FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ČERVNA 2022

FARNÍ OHLÁŠKY 12. – 19. ČERVNA 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. V pondělí je památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve středu památka svatého Víta, mučedníka, ve čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo). Příští neděle je 12. v mezidobí.  

SBÍRKA NA CHARITATIVNÍ ÚČELY   

Dnešní sbírka (12. 6. 2022) je určena na charitativní účely.

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA  

Ve čtvrtek o slavnosti Božího těla bude po mši svaté průvod v okolí kostela s eucharistickým požehnáním Novému Městu a celé zemi a slavnostním zakončením ve farním kostele. V den slavnosti nebude ranní mše svatá!

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ   V pátek po večerní mši svaté na faře (v cca 18:45)

POUŤ KE SVATÉMU JANU NEPOMUKU NEUMANNOVI V RADŇOVICÍCH   

Příští neděli 19. června 2022 budeme v 10:30 h slavit poutní mši svatou ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi na návsi v Radňovicích. Všichni jste srdečně zváni k této výroční slavnosti. Ve farním kostele nebude v neděli mše svatá pro rodiny s dětmi v 10:30 h. V Radňovicích také požehnáme novou obecní budovu.

KNĚŽSKÉ A JÁHNENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚNSKÉ DIECÉZI  

V sobotu 18. června 2022 při bohoslužbě v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně v 9.00 h udělí biskup Vojtěch Cikrle kněžské a jáhenské svěcení. Kněžské svěcení přijmou jáhni Josef Janoušek z farnosti Moravské Budějovice, Jan Kříž z farnosti Blížkovice a novoříšský premonstrát Štěpán Jiří Novák. Jáhenské svěcení přijme bohoslovec Tomáš Zámečník z farnosti Brno – Bystrc.

FARNÍ POUŤ DO ŘÍMA 2022  

Místa na podzimní farní pouť do Říma jsou momentálně zaplněna. I nadále ale zapisujeme náhradníky.  

ÚKLID KOSTELA   

Tento týden má službu p. Pálková, p. Horňasová a p. Vavříčková.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

12. – 19. června 2022

Neděle

12. června

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

7:30

Za + sourozence Judovi a + rodinu Judovu a Svatoňovu

9:00

Za rodinu Německých, Vlčkovu a Zítkovu

Úterý

14. června

7:00

Za + Jiřího Malého a Boží pomoc a ochranu pro jeho děti

Středa

15. června

18:00

Za + Alenu Blahovou, + manžela a duše v očistci a na poděkování rodiny Pham

Čtvrtek

16. června

18:00

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (Boží tělo)

Za + Karla Zídka a celou rodinu Zídkovu

a Kabrdovu

Pátek

17. června

18:00

Za rodinu Kabelkovu a Horňasovu

Sobota

18. června

7:00

Za Boží lid

Neděle

19. června

12. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Marii Zdražilovu, + manžela, + rodiče Zdražilovi, Starých, Slezákovi a + Bohumila Novotného

9:00

Za + Františka Olišara, + manželku Marii a

+ sourozence

10:30

RADŇOVICE: POUTNÍ MŠE SVATÁ

(Za živé a + obyvatele Radňovic)

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply