 25. ročník farního tábora, který se letos uskuteční od 28. června do 6. července na Březině u Vlastějovic. Patronem letošního tábora je svatý Zikmund. Letos si připomínáme výročí 1500 let od jeho mučednické smrti. Formulář přihlášky zde, posudek o zdravotní způsobilosti zde a žádosti o příspěvek na dítě od zaměstnavatele zde. Další informace zde. . Vyplněné dokumenty je třeba odevzdat na faře v Radešínské Svratce anebo přímo Tomášovi Mahelovi nejlépe do 31. května 2024.

ÚKLID KOSTELA  

V tomto týdnu má službu petrovická skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 12. – 19. května 2024

Neděle

12. května

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7:30

Za živou a † rodinu Kociánovu, Horňasovu a Musilovu a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

9:00

Na úmysl dárce

10:30

Za Boží lid

Úterý

14. května

7:00

Za † rodiče Košíkovy a duše v očistci

Středa

15. května

18:00

Za † rodiče Svobodovy a Doležalovy

Čtvrtek

16. května

7:00

Za † rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, † manžela a na úmysl

Pátek

17. května

18:00

Za † Josefa a Marii Plockovy, a Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny dcer

Sobota

18. května

7:00

Na poděkování za přímluvu svatého Josefa

17:00

ŽĎÁR – ZELENÁ HORA: Za Boží lid (poutní)

Neděle

19. května

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (LETNICE)

7:30

Za rodiče Starých, Slezákovy a dvoje rodiče Zdražilovi a Boží pomoc a ochranu

9:00

Za † rodiče Vavříčkovy, † sourozence a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

Mše svatá v 10:30 mimořádně nebude!

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | +420 776 620 578 | novemesto@dieceze.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply