Farní ohlášky 25. září – 2. října 2022

Farní ohlášky 25. září – 2. října 2022

LITURGICKÝ KALENDÁŘ   

Dnes slavíme 26. neděli v liturgickém mezidobí. V úterý je památka svatého Vincence z Paula, kněze; ve středu Slavnost svatého Václava, mučedníka; ve čtvrtek svátek svatých Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; v pátek památka svatého Jeronýma, kněze a učitele církve; v sobotu památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA

Ve středu o slavnosti svatého Václava mučedníka, hlavního patrona českého národa, bude mše svatá večer v 18:00 h.

REKOLEKCE ŽĎÁRSKÉHO DĚKANÁTU   

Ve čtvrtek 29. června budou kněžské rekolekce našeho děkanátu, první v tomto školním roce. Prosím pozor! Rekolekční mše svatá bude v tento den výjimečně ve filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie („Na kostelíčku“)!!! V 8:00 h začneme jako obvykle eucharistickou adorací, v 8:30 h bude mše svatá za + pana děkana Jana Daňka. Po skončení se s kněžími děkanátu pomodlíme u jeho hrobu a požehnáme jej.

PODĚKOVÁNÍ

Veliké poděkování patří všem, kdo se zapojili do přípravy a samotného průběhu udělování svátosti biřmování v naší farnosti, zvlášť kostelníkům, schole, varhanici, ministrantům, všem těm, kdo uklízeli kostel a jeho okolí, děkujeme za krásnou květinovou výzdobu, za napečené cukroví a jiné občerstvení.

ÚKLID KOSTELA  

Službu úklidu kostela má tento týden p. Librová a p. Zelená.

 

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU

25. září – 2. října 2022

 

Neděle

25. září

26. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + Karla Novotného a živou a + rodinu Novotných a Laštovičkovu

9:00

Za živou a zemřelou rodinu Kulovu, Dvořákovu a Melicharovu

10:30

Za Boží lid

Úterý

27. září

7:00

Na poděkování za dožitých 89 let

Středa

28. září

18:00

Za + Janu a Jana Hradeckých, + Ivana Hegera

Čtvrtek

29. září

8:30

KNĚŽSKÉ REKOLEKCE NA KOSTELÍČKU

Za + Jana Daňka

Pátek

30. září

18:00

Za nenarozené děti a za obnovu kultury života

Sobota

1. října

7:00

Za + rodiče Kozovy, Janů, Dr. Vlastu Kothbauerovou, + manžela a na úmysl

Neděle

2. října

27. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

7:30

Za + rodiče Stehlíkovy a Pelánovy

9:00

Za + rodiče Josefa a Emilii Klímovy, živou a + rodinu Klímovu a Pazderovu a duše v očistci

10:30

Za Boží lid

 

Mgr. Miroslav Kulifaj, administrátor | novemesto@dieceze.cz | www.kunhuta.cz

Mgr. Miroslav Kulifaj

Leave a Reply