Farní ohlášky 27. února – 6. března

Farní ohlášky 27. února – 6. března

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme 8. neděli v liturgickém mezidobí. Dnešní kostelní sbírka půjde na pomoc válkou zasažené Ukrajině. Po poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte. Na příští týden připadá Popeleční středa, den přísného půstu, kterým vstupujeme do postní doby, ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty. Pátek je první v měsíci, příští neděle je 1. postní.

VÝZVA PAPEŽE FRANTIŠKA KE DNI POSTU ZA MÍR  

Svatý otec František vyzývá věřící, aby ze středy 2. března, tedy Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuje k tomu, aby se v onen den věřící intenzivně věnovali modlitbě a postili se za co nejdřívější mírové řešení situace na Ukrajině.

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY   

Ve čtvrtek je památka svaté Kunhuty, patronky našeho farního kostela. Pro naši farnost je tento den svátečním, proto v tento den bude slavnostní mše svatá mimořádně večer v 18:00 h! Od 15:30 h bude možné přistoupit ke svátosti smíření. U bohoslužby požehnáme novou sochu svaté Kunhuty.

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY

Budou v postní době vždy v pátek před večerní mší svatou v 17:30 h (pod vedením ministrantů) a v neděli v 15:00 h (pod vedením jednotlivých společenství z naší farnosti). Prosíme zástupce společenství o zapsání.

PŘIJETÍ KATECHUMENŮ MEZI ČEKATELE KŘTU  

Při nedělní bohoslužbě v 9:00 h bude přijato 5 našich katechumenů mezi čekatele křtu. Přípravné setkání katechumenů proběhne ve středu v 16:30 h na faře. Provázejme je svými modlitbami!

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU  

Pod kůrem je k dispozici Malý průvodce postní dobou. Pro každý všední den období přípravy na Velikonoce v něm najdete biblický citát a krátký duchovní impuls inspirovaný slovy papeže Františka. Krátká zamyšlení u jednotlivých nedělí připravili vzhledem k 245. výročí založení brněnské diecéze kněží s křestním jménem Petr nebo Pavel. Průvodce je k dispozici také jako aplikace (stáhnout můžete zde: jak pro Android, tak pro iOS).

PŘEDNÁŠKA MAXE KAŠPARŮ VE ŽĎÁRU  

Sdružení křesťanských seniorů ve Žďáru nad Sázavou ve spolupráci s farností u svatého Prokopa zvou na přednášku Maxe Kašparů s názvem „Choroby současné rodiny“, která se uskuteční v pátek 4. března v kostele svatého Prokopa po mši svaté v 18:00 h. Víc informací na nástěnce.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

Také letos se v naší farnosti uskuteční postní duchovní obnova, a to v pátek a v sobotu 11. – 12. března 2022. Povede ji P. Pavel Kafka, správce fondu PULS a administrátor farností Domašov a Svatoslav.

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Letos bude probíhat v rámci výuky náboženství na základních školách. K prvnímu svatému přijímání přistoupí žáci 3. ročníků. Prosím rodiče o jejich nahlášení u p. Ludmily Malé. Samotná slavnost bude v neděli 22. května.

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu novoměstská skupina.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

27. února – 6. března

 

Neděle

27. února

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Novotných a + tetu Albínu

9:00

Za Boží lid

10:30

Za živou a + rodinu Zídkovu, za děti a vnoučata a jejich rodiny

Úterý

1. března

7:00

Za živou a + rodinu Svobodovu, Zídkovu a Cimbálnikovu

Středa

2. března

18:00

POPELEČNÍ STŘEDA – Za + Bohuslava Běhounka a živou rodinu

Čtvrtek

3. března

18:00

SVÁTEK SVATÉ KUNHUTY – (Za všechny živé a zemřelé novoměstské farníky)

Pátek

4. března

18:00

Za + Jana a Janu Hradecký a + Ivana Hegera

Sobota

5. března

7:00

Za živou a + rodinu Dvořákovu, Vavříčkovu a Fouskovu

Neděle

6. března

1. NEDĚLE POSTNÍ

7:30

Za + pátera Šafáře, + rodiče, + sourozence a živou a + rodinu Mikešovu

9:00

Za živou a + rodinu Kulovu a Dvořákovu

10:30

Za Boží lid

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply