Farní ohlášky 4. – 11. prosince 2022

Farní ohlášky 4. – 11. prosince 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes je druhá adventní neděle. V úterý je památka svatého Mikuláše, biskupa; ve středu památka svatého Ambrože, biskupa a učitele církve; ve čtvrtek Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Příští neděle je třetí adventní.

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK  

Od 8:30 do 14:00 h se zastavte na misijním jarmarku, který se koná na farním dvoře – „Na Baroku“.

LECTIO DIVINA   

Kontemplativní četba písma svatého spojená s modlitbou bude ve středu od 19:00 h na faře.

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

Ve čtvrtek o Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie nebudou ranní roráty, ale bude pouze večerní mše svatá ze slavnosti v 18:00 h.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA   

V pátek 9. a sobotu 10. prosince 2022 proběhne v naší farnosti adventní duchovní obnova. Zamyšleními nad slovy 1. kapitoly Janova evangelia „A slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi…“ (Jn 1, 14) nás provede jáhen Jiří Dyčka, který momentálně působí ve farnosti Velké Meziříčí. V sobotu bude proto ranní mše svatá v 8:00 h! Stejně jako na jaře prosíme o přípravu drobného občerstvení na přestávku mezi promluvami. Podrobný program na vývěsce.

SPOLEČENSKÝ VEČER NOVOMĚSTSKÉ FARNOSTI

Jak jistě víte, co do počtu věřících patří naše farnost ve žďárském děkanátu mezi největší, a tak se mnohé rodiny i jednotlivci neznají jinak než jako sousedé z kostelních lavic. Po vánočních svátcích chceme toto napravit, a proto pro vás připravujeme I. společenský večer novoměstské farnosti, na který vás srdečně zveme. Je to příležitost se neformálně se poznat a společně se zabavit u dobrého jídla a hudby. Důležitá není drahá róba ani frak, ale především setkání. Společenský večer se uskuteční v sobotu 28. ledna 2023 od 19:00 h v Kulturním domě v Novém Městě na Moravě. K poslechu a tanci zahraje Radňovická kapela. Předprodej vstupenek v ceně 250,- Kč začíná již dnes na misijním jarmarku. Vítány jsou také jakékoliv sponzorské dary – ceny do soutěže. Bližší informace budou průběžně aktualizovány na farních webových stránkách.

ÚKLID KOSTELA   Službu úklidu kostela má v tomto týdnu p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

 

Neděle

4. prosince

DRUHÁ ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za živou a + rodinu Laštovičkovu a Zajíčkovu

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

Úterý

6. prosince

6:50 !

Za živou a + rodinu Svobodovu, Cimbálníkovu a Hrnčířovu (rorátní)

Středa

7. prosince

18:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Čtvrtek

8. prosince

18:00 !

SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE

(Za živou a + rodinu Německých)

Pátek

9. prosince

18:00

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Za + Marii a Miroslava Mrázkovy, + rodiče a sourozence

Sobota

10. prosince

8:00 !

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

Za nová řeholní a kněžská povolání

Neděle

11. prosince

TŘETÍ

ADVENTNÍ NEDĚLE

7:30

Za + Josefa a Annu Chlebečkovy a duše v očistci

9:00

Za + rodiče Trojanovy a Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

10:30

Za živou a + rodinu Mužátkovu a Šiklovu s prosbou o Boží pomoc ochranu

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply